B8.The Power Of Imagination
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

B8.The Power Of Imagination

on

 • 2,127 views

suc manh tri tuong tuong - tam viet

suc manh tri tuong tuong - tam viet

Statistics

Views

Total Views
2,127
Views on SlideShare
2,107
Embed Views
20

Actions

Likes
2
Downloads
162
Comments
1

4 Embeds 20

http://sangbsdk.wordpress.com 15
http://grajdaru.3x.ro 2
http://www.slideshare.net 2
http://209.85.175.104 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • C©u truyÖn kÓ vÒ mét nµng c«ng chóa t­ëng t­îng. T­ëng t­îng rÊt nhiÒu cuéc sèng cña chÝnh m×nh. T¹o ra mét hiÖn tr¹ng gi¶ nh­ng thÕ giíi ®ã lµ thÕ giíi x©y dùng lªn b»ng mong ­íc cña nµng vµ nµng ®· thµnh c«ng v× nµng ®· lµm

B8.The Power Of Imagination Presentation Transcript

 • 1.  
 • 2.  
 • 3. “ TrÝ t­ëng t­îng m¹nh h¬n c¶ tri thøc”
 • 4. Søc m¹nh trÝ t­ëng t­îng
 • 5. Nội dung
  • Khái niệm chung
  • Sức mạnh của trí tưởng tượng
  • Phát huy quyền năng trí tưởng tượng
 • 6. Tưởng tượng là gì?
 • 7. Khái niệm
  • Xây dựng trong tâm trí những điều chưa bao giờ xảy ra
  • Trải nghiệm cuộc sống bên trong suy nghĩ
  • Tiếp nhận sự vật một cách tổng thể
  • Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai
 • 8. T¸c ®éng
  • TÊt cả gi¸c quan
  • Kh ông gian, thời gian
  • T×nh c¶m
  • Kh«ng gièng nhau
 • 9.  
 • 10. Con mắt thứ 3 video
 • 11. Liệu có tai thứ 3?
 • 12. Tưởng tượng là gì?
 • 13. Nội dung
  • Khái niệm chung
  • Sức mạnh của trí tưởng tượng
  • Phát huy quyền năng trí tưởng tượng
 • 14. Tăng khả năng Sáng tạo                      
 • 15.  
 • 16.  
 • 17.  
 • 18.  
 • 19.  
 • 20. Tăng khả năng kết nối
  • Mọi giác quan
  • Quá khứ - Hiện tại - Tương lai
  • Các ý tưởng
 • 21. T
 • 22. Đơn giản cuộc sống
  • Ánh sáng, bản nhạc, triết lý
  • Ghi nhớ
  • Giải quyết vấn đề
  • C¶m gi¸c b×nh an
 • 23. Kh«ng cã g× tèt hay xÊu chØ cã suy nghÜ míi lµm nã trë nªn tèt hoÆc xÊu -Hamlet-
 • 24.  
 • 25. C¸i thùc & C¸i cho lµ thùc
 • 26. Vận động viên Nga
 • 27.  
 • 28. Người đàn ông chết cóng
 • 29.  
 • 30. Sức mạnh của trí tưởng tượng
  • Tăng khả năng kết nối
  • Tăng khả năng sáng tạo
  • Đơn giản cuộc sống
  • Tr¶i nghiÖm cuéc sèng bªn trong suy nghÜ
  • Cảm giác thành công
  • Biến cái không thể thành có thể
 • 31. Vụ lở tuyết
 • 32.  
 • 33. Nội dung
  • Khái niệm chung
  • Sức mạnh của trí tưởng tượng
  • Phát huy quyền năng trí tưởng tượng
 • 34. Khó hay dễ? Khó ??
 • 35. Mơ mộng & Không thực tế
 • 36.  
 • 37. Nuôi dưỡng niềm tin
 • 38. Niềm tin & cảm xúc
 • 39. Bạn nghĩ bạn làm được hay không làm được , bạn đều đúng -Henry Ford-
 • 40. Suy nghÜ cã ý thøc Cảm nhËn Liªn hÖ Đ¸nh gi¸ QuyÕt ®Þnh
 • 41. Bản thiết kế & Những viên gạch
 • 42. Thấy mục tiêu
 • 43. Hoạch định
  • Ở đâu?
  • Làm gì?
  • Đến đâu?
 • 44. Tầm nhìn chung
 • 45. TËp trung cao ®é
  • Tập trung
  • cao độ
 • 46. Thành công trong tưởng tượng
  • Mục tiêu
  • Tập trung
  • Cảm xúc
  • Trạng thái anpha
  • Tư duy hệ thống
 • 47.  
 • 48.  
 • 49. Tạo ra một hình ảnh
 • 50. Gợi nhớ một hình ảnh
 • 51. §ãng vai
 • 52. C¶ líp cïng nhau t­ëng t­îng mét t­¬ng lai t­¬I s¸ng cho ThÕ giíi