ბაღდათის რაიონი

1,325 views

Published on

პრეზენტაცია მომზადებულია ილიას უნივერსიტეტის საქართველოს ტურისტული რესურსების პროგრამის ფარგლებში გოჩა შარვაშიძის მიერ.ცოტა შეცდომებია დაშვებული ასობგერები არასწორად წერია ამისთვის ბოდიშს გიხდით.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Animated picture fly in and box out(Intermediate)Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects.To reproduce the picture effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then clickBlank. On the Insert tab, in the Images group, click Picture.In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert.On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size & Position dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 4” and the width is set to 5.33”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the Croppane, under Crop position, enter values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the Size pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes.On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange,point to Align, and then do the following: Click Align to Slide.Click Align Center.Click Align Middle.On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left).On the slide, drag to draw a rectangle.Select the rectangle. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, do the following:In the in the Shape Height box, enter 0.05”.In the Shape Width box, enter 10.3”.Under DrawingTools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left).Under DrawingTools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left).Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow to the right of Copy, and then click Duplicate.Repeat this process three more times for a total of four rectangles.Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture.Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture.Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the Shape Height box, enter 7.8”.In the Shape Width box, enter 0.05”.Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture.Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following:Click Align to Slide.Click AlignCenter.Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following:Click Align to Slide.Click AlignMiddle.To reproduce the animation effects on this slide, do the following:Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Entrance click Fly In.On the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 2.0.On the slide, select the top horizontal rectangle. On the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click FromBottom.On the slide, select the bottom horizontal rectangle. On the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then clickFrom Top.On the slide, select the left vertical rectangle. On the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then clickFrom Right.On the slide, select the right vertical rectangle. On the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click From Left.On the slide, select the picture. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then click More Entrance Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK.With the picture selected, also on the Animations tab, in the Animation group, click EffectOptions, and then click Out.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 0.7In the Delay box, enter 1.3.Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then under Exit click Fly Out.Also on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select With Previous.In the Duration box, enter 2.0. Also on the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AnimationPane. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Animation Pane, select the highlighted fly-out effect. In the Animation group, click EffectOptions, and then click ToBottom. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Animation Pane, select the highlighted fly-out effect. In the Animation group, click EffectOptions, and then click To Top.On the slide, select the left vertical rectangle. In the Animation Pane, select the highlighted fly-out effect. In the Animation group, click EffectOptions, and then click To Right.On the slide, select the right vertical rectangle. In the Animation Pane, select the highlighted fly-out effect. In the Animation group, click EffectOptions, and then click To Left.On the slide, select the picture. On the Animations tab, in the AdvancedAnimation group, click AddAnimation, and then click More Exit Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK.In the AnimationPane, select the 10th animation (box exit effect). In the Animation group, click EffectOptions, and then click In.On the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select WithPreviousIn the Duration box, enter 0.7.To reproduce the background effects on this slide, do the following:Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Backgrounddialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Linear.Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left).Under Gradient stops, click Add gradient stops or Remove gradient stops until two stops appear in the slider.Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows:Select the first stop from left in the slider, and then do the following:In the Stop position box, enter 46%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left).Select the second stop from the leftin the slider, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left).
 • Animated multiple successive images in a picture show(Basic)To reproduce the picture effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then clickBlank. On the Home tab, in the Drawing group, clickShapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle.Select the rectangle. Under DrawingTools, on theFormat tab, in the Size group, do the following:In the Shape Height box, enter 4.55”.In the Shape Width box, enter 8”.On the Home tab, in the bottom corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill. In the Fill pane, click Solid fill. Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (top row, second option from the left).Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click Line Color. In the Line Color pane, click Solid line, click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 35% (third row, second option from the left).Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click Line Style, and then do the following in the Line Style pane: In the Width box, enter 20 pt.In the Cap type list, select Flat.In the Join type list, select Miter.Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click Shadow.In the Shadow pane, click the button next to Presets, and then under Perspective click Perspective Diagonal Upper Right (first row, second option from the left).Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click 3-D Format, and then do the following in the 3-D Format pane:Under Bevel, click the button next to Top, and then under Bevel click Hard Edge (third row, third option from the left). Next to Top, in the Width box, enter 27 pt, and in the Height box, enter 5.5 pt. Under Depth, click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 35% (third row, second option from the left). In the Depth box, enter 40 pt. Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click 3-DRotation, and then do the following in the 3-DRotation pane: Click the button next to Presets, and then under Perspective, click Perspective Contrasting Left (second row, fourth option from the left).In the X box, enter 20⁰.In the Y box, enter 9.3⁰.In the Z box, enter 358⁰.In the Perspective box, enter 45⁰.Click Close to close the dialog box.On the slide, drag the rectangle slightly to the left to position it in the middle of the slide. On the Insert tab, in the Images group, click Picture.In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert.On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4.11” and the Width box is set to 7.3”. Crop the picture on the Crop tab by entering values into the boxes under Picture Position and Crop Position. Under DrawingTools, on the Format tab, in the PictureStyles group, click the arrow next to PictureBorder, and then do the following:Under Theme Colors clickBlack, Text 1 (first row, second option from the left). Point to Weight, and then click3 pt.Under PictureTools, on the Format tab, in the bottom right corner of the PictureStyles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, in the left pane, click 3-DRotation, and then do the following in the 3-DRotation pane:Click the button next to Presets, and then under Perspective click Perspective Contrasting Left (second row, fourth option from the left).In the X box, enter 20⁰.In the Y box, enter 9.3⁰.In the Z box, enter 358⁰.In the Perspective box, enter 45⁰.Select the picture. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process one more time for a total of three pictures.NOTE: You can do this procedure with as many pictures as you want. This article uses three for purposes of demonstration.Select the second picture and repeat steps 12-14. Do this for each picture that you have added.Press and hold CTRL, and then select all three pictures on the slide. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and repeat to do each of the following:Click Align Slide.Click Align Middle.Click Align Center.Drag the group of three pictures into the middle of the rectangle (picture frame). TIP: You might find it easiest to position the pictures precisely in the frame rectangle by selecting a picture, holding down the CTRL key and using the keyboard direction arrows.To reproduce the animation effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Editing group, click Select, and then click SelectionPane.On the Animations tab, in the Animation group, click Animation Pane.In the SelectionandVisibility pane, select the first picture and do the following:On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Add Animation, then under Exit, click Fade, and then click OK. In the Animation Pane, click the arrow at the picture’s animation effect and click Timing, then in the Fade dialog box, do the following:In the Start box, click After Previous.In the Delay box, enter 0.5.In the Duration box, click 2 seconds (Medium).Repeat steps 1 through 3 for the other pictures. TIP: If all pictures are assigned the Exit animation, the ending image on the slide will be blank. To prevent this, do not assign the Exit animation effect to the final picture.To reproduce the background effects on this slide, do the following:Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, on the Fill tab, do the following:Select Gradient fill.In the Type list, select Linear.Click the button next to Direction, and then click Linear Up (second row, second option from the left). Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear on the slider.Select a stop on the slider, and then do the following:In the Stop position box, enter 0%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1, Darker 35% (fifth row, first option from the left).Select the other stop on the slider, and then do the following: In the Stop position box, enter 54%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 15% (fifth row, second option from the left).
 • Fly-in marquee lights at picture entrance(Intermediate) Tip: To most easily reproduce the effects in this slide, use drawing guides. To display and set the drawing guides, do the following:Right-click the slide background and select Grid and Guides.In the Grid and Guides dialog box, under Guidesettings, selectDisplaydrawingguideson screen, and then click OK.Note: One horizontal and one vertical guide will display on the slide at 0.00, the default position. As you drag the guides, the cursor will display the new position.On the slide, do the following:Press and hold CTRL, select the vertical guide, and then drag it left to the 2.00 position. Press and hold CTRL, select the vertical guide, and then drag it left to the 4.00 position. Press and hold CTRL, select the vertical guide, and then drag it right to the 2.00 position. Press and hold CTRL, select the vertical guide, and then drag it right to the 4.00 position. Press and hold CTRL, select the horizontal guide, and then drag it upto the 0.83 position.Press and hold CTRL, select the horizontal guide, and then drag it upto the 2.42 position. Press and hold CTRL, select the horizontal guide, and then drag it down to the 0.83 position.Press and hold CTRL, select the horizontal guide, and then drag it down to the 2.42 position.To reproduce the background effects on this slide, do the following:On the Home tab, in theSlides group, click Layout, and then click Blank.On the Design tab, in the Background group, click the arrow next to BackgroundStyles, and then click Style 5 (second row, first option from the left). Note: If this action is taken in a PowerPoint presentation containing more than one slide, the background style will be applied to all of the slides.To reproduce the picture effects on this slide, do the following:On the Insert tab, in the Images group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert.Under PictureTools, on the Format tab, in the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, resize or crop the image so that the height is set to 4.9” and the widthis set to 7.92”. To crop the picture, click Crop in the left pane, and in the Crop pane, under Crop position, enter values into the Height, Width, Left, and Top boxes. To resize the picture, click Size in the left pane, and in the right pane, under Size and rotate, enter values into the Height and Width boxes.On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following:Click Align to Slide. Click AlignMiddle.Click AlignCenter.Under PictureTools, on the Format tab, in the PictureStyles group, click PictureEffects, point to Glow, and then do the following:Under GlowVariations, click Accent color 1, 8 pt glow (second row, first option from the left).Point to MoreGlowColors, and under ThemeColors click White, Background 1 (first row, first option from the left).To reproduce the shape effects on this slide, do the following:On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under BasicShapes click Oval (first row, second option from the left). On the slide, drag to draw an oval.Select the oval. Under DrawingTools, on the Format tab, in the Size group, do the following:In the Height box, enter 0.5”.In the Width box, enter 0.5”.Under DrawingTools, on the Format tab, in the ShapeStyles group, click the arrow next to ShapeOutline, and then click NoOutline.On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the FormatShape dialog box launcher.In the FormatShape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following:In the Type list, select Radial.Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left).Under Gradient stops, click Add or Remove until three stops appear on the slider. Customize the gradient stops as follows:Select Stop 1 from the list, and then do the following:In the Stop position box, enter 0%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Transparency box, enter 0%.Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 50%.Click the button next to Color, and then under Theme Colors clickWhite, Background 1(first row, first option from the left). In the Transparency box, enter 100%.Select Stop 3 from the list, and then do the following: In the Stop position box, enter 100%.Click the button next to Color, and then under Theme clickWhite, Background 1(first row, first option from the left).In the Transparency box, enter 100%. On the slide, select the oval.On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow next to Copy and then click Duplicate. Repeat this process until there is a total of 14 ovals.To arrange the ovals along the top edge of the picture, do the following:Drag one oval to the intersection of the 4.00 vertical left and 2.42 horizontal top drawing guides, at the top left corner of the picture. Drag one oval to the intersection of the 2.00 vertical left and 2.42 horizontal top drawing guides, at the left side of the top edge of the picture. Drag one oval to the intersection of the 0.00 vertical right and 2.42 horizontal top drawing guides, at the center of the top edge of the picture. Drag one oval to the intersection of the 2.00 vertical right and 2.42 horizontal top drawing guides, at the right side of the top edge of the picture. Drag one oval to the intersection of the 4.00 vertical right and 2.42 horizontal top drawing guides, at the top right corner of the picture.To arrange the ovals along the sides of the picture, do the following:Drag one oval to the intersection of the 4.00 vertical left and 0.83 horizontal top drawing guides, at the top of the left edge of the picture. Drag one oval to the intersection of the 4.00 vertical left and 0.83 horizontal bottom drawing guides, at the bottom of the left edge of the picture.Drag one oval to the intersection of the 4.00 vertical right and 0.83 horizontal top drawing guides, at the top of the right edge of the picture. Drag one oval to the intersection of the 4.00 vertical right and 0.83 horizontal bottom drawing guides, at the bottom of the right edge of the picture. To arrange the ovals along the bottom edge of the picture, do the following:Drag one oval to the intersection of the 4.00 vertical left and 2.42 horizontal bottom drawing guides, at the bottom left corner of the picture. Drag one oval to the intersection of the 2.00 vertical left and 2.42 horizontal bottom drawing guides, at the left side of the bottom edge of the picture. Drag one oval to the intersection of the 0.00 vertical right and 2.42 horizontal bottom drawing guides, at the center of the bottom edge of the picture. Drag one oval to the intersection of the 2.00 vertical right and 2.42 horizontal bottom drawing guides, at the right side of the bottom edge of the picture. Drag one oval to the intersection of the 4.00 vertical right and 2.42 horizontal bottom drawing guides, at the bottom right corner of the picture. Right-click the slide background area, and then click Grid and Guides. In the Grid and Guides dialog box, under Guide settings, clear the Display drawing guides on screen check box, and then click OK. To reproduce the picture animation effects on this slide, do the following:On the slide, select the picture. On theAnimations tab, in the Animation group, click the More arrow at the side of the Effects Gallery and then click MoreEntrance Effects. In the AddEntranceEffect dialog box, under Subtle, click Fade, and then click OK.On theAnimations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select WithPrevious. In the Speed list, select 02.00. In the Delay box, enter 0.5.To reproduce the top oval animation effects on this slide, do the following:Press and hold CTRL, and then select all the ovals on the top edge of the picture. (Tip: for best results, select the ovals in sequence from left to right.) On the Animations tab, in the Animation group, in the Effects Gallery under Entrance, click FlyIn. Then click Effect Options and under Direction, click From Top-Right.On the Animations tab, in the Advanced Animation group, click Animation Pane. In the Animation Pane, select the second, third, fourth, fifth, and sixth animation effects (fly-in effects for the top ovals), and then on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select WithPrevious. In the Duration list, select 00.50. To set the animation sequence for the top ovals, do the following:In the Animation Pane, select the third animation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 0.2.In the Animation Pane, select the fourth animation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 0.4.In the Animation Pane, select the fifth animation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 0.6.In the Animation Pane, select the sixth animation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 0.8.To reproduce the left and right oval animation effects on this slide, do the following:On the slide, press and hold CTRL, and then select the four ovals in the middle of the left and right edges of the picture. (Tip: For best results, select the upper right oval first, then the upper left oval, then the lower right oval, and then the lower left oval.) On the Animations tab, in the Animation group, in the Effects Gallery under Entrance, click FlyIn. Then click Effect Options and under Direction, click From Top-Right.In the Animation Pane, press and hold CTRL, and then select the seventh, eighth, ninth, and 10th animation effects (fly-in effects for the left and right ovals), and then on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select WithPrevious. In the Duration list, select 00.50. To set the animation sequence for the side ovals, do the following:In the Animation Pane, select the seventh and eighth animation effects (fly-in effects for the upper side ovals), and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 1.0.In the Animation Pane, select the ninth and 10th animation effects (fly-in effects for the lower side ovals), and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 1.2.To reproduce the bottom oval animation effects on this slide, do the following:On the slide, press and hold CTRL, and then select all the ovals on the bottom edge of the picture. (Tip: For best results, select the ovals in sequence from right to left.) On the Animations tab, in the Animation group, in the Effects Gallery under Entrance, click FlyIn. Then click Effect Options and under Direction, click From Top-Right.In the Animation Pane, press and hold CTRL, and then select the 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th animation effects (fly-in effects for the bottom ovals), and then on the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select WithPrevious. In the Duration list, select 00.50. To set the animation sequence for the bottom ovals, do the following:In the Animation Pane, select the 11th animation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 1.4.In the Animation Pane, select the 12th animation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 1.6.In the Animation Pane, select the 13thanimation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 1.8.In the Animation Pane, select the 14th animation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 2.0.In the Animation Pane, select the 15th animation effect, and then on the Animations tab, in the Timing group, in the Delay box, enter 2.2.In the Animation Pane, press and hold CTRL, and select all the ovals. (Tip: You also can select the first oval listed, then press and hold SHIFT and click the last oval in the list.) Then do the following:On theAnimations tab, in the Animation group, click the More arrow at the side of the Effects Gallery and then click MoreExit Effects. In the AddExitEffect dialog box, under Basic, click Plus. On the Animations tab, in the Animation group, click Effect Options, under Direction click Out, and under Shape, click Circle.On the Animations tab, in the Timing group, do the following:In the Start list, select WithPrevious.In the Speed list, select Medium.In the Delay list, select 03.00.
 • ბაღდათის რაიონი

  1. 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი  ნათია ებელაშვილი  გოგიტა გელაშვილი  ბიძინა ბერიაშვილი  გურამ მიქაძე  გოჩა შარვაშიძე
  2. 2. სასაუბრო თემები  ზოგადი ცნობები რაიონის შესახერბ  აჯამეთის აღკვეთილი  ბაღდათის ციხე და ვარცეხე  კურორტი საირმე  Mmdinare wablaraswyali  განთავსების შაშუალებები  გამაჯანსარებელი დაწესებულებები  ტურის გეგმა
  3. 3. ზოგადი ცნობები რაიონის შესახერბ მდებარეობს ზღვის დონიდან 100 - 3000 მეტრზე.   ტერიტორია უმეტესად მთაგორიანია.  ბაღდათის ტერიტორიის 67,5% ტყითაა დაფარული.
  4. 4. ბაღდათი აჯამეთის აღკვეთილი  ზოგადი მომაცემები  აღკვეთილის შექმნის მიზანი.  ტურისტული პოტენციალი
  5. 5. ბაღდათის ციხე და ვარცეხე  ბაღდათის ციხე (თხმელის ციხე) 1. მდებარეობა 2. ისტორიული ფაქტები  ვარციხე (ვარდციხე) 1. სოფლის მედებარეობა 2. ისტორიული წარსული  ტურისტული პოტენციალი
  6. 6. Mmdinare wablaraswyali  სათავე აქვს მესხეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე, 2200 მეტრ სიმაღლეზე  წყალდიდობა იცის გაზაფხულზე, შემოდგომაზე – წყალმოვარდნები, ზამთარსა და ზაფხულში – წყალმცირობა  მდინარეში მრავლადაა თევზი
  7. 7. კურორტი საირმე  მდებარეობა  ისტორიული ცნობები  ლეგენდა საირმის შესახებ
  8. 8. Mmineraluri wyali sairme  Camosxma da warmoeba  sabadoebi  samkurnalo Tvisebebi
  9. 9. განთავსება საირმეში სასტუმრო ,,საირმე“  კურორტზე მოქმედებს 3-ვარსკვლავიანი სასტუმრო ‘საირმე’, რომელიც შესაბამისი კლასიფიკაციით მსოფლიოს სტანდარტებს პასუხობს  ყველა ნომერში არის ტელეფონი, საკაბელო ტელევიზია და ყველა ოთახი აღჭურვილია სახანძრო საგანგაშო სისტემით. სასტუმრო 150 ნომრისგან შედგება და გათვლილია 390 დამსვენებელზე
  10. 10. გამაჯანსარებელი დაწესებულებები გამაჯანსაღებელი პროცედურები: • მასაჟები მხრების და კისრის არეში • სხეულის საერთო მასაჟი • ხერხემლის გამრუდების სამკურნალო სპეციალური მასაჟი
  11. 11. ქალაქი ბაღდათი ვარციხის ციხის კომპლექსი წმ.გიორგის ეკლესია აჯამეთის ნაკრძალი
  12. 12. გამაჯანსაღებელი დაწესებულება ბაღდათი საირმე ღამის გათევა ლაშქრობა დაბრუნება თბილისში
  13. 13. სვოტ ანალიზი ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები  კულტურული ძეგლების სიმრავლე  ინფორმაციის ნაკლებობა ზოგადად მუნიციპალიტეტზე  მცენარეული საფარის მრავალფეროვნება  კურორტ საირმის სიშორე  მდინარეებისა და ტბების სიმრავლე  საირმეში კულტურული ძეგლების მცირე რაოდენობა  საავტომობილო გზის არსებობა  განთავსების საშუალებების არსებობა  გამაჯანსაღებელი დაწესებულებების არსებობა  კულინარია საფრთხეები  კურორტის მივიწყება  მდინარე წაბლისწყალის დონის მკეთრი ზრდა ზაბფხულში  ზამთრის სეზონის არააქტუალურობა შესაძლებლობები  სალაშქრო ტურიზმის განვითარება  სამთო ტურიზმის განვითარება
  14. 14. მადლობა ყურადღებისთვის!

  ×