Sandra Kravitz ETRGOVINA 2012

 • 985 views
Uploaded on

Analiza prisustva banaka koje posluju u Srbiji na društvenim mrežama: koliko su banke prisutne na društvenim mrežama, zašto bi trebalo da budu prisutne i na koji način

Analiza prisustva banaka koje posluju u Srbiji na društvenim mrežama: koliko su banke prisutne na društvenim mrežama, zašto bi trebalo da budu prisutne i na koji način

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
985
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. BANKE U SRBIJI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Analiza prisustvaSandra Kravić, agencija za digitalni marketing Šnajderaj E-TRGOVINA 2012
 • 2. Banke na društvenim medijima UVOD: prikaz stanja za period KAKO bi banke avgust 2011. – trebalo da koriste april 2012. društvene mreže Prvi deo Drugi deo Tredi deo ZAŠTO bi banke trebalo da koriste društvene mreže25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 2
 • 3. Deset najvedih banaka prema kriterijumu ukupne aktive (prema: NBS kvartalni izveštaj III 2011): 1. Banca Intesa 2. Komercijalna banka 3. Raiffeisen banka 4. Unicredit bank 5. Societe Gen. Banka Srbija 6. Eurobank EFG 7. Aik banka Niš 8. Hypo Alpe-Adria-bank 9. Vojvođanska banka 10.Alpha bank25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 3
 • 4. Tabelarni prikaz prisustva na društvenim mrežama Facebook Twitter Youtube LinkedIn Link sa sajta AIK ERSTE Hypo Alpe Adria IntesaKomercijalna Raiffeisen 25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 4
 • 5. Facebook 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 AIK ERSTE Hypo Alpe Adria Komercijalna Raiffeisen sep.11 55 2684 671 176 936 nov.11 66 2850 722 277 985 mar.12 5193 3159 5915 475 1218 apr.12 5212 3494 5947 588 1074025.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 5
 • 6. Facebook 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Hypo Alpe AIK ERSTE Intesa Komercijalna Raiffeisen Adria sep.11 55 2684 671 0 176 936 nov.11 66 2850 722 0 277 985 mar.12 5193 3159 5915 20269 475 1218 apr.12 5212 3494 5947 25622 588 1074025.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 6
 • 7. Twitter 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Hypo Alpe AIK ERSTE Intesa Komercijalna Raiffeisen Adria sep.11 105 768 38 68 38 71 nov.11 131 866 80 110 60 113 mar.12 694 1133 136 1105 345 195 apr.12 788 1220 154 1288 428 22025.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 7
 • 8. YouTube 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 ERSTE Intesa* Komercijalna Raiffeisen sep.11 27674 118305 24479 13018 nov.11 35707 122164 26636 14918 mar.12 42290 126429 33681 18485 apr.12 43986 3838 39323 2493025.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 8
 • 9. 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 Komerci Raifeise ERSTE Intesa Komercij jalna n ERSTE Intesa Raifeisen alna YouTube# snimaka 13 26 33 34 # snimaka 13 28 33 35# pratilaca 6 8 9 5 # pratilaca 9 17 11 11 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 Komercij ERSTE Intesa Raifeisen Komercij alna ERSTE Intesa* Raifeisen alna# snimaka 13 28 38 36 # snimaka 13 33 36 36# pratilaca 11 21 13 11 # pratilaca 12 9 17 1725.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 9
 • 10. Banke na društvenim medijima UVOD: prikaz stanja za period KAKO bi banke avgust 2011. – trebalo da koriste april 2012. društvene mreže Prvi deo Drugi deo Tredi deo ZAŠTO bi banke trebalo da koriste društvene mreže25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 10
 • 11. Banke na društvenim mrežama25.04.2012. razlog Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 11
 • 12. Šta povezuje banke sa klijentima?25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 12
 • 13. Šta povezuje banke sa klijentima? Poverenje.25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 13
 • 14. Poverenje, kao preduslov obostranog zadovoljstva Poverenje, zbog novca koji je Poverenje, zbog novca koji se pozajmljen pozajmljuje Kako mislite da gradite poverenje, ako se krijete od klijenata?25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 14
 • 15. Razlog zbog kojeg bi trebalo da i finansijske ustanove moraju da budu prisutne na društvenim mrežama: poverenje.25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 15
 • 16. Uspešna komunikacija DVOSMERNA Odvija se u REALNOM VREMENU Društvene mreže ispunjavaju oba faktora25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 16
 • 17. Bonus info25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 17
 • 18. Banke na društvenim medijima UVOD: prikaz stanja za period KAKO bi banke avgust 2011. – trebalo da koriste april 2012. društvene mreže Prvi deo Drugi deo Tredi deo ZAŠTO bi banke trebalo da koriste društvene mreže25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 18
 • 19. Koji društveni medij odabrati? Nije cilj Nisu sve svakedruštvene reklamnemreže iste kampanje isti25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 19
 • 20. Kako odabrati društveni medij? Cilj sredstvo25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 20
 • 21. Ciljna grupa Ko je čini? Gde se nalazi? Kako komunicira?25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 21
 • 22. Društvene mreže i marketing: osnovni koraci OSLUŠKIVANJE INTERGRISANJE KONVERZACIJA PROMOCIJE 1 2 3 4 5RAZVOJ STRATEGIJE POSTAVLJANJE PRAĆENJE PRAVILA PONAŠANJA REZULTATA25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 22
 • 23. U 5 do 12? Sad je već 12 i 15 Internet se uveliko dešava. Klijenti su na Internetu. A banke?25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 23
 • 24. Kontakt Sandra Kravid Agencija za digitalni marketing Šnajderaj snajderaj.com facebook.com/snajderaj.agencija twitter.com/snajderaj_ns info@snajderaj.com twitter.com/SandraKravitz25.04.2012. Sandra Kravid, E-TRGOVINA 2012 24