Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Presentació 3r d’eso
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Presentació 3r d’eso

 • 677 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 3r d’ESO BIOLOGIA i GEOLOGIA PRESENTACIÓ
 • 2. CONTINGUTS Bloc 1. L’organització i el funcionament del cos humà B1.1- L’organització general del cos humà: aparells i sistemes, òrgans, teixits i cèl·lules. B1.2- Alimentació i nutrició humana. La funció de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells i sistemes implicats en la nutrició: digestiu, respiratori, circulatori i excretor. B1.3- La reproducció humana. Canvis físics i psíquics en l’adolescència. Els aparells reproductors masculí i femení. El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. B1.4- La funció de relació. La percepció i els òrgans dels sentits, la seva cura i higiene. La coordinació i el sistema nerviós: organització i funció. El sistema endocrí: les glàndules endocrines i el seu funcionament. L’aparell locomotor.  
 • 3. Bloc 2. Les persones i la salut B2.1- La salut i la malaltia. La malaltia i els seus tipus. Valoració de la importància dels hàbits saludables. B2.2- Malalties infeccioses. Principals agents causants. Prevenció. Sistema immunitari. Les vacunes. B2.3-La sexualitat humana. Salut i higiene sexual. Les malalties de transmissió sexual. Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius. B2.4- Malalties més freqüents dels aparells i sistemes relacionats amb la nutrició. Prevenció de les malalties més freqüents. B2.5- Alimentació i salut. Anàlisi de dietes saludables. Hàbits alimentaris saludables. Trastorns de la conducta alimentària. B2.6- Principals alteracions relacionades amb els aparells i sistemes que intervenen en la funció de relació i la seva prevenció. B2.7- Salut mental. Les substàncies addictives: el tabac, l’alcohol i altres drogues. Problemes associats. Actitud responsable davant conductes de risc per a la salut. Influència del medi social en les conductes. B2.8- El trasplantament i la donació de cèl·lules, sang i òrgans. B2.9- El sistema sanitari balear. Hàbits de salut a les Illes Balears.
 • 4. Bloc 3. Les persones i el medi ambient B3.1- Els recursos naturals i els seus tipus. Els recursos naturals a les Illes Balears. Conseqüències ambientals del consum humà d’energia. B3.2- Importància de l’ús i la gestió sostenible dels recursos hídrics. La potabilització i els sistemes de depuració. Utilització de tècniques senzilles per conèixer el grau de contaminació i depuració de l’aire i de l’aigua. El problema de l’aigua a les Illes Balears. B3.3- Els residus i la seva gestió. La gestió de residus sòlids urbans a les Illes Balears. B3.4- Valoració de l’impacte de l’activitat humana en els ecosistemes. Principals problemes ambientals de l’actualitat. B3.5- Valoració de la necessitat de tenir cura del medi ambient i adoptar conductes solidàries i respectuoses. Protecció i conservació del medi ambient de les Illes Balears.
 • 5. Bloc 4. Transformacions geològiques degudes a l’energia externa B4.1- L’activitat geològica externa del planeta Terra. B4.2-L’energia solar a la Terra. L’atmosfera i la seva dinàmica. Interpretació de mapes del temps senzills. B4.3- El relleu terrestre i la seva representació. Interpretació de mapes topogràfics. El relleu a les Illes Balears. B4.4- Alteracions de les roques produïdes per l’aire i l’aigua. La meteorització. Els sòls. B4.5- Els torrents, rius i aigües subterrànies com a agents geològics. La sobreexplotació d’aqüífers. L’acció geològica del gel i del vent. Dinàmica marina. Acció geològica de la mar. La costa de les Illes Balears. B4.6- La formació de roques sedimentàries. L’origen i la utilitat del carbó, del petroli i del gas natural. Valoració de les conseqüències de la seva utilització i esgotament
 • 6. Bloc 0.Continguts comuns B0.1-Utilització d’estratègies pròpies del treball científic com són el plantejament de problemes, plantejament d'hipòtesi, interpretació dels resultats, anàlisi de dades organitzades en taules i gràfics i elaboració d’un informe científic. B0.2- Recerca i selecció d’informació de caràcter científic mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i altres fonts. B0.3-Interpretació d’informació de caràcter científic i utilització de l’esmentada informació per formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i argumentant. B0.4- Valoració de les aportacions de les ciències de la naturalesa per donar resposta a les necessitats dels éssers humans i millorar les condicions de la seva existència, així com per apreciar i gaudir de la diversitat natural i cultural, i participar en la seva conservació, protecció i millora. B0.5- Utilització correcta dels materials, substàncies i instruments bàsics d’un laboratori. Respecte per les normes de seguretat al laboratori. B0.6- Reconeixement del caràcter aproximat de la mesura. Utilització de la notació científica i del sistema internacional d’unitats. B0.7- Respecte per l’entorn natural i fiançament d’actituds favorables a la conservació i protecció d’aquest, amb atenció a les circumstàncies ambientals relatives a la insularitat de la nostra comunitat. B0.8- Reconeixement de la importància del treball en equip i el respecte a les aportacions dels altres en la labor científica i tècnica. B0.9- Adquisició de les actituds característiques del treball científic: raonament de les solucions aparentment òbvies, rigor, precisió, creativitat, curiositat i obertura a noves idees.
 • 7. Les unitats didàctiques a desenvolupar són les següents: BLOCS 1 i 2 T1.-La salut humana: Cada punt d'aquest tema anirà donant-se en cada un dels temes amb els quals estigui relacionat. T3.-L’organització del cos humà. T2.-Alimentació humana. T4.-Aparells digestiu i respiratori. T5.-Aparells circulatori i excretor. T6.-Sistema nerviós i hormonal. T7.-Els sentits i l’aparell locomotor . T8.-La reproducció humana. Aparells reproductors. BLOC 4 T9.-Paisatge i relleu. Geologia externa. BLOC 3 T10.-Els recursos naturals. T11.-Els impactes ambientals.
 • 8. UNITAT DESDOBLAMENTS LABORATORI AULA   1 Prova inicial Prova inicial 3.L’organització del cos humà 2 Ús del microscopi i observació de la mida de cèl·lules. Volum 2 pàg 51 Tipus de microscopis. Volum 2 pàg 50. Observació d‘imatges histològiques.     4.Aparells digestiu i respiratori 3 -Calcular “Quantes calories té un cacauet“. La por a engreixar-se. Volum 4 pàg 204 i 205 4 Dissecció de pulmons La donació de cèl·lules , teixits i òrgans, Volum 4 pàg 206- 207. 5.Aparells circulatori i excretor. 5 Dissecció de cor   Prevenció de malalties cardiovasculars. Volum 4 pàg 208 i 209 6.Sistema nerviós i hormonal. 6 DVD el cervell La legalització de les drogues a debat. Volum 4 pàg 210 i 211. 7.Els sentits i l’aparell locomotor 7. Ús de les TIC, activitats educaplay. 8.Aparell reproductor. 8 DVD la gestació Valoració dels mètodes anticonceptius. Volum 4 pàg 212 i 213. 9.Paisatge i relleu. 9 Elaboració d’un perfil topogràfic. Volum 3 pàg 167. Actuació en cas de risc meteorològic. Volum 4 pàg 214-215. 10.Els recursos naturals. 10. Ús de les TIC, viatge virtual a les pedreres d‘Eivissa. 11.Els impactes ambientals.   11 Prova final Prova final
 • 9. NORMES. 1.- Es treballarà amb el llibre de text de Santillana de 3r d’ESO. Els camins del saber. 2.-L’alumnat haurà de portar el volum 4 de Ciències de la Naturalesa per poder realitzar els desdoblaments de laboratori. 3.-L’alumnat ha de portar obligatòriament una llibreta a quadres de la matèria per treballar a classe. 4.-Per escriure només es poden utilitzar bolígrafs blaus i negres, mai de colors. Vermell per les correccions i llapis per dibuixar. No usar mai un llapis per realitzar una prova escrita. Tampoc es pot usar típex. 5.-Cada dia han de posar la data a la llibreta. La llibreta es lliurarà a la professor/a el dia de l’examen per ser revisada i avaluada. 6.- La llibreta s’avalua: presentació, ordre, faltes d’ortografia, tasques realitzades. 7.El professorat passarà llista cada dia i tindrà en compta les faltes d’assistència no justificades. 8.-Els treballs demanats durant el curs han de presentar l’estructura següent: portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusió, opinió personal i bibliografia o fonts d’informació i contraportada. És molt important la presentació, el contingut i sobretot l’ortografia i expressió escrita. 9.- Es valorarà molt positivament la participació a classe i l’actitud . 10- A final de curs es realitzarà un examen final tipus test que farà mitjana amb les altres notes i permetrà recuperar les avaluacions suspeses anteriors en cas de superar-lo positivament, per tant, no es realitzaran exàmens de recuperació després de cada avaluació.
 • 10. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA. Proves escrites: 50% - Si alguna de les proves escrita no supera el 3 no es farà la mitjana amb la resta de notes. - Els exàmens no realitzats sense justificar comptaran com un zero, i per tant, es suspèn l’avaluació. Es decisió del professorat responsable el repetir o no l’examen. Treballs (10%), laboratori (10%), deures (10%) i llibreta de classe(20%) Actitud : serà avaluada en tots els instruments d’avaluació i si fos negativa pot suposar el suspens de la matèria. Si l’alumnat presenta moltes faltes d’ortografia se li pot baixar la nota fins a un 10%. MITJANA AMB FÍSICA I QUÍMICA A cada avaluació la nota ha de ser igual o superior a cinc per ser aprovada. Només a una de les avaluacions la nota serà conjunta Física-Química. Les altres avaluacions la nota correspondrà a la part donada. Per aprovar-la cal obtenir com a mínim un cinc de mitjana conjunta sempre i quan les dues notes siguin superiors a quatre. Si l’alumne/a ha suspès alguna part, i el professor així ho troba adient, la podrà recuperar just després de finalitzar la part donada. És a dir, quan l’alumnat suspès finalitzi el quadrimestre. Si una de les parts està aprovada, se li guarda aquesta nota per a setembre i per al curs vinent si promociona.