Interne beelden en woorden

184
-1

Published on

Leadership for Sustainability

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
184
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interne beelden en woorden

 1. 1. Interne beelden en woorden Het subjectieve gebied Stil- vallen Het creëren van zekerheid over jezelf Mijn handelen verandert als dat aan de buitenkant observeerbaar is Als ik mijn innerlijke verandering concretiseer En als iets concreet is dan is dat observeerbaar en waarneembaar Dus de reacties om ons heen, als deze sterk zijn, is het des te belangrijker wat je kennelijk gelanceerd hebt In de omgeving gebeurt van alles Wat ik doe is een eye opener zijn Bewustzijn betekent dat ik zelf goed weet wat ik doe Door wat ik nu doe, creëer ik mijn eigen geluk en doe dat binnen mijn eigen ruimte, in mijn omgeving, en maak mijn ruimte zo groot mogelijk
 2. 2. Concreet ben ik in verbinding met systeem denkers en wetenschappers wereldwijd Via internet in allerlei communities verbonden en in leervelden actief Als author en als systeem denker mijn eigen blogs aan het delen en actief om mijn eigen capaciteiten te ontdekken en de grenzen die ik nu durf te verleggen Deze grenzen zichtbaar aan het maken Aan het afpellen Chopin de regendruppel… De missie die mij gekozen heeft Het impliceert zelfbewustzijn Weten wie ik zelf ben en al die lagen en die diepte ontdekken Naar mijzelf kijkend Door de ogen van een ander Hoe ziet de ander mij? Hoe ervaart de ander mij?
 3. 3. Hoe beleeft en denkt de ander in de context dir voor ons beide gelijk is? Groei zie ik als een perfecte uitdrukking hier op aarde van wat het goddelijke is Door mijn missie te vinden en deze nu ook te volgen, trouw elke dag is mijn leven een concretisatie geworden Alles wat abstract was is concreet gemaakt Via wat? En hoe dan? Via mijn geest Maximale ont-wikkeling Het loskomen van mij zelf en mijn missie geworden Langs de verschillende nivo,s kijkend is er nu Interbeing Ben de getuige van het leven in het besef van eenheid en verbondenheid, schoonheid De overtuigingen die mij helpen om mijn realisatie te concretiseren gevonden in het concept van een bezielde kosmos In de essentie te leven
 4. 4. In verbinding met een levend veld Hierdoor is het concretiseren van vrede en liefde logisch en loopt het als een missie door mij heen Capaciteiten gekozen die mijn ont-wikkeling van mijn missie onder-steunen, zoals zelf-vertrouwen, afpellen, alles kleiner en eenvoudiger maken, grenzen blootleggen en grenzen overgaan, steeds een beetje verder gaan Nu is het gewoon zo en ben een uitdrukking van mijn missie Dat is interbeing Realiseer in mijn omgeving precies dat effect dat de missie van mij vraagt en in alle vrijheid is dat nu mogelijk om dit uit te voeren Ontvankelijk zijn Open zijn Tijd vrij maken om te voelen en te luisteren Wat is het akasha veld? Een kroniek vol informatie Ze registreert al onze intenties
 5. 5. Alles wat wij denken en doen dat is een actie- veld Dit is modern wetenschappelijk nivo Innerlijke groei Bewustzijnsverruiming Mystieke ervaring Wijsgerig inzicht Identiteit: een multizintuiglijk persoon zijn Die deze machtige samenhang ziet en beseft hoe deze dingen met elkaar samenhangen dit voelen en ervaren in alles wat ze doet in dit leven Stel mijzelf daarom open voor de vele vormen van leven om ons heen Energieën van anderen bespeuren Het innerlijke vermogen om ook zo energieën van bloemen,planten, dieren en natuurrampen te bespeuren Door deze ontvankelijke houding te willen zijn is er de kracht in mij dus maak hiervoor tijd vrij en veel ruimte om te voelen en te luisteren
 6. 6. En zo kan de wereld om mij heen “helen” Zie andere mensen van ziel tot ziel Voel dat ik 1 ben met anderen en met de natuur En met de kosmos In de omgeving zelf een bewust deel zijn van deze prachtige biosfeer Gedrag: voeling met mijn eigen dynamiek Mijn voetstappen Mijn lach en intelligentie Mijn inzichten en ogen die dragen allemaal bij aan deze wereld Dat is de ruimte die ik mijzelf geef Mijzelf openstellen voor alle uiteenlopende levensvormen om ons heen Het is aan ons Open staan en ontvankelijk zijn voor de 1 heid Het nivo van integraal bewustzijn = het mysterium De Psyche heeft 4 nivo,s:
 7. 7. 1. Het sensorium, nivo waar zintuiglijke ervaring is aangescherpt 2. Ontogenetische, analyse van herinneringen, waarop iemand zich zijn of haar persoonlijke geschiedenis her-innert 3. Fylogenetische, symbolische nivo, correspondeert met het collectief onbewuste van Jung, Mythen en rituelen van de mensheid 4. Integraal bewustzijn, het mysterium , toestand van bewustzijnsverruiming De kosmos kennen we als het universum. Een bezielde kosmos is de wereld waarin ik mijzelf thuis voel en in deze wereld van elektronen, atoomkernen en golven is een gevoel van volheid en troost. De aarde: De geosfeer, de aardbol De biosfeer, alle leven op onze planeet De noosfeer, het veld van kennis en informatie en communicatie dat de wereld omgeeft
 8. 8. Het akasha veld, is de wereldziel die dit allemaal omvat Het is eigenlijk allemaal zo simpel als je dit eenmaal gaat zien en voelt dat dit zo is. 2500 voor christus was de oud egyptenaar de ziel die gemanifesteerd was onder de pythagoreeers, door de westerse esoterische traditie gevolgd In de geschriften van kepler, verdwenen en rond de gebeurtenissen van 1600 samengevallen met het moderne onderzoek De oudste menselijke beschavingen zijn van 3800 v christus de oude soemeriers De pythagorische leer stoelt op 3 principes: 1. Ideeën, materie wordt aangetrokken tot vormen en wiskunde is de bestudering hiervan 2. Zielen, 3. Harmonie, ideeën en zielen zijn met elkaar verbonden door sympathie en resonantie in de muzikale verhoudingen
 9. 9. 520 voor chr: School in Croton ( zuid Italië) gemeenschapsleven, vegetarische levenswijze, initiaties in mysteriën, orfische poëzie, harmonieleer, muziektherapie, meet –wiskunde, rekenkunde, kosmologie, en deze school werd verwoest 479-399: Socrates, de initiator van de wijsbegeerte 429- 347: Plato 387: School opgericht Academie in Academe Cathene, bracht een synthese van de leer van Pythagoras en ideeën van Socrates tot stand. De denkbeelden omgezet in 10 dialogen, de vervolmaking van de ziel, een compleet systeem. Moraliteit Gerechtigheid Wijsheid bestaat uit kennis van deze ideeën. De beoefening van filosofie = de speurtocht naar die Wijsheid en kennis en die is in 14 dialogen door Plato uitgewerkt. Plato: 387- 367: zijn theorie over de ziel is uiteengezet in 6 volgende dialogen: 387-367: 1. Phaedo
 10. 10. 2. De Staat 2 3. Phaedrus 4. 365: Timaeus, de ontwikkeling van de individuele ziel als een scheiding tussen deze eerste en de laatste groep 5. Philebus 6. De wetten 365-347 De Phaedo = lang gedetailleerd onderzoek van de individuele ziel De Staat = beschrijving van Plato,s wiskundige leerplan voor zijn academie Rekenkunde, vlakke meetkunde, muziek, sterren kunde, stereo metrie In de Phaedrus de thema,s liefde en retoriek In de Timaeus, de samenvatting van het beroemde verhaal over Atlantis een beschrijving van de schepping van het Universum hoe er ordening in de wereld is gebracht naast ziel en intelligentie. Wat de wereld uit vuur en aarde als vaste elementen verbindt met water en lucht. De wereld die een bol is met in haar middelpunt een ziel en dat de goden de mensen scheppen en de dieren die een
 11. 11. lager nivo zijn en god de menselijke ziel uit dezelfde 4 elementen als het corpus van het universum schept! 300 v chr. De stoicijnen, de kosmos als levend wezen 250 v chr. Plotinus, kosmologie en westerse esoterische traditie 800 na chr. Spanda Vendanta en Yoga Het axiale tijdperk van India 850 na chr. Al Kindi, islamitische erfgenaam van Plato en de Neoplatonisten en astrologisch werk ( de Radijs) Marsilo Ficino de theorie van planetaire emanaties 1267 na chr. Roger Bacon, leer over fysische aspecten van licht 1400 na chr. Marsilio Ficino, Syncretisme, orfische muziek, muziektherapie, astrologie, magie, psychologie, geestelijk erfgenaam van Synesius, proclus, macrobius, Al Kindi, en had navolgers in Bruno, A Grippa = de grondslag van de Renaissance De kosmische geest omvat de ideeën van Plato:
 12. 12. Collectief: De ene ( ton het) Intelligentie ( nous) Ziel ( psyche) Geest ( pneuma) Natuur ( physis) Individueel lichaamloos: Rede Engelen Sterren Materie Individueel Belichaamd: Ideeën Individuele ziel Individuele geest Inclusief verstand Lichaam Kepler, 1600 na chr. Emanisme, hij wijzigde het woord „geest”in mechanische kracht. Hier viel de dood van de wereldziel door de moderne fysica.
 13. 13. Nieuw wereldbeeld sinds 1981 Een her-nieuwd fundament voor de kosmos sinds: de jaren 60, elektromagnetische velden/. Sheldrake: 1981: Gedragspsychologie/evolutie/ parapsychologie White head and smuts and waddington , het bestaan van morfogenetische velden 3 nivo,s van holisme: 1. Mechanisme = natuur 2. Vitalisme = geest 3. Organisatie = wereldziel ( organisme) In de context van fysica, biologie, sociale wetenschappen. De hypothese vormende oorzakelijkheid stelt dat deze velden evolueren uit kiemen! Morfogenetische velden Mentale velden
 14. 14. Gezinsvelden 1981: premoderne kosmologieen 1996: Capra the web of life De algemene systeemtheorie Ludwig von Bertalanffy Cybernetica; Gregory Bateson En Humberto Maturana Het ecologisch perspectief op ons milieu tot een synthese in een beeld van boven naar beneden verlopende organisatiestructuur van ons biosfeer Hij breidt zijn voorstelling uit in 2003 in The Hidden Connections, door er ook de sociale en economische sfeer in te integreren. 2003-2005: Laszlo Postuleert hier een nieuw fysisch veld, het kwantum vacuum en het nulpuntenergieveld The connectivitiy Hypothesius: Foundations of an Integral Science of Quantum and Cosmos, Life and Consciousness
 15. 15. Als drager van de integriteit van de kosmos Hij gaat uit van 1 uniek veld als grondslag van coherentie op alle nivo,s: Fysisch, biologisch Sociaal, universeel: een theorie van alles. In 2005: bezielde kosmos, bespreekt de ethische implicaties van het Akasha veld. Dit A veld kan in verband worden gebracht met de intelligentie van de platonische kosmologie. DEZE 3 PIONEERS: Sheldrake ( 1981) Capra ( 1996) Laszlo ( 2005) Hebben voor een spirituele wederopstanding gezorgd Zij zijn ieder voor zich dynamisch en erudiet Ze maken gebruik van de concepten van de nieuwe heilige wiskunde en de catastrofe theorie Chaostheorie
 16. 16. Bifurcaties Neurale netwerken Complexe dynamische systemen Begrip ; emergence- complexiteit Op een agent stoelende modellen om ideeën verder te formuleren Verder uit te werken Dat is ons doel Een renaissance ontstaat nu van de premoderne kosmologie in onze post moderne cultuur nu. De gangbare armzalige wetenschappelijke paradigma vergaat nu tot stof! Dus ontwikkelkunde is nu nodig. Ieder mens kan dat oppakken. Zelf sturend. De Individuele ziel = tijdloos concept Trans-persoonlijke ervaringen: verschillen van onze dagelijkse ervaringen = domein van een breed spectrum = holotrope toestanden
 17. 17. Transpersoonlijke ervaringen zijn onder te brengen in 3 categorieën: 1e : primair het overstijgen van de normale ruimtelijke barrières/ beperkingen. Ervaringen zoals : versmelten met iemand anders, staat van twee- eenheid, het bewustzijn van de biosfeer bevatten. 2e : het overstijgen van tijdelijke in plaats van ruimtelijke grenzen en het transcenderen van de lineaire tijd, op specifieke kruispunten van ruimte en tijd. Ervaringen opnieuw beleven als herinneringen en de denkbeelden en historische perioden op indringende wijze opnieuw beleven = holotrope bewustzijnstoestand. 3e : vreemder!! Het bewustzijn strekt zich uit tot bestaansnivo,s en dimensies die ons Westerse en industriële cultuur als niet “werkelijk”beschouwt.
 18. 18. Talloze visioenen, van archetypische wezens, mythologische landschappen Ontmoetingen en identificatie met godheid uit allerlei culturen Communicatie met lichaamloze wezens en buitenaardse wezens, en bewoners van paralelle universa met geleidegeesten met kosmisch bewustzijn In diepgaande individueel zelfonderzoek zijn we in staat op 2 radicale verschillende manieren informatie over het universum te verkrijgen. Waar gaat het nieuwe leren nu over? Leren = dmv zintuiglijke waarneming gevolgd door analyseren en synthetiseren van de data Informatie opdoen over het universum, in een staat van rechtstreekse holotrope identificatie ermee Ieder van ons is een microkosmos en als een hologram bevatten we alle informatie over de hele marcrokosmos
 19. 19. Dus zelf leren, is diepgaande persoonlijke ervaringen = het bewijs We hebben al toegang tot het collectief onbewuste van deze tijd van deze culturele erfgoed nu in de mensheid Door de ontdekking van de principes die in optische holografie werkzaam zijn. Deze principes heeft Prof Ervin Laszlo in zijn love declaration omschreven als een basis. Back to basic, terug naar de basis. Integrerende visie van het A veld verwijst naar een subkwantum veld van energie dat een holografische registratie bevat, een interdisciplinaire synthese, een uitzonderlijke intellectuele prestatie. Dit is de hoeksteen voor een nieuwe wereldbeeld. Alles wat er in het universum aanwezig is en gebeurt, dat vangen wij op en zo kunnen wij een brug slaan met het beste uit de exacte wetenschappen die verbinden met de transpersoonlijke psychologie en de grote spirituele tradities van onze wereld.
 20. 20. JEAN Gebser facineert mij vanwege het collectieve en de representatie daarvan . Systeem theorie raakt mij diep Karl Marx die omschrijvend is, en om het individuele bewustzijn te onderzoeken is het werk van jung en aurobindo en buddha heel fijn, en om de maatschappij te zien en te begrijpen de theorieën vanuit het behaviorisme en empiricism, Spiritualiteit = het vermogen je in anderen te verplaatsen + de houding van mededogen en verantwoordelijkheid en altruïsme Het betekent jezelf kennen in die houding en die gevoelens Piekervaringen = geloofwaardiger = veranderende toestanden
 21. 21. De cognitieve ontwikkeling lijkt in onze wereld de belangrijkste ontwikkelingslijn maar er zijn er nog 20: 1. Ethische waarden 2. Affecten 3. Eigen identiteit 4. Psycho seksualiteit 5. Cognitie 6. Ideeën over wat goed is 7. Aanvaarding van rollen 8. Sociaal emotioneel capaciteiten 9. Creativiteit 10. Altruïsme ( liefde voor anderen en onzelfzuchtig) 11. Verschillende spirituele lijnen Zoals verantwoordelijkheidsbesef, openheid, bezorgdheid, religiositeit, meditatieve toestanden 12. Vreugde 13. Communicatieve vaardigheden 14. Modi van ruimte en tijd 15. Begrip van de dood
 22. 22. 16. Behoeften 17. Wereldbeeld 18. Logisch mathematische competentie 19. Kinestetische vaardigheden 20. Geslachtelijke identiteit en inlevingsvermogen Integraal betekent: de integratie van al wat de mensheid gegeven is.

×