Sh 20130918 samenhuizen de vzw (ppt)

260 views
187 views

Published on

Overzicht van de activiteiten van de vzw Samenhuizen, gepresenteerd op de Algemene Vergadering van 18/09/2013.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sh 20130918 samenhuizen de vzw (ppt)

 1. 1. SAMENHUIZEN, DE VZW … Algemene Vergadering 18 sept 2013
 2. 2. Samenhuizen vzw Historiek : 2000 Opichting vzw als vrijwilligersvereniging 2010 Steun van de Koning Boudewijnsticting (Luchtkasteelfonds) 2011 Subsidie als sociaal-culturele beweging (tot 2015, wellicht 2020) 2013 ESF project Zelfontwikkeling gemeenschappelijk wonen (1 jaar) Missie : - platform en forum voor gemeenschappelijk wonen in ons land - bijdragen aan de verscheidenheid aan woonopties - de realisatie van projecten gemeenschappelijk wonen bevorderen - verzamelen en ter beschikking stellen van kennis - bijdragen aan een hiervoor ondersteunend en stimulerend beleid Samenhuizen18-9-2013
 3. 3. Algemene definitie gemeenschappelijk wonen << Een woongemeenschap omvat personen, afkomstig uit verschillende gezinnen die vrijwillig in mindere of meerdere mate van betrokkenheid ruimtes delen en samen wonen in eigen beheer met als doel een sociale meerwaarde te creëren >> Samenhuizen18-9-2013
 4. 4. Situering Samenhuizen vzw Samenhuizen18-9-2013
 5. 5. Uitdagingen wonen & welzijn gezinsverdunning, groeiend aantal kleine huishoudens mismatch met het bestaand patrimonium woonmobiliteit betaalbaarheid van woningen vereenzaming, verzuring verhogen lokale veerkracht duurzame ontwikkeling wijken compacter bouwen vrijwaren open ruimte vergrijzing vraag naar aangepaste woningen en zorg Samenhuizen18-9-2013
 6. 6. 1. Sensibiliseren, informeren  Brede publiek  Sociale huisvestingsactoren 2. Beleidsbeïnvloeding 3. Kennis verzamelen en informatie verstrekken  Infotheek opbouwen  Permanentie telefoon en mail  Publicaties  Hulp bij onderzoek en thesissen 4. Ondersteunen van projecten  Initiatiefnemers, startgroepen  Bestaande woongemeenschappen Doelstellingen Samenhuizen18-9-2013
 7. 7. 1. e-Communicatie : website - nieuwsbrief - facebook 2. Publicaties : onderzoek - brochures - startgids 3. Media 4. Beweging, vorming, sensibilisering : open dag - bezoeken - studiereizen - presentaties - vorming - studiedagen - beurzen - … 5. Beleidsbeïnvloeding : 6. Pilootproject Tolhuislaan Gent 7. Solidair Wonen 8. Werkgroep Gemeenschapshuizen 9. Sensibiliseren van professionals 10. Dienstverlening : permanentie - kennis - ondersteuning projecten 11. Terminologie 12. Netwerking 13. ESF - Project : ‘Zelfontwikkeling gemeenschappelijk wonen’ Activiteiten Samenhuizen18-9-2013
 8. 8.  Vernieuwde website (gem 12.000 unieke bez/mnd) informatie oproepjes (nieuw systeem sept 2013) forum (eind 2013 ?)  Nieuwsbrief 1x/ 2 maand  Nieuwsflashes intern  Facebook  Samenhuizen Wiki (2014) 1. e - communicatie Samenhuizen18-9-2013
 9. 9.  Onderzoek : 2010 - « Samenhuizen in België » (met steun van Luchtkasteelfonds, Koning Boudewijnstichting) 2013 - « Zelfontwikkeling Gemeenschappelijk Wonen » (met subsidie van EU Soc Fonds - coöperatief ondernemen)  Brochures : 2012, 2013 - « Samenhuizen in je lokaal beleid » 2013 - « Senior Samenhuizen » (i.s.m. WIV) 2014 - « Cohousing in Denemarken » 2011, 2014 - « Cohousen, van droom naar realiteit » (i.s.m. VIBE)  Startgids : 2003, 2006, 2007 - « Startgids voor Samenhuizers » 2013 - « Startgids voor Gemeenschapshuizen » 2013 - « Startgids voor Cohousing » 2. Publicaties Samenhuizen18-9-2013
 10. 10. Samenhuizen13-3-2013  Reactief Kranten, tijdschriften Radio, televisie Andere  Actief Persberichten Persconferentie (Open dag, Charter, …) 3. Media
 11. 11. Samenhuizen18-9-2013  Open Dag (2011, 2012, 2013, 17 mei 2014) - samenwerking met Provincies - met Bruksel binnenstebuiten, VormingPlus en Duwobo (Cedubo)  Bezoeken aan bestaande projecten  Studiereizen - maart 2012 : Studiereis NL (Senior SH) - maart 2013 : Studiereis DK, D & S - juni 2014 : Studiereis DK & D 4. Beweging, vorming, brede sensibilisering (1)
 12. 12. Samenhuizen18-9-2013  Presentaties, vormingen - ‘ABC van Samenhuizen’ - ‘Samenhuizen en Senioren’ - ‘Samenhuizen en Ecologie’ - ‘Samenhuizen, Traject van Project’ - ‘Projectoproepen Samenhuizen’ - ‘Samenhuizen, centen en documenten’ - of op maat …  Studiedagen, beurzen, manifestaties bijdrage of aanwezigheid 4. Beweging, vorming, brede sensibilisering (2)
 13. 13.  Campagne - Steden en gemeenten : Campagne ‘Samenhuizen in je lokaal beleid’ (+ folders, brochure), tel. opvolging, info, Charter Lokaal Beleid - Provincies : sensibilisering 2013 - Vlaanderen : Rondetafels R.O. & Huisvesting (zie verder: 8) - Federaal : Solidair Wonen (zie verder: 7)  Activiteiten - Overleg, studiedagen, Studiereis DK (2013, 2014), … - Open Dag (4e editie: 17-5-2014) i.s.m. verschillende provincies  Projectoproepen GW - Pilootproject Stad Gent : ‘Tolhuislaan’ (zie verder: 6) - Project LNE ‘Trajectbegeleiding van woonactoren ‘ (i.s.m. BBL) - indien goedgekeurd -> sept 2013 (2 jaar) 5. Beleidsbeïnvloeding Samenhuizen18-9-2013
 14. 14.  Geïnspireerd op Franse voorbeelden : Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Strasbourg, …  Projectoproep door AGSOB Gent  Opstellen v.h. project door AGSOB en Samenhuizen  Begeleiding van de kandidaat-groepen door SH  Begeleiding van de bewoners-groep door SH 6. Projectoproep ‘Tolhuislaan’, Stad Gent Samenhuizen18-9-2013
 15. 15.  Studie 2012 i.o.v. POD Maatschappelijke integratie - i.s.m. Habitat & Participation en Univ. Fac. St Aloysius - Studie over de mogelijkheden voor de erkenning van het solidair wonen (actualisatie v.d. studie van 2006)  Activiteiten - Bezoek en bevraging van projecten in Vlaanderen en Brussel - Experten Rondetafel ; Opvolgingscommissies ; Studiedag feb 2013 - Uitschrijven van de studie en vertaling van de franstalige teksten  Conclusies : Voorstel van een label voor projecten/projecthouders van solidair wonen, om mensen met vervangingsinkomen in de gemeenschappen met gedeeld huishouden niet te ‘bestraffen’ 7. Solidair Wonen Samenhuizen18-9-2013
 16. 16.  met steun van departement RWO-Vlaanderen en Luchtkasteelfonds (Koning Boudewijnstichting)  centrale vraag : “Hoe kan intergenerationeel en betaalbaar groepswonen op basis van zelfontwikkeling en zelfbeheer op een legitieme en coherente manier gefaciliteerd worden in het beleid Ruimtelijke Ordening en Wonen?”  wie : vertegenwoordigers van overheden op diverse niveaus, actoren betrokken bij het thema (SHVM, VVSG, enz), en van het middenveld en de basis  Drie Werkgroepen : 1- Ruimtelijke Ordening 2- Sociale Huur 3- Groepsinitiatieven 8. Rondetafels : Samenhuizen m.b.t. Ruimtelijke Ordening & Huisvesting Samenhuizen18-9-2013
 17. 17.  Werkgroep basis Een aantal gemeenschapshuizen uit het Leuvense  Werkgroep beleidsniveau Vertegenwoordigers van het lokaal beleid Leuven en Gent  Acties Samenhuizen - Studie ‘Solidair Wonen’ - Website Samenhuizen : afzonderlijke sectie - Persbericht ‘Jacht op gemeenschapshuizen’ (2013) - ‘Startgids voor gemeenschapshuizen’ (2013) 9. Werkgroep Gemeenschapshuizen Samenhuizen18-9-2013
 18. 18.  Architecten, planners - Adviescheques - Samenhuizen als gastspreker bij opleidingen - Lezingen (bvb. Laura Fitch, USA - juni 2013)  Sociale woonactoren (eind 2013) - Werkgroep over de rol van sociale woonactoren m.b.t. gemeenschappelijk wonen (vervolg op rondetafels)  Begeleiders gemeenschappelijk wonen (2014) - vorming van begeleiders - overleg tussen begeleiders (aanzet beroepsvereniging?) 10. Sensibiliseren van professionals Samenhuizen18-9-2013
 19. 19.  Permanentie Tel & mail (tijdens de werkuren) Op kantoor (op afspraak)  Kennis verspreiden en onderzoek bevorderen - Infotheek ter beschikking - Boekenverkoop - Thesissen en onderzoek ondersteunen  Ondersteuning startende en bestaande projecten - Adviescheques (met steun van Luchtkasteelfonds - KBS) - Netwerking : zie ook ‘Regio-Kernen’ - Punctuele adviezen - Begeleiding projecten (cfr. PilootprojectTolhuislaan) 10. Dienstverlening boeken Samenhuizen18-9-2013
 20. 20. 11. Terminologie samenhuizen, woongemeenschap, gemeenschappelijk wonen, gemeenschapswonen, gemeenschapshuis, woongroep, huisdelen, friends-wonen, groepswonen, centraal wonen, cohousing, leefgemeenschap, commune, woonwerkgemeenschap, ecovillage, woonerf, woonpark, gated community, boerderijwonen , compoundwonen, quattrowonen, spirituele woongroep, assistentiewoning, begeleid wonen, woon- en zorghotel, pensionwonen, opvangwonen, kangoeroewonen, duowonen, duplexwonen, intergenerationeel wonen, tandemwonen, aanleunwonen, gedeeld wonen, solidair wonen, … Term ‘centraal wonen’ nog te bespreken ! Werkgroep ‘Terminologie’ met zusterverenigingen uit VL, BRL en NL Samenhuizen18-9-2013
 21. 21.  Basiswerking : opstart Regio-Kernen (zie ook: 13. ESF-project ) - Regio Brugge - Regio Gent - … - Communicatie strategie opzetten (‘KBS-Philantropy‘ aanvraag)  Tussen verenigingen : - zusterverenigingen regionaal & nationaal (Abbeyfield, Coho Platform, H&P, Kenniscentrum BRL, …) - andere verenigingen (duurzaamheid, delen, wonen, welzijn, …) - internationaal (NL, D, F, S, DK, US, CZ, …)  Professionals : - begeleiders gemeenschappelijk wonen (zie : 10) - andere (wonen, bouwen, financiering, juridisch, …) - adviescheques - denktank (2013) - betrokken bij Rondetafels (architecten, planners, …) 12. Netwerking Samenhuizen18-9-2013
 22. 22.  Toegekende projectsubsidie voor 2013 in het kader van cooperatief ondernemen (oproep 258) voor het ontwerpen van uitrolbare blauwdrukken  Drie pijlers : 1. coöperatieve structuur voor woongemeenschap 2. financiering van projecten gemeenschappelijk wonen 3. opstarten van een regionaal netwerk  Middelen : twee medewerkers, elk 14u/w budget voor experten (financieel, juridisch, …) betrekken van het terrein (piloot regio-kern) 13. ESF – Project Zelfontwikkeling gemeenschappelijk wonen Samenhuizen18-9-2013
 23. 23. Samenhuizen18-9-2013 schema - Samenhuizen forum en support - Coöperative financiering -> startfase -> solidariteitsfonds - Regio-Kernen - Woongemeenschappen startende en bestaande - Bredere maatschappelijke verankering ESF – Project
 24. 24.  Diversiteit : bevorderen van diversiteit, mix, inclusie in projecten gemeenschappelijk wonen  Ondersteunen van een project op coöperatieve basis?  Europees Congres ‘Collaboratief Wonen’ (2015 of 2016) - voorbereiding met overige koepelverenigingen - financiering - organisatie  en andere ….. - - 14. Overige projecten Samenhuizen18-9-2013
 25. 25. Potentieel voor gemeenschappelijk wonen : van niche naar mainstream Peiling Universiteit Roskilde (DK 2010): interesse voor cohousing bij 32% van de alleenstaande ouders Peiling Harris Interactive voor Gecina (F 2011): interesse voor gemeenschappelijk wonen bij 32% van de bevolking (bij18-24jaar is dit 44%) Peiling OIVO-CRIOC (B 2010): interesse voor huisdelen bij 23,6% van de bevolking Peiling Metlife voor AARP Health Care (USA 2004): interesse voor een cohousing-like setting bij 34% van de 50-65jarigen Peiling ILIV Thuis-Trendrapport voor IKEA (B 2013): interesse om met meerdere gezinnen samen te wonen en ruimtes te delen bij 32% van de totale bevolking Stel interesse bij slechts 5% van de Vlaamse bevolking = 300.000 bewoners in ca 8.000 projecten = 25 projecten per gemeente (van elk gemiddeld 40 personen) Samenhuizen18-9-2013
 26. 26. www.samenhuizen.be

×