• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
130918 igw st_katelijnewaver_igemo
 

130918 igw st_katelijnewaver_igemo

on

 • 122 views

Presentatie voor overleg lokaal woonbeleid intergemeentelijke samenwerking Sint Katelijne Waver, Duffel e.a.

Presentatie voor overleg lokaal woonbeleid intergemeentelijke samenwerking Sint Katelijne Waver, Duffel e.a.

Statistics

Views

Total Views
122
Views on SlideShare
122
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  130918 igw st_katelijnewaver_igemo 130918 igw st_katelijnewaver_igemo Presentation Transcript

  • Wonen met meer-waarde
  • Roland Kums Samenhuizen vzw 18/09/2013 wonen met meer-waarde Intergemeentelijk woonoverleg St Katelijne Waver
  • Meer dan 10 jaar actief (opgericht november 2000) als vrijwilligersvereniging Subsidie als sociaal-culturele beweging 2011-2015 Missie : “Samenhuizen wil een platform en een forum zijn voor gemeenschappelijk wonen in ons land en zo een bijdrage leveren aan de verscheidenheid aan woonopties voor de bevolking in het algemeen en de realisatie van meer projecten van gemeenschappelijk wonen in het bijzonder. Vanuit kennis van zaken wil de vereniging ook actief bijdragen aan nieuw beleid dat gemeenschappelijk wonen ondersteunt en stimuleert.” Activiteiten : 1. Bekendmaking & sensibilisering 2. Beleidsbeïnvloeding 3. Informatie en kennis versterken 4. Stimuleren en ondersteunen van projecten Samenhuizen vzw?
  • Activiteiten  Website en 'Prikbord'  Kennis verzamelen (infotheek) en informatie verstrekken  Media-aandacht verhogen  Bezoeken en studiedagen  Open Dag Samenhuizen (3e zaterdag van mei)  Onderzoek stimuleren  Publicatie « Knelpuntennota »  Publicatie « Startgids voor Samenhuizers »  Onderzoek en publicatie « Samenhuizen in België » (met steun van Luchtkasteelfonds Koning Boudewijnstichting)  Politieke interesse opwekken  Startgroepen steunen (bvb. Pilootproject Tolhuislaan Gent)  Campagne ‘Samenhuizen in lokaal beleid (+ folders, brochure)  Adviescheques aan starters & bestaande groepen (LKfonds-KBS) Samenhuizen12-2012
  • Uitdagingen wonen & welzijn * Bevolkingstoename → 330.000 bijkomende gezinnen 2030 * Gezinsverdunning en vergrijzing • Andere woningtypes nodig * Bestaand aanbod • Woningen • Bouwgronden * Vlaanderen dichtbevolkt en versnipperd Samenhuizen12-2012
  • Gevolgen voor het leefmilieu en de woonkwaliteit * Natuur en bos • speelruimte * Waterbeheer • Aanleg en onderhoud rioleringen = 60% milieubudget! * Waterkwaliteit * Mobiliteit • Luchtkwaliteit • Verkeersonveiligheid * Lawaai * Klimaatverandering energieverbruik Samenhuizen12-2012
  • 1. Wat is samenhuizen ? 2. Voorbeelden 3. Meerwaarde 4. Knelpunten 5. Bestaand beleid / wetgeving 6. Stimuleren van collectief wonen
  • Wat is samenhuizen? samenhuizen, woongemeenschap, gemeenschappelijk wonen, gemeenschapswonen, … gemeenschapshuis, woongroep, friends-wonen, groepswonen, centraal wonen, cohousing, leefgemeenschap, … ecovillage, woonerf, woonpark, gated community, compoundwonen, quattrowonen, gedeeld wonen, solidair wonen, commune, boerderijwonen woonwerkgemeenschap, begijnhof, … serviceflat, begeleid wonen, woon- en zorghotel, pensionwonen, opvangwonen, kangoeroewonen, duplexwonen, intergenerationeel wonen, tandemwonen, aanleunwonen, … Samenhuizen = koepelterm alle vormen GW
  • Samenhuizen9-2013 leeftijden grootte van de groep mate van gemeenschappelijkheid locatie combinatie met zorg, kunst, cultuur, (stads)landbouw, workshops, natuur, buurthuis, co-working, autodelen insteek achtergrond visie karakter eigenheid 1 Een waaier aan mogelijkheden
  • 1. Wat is samenhuizen? Filmpje de Okelaar
  • Algemene definitie Een woongemeenschap omvat personen, afkomstig uit verschillende gezinnen die vrijwillig in mindere of meerdere mate van betrokkenheid ruimtes delen en samen wonen in eigen beheer met de bedoeling een sociale meerwaarde te creëren
  • Types samenhuizen : twee basisvormen woningdelen : gemeenschapshuis en woongroepcentraal wonen en cohousing traditioneel wonen
  • gemeenschapshuis en woongroep Peninsula (USA) Haniahof (NL) Laken (B) Keimblatt (Oostenrijk) 2. voorbeelden
  • woongroep Utopia - Haaltert 5 woonsten tontine volwassenen
  • woongroep Andromeda (Woluwe) 5 bewoners - huur - senioren K73 (St-Agatha-Berchem) 4 bewoners Samenhuren jongvolwassenen
  • De Haringrokerij (Antwerpen) 11 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden centraal wonen
  • Samenhuizen19-9-2012 De 3 Torekens (Antwerpen) 8 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden centraal wonen
  • centraal wonen Huiself (Lebbeke) 5 woonsten centraal wonen
  • Biplan, Haren/Brussel 6 woonsten centraal wonen mede-eigendom centraal wonen
  • CotéKanaL (Brussel) 17 woonsten centraal wonen mede-eigendom gemengde leeftijden centraal wonen
  • De Molen van Rotselaar 12 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden centraal wonen
  • Samenhuizen19-9-2012 centraal wonen Meerhem (Gent) 8 woonsten mede-eigendom verbouwde school
  • Samenhuizen19-9-2012 cohousing Trudeslund (Denemarken) 33 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden
  • cohousing Ecovillage Ithaca Ithaca NY (USA) 2 x 30 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden 3e fase in aanbouw
  • cohousing 22 woonsten gemengde leeftijden juridisch : mede-eigendom La Grande Cense (Clabecq, B)
  • cohousing Vinderhoute (B) 17 woonsten mede-eigendom gemengde leeftijden
  • Abbeyfield (55+) Entre Voisins (Etterbeek, B) 8 woonsten Martin-Pêcheur (Watermaal-Bosvoorde, B) 8 woonsten
  • 3. Meerwaarde van samenhuizen voor bewoners, gemeenschap en leefmilieu praktisch sociaal ecologisch maatschappelijk
  • Praktische meerwaarde voor de bewoners • delen van ruimte en middelen (wasmachine, grasmaaier, atelier, …) • tijdswinst (onderhoud, maaltijden, …) • opvang kinderen (bijzonder voor één-oudergezinnen) • leren van elkaar (rolmodellen, kennis en vaardigheden delen)
  • Sociale meerwaarde voor de bewoners • samenhorigheid, contact, gezelschap (tegen verzuring,vereenzaming) • steun, opvang, hulp • gezamenlijke activiteiten • grotere veiligheid en veiligheidsgevoel door sociale controle
  • Ecologische meerwaarde • ecologisch verantwoord gebruik van de ruimte, compact bouwen Klassieke verkaveling vs. cohousing beide 34 woonsten (Cohousing Windsong, CA) verharding ruimtegebruik rioleringen
  • Ecologische meerwaarde • betaalbare eco-bio opties : materialen, waterbeheer, energie • afvalbeheer, wijkcompostering, hergebruik • autodelen, Local Exchange and Trading System, …
  • Maatschappelijke meerwaarde • samenhang van het buurtleven, integratie in de wijk, uitstraling • verhoging van levenskwaliteit en gezondheid (Roseto effect) • integratie en ondersteuning senioren en zorgbehoevenden • zelfontwikkeling, leren sociaal functioneren • bewust burgerschap, democratie van onderaf • reconversie van bestaande gebouwen
  • Potentieel : van niche naar mainstream Peiling Universiteit Roskilde (DK): interesse bij 32% van de alleenstaande ouders voor cohousing Peiling Harris Interactive voor Gecina (F): interesse bij 32% van de bevolking (bij18-24jaar is dit 44%) Peiling OIVO-CRIOC (B): interesse bij 23,6% van de bevolking voor huisdelen Peiling Metlife voor AARP Health Care (USA): interesse bij 34% van de 50-65jarigen om te leven in een cohousing-like setting Stel slechts 5% van de Vlaamse bevolking dit is 300.000 bewoners in ca 8.000 projecten ⇒ interesse gegarandeerd voor 25 projecten per gemeente (van elk gemiddeld 40 personen)
  • Collectiviteitswinsten Uit eindrapport onderzoeksfase Pilootprojecten Wonen: 1# Effectieve vernieuwing van de woonmarkt 2# Betaalbaar wonen 3# Een gegarandeerd en genereus verblijf 4# Getemperde maatschappelijke kosten 5# Weefselversterkend en landschapssparend
  • 4. Knelpunten
  • Algemene knelpunten - relatief onbekend - vooroordelen - rechtsongelijkheid door verschillende interpretatie wetgeving op lokaal vlak - niet opgenomen in wetteksten, enkel zorgwonen Samenhuizen12-2012 3
  • Knelpunten woningdelen Voornamelijk in de huursector – inschrijving in de gemeente – uitkeringen, sociale zekerheid, leefloon (alleenstaanden worden als samenwonend beschouwd) – ruimtelijke ordening / stedenbouw bvb opsplitsing – huurcontracten Samenhuizen12-2012 3
  • Knelpunten cohousing en centraal wonen (1) Voornamelijk in de koopsector – vooral stedenbouwkundig – in concurrentie met projectontwikkelaars (nieuwbouw), financieel en beslissingskracht – bestemming (renovatie) – financieel moeilijke aanloopfase – lange aanloopfase, drempel te hoog, slaagkansen laag – organisatie van de groep: van droom tot werkelijkheid – durven aanspreken van begeleiding, van experten, complementair aan de interne competenties Samenhuizen12-2012 3
  • Knelpunten cohousing en centraal wonen (2) – site vinden en verwerven – premiestelsel niet afgestemd op samenhuizen moeten bewezen worden met individuele uitgaven, opsplitsen van facturen ook bvb dakisolatie niet voor verhuurders + per dak en niet per wooneenheid – bij beschermd erfgoed in principe 'meer mogelijk', maar geen evident proces – juridisch nog weinig expertise in Vlaanderen – reflex naar ondersteuning vanuit steden, sociale huisvestingsmaatschappijen en autonome gemeentebedrijven blijft beperkt Samenhuizen12-2012 3
  • Knelpunten cohousing en centraal wonen (3) – betrekken van bescheiden inkomenscategorieën, gemengde groepen, gemengd project huur-koop – grond- en pandendecreet: weinig ervaring hoe dit zou moeten gerealiseerd worden (% sociale woningen) – nutsvoorzieningen soms verplicht individueel aan te sluiten, collectieve aansluitingen 'bestaan' niet, een groep dreigt als bedrijf gezien te worden, als verdeler/leverancier enz Samenhuizen12-2012 3
  • 5 Huidig beleid / wetgeving – decreet zorgwonen – decreet kamerwoningen / gemeenschapshuizen voor studenten (nu geïntegreerd in Vlaamse wooncode) – resolutie Vlaams Parlement 2009 – Pilootprojecten Wonen – Provincie Antwerpen / Kamp C
  • 6 Stimuleren van collectief wonen
  • Partners - initiëren pilootprojecten  Lokale overheid  Stadsontwikkelingsbedrijven  Intercommunales streekontwikkeling  OCMW's  Sociale huisvestingsmaatschappijen  Projectontwikkelaars / grondeigenaars  Intermediaire organisaties  Groepsbegeleiders  Experts bvb notaris Samenhuizen17-8-2012 Samenhuizen22-11-2012
  • Naar een win-win situatie Samenwerking met bewonersgroep:  enkel grond (of deel) van een site aanbieden  grond + expertise aanbieden  bouwen a.d.h.v. een programma van eisen  van de bewonersgroep  of van een beperkte initiatiefgroep Financieel aspect  voorfinanciering (site, bouwtraject, …) Samenhuizen17-8-2012 groep partner
  • 4. Samenhuizen in het stedelijk beleid Situering Federaal Vlaams Brussel (goedgekeurde resolutie) Provincies Gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Stads- en streekontwikkelingsbedrijven Sociale huisvesting OCMW's Samenhuizen12-2012 4
  • Samenhuizen in het stedelijk beleid Samenhuizen12-2012 4
  • Ondersteun Neem gemeenschappelijk wonen op in je beleid → in beleidsplannen → in het woonbeleidsplan (kwaliteit, betaalbaarheid) → hou ermee rekening bij opmaak stedenbouwkundige verordening Zorg voor continuïteit → één ambtenaar is de contactpersoon rond het thema en coördineert de initiatieven hierrond Onderteken het charter samenhuizen, mei 2013 Samenhuizen12-2012 4
  • Informeer Informeer de schepenen, de ambtenaren en de bewoners → ahv vormingsactiviteiten en publicaties Studiereis voor professionelen naar Denemarken maart 2013 Communicatie → Open Dag Samenhuizen aankondigen in krantje, op de website 18 mei 2013 = Open Dag Samenhuizen Samenhuizen12-2012 4
  • Organiseer Overleg tussen schepenen, gemeentediensten, ocmw, buurgemeenten… Relevante beleidsdomeinen: - wonen, huisvesting, ruimtelijke ordening, stedenbouw - welzijn - milieu, duurzaamheid - wijken, opbouwwerk → vb suggestienota werkgroep samenhuizen/samenhuren lokaal sociaal beleid Gent → afspraken maken met wijkagent (verschillen in interpretaties) → vb werkgroep gemeenschapshuizen woondiensten Gent en Leuven Concrete maatregelen uitwerken bvb subsidie Hasselt Samenhuizen12-2012 4
  • Lanceer een pilootproject ism intercommunale, sociale huisvesting,… Vertrekkende vanuit → een visie, het type samenhuizen dat de gemeente wil → een initiatiefgroep (ondersteunen) → een site (aanbieden, zelf ontwikkelen of regisseren) of een combinatie Als integrale maatregel, of vanuit een van de kapstokken: - doelgroepen bv senioren, jongeren, starters, alleenstaande ouders, zorgbehoevenden - betaalbaarheid bv minder begoede en maatschappelijk kwetsbaren - buurtwerking, leefbaarheid van de wijk - welzijn, zorg - duurzaamheid bvb Tolhuislaan Gent, AG SOB ism Samenhuizen vzw bvb Thuishuis Platform Ouderenzorg Antwerpen Samenhuizen12-2012 4
  • Woonbeleidsplan kwaliteit, betaalbaarheid ANALYSE - gegevens rond wel-zijn, mentale gezondheid - gegevensverzameling - potentieel samenhuizen STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN - informeren: artikel, infosessie - regisseren: premies, project ism sociale huisvesting - onderzoeken opdelen sites en huizen → woningen met gemeenschappelijke delen of groepswoning - kwaliteit woonomgeving: project, waardevolle zonevreemde gebouwen - levenslang wonen, alternatieven voor ouderen: informeren over bvb Abbeyfield, aanbod creëren voor ouderen in te grote huizen - promoten van samenhuizen als alternatieve woonvorm Samenhuizen12-2012 4
  • Vauban (Freiburg, D) cohousing zones
  • cohousing zones Trekroner (Roskilde DK) heden 10 projecten Samenhuizen17-8-2012
  • Pilootproject Tolhuislaan Gent Samenhuizen 17-8-2012
  • www.samenhuizen.be