Models de formació

448 views

Published on

Presentació de la sessió "Marc de la Formació" al curs de nous formadors organirtzat per l'ICE de la URV, març 2011

Published in: Education, Lifestyle, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Models de formació

 1. 2. El marc de la formació. L’exercici professional en l’àmbit de la formació de docents. Nou professorat formador Manel Castaño Bachiller. ICE URV Març Tarragona i Tortosa. 2011
 2. 3. 1. Reflexionar sobre la validesa dels diferents models en funció de diferents contextos educatius. 2. Conèixer la justificació de la necessitat de canvis en el model de formació institucional. 3. Saber quins canvis proposa aquest model i per què. Objectius Què ens plantejarem en aquesta sessió?
 3. 4. 1. Els diferents models de formació 2. Cap a una cultura de la formació lligada al desenvolupament personal i professional dels docents 3. El model institucional. Justificació d’un canvi 4. La concreció dels canvis Continguts de la sessió De què parlarem?
 4. 5. <ul><li>Començarem fent una presentació de cadascun de nosaltres </li></ul><ul><li>Farem un exercici de reflexió individual i col·lectiva sobre els diferents models de formació. </li></ul><ul><li>Per fer aquest exercici ens organitzarem en diferents grups heterogenis on assignarem, per al seu anàlisi, un model a cada grup. </li></ul><ul><li>Debatrem en gran grup les conclusions sobre els trets mes significatius a destacar de cada model. </li></ul><ul><li>Exposaré els continguts relatius al model institucional, la justificació del canvi i els canvis proposats </li></ul>Metodologia Com ho farem?
 5. 6. a) Formació orientada individualment b) d’Observació/Avaluació c) Desenvolupament i millora d) l’Entrenament o institucional e) Recerca Imbernón,F (1998). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una cultura profesional . Barcelona. Graó Models de formació
 6. 7. <ul><li>Es parteix de la necessitat formació de l’individuo </li></ul><ul><li>Es planifica la formació mitjançant programes que faciliten l’aprenentatge individual </li></ul><ul><li>Es dissenya el programa per tal que el professorat trobi respostes a problemes o situacions seleccionades per ell mateix. </li></ul><ul><li>S’utilitza l’autoaprenentatge com a modalitat efectiva per aprendre. </li></ul>a) Model de formació orientada individualment:
 7. 8. <ul><li>La reflexió i anàlisi de la pràctica docent. </li></ul><ul><li>l’Observació de l’acció docent per altres col·legues o per assessors externs. </li></ul><ul><li>l’Observació i l’avaluació per a la millora </li></ul>b) Model d’observació/Avaluació on s’utilitza:
 8. 9. <ul><li>Es parteix de la detecció de necessitats de formació (formal i no formal) per a resoldre una situació problemàtica o es plantegen objectius de millora. </li></ul><ul><li>S’estableix i s’aplica un pla d’acció. </li></ul><ul><li>S’avalua el Pla. </li></ul><ul><li>S’utilitzen tècniques col·laboratives (treball cooperatiu, decisions col·legiades en grup, etc.) </li></ul>c) Model de desenvolupament i millora:
 9. 10. <ul><li>L’expert selecciona els continguts, el desenvolupament i la metodologia. </li></ul><ul><li>La institució defineix clarament els objectius i el que es vol aconseguir. </li></ul><ul><li>Es realitzen tècniques d’entrenament sobre pràctiques simulades. </li></ul><ul><li>Es valida sempre i quan es pugui fer una devolució de l’expert en vers la segmentació dels continguts al llarg del temps ( sessions espaiades amb tasques revisades). </li></ul><ul><li>És efectiu si , continguts, pràctica, devolució i assessorament tenen relació amb la realitat docent i de centre i hi ha traspàs a l’aula. </li></ul>d) Model de l’entrenament o institucional:
 10. 11. <ul><li>El professorat identifica un àrea d’interès, recull informació, interpreta les dades i realitza els canvis necessaris. </li></ul><ul><li>S’avaluen els resultats i es replanteja l’estratègia. </li></ul><ul><li>Es treballa des de la reflexió sobre la pràctica (individual o col·lectiva) </li></ul><ul><li>Es parteix de la detecció d’una necessitat de canvi </li></ul>e) Model de Recerca
 11. 12. Paradoxa La majoria de propostes formatives s’adscriuen a alguns d’aquest models formatius, principalment als de desenvolupament i millora i al de recerca, però les pràctiques formatives s’apropen més al model d’entrenament.
 12. 13. <ul><li>Imbernón diu en relació als models “ que no existeixen models purs, si no barreja d’alguns d’ells, on s’hauria de promoure un model que ell anomena “Autònom” , amb un equilibri entre els processos de recerca individual i col·lectiva tenint en compte els següents aspectes: </li></ul><ul><li>Tot aprenentatge valuós és experimental </li></ul><ul><li>Consisteix en l’estudi de situacions reals problemàtiques </li></ul><ul><li>Ha de proporcionar aprenentatges que desenvolupin capacitats per a una pràctica reflexiva competent </li></ul><ul><li>L’Adquisició de coneixement s’ha de fer de forma interactiva , sobre situacions pràctiques reals” </li></ul><ul><li>Afegiríeu alguna més? </li></ul><ul><li>S’han d’avaluar els resultats i s’han de replantejar estratègies </li></ul>No existeixen models purs, si no una barreja d’alguns d’ells
 13. 14. Cal una nova cultura del desenvolupament personal i professional on s’ha de posar l’èmfasi en donar importància a la relació, la convivència i la interacció entre el professorat, amb la comunitat educativa i amb la cultura del centre (una mirada sistèmica?), tot amb la participació institucional i comunitària Cultura del desenvolupament personal i professional
 14. 15. <ul><li>a) El professorat te un important bagatge (subjectiu i objectiu) sobre la seva pràctica. </li></ul><ul><li>b) L’Adquisició de coneixement : </li></ul><ul><ul><li>És un procés complex, adaptatiu i de recerca llarg i no lineal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha d’estar lligada a la pràctica docent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està molt influenciada per factors d’organització de centres </li></ul></ul><ul><li>c) Això ens apropa a un procés de formació i a una cultura professional fonamentada en els següents principis: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre investigant de forma col·laborativa (cicle reflexiu: analitzar, provar, avaluar, modificar). </li></ul></ul><ul><ul><li>Connectar coneixement previs amb noves informacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre des de la reflexió i resolució de situacions problemàtiques de la pràctica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre en un ambient de col·laboració, interacció i comunicació social: compartir problemes, fracassos i èxits </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaborar projectes de treball i de recerca conjunts </li></ul></ul>El disseny d’una activitat de formació hauria de partir de les següents hipòtesis:
 15. 16. “ Provocar innovació, canvi i en definitiva millora” Missió de la formació
 16. 17. “ Marc organitzatiu i de gestió dels processos de formació en els que s’estableixen diversos sistemes, d’orientació, organització, intervención i avaluació de la formació” Definició de Model de formació Imbernón,F (1998). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una cultura profesional . Barcelona. Graó
 17. 18. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 Per superar l’anterior sovint descontextualitzant D’experiències alternatives contrastades se’n podia aprendre On prioritzar la formació en centre Superar una gestió excessivament burocratitzada i centralitzada Rendabilitzar-la en termes d’eficàcia Replantejar el paper dels formadors/res Explorar noves modalitats, més flexibles i al servei d’un projecte Per què un nou model ?
 18. 19. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 1. Les prioritats 2. El model de gestió 3. El model educatiu de la formació 4. El model del formadors i formadores 5. La participació de les entitats col·laboradores 6. L’avaluació de la formació 7. Les relacions entre la formació i la innovació i la recerca educativa Per canviar què ?
 19. 20. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 1. Escola inclusiva 2. Currículum i innovació 3. Tecnologies educatives 4. Millora personal i desenvolupament personal 5. Gestió de centres i formació per als serveis educatius Quines prioritats ?
 20. 21. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 1. Formació en el lloc de treball 2. Descentralització de les decisions 3. Aprofitament del recursos dins l’àmbit de la zona Quin model de gestió?
 21. 22. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 1. Formació entre iguals 2. Reflexió sobre la pràctica 3. Una altra relació entre el formador i l’alumne Quin model educatiu de la formació? 4. Basat en l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament personal i professional 5. Tenint en compte el context on s’ha d’implementar el que s’aprengui
 22. 23. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 1. Fer la feina amb més qualitat 2. Tenir un paper més professionalitzador 3. Disposar d’espais i recursos per a la pròpia formació individual i col·lectiva Quin model de formadors i formadores? 4. Coneixedor/expert dels diferents contextos educatius 5. Coneixedors/expert en metodologies per a la formació
 23. 24. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 1. Els ICE garants de la formació del formadors 2. Que aquesta formació comporti suport teòric, reflexió i contacte amb la recerca universitària 4. En donar resposta adequada a les demandes de formació de la zona Com s’articula la participació de les entitats educatives? 3. En la participació dels ICE en la planificació de la formació en el territori 5. Regular la participació d’altres entitats no universitàries (escoles d’estiu, col·legis professional i altres)
 24. 25. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 1. Avaluació de l’eficiència i eficàcia de la formació en termes de resultats 2. Avaluant l’eficiència i eficàcia dels diferents processos que intervenen en la formació 3. Avaluant l’impacte de la formació en els nivells d’èxit en l’educació global del sistema i específica de l’alumne Quin model d’avaluació?
 25. 26. Departament d’Ensenyament El Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010 2. Garantir formació associada a programes d’innovació 3. L’impuls d’espais per a la difusió i l’intercanvi d’experiències innovadores 1. Identificar i concretar una sèrie de programes d’innovació Quin canvi en les relacions amb la innovació i la recerca educativa? 4. Connectar millor la recerca educativa (llicències d’estudis) amb la recerca universitària 5. Prioritzar el temes objectiu de recerca als àmbits educatius prioritaris d’aquest pla
 26. 27. Referències bibliogràfiques del que hem fet i dit en aquesta sessió Imbernón,F (1998). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia una cultura profesional . Barcelona. Graó Imbernón,F (2007). 10 ideas clave . La formación permanente del professorado. Nuevas ideas para formar en la inovación y el canvio . Barcelona. Graó Departament d’Educació (2005). Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010. Barcelona Més informació: Grup de recerca FODIP de la UB : http://www.ub.edu/fodip/

×