Financování školství kraji v ČRArgumentace  Vybrané téma jsem studovala v rámci předmětu Veřejné finance na ESF, který má...
1 Kolik dává stát na školství krajům   Při nahlédnutí do státní rozpočtu1 z roku 2011 zjistíme, že stát vydal na financo...
Obrázek 1: Veřejné výdaje na vzdělání 2008 v % GDP4   článku5 bylo v roce 2007 vynaloženo na školství v ČR 4,6% HDP, v z...
3 Jihomoravský kraj  Dle výroční zprávy JMK7 z roku 2010 získal tento kraj z ministerstva školství dotacev hodnotě 8 651...
Zdroj: vlastní vyobrazení z dat výroční zprávy JMK
Zdroje:[1] Příjmy a výdaje SR 2012, parlament ČR poslanecká sněmovna, dostupné na:http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

financovani_skolstvi

415 views
359 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

financovani_skolstvi

 1. 1. Financování školství kraji v ČRArgumentace Vybrané téma jsem studovala v rámci předmětu Veřejné finance na ESF, který mám naoboru Finance povinný. Na toto téma jsem s kolegou zpracovala seminární práci. Jednotlivébody seminární práce byly zadány vyučujícím.Klíčová slova Financování školství, výdaje, rozpočet, krajAnotace V první části text pojednává o tom, kolik finančních prostředků dává stát na financováníškolství krajům ze státního rozpočtu a mezinárodní srovnání těchto výdajů. V druhé kapitoleje uveden způsob financování škol podle druhu financování a podle druhu výdajů. Třetí částpráce se věnuje financování škol v jihomoravském kraji.Simona Muchová, 349271
 2. 2. 1 Kolik dává stát na školství krajům Při nahlédnutí do státní rozpočtu1 z roku 2011 zjistíme, že stát vydal na financovánívzdělávání a školských služeb 117 310 539 tisíc Kč. Celkový státní rozpočet z daného rokutvořil 1 190 700 908 tisíc Kč. Když si tyto částky srovnáme, tak zjistíme, že na školství dávástát přibližně 9,85 % ze státního rozpočtu. Plány SR na rok 2012 jsou na tom velmi podobně.Výdaje na vzdělání a školské služby jsou plánovány ve výši 122 016 713 tisíc Kč a celkovýstátní rozpočet by měl dosáhnout hodnoty 1 189 700 778 tisíc Kč. Opět v porovnání jdepřibližně o 10,26 % celkového SR. Největší výdaje ze SR náleží dávkám a podporámv sociálním zabezpečením a to přibližně 36,97 % rozpočtu. Když se podíváme na výdaje na školství na 1 obyvatele v letech 2001 až 2008 2, uvidímejistý nárůst těchto hodnot a v roce 2008 mírný pokles. Tabulka č.1 nastiňuje vývoj HDP avýdajů na školství v již zmíněných letech. HDP a výdaje jsou uvedeny v běžných cenách.Hodnoty v závorkách představují běžné ceny z roku 2000. V tomto srovnání již lze říci, ženárůst výdajů i HDP na osobu byl skutečný a nešlo pouze o zvyšování v důsledku inflace.V Kč 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008HDP na 230 257 241 643 252 663 275 575 291 398 313 506 342 315 355 302obyvatele (219 920) (226 682) (236 798) (251 208) (260 642) (273 565) (290 590) (283 770)Výdajena 9 579 10 640 11 357 12 055 12 734 13 912 14 821 14 478školství (9 149) (9 981) (10 644) (10 989) (11 390) (12 140) (12 581) (11 563)naobyvateleTabulka 1: HDP a výdaje na školství na obyvatele3 Co se týče mezinárodního srovnání, tak se ČR a Slovenská republika nachází podprůměrem. Tuto skutečnost ilustruje také níže vyobrazený obrázek. Podle jednoho zajímavého1 www.psp.cz2 www.uiv.cz3 www.uiv.cz
 3. 3. Obrázek 1: Veřejné výdaje na vzdělání 2008 v % GDP4 článku5 bylo v roce 2007 vynaloženo na školství v ČR 4,6% HDP, v zemích OECD 6,2%HDP. V porovnání s veřejným výdaji v ČR 9,9%, země OECD 13,3% a zemích EU 12,1%.Roční plat učitele s patnáctiletou praxí je v zemích OECD přibližně dvakrát vyšší než v ČR.2 Jakým způsobem kraje školství financují O velikosti finančních prostředků náležící danému kraji rozhodují dva způsoby alokacezdrojů. Jeden z nich výkonové financování a druhý programové financování. Výkonovéfinancování závisí na normativech, například na počtu žáků školy. U programovéhofinancování hrají roli rozvojové programy. V roce 2012 je programová část financovánívýrazně potlačena a normativním způsobem financování je rozepsán maximální objemfinančních zdrojů.6 Rozpočet regionálního školství se dělí na 4 druhy výdajů. Jsou to běžné výdaje, mzdovéprostředky, odvody a ostatní běžné výdaje. Nejvyšší výdaje jsou na běžné výdaje a nejnižší naostatní běžné výdaje. Školy zřízené územními samosprávnými celky dostávají nejvícefinančních prostředků a soukromé a církevní školy nejméně.4 Eurostat5 www.novinky.cz6 MŠMT – regionální rozpočty
 4. 4. 3 Jihomoravský kraj Dle výroční zprávy JMK7 z roku 2010 získal tento kraj z ministerstva školství dotacev hodnotě 8 651 179 tisíc Kč. Celkové dotace kraje činily 10 284 794 tisíc Kč. Z porovnánítěchto hodnot zjistíme, že kraj vydal 83,9% z celkových dotací na vzdělání. Co se týčevýdajů, rozdělíme si je na tři skupiny. Běžné výdaje činily 9 568 832 tisíc Kč, kapitálovévýdaje 247 245 tisíc Kč a dotace 82 612 tisíc Kč. Zde vidíme, že běžné výdaje zaujímajínejvětší část výdajů. Součtem těchto dílčích položek získáme celkové výdaje 9 898 689 tisícKč. V porovnání s příjmy si jistě povšimneme ztráty daného rozpočtu. Výdaje na školstvízaujímaly celkem 31,94% celkový výdajů kraje a tvořily největší část rozpočtu. Strukturuvýdajů můžeme podrobněji vidět na grafu. Když porovnáme jednotlivé kraje české republiky, tak největší dotace z ministerstvaškolství získal moravskoslezský kraj kolem 3 469 milionů Kč, Praha kolem 3 227 milionů Kča na třetím místě je náš jihomoravský kraj přibližně 3 163 milionů Kč. Nejméně získal krajKarlovarský a to přibližně 813 milionů Kč. V tomto kraji působí ve školním roce 2011/20128 641 mateřských škol, 475 ZŠ, 144 SŠ, 42gymnázií a 14 VOŠ. Počet konzervatoří a VŠ není pro tento školní rok uveden. V předchozímškolním roce zde působilo 14 VŠ a 2 konzervatoře. Počet žáků či studentů se zvýšil oprotipředchozímu školnímu roku u mateřských škol, ZŠ a VŠ. Naopak pokles studentůzaznamenaly na SŠ. Ostatní typy studia se drží přibližně na stejné úrovni. Pokud nás zajímajívýdaje na 1 obyvatele, lze si tento údaj jednoduše vypočítat z dostupných dat. Celkové výdajekraje na školství v roce 2010 činily 9 898 689 tisíc Kč9 a tento kraj měl 1 154 654 obyvatel10.Výdaje na vzdělání dosahují výše přibližně 8 573 Kč na 1 obyvatele.7 výroční zpráva JMK 20108 www.czso.cz9 výroční zpráva JMK 201010 demografický vývoj v JMK
 5. 5. Zdroj: vlastní vyobrazení z dat výroční zprávy JMK
 6. 6. Zdroje:[1] Příjmy a výdaje SR 2012, parlament ČR poslanecká sněmovna, dostupné na:http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=74843[2] Výdaje na školství 2001-2008 v %HDP, ústav pro informace a vzdělávání, dostupné na:http://www.uiv.cz/soubor/3651[3] Výdaje na školství 2001-2008 v %HDP, Ústav pro informace a vzdělávání, dostupné na:http://www.uiv.cz/soubor/3651[4]Srovnání výdajů na školství v % HDP s ostatními státy, Eurostat, dostupný na:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Public_expenditure_on_education,_2008_%281%29_%28%25_of_GDP%29.png&filetimestamp=20111117102037[5]Srovnání výdajů na školství s OECD a EU, informační portál Novinky.cz, dostupný na:http://www.novinky.cz/veda-skoly/210746-zeme-oecd-davaji-na-skolstvi-6-2-procenta-hdp-cesko-jen-4-6-procenta.html[6] Regionální rozpočty ČR, MŠMT, dostupné na: http://www.msmt.cz/file/19776[7] Výroční zpráva JMK, informační portál JMK, dostupné na: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=10529&TypeID=1[8] Statistika počtu žáků a škol v JMK, Český statistický úřad, dostupné na:http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/skolstvi-xb/$File/jhm_2_skolstvi.xls[9] Výroční zpráva JMK, informační portál JMK, dostupné na: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=10529&TypeID=1[10]Demografický vývoj JMK 2010, Český statistický úrad, dostupné na:http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/demograficky_vyvoj_v_jihomoravskem_kraji_v_roce_2010Hodnocení zdrojů: • stránky MŠMT: zdroj je důvěryhodný, obsahuje odbornou terminologii, data jsou aktuální, obsahuje přehledné tabulky • stránky szso.cz: zdroj je důvěryhodný, data jsou aktuální, obsahuje přehledné tabulky • stránky uiv.cz: zabývají se tématem školství, zdroj je důvěryhodný, data jsou aktuální • stránky kr-jihomoravsky.cz: zdroj je důvěryhodný, zaměřen na informace z tohoto kraje, aktuálnost dat • stránky Eurostatu: zdroj je důvěryhodný, data jsou aktuální, obsahuje přehledné tabulky, srovnání jednotlivých zemí • stránky psp.cz: obsahuje složky státního rozpočtu, zdroj je důvěryhodný, data jsou aktuální • článek novinky.cz: zajímavý článek z oblasti školství, doplněk ke srovnání Eurostatu

×