RAZUMEVANJE KREDIBILITETA I NAČIN KORIŠĆENJA ONLINE    MEDIJSKOG SADRŽAJA KOD STUDENTSKE POPULACIJE   UNDERSTANDING ...
informaciju. Prvo pitanje na koje ćemo, u okviru      kraja dvadesetog i početka dvadeset i prvog vekanevedenog, pok...
bilo da se radi o političkim, socijalnim, prosvetnim, pa    Proces digitalizacije devedestih tekao je munjevitomčak i p...
„Daleko smo, veoma daleko od interneta kao javnemreže angažovane za slobodu razmena ideja.“  5. OPIS UZORKA, PREDMET I ...
da studenti obuhvaćeni našim istraživanjem internet                             kao medij, u ...
sadržajima   tradicionalnih  medija.   Prednjače  uvidećemo da je u eri ifnormacionih tehnologija,komunikacija ko...
smatraju da su informacije kredibilne ako je navedennjihov izvor. A 12,6% ispitanih smatra da suinformacije kredibilne ako...
PITANJE 8: Šta najviše vrednujete kod dvosmerne     PITANJE 9: Koliko često ostavljate komentar nakomunikacije sa onl...
ona ne primenjuju. Tu na scenu stupaju profesionalci iz                              branše s...
prirodi interneta kao medija postoji, utvrdili smo višeputa u radu. Isto tako kada smo se ranije u radu bavilikonkretnim a...
Nivo konzumenata označen sa „preletim“ na internetu                              preduzima sl...
visoko obrazovanje. Program koji smo predložili       programe obrazovanja budućih medijskih radnika, jernamenjen je...
poverenja konzumenata onlajn medijskog sadržaja i,još važnije, zadržavanje tog poverenja daleko jekomplikovanije na intern...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

razumevanje kredibiliteta i načina korišćenja onlajn medijskog sadržaja kod studentske populacije

1,018
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,018
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

razumevanje kredibiliteta i načina korišćenja onlajn medijskog sadržaja kod studentske populacije

 1. 1. RAZUMEVANJE KREDIBILITETA I NAČIN KORIŠĆENJA ONLINE MEDIJSKOG SADRŽAJA KOD STUDENTSKE POPULACIJE UNDERSTANDING CREDIBILITY AND WAYS OF USAGE ONLINE MEDIA CONTENT IN STUDENT POPULATION SANJA NOVAK, dr GORAN BULATOVIĆ, mr LJILJANA LJ. BULATOVIĆRezime: Ovaj rad prestavlja istraživanje koje obuhvata teorijske i praktične dileme u vezi sa internetom kao globalnim imasovnim medijem i obrazovanjem u novim uslovima informacionog doba. Relacije koje smo u radu proučavali suedukator - konzument i edukator – budući onlajn medijski radnik. Utvrđivanjem prirode odnosa konzumenata(ispitanika istraživanja – studenata Univeziteta u Novom Sadu) prema internetu i onlajn medijskom sadržaju, pokušalismo dati smernice razvoja programa edukacije o onlajn medijima, a sve u okviru osnovnih teorijskih pitanja dominacijeinterneta nad tradicionalnim medijima, kredibilnosti informacija na internetu i stepena funkcionalne onlajn medijskepismenosti – interreagovanja sa onlajn medijima i medijskim sadržajem.Ključne reči: Mediji, obrazovanje, onlajn medijska pismenost, kredibilitet online medijskog sadržaja,Abstract: This paper represents a research that sumarizes theoretical and practical dilemmas about the internet as aglobal and mass media and education in terms of this new information age. Relations which we have been studying areeducator – consumer and educator – future online media producer. Esatblishing the nature of the relationship betweenconsumers (in this paper the survey sample were the students of The University of Novi Sad) and the internet and onlinemedia content, we have tried to give quality guidelines to how an education programme concerning online media shouldbe organized. And all in terms of basic questions about the internet domination over the traditional media, thecredibility of online media content and about functional online media literacy – interaction with online media and onlinemedia content.Key words: Media, education, online media literacy, credibility of online medija content 1. UVOD Posmatrano sa stanovišta konzumenata onlajn medijskog sadržaja i onih koji edukuju o medijima, uInternet i nove forme komunikacije poput email-a, radu ćemo, takođe na osnovu rezultata istraživanja,onlajn diskusija, chat-a, foruma, onlajn zajednica, govoriti o potrebi medijskog, funkcionalnogizvršili su značajan uticaj na društvo u poslednjih medijskog opismenjavanja. U prvom redu usmerenogdesetak godina novog informacionog doba. Sa tim u ka razumevanje traducionalnih medija, a koje sevezi, sve je jača potreba za prvim i ozbiljnim oslanja na funkcionalnu pismenost koja se uči uistraživanjima koja bi pružila osnovu za postavljanje školama. U drugom redu usmerenog ka znanju o tomejedne nove multidisciplinarne grane društvenih nauka, kako koristiti, tumačiti i kreirati onlajn medijskia koja bi se bavila proučavanjem sajberprostora, sadržaj. Problem novih generacija je taj što preskačuprocesa i subjekata u njemu. Svedoci smo perioda koji olovku i papir i skaču na tastaturu. Jedna od poznatijihje obeležen sa mnogo promena, društvenih i floskula u vezi sa tradicionalnim medijima jeste da sutehnoloških, u malo vremena. Nalazimo se u oni kontrolisani i s obzirom na to da se to zna, oni neinformacionom dobu. Dobu u kojem informacija mogu da manipulišu nama. Isto tako, poznata floskulapostaje sredstvo moći i osnovni resurs razvoja u vezi sa internetom jeste da je to demokratski,produktivnosti. Dobu u kojem komunikacija liberalan masovni medij i kao takav, manje jeprevazilazi dimenzije prostora i vremena. Mediji, sada, orijentisan ka manipulaciji svoje publike. Upravo teviše nego ikada utiču na oblikovanje svakodnevnog floskule su posledica nedostatka funkcionalneživota. Bilo da ih koristimo kao sredstva komunikacije, medijske, a kamoli onlajn medijske pismenosti.bilo da se pomoću njih informišemo ili da pomoću njih Internet upravo može najviše da manipuliše jer je kaoučimo. medij obučen u pretpostavku o demokratičnosti i mogućnosti izbora sadržaja. Radi se o mediju čijimPojava interneta i procesa globalizacije iznjedrili su i sadržajem se, za sada najlakše, najjeftinije i najbržekoncept doživotnog učenja. Kako kaže Alvin Tofler: manipuliše. A to je slučaj i sa internet publikom koja„Nepismeni 21. veka neće biti oni koji ne znaju da pišu ne zna kako da iskoristi njegove mogućnosti da biili čitaju, nego oni koji ne mogu da uče, oduče i dobila pravovremenu, proverenu i za nju važnuponovo uče.“ 6
 2. 2. informaciju. Prvo pitanje na koje ćemo, u okviru kraja dvadesetog i početka dvadeset i prvog vekanevedenog, pokušati dati odgovor jeste razumevanje možemo razumeti pomoću tri njene kategorije:razlika u karakteristikama onlajn aktivnosti korisnika. a) MEDIJACIJA (posredovanje) – u kontekstuTo razumevanje je neophodno za preduzimanje masovnih medija i onlajn medija, medijacijakonkretnih aktivnosti u oblasti medijskog podrazumeva aktivnu transformaciju,opismenjavanja, prilagođavanja tradicionalnih medija selekciju i interpretaciju poruka. Drugiminternet zajednici i u oblasti kvalitetne konzumacije rečima, medijacija je nameravana. Govorimoonlajn sadržaja. Drugo pitanje u okviru navedenog na o medijskoj obradi sadržaja kao o standardnojkoje ćemo pokušati odgovoriti jeste opšte poznato praksi.pitanje validnosti i objektivnosti medijski b) SELEKCIJA I KONSTRUKCIJA – kadaprezentovanih informacija, kao direktne posledice govorimo o masovnoj komunikaciji putemjednog drugog pitanja, a to je pitanje kontrole medija. mas – medija, govorimo o nekoliko filteraDrugim rečima, radi se o stepenu upravljanja kroz koje određeni sadržaj prolazi pre negointernetom – distribucijom i proizvodnjom informacija što bude obznanjen. Filteri su ili u vezi saod strane pojedinaca, grupa ili čitavih organizacija. tehnološkim karakterom medija ili u vezi saTakođe, radi se o poverenju u izvor informacija kao i u uređivačkom politikom medija.njihovu objektivnost. Da dodatno pojasnimo, c) MEDIJSKI PRODUKT – jeste privrednopokušaćemo da objasnimo kako, uslovno rečeno, dobro svakog medija, pomoću kojeg medijiprosečan konzument onlajn medijskog sadržaja (u zadovoljavaju svoje interese, bilo u sferiovom slučaju studentska populacija Univerziteta u profita (interesnih grupa koje finansiraju) biloNovom Sadu), razmišlja o prirodi izvora i same u sferi službe demokratiji i javnosti.informacije koju upravo konzumira. Osnovne karakteristike masovnih medija u funkcijiInternet je globalni medijski sistem, sistem masovne masovnih kominikacija, prema teoretičaru D. Mekkomunikacije, tržište za koje se vode žestoke borbe. U Kvejlu su: postojanje formalnih organizacija (odnosuslovima slobodnog protoka informacija i karaktera vlast – publika), usmerenost na masovnu publiku, javnidemokratičnosti, o internetu možemo govoriti kao o karakter, heterogenost, istovremeni kontakt saautoputu informacija, kao o uređenoj anarhiji. U mnogima, bezličan odnos između emitenata itakvim uslovima, od velike je važnosti razumeti istoriju recipijenata (objektivnost), karakter kolektivitetamedija i medijskih sistema, kako tradicionalnih, tako i (zajednička polja interesovanja, zajednički identitet).onlajn, istoriju proizvodnje medijskog sadržaja irazumeti ponašanje onih kojima su ti sadržaji Masovna komunikacija i masovni mediji imajunamenjeni. Zbog toga smo se u ovom radu bavili zajedničku odrednicu masa, koja je važna jer određujeponašanjem uzorka konzumenata onlajn medijskog strukturu i prirodu sredstava komunikacijesadržaja kako bismo dobili jasniju sliku o tome ko, šta, (visokotiražna štampa, radio, TV, internet) i samezašto, gde, kada i kako čini na internetu ili pomoću komunikacije. Prema M. Janowitzu, masovneinterneta. Ključno je razumeti, da tako kažemo, 5W’s-a komunikacije se sastoje od institucija i tehnika pomoćuinternet konzumenata, bilo da govorimo sa novinarskog kojih specijalizovane grupe emituju razne sadržajeaspekta proizvodnje sadržaja, sa ekonomskog, heterogenim i široko rasprostranjenim grupamamarketinškog, aspekta te proizvodnje ili sa aspekta primaoca. Masovne komunikacije bi trebaloonih koji edukuju o prirodi medija i medijskih sistema. razumevati kroz institucije koje je uobličuju i kroz posledice koje masovne komunikacije imaju na 2. MASOVNA KOMUNIKACIJA društveno mnjenje.S obzirom na to da se tokom ovog rada bavimo, ne Ovo istraživanje predstavlja kombinaciju savremenihopštem nivou, i procesom komunikacije između istraživačkih težnji sfere masovnih medija i masovnejavnosti i onlajn medijskog sadržaja, važno je u fokus komunikacije, kao i globalnih tendencija medija,staviti elemente ili kategorije namere, moći, transmisije tehnologije, javnog mnjenja i komunikacije. Bavićemoi zajedništva. Kategorije interaktivnosti i medija se prirodom onlajn medija i medijskog sadržaja,svakako ne bi trebalo zanemariti, te će o njima biti reči prirodom onlajn publike, odnosom sadržaja publike iu nastavku. medija na internetu u smislu kriterijuma na osnovu kojih publika probira onlajn medijski sadržaj i naMasovna komunikacija se bavi strukturom primanja i osnovu kojih tom sadržaju veruje.emitovanja poruka u sredstvima javnog informisanja,ili šire, u mas medijima. To je fenomen koji 3. JAVNOST I JAVNO MNJENJE U ERIistovremeno uključuje masovnu produkciju GLOBALIZACIJE(proizvodnju) poruka, masovnu recepciju (primanje)poruka i masovnu penetrantnost poruka – dopiranje. Javno mnjenje predstavlja izražavanje preferencijaPotonje je posebno značajno za medijske poruke. odraslog stanovništva o stvarima koje imaju značaja zaMasovnu komunikaciju kao jednu od glavnih odlika vlast. Javno mnjenje je izražavanje mišljenja širokih masa o svim pitanjima koja su od društvenog značaja, 6
 3. 3. bilo da se radi o političkim, socijalnim, prosvetnim, pa Proces digitalizacije devedestih tekao je munjevitomčak i privatnim stvarima. Definicije su razne, no jedno brzinom i najavio je značajne promene na medijskomje zajedničko svim uglovima posmatranja javnog nebu, u smislu redefinisanja, integracije i uticaja namnjenja, a to je da je „mišljenje javnosti“ postalo produkciju i distribuciju muzičke, filmske, televizijskeinteresantno proizvođačima medijskog sadržaja i i radijske industrije, koje su, kako smo ranije naveli,distributerima tokom osamdesetih godina prošlog veka, veliki globalni medijski sistemi. Takozvana digitalnaponajviše zbog rastuće konkurencije i privatizacije, revolucija i pojava interneta doveli su do novogdrugim rečima zbog prihoda od reklama. Glavni medijskog okruženja okarakterisanog kao informacionidoprinos tog porasta pažnje jeste to što je preoblikovao autoput, superbrza traka za protok informacija ilipubliku: od pasivne, koja samo prima medijske poruke, globalna informativna infrastruktura. U takvompublika je preoblikovana u aktivne, misleće ljudske okruženju pojedincu je preko personalnog računaradelatnike, koji infomacije, zabavu i prosvetljenje traže omogućen globalni pristup svim vrstama podataka ikroz namensku potrošnju i interpretiranje. S obzirom omogućena je trenutna komunikacija sa svimna to da su mediji i publika u interakciji, proizvođač rezidentima Mekluanovog globalnog sela. Jedan odmedijskog sadržaja – sadržaj – publika se povezuju u vodećih ljudi onlajn industrije i predsednik kompanijejedan entitet i posmatraju se kao jedna analitička Majkrosoft, Bil Gejts, komentarisao je: „Našajedinica. industrija promeniće način poslovanja, učenja i zabave mnogo više nego što ljudi izvan naše industrijeJavno mnjenje, kritička javnost, politička javnost, kako očekuju.“ S obzirom na to da smo još uvek na početkugod je nazvali, trebalo bi da je u informacionom dobu digitalne revolucije i snalaženja u novom digitalnomdobila na zamahu. Posebno kada govorimo o globalnom medijskom okruženje, sasvim je opravdanoslobodnom protoku informacija. Naznake građanskog razmišljati o efektima koje to okruženje donosi.aktivizma imamo od početka devedesetih godina Možemo posmatrati pojavu interneta kao mogućnostdvadesetog veka, do nedavnih režimskih promena na demokratizacije i liberalizacije globalnog medijskogBliskom Istoku i nekim afričkim zemljama. sistema ili jednostavno kao novo šahovsko polje naZahvaljujući novim medijima, blogovima i društvenim kojem će postojeći medijski moguli samo možda malomrežama, ponovo možemo da proučavamo građanski drugačije da rasporede svoje figure.aktivizam. Budućnost interneta kao masovnog medija još uvek jePodsetimo se, sama srž interneta jeste slobodan protok neizvesna jer se kreće isključivo u okvirima profita,informacija i jednaka mogućnost za učetvovanje u tom elektronske trgovine i razvoja korporativnih web inmediju za sve. Mač sa dve oštrice. Profesori sa web intranet stranica. Problem kod elektronskeUniverziteta u Los Anđelesu, Kan i Kelner, govore da trgovine jeste kreacija potpuno sigurnog mehanizmasu blogovi preuzeli uloge novinara, posebno kada se zaštite transkacija čime se vodeće softver kompanijeradi o kritici globalizma i medija, i kada se radi o danas najviše bave. Intranet je korporativna mreža kojadruštveno – političkim intervencijama. Ipak, uspeh, svojim službenicima omogućava pristup globalnojbolje rečeno, popularnost blogova leži u činjenicama mreži, a u isto vreme onemogućava drugima pristupda ih je lako napraviti i održavati, i da oni predstavljaju internoj korporativnoj mreži. Novac se, prema tome,osnovnu ideju dinamične mreže beskrajnih debata, takođe nalazi u proizvodnji intranet softverskih paketa.dijaloga i izvora informacija, drugačijih od onih koje o Mnogi analitičari industrije smatraju da bi internetodređenim temama nude mejnstrim mediji. Naravno, trebalo zameniti jednim ogromnim privatnimzbog toga ih mnogi mejnstrim mediji karakterišu kao intranetom, koji bi kontrolisali globalninarcisoidne izvore individualnih mišljenja. Ima istine i telekomunikacijski savezi. Današnje diskusije ou tome, ali mnogi blogovi nastali su kao nezavisni internetu i dalje ostaju u domenu slobodnog protokamedijski servisi, poput www.indymedia.com, i dobri informacija i liberalizacije tržišta. U potpunosti se izproizvođači, kvalitetnog, medijskog sadržaja u vida ispušta mogućnost da javnost odlučuje oblogovima vide brojne prednosti. budućnosti globalne mreže. Kada tako sagledamo stvari, javnost tek može da učestvuje u priči o internetuBez obzira na formu građanskog onlajn aktivizma, da kao konzument ili kao kapitalista. Za sada je stvar vrlobi ta forma bila uticajna trebalo bi da je ili popularna ili jednostavna, budućnost interneta određuje ono što ćeautoritarna. Prvo znači da možda sadržinski nije doneti najveći profit. A osnovni cilj svih poslovnihkvalitetno, nego da je „uticajno“ jer ima jak „fan page“ saradnji će biti kontrola prenosa telekomunikacijskihili mnogo klikova. Potonje znači da je postalo deo proizvoda: glasa, slike i podataka. Svaka teorija omejnstrima, samim tim kontrolisano interesima. Čini se internetu kao mediju koji će doneti kvalitativnoda je demokratičnost interneta, u smislu proizvodnje, drugačiji i ujednačeniji tip novinarstva, medijskedistribucije i konzumacije informacija, sve više i više kulture i politike poklekao je pred snagama tržišta. Odna tankom ledu. aktivnog medija u službi javnosti, internet postaje elektronski medij u kojem kapitalisti saopštavaju 4. INTERNET – INFORMACIONI potrošački orijentisane podatke. A sva priča o AUTOPUT interaktivnosti redukovana je na transakcije i elektronsku poštu. Kako piše magazin Fortune: 6
 4. 4. „Daleko smo, veoma daleko od interneta kao javnemreže angažovane za slobodu razmena ideja.“ 5. OPIS UZORKA, PREDMET I 6. REZULTATI ISTRAŽIVANJA PROBLEM ISTRAŽIVANJA PITANJE 1: Pomoću kog medija se najviše informišete u toku dana?U istraživanju koje smo sproveli u svrhu izradediplomskog rada: „Kriterijumi kredibilnosti onlajnmedijskog sadržaja“, učestvovalo je 111 ispitanika,studenata Univerziteta u Novom Sadu. Predmetistraživanja, uopšteno rečeno, je ponašanjekonzumenata onlajn medijskog sadržaja – ko, šta, kada,gde, zašto i kako. Problem je priroda korišćenjainterneta kao medija i onlajn medijskog sadržaja.Rezultate koje smo dobili iskoristili smo za analizu satri aspekta: proizvođača onlajn medijskog sadržaja,konzumenta onlajn medijskog sadržaja i edukatora omedijima. U ovom radu izložićemo analizu rezultata saaspekta edukatora o medijima. Za prikupljanjepodataka koristili smo opisnu metodu ankete. Slika 1: Procenat korišćenja medija za informisanje uInstrument istraživanja bio je posebno formulisan toku danaupitnik. Najveći broj ispitanika, njih osamdeset troje (74,8%)Ciljevi i zadaci istraživanja, sa aspekta edukatora o odgovorio je da se u toku dana najviše informišemedijima, tiču se potrebe funkcionalnog onlajn pomoću interneta. Njih devetnaestoro (17,1%) jemedijskog opismenjavanja, znanja o prirodi korišćenja zaokružilo televiziju, osmoro (7,2%) štampu i jedaninterneta, tumačenja i kreiranja onlajn medijskog ispitanik zaokružio je radio kao medij pomoću kog sesadržaja. Internet upravo može najviše da manipuliše tokom dana najviše informiše. Dominacija interneta jejer je kao medij obučen u pretpostavku o očekivana s obzirom na to da ispitanici veći deodemokratičnosti i mogućnosti izbora sadržaja. Radi se vremena provode u urbanoj sredini gde i studirajuo mediju čijim sadržajem se, za sada najlakše, (Novi Sad) i gde je i prema podacima RZS-a iz 2010.najjeftinije i najbrže manipuliše. A to je slučaj i sa godine, internet najdostupniji i njegova korišćenostinternet publikom koja ne zna kako da iskoristi njegove najzastupljenija – 49,3%.mogućnosti da bi dobila pravovremenu, proverenu i zanju važnu informaciju. Da bismo dali kvalitetne Sasvim je očekivano da internet dominira kodsmernice za razvoj programa edukacije o onlajn studentske populacije nad tradicionalnim medijima jermedijima i medijskom sadržaju, pokušaćemo u radu ne uslovljava ni vremenom niti porostorom zaodgovoriti na dva ključna pitanja. Prvo jeste dobijanje određene informacije. Gledano sa aspektadefinisanje razlika u karakteristikama aktivnosti onih koji edukuju o medijima, imperativ je, poredispitanika prema onlajn medijskom sadržaju i prema osnovnog medijskog opismenjavanja, raditi na onlajntradicionalnom medijskom sadržaju. Drugo jeste medijskoj pismenosti. Iz istih razloga zbog kojih supitanje svesti konzumenata, naših ispitanika, o prirodi tradicionalni mediji tokom svog razvoja bili predmetinterneta kao globalnog medijskog sistema. rasprava o manipulaciji, dominaciji, demokratiji, sličnuNastojaćemo objasniti kako konzumenti razmišljaju o sudbinu doživljava i internet. Ipak, radi se o mnogoonlajn medijskom proizvodu u smislu njegove kreacije, širem i opasnijem području podložnom manipulaciji idistribucije, kontrole. Odgovori na navedena pitanja bi neetičnosti, području ogrnutom u plašt demokratije,pružili neophodne smernice za preduzimanje slobode govora i slobode medija.konkretnih aktivnosti u oblasti funkcionalnog onlajnmedijskog opismenjavanja koji bi dalje doprineokvalitetnijoj konuzmaciji i proizvodnji onlajnmedijskog sadržaja. 6
 5. 5. da studenti obuhvaćeni našim istraživanjem internet kao medij, u najvećoj meri, koriste za zabavu i komunikaciju.PITANJE 2: Kada dobijete interesantnu Rezultati navedenog pitanja su očekivani, jer suinformaciju putem tradiconalnih medija (radio, TV, generacije zastupljene u uzorku, od najranije dobištampa), na koji način se dalje informišete o njoj, upućene na internet kao vid razonode više nego kaokako je proveravate? nekakav, uslovno rečeno, korisniji alat. Govorimo o generacijama koje su preskočile papir i olovku i doskočile na tastaturu. Koliko dobrog ima u tome, toliko ima i lošeg. Navedeno samo govori u prilog rastućoj potrebi za onlajn medijskom pismenošću, za odgovornijom proizvodnjom onlajn medijskog sadržaja i potrebi za stručnim kadrom koji će nadolazeće generacije naučiti da razumeju sajberprostor, da ga na najbolji mogući način koriste i da budu sposobni da se zaštite od bilo kakvog oblika manipulacije i zloupotrebe. U prilog navedenom ide i prošlogodišnji rezultat objavljen od strane RZS-a, koji govori o prirodi korišćenja interneta i njegovih karakteristika od strane 2.300.000 ispitanih građana Srbije. Prema tim rezultatima najveći broj građana internet koristi za komunikaciju sa drugima (e-mail najčešća forma) i zabavu (preuzimanje audio, video i foto sadržaja). PITANJE 4: Internet sadržaj najčešće koristite za...?Slika 2: Procenat i priroda provere prvobitno dobijene informacijeNajveći broj ispitanih, 74,3% odgovorio je dainformacije dobijene putem tradicionalnih medijaproverava putem interneta. Što dodatno potvrđujedominaciju interneta kao medija kod ispitanika.PITANJE 3: O kojim temama se najviše informišetena internetu tokom dana? Slika 4: Procenat svrhe korišćenja onlajn sadržaja Najveći broj ispitanika, njih osamdeset petoro (75%), odgovorilo je da intrenet sadržaj najjčešće koristi za komunikaciju i zabavu. Dvadeset troje ispitanika (20,1%) odgovorilo je da internet sadržćaj koristi zaSlika 3: Procenat svrhe korišćenja interneta kao medija učenje, dvoje za donošenje važnih odluka, a jedan ispitanik za učešće u društveno korisnim aktivnostima.Najveći broj ispitanika se na internetu informiše o Dakle, najveći broj ispitanika onlajn sadržaj koristi zazabavnim, 27%, i društvenim, 25,2%, temama. Slede zabavu i komunikaciju. Prema do sada dobijenimpolitika sa 14,4 %, kultura sa 10,8% i sport sa 9% rezultatima karakteristike odnosa prema onlajnispitanika. Na osnovu tih rezultata možemo zaključiti sadržajima jednake su karakteristikama odnosa prema 6
 6. 6. sadržajima tradicionalnih medija. Prednjače uvidećemo da je u eri ifnormacionih tehnologija,komunikacija koja je isto tako moguća preko telefona, učenja na daljinu i doživotnog učenja, poražavajućimobilnog i slično; i zabava koja je takođe moguća rezultat da studenti prirodoslovnog i medicinskogkonzumacijom sadržaja elektronskih medija – TV-a i usmerenja ne koriste internet i onlajn informacije zaradija. Posledica takvog stanja konzumenata, pri tome učenje. Zaključak je da je od najranijeg doba potrebnopripadnika generacija koje su od malena okružene i generacije edukovati kako koristiti i tumačiti medijskitradicionalnim i novim medijima, jeste nedostatak sadržaj što tradicionalnih što onlajn medija. Opet,edukacije o prirodi korišćenja medija uopšte, i fokus na govorimo o onlajn funkcionalnoj medijskoj pismenostimedije kao izvore dnevne doze zabave. Ipak, dobra kao nadogradnji na osnovnu medijsku pismenost.strana okruženosti medijima od najranije dobi jeste Rezultat i ovog pitanja jeste očekivan jer prikazaničinjenica da te generacije lakše stupaju u saživot sa odnos prema onlajn medijskom sadržaju porizilazi iz,medijima i tehnički su sposobnije da ih koriste. za sada samo, svesti o mogućnostima interneta, i izPotrebno je samo dobro usmeriti postojeće svest i konkretnog doživljaja intrerneta kao oblika zabave isposobnosti ka kvalitetnom odnosu prema medijima i komunikacije.efektnom korišćenju njihovih mogućnosti. PITANJE 6: Informacije na internetu smatratePogledajmo sada distribuciju odgovora na navedeno kredibilnim...?pitanje prema studijskim smerovima ispitanika. Slika 5: Procenat svrhe korišćenja onlajn sadržaja prema studijskim smerovimaIz priloženog možemo uočiti da studenti medija unajvećoj meri, na najrazličitije načine koriste onlajnmedijski sadržaj. Taj zaključak rezultat je studijskogprograma koji studente medija priprema za Slika 6: Stav o kredibilnosti informacije na internetuproizvođače medijskog sadržaja, edukatore iodgovorne konzumente. Razlike u odnosu prema Najveći procenat ispitanika, 44,1%, smatra da suonlajn informacijama su od usmerenja do usmerenja kredibilne onlajn informacije one koje su pouzdane ivelike. Pogledamo li samo kategoriju učenja, proverljive – hiprelinkovane. Sledi 15,3% ispitanih koji 6
 7. 7. smatraju da su informacije kredibilne ako je navedennjihov izvor. A 12,6% ispitanih smatra da suinformacije kredibilne ako su korisne. Prema ovimrezultatima može se naslutiti određen stepen postojanja PITANJE 7: Šta je za vas potpun, kredibilan,onlajn medijske pismenosti i razumevanja interneta kao onlajn medijski sadržaj?medija i alata. Ipak, kada pogledamo distribucijuodgovora na pitanje u vezi sa preduzimanjemkonkretne aktivnosti korišćenja linkova koji se nalaze uformi određenog onlajn sadržaja dobijemo sledećerezultate: Slika 7: Procenat korišćenja linkova koji se nalaze u onlajn sadržajuIz priloženog rezultata možemo dodatno da potvrdimoda studentska populacija obuhvaćena našimistraživanjem ima svest o mogućnostima interneta kao Slika 7: Stav o kredibilnom onlajn medijskom sadržajualata i medija, ali nema naviku konkretnog korišćenja.Ovde se nazire još jedan u nizu zadataka edukatora o Najveći broj ispitanika, njih devedeset dvoje (82,9%),medijima da naviku interakcije usade u buduće odgovrio je da kombinacija teksta, fotografije, videa,genracije što konzumenata što medijskih radnika. navedenog izvora i linkova čini potpun i kredibilanInterakcija je i dalje najjači adut svetske mreže. onlajn medijski sadržaj. Njih šesnaest (14,4%)Pretpostavka o jednakom učestvovanju u odgovorilo je da je za potpun i kredibilan onlajnmogućnostima interneta kao medija za sve leži u tom medijski sadržaj dovoljna kombinacija teksta ikarakteru interaktivnosti. Pravilna priroda njegove navedenog izvora.upotrebe za svakodnevne profesionalne i privatnepotrebe nalazi se u saživotu sa tom interakcijom. Iz navedenog možemo da zaključimo dastudentskaDrugim rečima, konzumenti i proizvođači medijskog populacija, obuhvaćena našim istraživanjemsadržaja u onlajn uslovima bi trebalo da sažive sa prepoznaje formu potpunog onlajn medijskog sadržaja.karakterom interaktivnosti. Najgrublje rečeno, Interpretacijom ranije navedenih odgovora, tačnijekonzumenti da koriste mogućnost komunikacije sa rezultata ispitivanja, dokazali smo da kod ispitanikaonlajn medijskim sadržajem, a proizvođači da svoj postoji određeni stepen svesti o onlajn sadržajima,sadržaj ponude kroz interaktivnu formu. Svakako je na prirodi i mogućnostima interneta. Ti dokazi iedukatorima da obrazuju takve navike kod obe grupe sakupljene informacije o navikama u korišćenjustanovnika Mekluanovog globalnog sela. interneta od strane generacija koje nadolaze dobra su osnova za predlog smernica razvoja medijske branše sa aspekta proizvođača, ditributera i edukatora o onlajn medijskom sadržaju i onlajn medijskom svetu uopšte. Prema tome, ovo pitanje dodatno potvrđuje preptostavku da spomenuta svest postoji zbog toga što su generacije ispitanika rođene u saživotu sa medijiima, tradicionalnim i onlajn. Te je prirodno stvorena svest jako dobra osnova za bilo kakvo dalje, uslovno rečeno, osposobljavanje novih generacija za saživot sa medijima u profesionalnom i privatnom životu. 6
 8. 8. PITANJE 8: Šta najviše vrednujete kod dvosmerne PITANJE 9: Koliko često ostavljate komentar nakomunikacije sa onlajn medijima i medijskim neki onlajn medijski sadržaj?sadržajem? Slika 9: Procenat komentarisanja onlajn sadržaja Kao što možemo videti, 78,4% ispitanika nikada ili retko komentariše onlajn medijski sadržaj. Vratimo li se samo na rezultate pitanja prikazane iznad, videćemo da najveći broj ispitanika upravo komentarisanje najviše vrednuje kao vid komunikacije sa onlajn medijima i onlajn medijskim sadržajem. Dakle, zaista postoji svest o značaju interneta i njegovog sadržaja, njegovim mogućnostima i, uslovno rečeno, pravilnoj prirodi njegovog korišćenja, ali nema konkretnih aktivnosti u tom smeru Slika 8: Vrednovanje tipa interakcije sa onlajn medijima i sadržajem PITANJE 10: Koliko često učestvujete u kreaciji onlajn medijskog sadržaja (Wikipedia, postavljanjeČetrdeset četvoro ispitanih (39,6%) najviše vrednuje fotografija ili video snimaka i sl.)?mogućnost ostavljanja komentara kao metodedvosmerne komunikacije sa onlajn medijima imedijskim sadržajem. Dvadeset šestoro njih (23,4%)najviše vrednuje uvezivanje tog sadržaja sa društvenimmrežama kao mogućnost dvosmerne komunikacije.Dvadeset dvoje ispitanih (19,8%) najviše vrednujemogućnost učestvovanja u kreaciji onlajn medijskogsadržaja, dok njih devetnaestoro (17,1%) smatramogućnost linkovanje kao najvredniju mogućnostdvosmerne komunikacije sa onlajn medijima imedijskim sadržajem.Donekle ravnomernu distribuciju odgovora na Slika 10: Procenat učestvovanja u kreaciji onlajnnavedeno pitanje opet možemo da intrpretiramo kao sadržajapostojanje svesti o mogućnostima korišćenja interneta,onlajn medija i sadržaja od strane konzumenata. U Devedeset i dva ispitanika (82,9%) nikada ili retkonarednim rezultatima pokazaćemo kakav je odnos te učestvuju u kreaciji onlajn medijskog sadržaja.svesti prema konkretnim aktivnostima koje je naš Osamnaest ispitanih (16,2%) odgovorilo je da ponekaduzorak preduzimao u vezi sa mogućnostima dvosmerne učestvuje, a jedan ispitanik često učestvuje u kreacijikomunikacije – ostavljanjem komentara, linkovanjem, onlajn medijskog sadržaja.uvezivanjem sadržaja sa društvenim mrežama,kreacijom medijskog sadržaja. 6
 9. 9. ona ne primenjuju. Tu na scenu stupaju profesionalci iz branše spremni da se bave medijima kao društvenom naučnom disciplinom i da saznanja prenose na budućePITANJE 11: Koliko često delite medijski sadržaj generacije i konzumenata i kreatora medijskog i onlajnna društvenim mrežama? medijskog sadržaja. Tek pravilnim razumevanjem tradicionalnog medijskog okruženja, pa onda i onlajn okruženja, možemo očekivati zdraviju i aktivniju društvenu zajednicu. Kada to već nije pošlo za rukom tradicionalnom medijskom okruženju (osim u nekim periodima istorije medija), možda je internet pravi medij za aktiviranje sloboda koje su tradicionalni mediji sporadično doticali. Prvi korak jeste edukacija o medijima kao mutlidisciplinarnoj sferi društva i edukacija o medijima praktičnog karaktera u formi medijskog opsimenjavanja i onlajn medijskog opismenjavanja. Slika 11: Procenat uvezivanja onalajn medijskog Jedan od zadataka edukatora o medijima, posebno o sadržaja sa društvenim mrežama onlajn medijima, jeste da konzumenti sadržaja i budući medijski radnici, razluče apstraktne i subjektivneNajveći broj ispitanika, njih pedeset pet (49,5%), kriterijume kredibilnosti sadržaja, dakle, pouzdanost,odgovorio je da ponekad ili često deli medijski korisnost i dostupnost od konkretne aktivnostisadržajna društvenim mrežama. Ovakav rezultat je dokazivanja kredibilnosti tog istog sadržaja. U jednakojpotpuno očekivan jer stepen dvosmerne komunikacije meri pružiti teorijsko znanje o prirodi medija,sa onlajn medijem i njegovim sadržajem zaista jeste medijskih proizvoda i o plasiranju medijskih sadržaja inajviši kada se radi o onlajn komunikaciji kao vidu pružiti praktične navike iščitavanja onlajn sadržaja kojiuoptrebe interneta. Sasvim je očekivano da se u takvom je pred njima.okruženju internet korisnici, odnosno, korisnicidruštvenih mreža, uslovno rečeno najudobnije ponašaju Pogledajmo rezultate jednog specifičnog ukrštanjasa medijskim sadržajem bilo kakvog tipa. odgovora na pitanje: „Informacije na internetu smatrateKomentarisanjem, postavljanjem fotografija ili videa. kredibilnim...?“ i na pitanje: „Šta je za vas potpun, kredibilan onlajn medijski sadržaj?“Jedna od misija interneta kao medija jeste bila daliberalizuje medijsku branšu i da slobodu govoradovede na novi nivo. Internet je trebalo da, što semedija tiče, građansko novinarstvo takođe dovede naznačajniji nivo. Ipak, u eri interneta i daljeraspravljamo o kontroli nad proizvodnjom idistribucijom onlajn medijskog sadržaja. I daljeraspravljamo o slobodi govora i izražavanja mišljenja.Govorimo o onlajn medijima više kao o institucijamaod kojih bi trebalo zazirati, nego kao o institucijama uslužbi javnog mnjenja. Internet nije uspeo, tek suforumi i društvene mreže kao ljudske zajednice unutarsajberprostora uspele da utiču na kreaciju odgovornogjavnog mnjenja i javnog delovanja. U prilog toj tvrdnjigovore brojni protesti na Bliskom istoku koji suobeležili početak ove godine, a koji su veštoorganizovani putem društvenih mreža. Sličan primermogli smo videti i u susednoj državi, Hrvatskoj, u kojojsu antivladini protesti u Zagrebu organizovani putem Slika 12: Distribucija odgovora na pitanje:društvene mreže Facebook. „Informacije na internetu smatrate kredibilnim...?“ i na pitanje: „Šta je za vas potpun, kredibilan onlajn 7. ANALIZA REZULTATA medijski sadržaj?“ ISTRAŽIVANJA Prema dobijenim rezultatima na iznad navedenoRezultati našeg istraživanja ukazali su na činjenicu da ukrštavanje pitanja, možemo da zaključimo većinakonzumenti onlajn medijskog sadržaja na našem ispitanika, koja informacije na internetu smatraprostoru nemaju potpuni uvid u mogućnosti korišćenja kredibilnim kada su proverljive (linkovane), dostupne,interneta kao medija. Ako i postoji svest o prirodi korisne, pouzdane i kada im je naveden izvor,interneta kao medija, ne postoje adekvatna znanja ili se prepoznaje potpun onlajn medijski sadržaj. Da svest o 6
 10. 10. prirodi interneta kao medija postoji, utvrdili smo višeputa u radu. Isto tako kada smo se ranije u radu bavilikonkretnim aktivnostima preduzetim na internetu,dobili smo rezultate da naš uzorak u navjećoj meri Neograničene mogućnosti otvaraju mesto i za mnogenikada, retko i ponekad aktivno komunicira sa onlajn zloupotrebe. Prema tome, treći zadatak edukatora jestemedijskim sadržajem. da obrazuju o etičnosti korišćenja onlajn medija i medijskog sadržaja.Vratimo se na osnovne navike konzumenata koje smoispitali u našem istraživanju. Internet jeste osnovni Rezultati koje smo analizirali tokom našeg istraživanja,medij svakodnevnih informacija i prvi mediji kojem se a sa aspekta edukatora o medijima, omogućili su namnaši ispitanici okreću kada žele da komuniciraju, da se da okvirno osmislimo osnovne zadatke za one koji ćezabavljaju i da uče. Pogledajmo sada rezultate se baviti pručavanjem medija kao društvene nauke iukrštanja odgovora na pitanje šta najviše prate na koji će teorijska i praktična znanja prenositi na budućeinternetu i za šta najviše koriste internet sadržaj. konzumente i kreatore medijskog i onlajn medijskog sadržaja. Predlažemo: Osnovna funkcionalna medijska pismenost – osnovna škola Navikavanje na saživot sa medijima od najranijeg perioda detinjstva. Stvaranje osnovnih navika praćenja određenog medija i prepoznavanja osnovnih vrsta tradicionalnih medija. Prepoznavanje medijskih proizvoda i blagi uvid u proizvodnju medijskog sadržaja – školske radionice i sl. Osnovna funkcionalna medijska pismenost – viši razredi osnovne škole Poznavanje medijskih formata. Aktivno praćenje medija. Upoznavanje sa teorijom i tehnologijom proizvodnje medijskog sadržaja. Počeci izučavanja Slika 14: Distribucija odgovora na pitanja šta najviše medija kao društvene discipline. Počeci prate na internetu i za šta najviše koriste internet razvrstavanja tradiconalnih i onlajn medija. Prve sadržaj onlajn medijske aktivnosti. Školski list, facebook i internet stranica škole.Ispostavlja se da ispitanici koji internet sadržaj navišekoriste za zabavu, prate najraznovrsnije onlajn medije. Napredna funkcionalna medijska pismenost –Slede oni koji internet sadržaj najviše koriste za učenje srednja školai komunikaciju. Onlajn izdanja štampe i društvene Izučavanje teorije i tehnologije medija kaomreže, se najviše prate kod svih ispitanika. multidisciplinarne društvene nauke. PodrobnijeUsporedimo li taj zaključak sa prethodno u istraživanju izučavanje medijskog sadržaja u tradicionalnimdobijenim rezultatom o tome o kojim temama se naš medijima i u onlajn medijima. Internet kao noviuzorak najviše informiše putem interneta, opet medij. Priroda i mogućnosti interneta kao novogdobijamo odgovore da se najviše informišu o medija. Etika u medijima.društvenim i zabavnim temama. Studijsko usmerenje - medijiPrvi zadatak edukatora o medijima trebalo bi da bude Izučavanje teorije i tehnologije medija kaoda buduće generacije konzumenata i proizvođača društvene discipline. Izučavanje tehnologijeonlajn medijskog sadržaja poduče o prirodi korišćenja proizvodnje medijskog sadržaja. Etika u medijma.interneta i njegovog sadržaja sa aspekta konzumenata. Etika u onlajn medijima. Onlajn funkcionalnaEdukatori bi trebalo da nauče nove generacije da medijska pismenost. Onlajn formati medija.razumeju ko je šta, kako i gde kod onlajn medija. Ako Onlajn proizvodnja medijskog sadržaja. Dizajnje osnovna srž interneta jednaka mogućnost da svako onlajn medijskog sadržaja – učiti principe slaganjauživa u mogućnostima tog medija, onda je osnovna srž teksta, fotografije, video materijala, stranice kakoedukacije o onlajn medijima kako te mogućnosti što bi prezentacija novinarskog ili marketinškogpravilnije koristiti u privatne i poslovne svrhe. Tu sadržaja bila efektna i primamljiva. Obrazovatinegde nalazimo drugi zadata edukatora, da osposobe kako koristiti koncept onlajn baza podataka.buduće generacije, posebno sa aspekta proizvođača Onlajn jezik i alati. Naučiti koristiti društvenemedijskog sadržaja, da umeju da odgovore na zahteve mreže u novinarske i marketinške svrhe.branše. Bilo da se bave onlajn novinarstvom ilimarketingom. 6
 11. 11. Nivo konzumenata označen sa „preletim“ na internetu preduzima sledeće akcije: kratke posete određenim stranicama, surfovanje bez određenog cilja, intenet „lutalice“. Nivoi označeni sa „konzumiram“ i „pročitam“ na internetu karakteriše fokus na 8. ZAKLJUČAK fotografije, video materijal i tekst. Konzumenti označeni sa „sačuvam“, „delim“ i „ocenjujem“ suPojava globalnog komunikacijskog sistema, globalne skloni da na internetu fokusiraju određeni sadržaj,mreže, omogućila nam je produkciju, distribuciju i ocene ga kao korisnim i spreme ga na određeni načinkonzumaciju svih oblika informacija odmah i sada. (bookmark i sl.). Takođe, ti konzumenti imajuGrubo govoreći internet deluje kao jedan autoput tendenciju da sadržaj podele sa ostalim korisnicima iinformacija, kao nekakva uređena anarhija. Kao i svaki da aktivno učestvuju u anketama, glasaju za članke,medijski sistem do sada i internet je tržište za koje se fotografije i video materijale. Poslednja dva nivoavode žestoke borbe. Prema tome od velike je važnosti konzumenata, „komentarišem“ i „predlažem“ učestvujurazumeti istoriju medija i medijskih sistema, istoriju u kreaciji onlajn medijskog sadržaja na način da pišuproizvodnje medijskog sadržaja i razumeti ponašanje autorima, aktivni su na forumima, predlažu teme,onih kojima su ti sadržaji namenjeni. Zbog toga smo se objavljuju sopstvene materijale, entuzijasti su iu ovom radu bavili ponašanjem uzorka konzumenata aktivnisti. Prema analizi rezultata našeg istraživanja,onlajn medijskog sadržaja kako bismo dobili jasniju odabrani uzorak medijskih i onlajn medijskih sadržaja,sliku o tome ko, šta, zašto, gde, kada i kako čini na na piramidi se nalazi negde između „aktivneinternetu ili pomoću interneta. Ključno je razumeti, da konzumacije“ i „uključenih“. Sledi ilustracija:tako kažemo 5W’s-a internet konzumenata, bilo dagovorimo sa novinarskog aspekta proizvodnje sadržajaili sa ekonomskog, marketinškog, aspekta teproizvodnje. Takođe, istraživanja takvog tipa važna sui za ljude koji edukuju o prirodi medija i medijskihsistema. Relacije koje smo proučavali u ovom radu suone koje povezuju edukatore, proizvođače ikonzumente medijskog i onlajn medijskog saržaja.Prema piramidi konzumenata onlajn medijskogsadržaja, kompletna populacija internet korisnika možese posložiti u nivoe piramide koji se nalaze između dvekrajnje grupe konzumenata, između „posmatrača“ i Slika 15: Nivo na kom se nalaze konzumetni„igrača“. Nivoi koji se nalaze između dve krajnosti su obuhvaćeni našim istraživanjemključni za uspešnu proizvodnju medijskih sadržaja.Vrlo ih je važno detektovati. Sa druge strane, za Očekivano je da se naš uzorak nalazi na prikazanomedukatore je važno da rade na tome da od određenog mestu jer podsećamo, pripada studentskoj populaciji,broja konzumenata, tačnije od „posmatrača“ edukuju 18 – 27 godina, generacijama koje su od najranijeg„igrače“. Edukatorima je cilj, uslovno rečeno, povećati perioda okružene tradicionalnim medijima i koje su odbroj aktivne manjine. Za same konzumente apsolutno najranijeg perioda upoznate sa internetom kao vidomje važno da su svesni u kom nivou se nalaze i da steknu komunikacije i zabave. Iz toga možemo zaključiti danaviku da rade na sebi kako bi dostigli više nivoe. ima mnogo posla za edukatore o medijima da obrazujuJedino tako povećava se kvalitativan standard generacije koje će na najpravilniji mogući način znatiproizvodnje i konzumacije medijskog sadržaja, a kroz iskoristiti prirodu interneta kao medija. Isto tako, onikvalitetnu edukaciju. Pogledajmo sada grubu detekciju koji se bave proizvodnjom medijskog i onlajnnivoa konzumenata: medijskog sadržaja mogu iz ovakvih rezultata zaključiti u kom smeru da idu sa plasiranjem i oblikovanjem proizvoda. Priroda je stvari da će nove generacije konzumenata biti sve zahtevnije i zahtevnije. Uz pravilnu edukaciju, možemo se nadati podizanju kvalitativnog nivoa kompletne medijske branše. Prema analiziranom stanju konzumenata u našem istraživanju, EDUKATORI o medijima imaju pune ruke posla, da tako kažemo. Opšte je poznato da je potreba za multidisciplinarnim proučavanjem medija Slika 14: Piramida konzumenata onlajn medijskog kao dela nauke o društvu velika. U delu analize sadržaja rezultata našeg istraživanja izneli smo okvirnu verziju programa izučavanja medija kroz osnovno, srednje i 6
 12. 12. visoko obrazovanje. Program koji smo predložili programe obrazovanja budućih medijskih radnika, jernamenjen je edukovanju budućih generacija je vrlo verovatno da će tim generacijama radnikakonzumenata i medijskih radnika. Na relaciji isključivo internet biti poslovno igralište. Prema tome,EDUKATOR – KONZUMENT potrebno je raditi na nije dovoljno samo uočiti elemente potpunog, onlajnkonkretnim aktivnostima koje se tiču prirode medijskog sadržaja, potrebno je i proveriti ih, kliknutikorišćenja interneta kao medija i njegovog sadržaja. na njih. Ovde, dakle govorimo o relaciji EDUKATORTačnije rečeno, svest koja kod našeg uzorka postoji – PROIZVOĐAČ i EDUKATOR – KONZUMENT.trebalo bi usmeriti u aktivno učestvovanje u onlajnmedijskim sadržajima. Gledano u odnosu na teoretske Posvetićemo se sada malo više relaciji EDUKATOR –dileme koje smo naveli, a prva od njihe je razrešena, PROIZVOĐAČ. Detektovali smo nivo konzumenatajer je internet kod ispitanika obuhvaćenih našim onlajn medijskog sadržaja na kojem se nalaze ispitaniciistraživanjem potisnuo tradicionalne medije, na obuhvaćeni našim istraživanjem. Takođe smoedukatorima je da tako opredeljene konzumente nauče detektovali kakva proizvodnja i priroda medijskogpravilnom snalaženju u sajberprostoru i korišćenju sadržaja utiče na koji nivo. Bez obzira na činjenicu danjegovih sadržaja. Program izučavanje medija kao dela konzumenti onlajn medijskog sadržaja, premadruštvene nauke trebalo bi da doprinosi aktiviranju rezultatima našeg istraživanja, u maloj meri interagujunovih generacija konzumenata tako da, osim što sa medijskim sadržajem, mogućnost interakcijerelativno uspešno samostalno biraju, koriste, snimaju i prepoznaju i visoko vrednuju. Prema tome, apsolutnidele određene sadržaje, bar u jednakoj meri učestvuju u imperativ onlajn izdanjima medijskih servisa,kreaciji onlajn sadržaja, u smislu objavljivanja štampanih ili elektronskih, jeste pružanje što višetekstova, video i fotomaterijala, traženja alternativnih mogućnosti za konzumente da komuniciraju saizvora informacija i izbegavanja opasnosti koje internet sadržajem, autorom, medijem i da učestvuju u kreacijikao masovni medij nosi. Prvi cilj edukatora jeste da sadržaja. Tradicionalne forme prezentacije informacijakonzumente i buduće medijske radnike izbave iz nivoa nisu dovoljne. Potrebno je svaku objavljenumejnstrim korišćenja interneta, koje je slično informaciju „otovoriti“ potencijalnoj onlajn publici.„korišćenju“ tradicionalnih medija. Ovde odmah Podsticanje aktivnog onlajn javnog mnjenja mora damožemo nadovezati teorijsku dilemu karakteristike potekne i od već potvrđenih medijskh institucija. Na tajaktivnosti na internetu i aktivnosti prema način, bojazan od autoriteta nad informacijom nestaje itradicionalnim medijima. Uzorak konzumenata internet zaista postaje mesto za ravnopravnoobuhvaćen našim istraživanjem u maloj meri interaguje učestvovanje u njegovim sadržajima. Pretpostavka jesa onlajn medijskim sadržajem. Čitaju, slušaju i gledaju da podizanjem kvaliteta plasiranja onlajn medijskogsadržaj što mogu i pomoću tradicionalnih medija. sadržaja, podiže se i kvalitet konzumacije tog sadržaja.Komunikacija sa drugima, što je druga najčešća Vremenom možemo očekivati da će se karakteraktivnost konzumenata obuhvaćenih našim aktivnosti prema onlajn medijima i sadržaju, zaistaistraživanjem, takođe može da se preduzima pomoću razlikovati od aktivnosti prema tradicionalnimtradicinalnih medija – telefon, mobilni telefon i sl. Što medijima i sadržaju. Aktivniji odnos proizvođačaje još jedna potvrda potrebe da se svest pretvori u prema sadržaju koji prezentuje, uticaće i na aktivnostkonkretnu aktivnost. Ključnu ulogu opet ima relacija potencijalnih konzumenata tog sadržaja. Dalje, gledanoEDUKATOR – KONZUMENT. Čini se da je problem prema teorijskoj dilemi validnosti i objektivnosti onlajnu navici praćenja onlajn izdanja štampe, njuz portala, informacija, na proizvođačima je da plasiraju potpunstranica televizija i sl. Radi se o medijskim kućama sadržaj koji uključuje, po mogućnosti naravno, svekoje „po prirodi stvari“ raspolažu informacijama i multimedijalne aspekte internet prezentacije, aliimaju autoritet nad njihovom distribucijom. Internet osnovno jeste imenovanje, tačnije linkovanje izvora.kao medij nudi jednaku mogućnost za učestvovanje u Bez obzira na činjenicu da će mali broj konzumenatanjegovim sadržajima za sve, koji to žele, naravno. zaista proveriti linkove, subjektivan osećaj validnosti iMnogo puta smo to u radu ponovili. Prema tome mogućnosti provere u rukama onoga ko pratirešenje je u lišavanju uticaja autoriteta medijskih kuća. informaciju jeste ključan faktor poverenja u mediij iPrvenstveno kroz prepoznavanje onlajn medija koji njegov proizvod na internetu. Još jednu teorijskunude potpunu onlajn innformaciju – prvenstveno dilemu bi valjalo razrešiti i na ovoj relaciji, a to jeproverljivu. Rešenje je takođe u iskakanju iz potpuna dominacija interneta nad tradicionalnimmejnstrima praćenja tradicionalnih medija preko medijima. Rešenje je u integraciji. Internet se bržeinterneta i okretanje alternativnim izvorima prilagođava tradicionalnim medijima, nego oni njemu.informacija. Rešenje je u okretanju konzumenata sebi Tu je šansa opstanka tradicionalnih medija.samima. Ovde je opet reč o teorijskoj dilemi validnosti Pogledajmo sada još jednu relaciju EDUKATOR –i objektivnosti informacija prezentovanih na internetu. PROIZVOĐAČ, onu koja se bavi tržišnim aspektomAnaliza rezultata istraživanja ukazala je na činjenicu da plasiranja onlajn informacija. Govorimo o marketingu.naš uzorak konzumenata kredibilnu onlajn informaciju Internet je globalni liberalan medij, sa konzumentimasmatra onu koja kombinuje tekst, fotografiju, linkove najrazličitijih shvatanja okupljenih, uslovno rečeno, naizvora i video materijal, i onu koju sami procene kao jednom mestu, tačnije u jednom prostoru. Ranije u radupouzdanu. S obzirom na to da jedan deo ispitanika u dotakli smo se opšte skice plasiranja medijskognašem istraživanju dolazi sa studijskog smera Mediji, proizvoda onlajn (pogledati stranicu 109). Biti prisutanevidentno je da je potrebno pojačati postojeće na internetu daleko je od dovoljnog. Zadobijanje 6
 13. 13. poverenja konzumenata onlajn medijskog sadržaja i,još važnije, zadržavanje tog poverenja daleko jekomplikovanije na internet tržištu, nego u uslovima, datako kažemo, običnog tržišta. Oni koji se edukuju zabavljenje onlajn marketingom posebno moraju bitiobučeni za segmentaciju i izbor konzumenata, i još 9. LITERATURAvažnije, za interagovanje sa tim konzumentima. Pričaje ista, cilj je da od „posmatrača“ postane „igrač“ [1] Bulatović G., Bulatović Lj. Lj., Uvod u masovneonlajn informacije ili medijskog proizvoda. Osnovni medije, CEKOM Novi Sad 2006.marketing alati (advertajzing, SEM marketing) utiču na [2] Roland Lorimer, Masovne komunikacije, CLIOnajniže nivoe konzumenata onlajn medijskog sadržaja. Beograd 1998.Marketing alati koji pružaju osnovne mogućnosti [3] Zorica Tomić, Komunikacija i javnost, ČIGOJAinteragovanja (fun page, prisustvo na društvenim Beograd 2007.mrežama) utiču na srednje nivoe konzumenata, one [4] Edvard S. Herman, Robert W. Mekčesni, Globalnikoji pročitaju sadržaj, sačuvaju, podele, ocene. mediji, CLIO Beograd 2004.Marketing alati koji sadrže naprednije mogućnosti [5] Thomas J. Johnson, Barbara K. Kaye, Shannoninteragovanja – onlajn aktivizam, društveno odgovorno L. Bichard, W. Joann Wong, Every Blog Has Itsposlovanje na mreži, otvoreni konkursi, otvaranje Day: Politically-interested Internet Users’foruma, diskusionih grupa, utiču na konzumente„igrače“. Pema rezultatima našeg istraživanja, Perceptions of Blog Credibility, Journal ofponovićemo, konzumenti se nalaze na granici između Computer-Mediated Communication 13, 2008„aktivne konzumacije“ i „uključenja“. Zaključak je dana populaciju konzumenata obuhvaćenih našim [6] David Domingo, Interactivity in the dailyistraživanjem utiču osnovni marketing alati i oni koji routines of online newsrooms: dealing with anuključuju osnovne mogućnosti interakcije. Bilo kako uncomfortable myth, Journal of Computer-bilo, pitanje od milion dolara, na internetu, i za Mediated Communication 13, 2008konzumente, i za proizvođače, distributere i zaedukatore o medijima, će uvek biti ko, šta, gde, kada, [7] Leopoldina Fortunati, Mauro Sarrica, Johnzašto i kako sa onlajn sadržajem. O’Sullivan, Aukse Balcytiene, Halliki Harro-Loit, Phil Macgregor, Nayia Roussou, Ramo´ n Salaverria, Federico de Luca, The Influence of the Internet on European Journalism, Journal of Computer-Mediated Communication 14, 2009 [8] William P. Cassidy, Online News Credibility: An Examination of the Perceptions of Newspaper Journalists, Journal of Computer-Mediated Communication 12, 2007 [9] Wilson Lowrey, William Anderson, Journalist Behind the Curtain: Participatory Functions on the Internet and their Impact on Perceptions of the Work of Journalism, Journal of Computer- Mediated Communication 10 2005 [10] Shayne Bowman, Chris Willis, We Media - How audiences are shaping the future of news and information, The Media center at the American Press Institute, 2003, http://www.hypergene.net/wemedia/ 6

×