Exhibit 5-2

860 views
685 views

Published on

Final Survey Questionnaire for "Project Giving: A Nationwide Survey of Filipino Giving Behavior"

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Exhibit 5-2

 1. 1. SWS 2006-10 1 PROJECTFINAL (11/27/06 GIVING9:27 AM ) (TAGALOG) Exhibit 5.2 Final Survey Questionnaire for: “Project Giving” A Nationwide Survey of Filipino Giving Behavior
 2. 2. SWS 2006-10 2 PROJECTFINAL (11/27/06 GIVING9:27 AM ) (TAGALOG)INTRODUCTIONMagandang umaga/hapon/gabi. Ako po ay si (name of FI) na taga Social Weather Stations. Gumagawa po kami ng isang pag-aaralsa inyong lugar ngayon tungkol sa inyong pananaw sa mga organisasyon o grupo na naglalayong tumulong na mapa buti ang kapakanan ng lipunanlalo na yung mga sektor ng mga maralita at mga isinasantabi. Nais din po naming aralin kung ano ang mga nakagawian ng mga tao tungkol sapagbibigay ng boluntaryong tulong sa iba’t ibang pamamaraan. Ang inyong pagsali sa pag-aaral na ito ay boluntaryo. Lahat po ng inyong ibabahagisa akin ay lubos na kompidensiyal. Ang ibig sabihin po nito ay wala kayong anumang sagot na maiiugnay sa inyong pangalan. Mayroon po bakayong katanungan tungkol sa pag-aaral na ito? Maaari na po ba tayong mag-umpisa?Good morning/afternoon/evening. I am (name of FI) from Social Weather Stations. We are conducting a study in your area todayabout your opinion on organizations or groups that aim to uplift the welfare of society’s marginalized sector/socially deprived/disadvantaged. We arejust trying to study the behavior of the people in giving voluntarily as observed in different ways. Your participation in this study is completelyvoluntary. All information you share with me is comp letely confidential. This means that there will be no way and information or answers you giveme can be associated with your name. Do you have any questions regarding the survey? Can we now start the interview?IMPORTANCE OF CAUSESQ1. Mayroon po ako ritong listahan ng mga adhikain o layunin na tinu-tugunan ng mga organisasyon o grupo upang mapabuti ang kapakanan ng lipunan lalo na ng mga maralita at mga isinasantabi. Maaari po ba ninyong sabihin sa akin kung gaano ka-importante o gaano ka-hindi importante para sa inyo ang bawat adhikain o layunin na ito sa pamamagitan po ng 10-point scale. Ang “1” ay nangangahulugan na ang adhikain o layunin ay TALAGANG HINDI IMPORTANTE para sa inyo at ang “10” ay nangangahulugan na ang adhikain o layunin na ito ay NAPAKA IMPORTANTE sa inyo. Maaari kayong pumili ng kahit na anong numero sa scale mula 1 hanggang 10 na pinaka naglalarawan ng inyong damdamin para dito. (SHUFFLE CARDS AND RATING SCALE) I have here a list of causes espoused by various organizations or groups to uplift the quality of life of the marginalized or the underprivileged. Please tell me how important or unimportant each cause is for you through a 10 point scale. A rating of “1” means that the attribute is NOT AT ALL IMPORTANT to you and “10” means that the attribute is VERY IMPORTANT to you. You can choose any number on this 10-point scale that best represent how you feel. (SHUFFLE CARDS AND RATING SCALE) TALAGANG HINDI IMPORTANTE NAPAKA-IMPORTANTE (Not at all important) (Very Important) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10AWARENESSQ2. Ano po ang inyong tawag sa mga organisasyon o grupo na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan o layunin tulad ng mga nabanggit ko kanina? (ONE ANSWER ONLY. PROBE FOR SPECIFIC ORGANIZATION IF VAGUE ANSWER) How do you call organizations or groups that aim to address societal needs or causes similar to those I mentioned earlier? (ONE ANSWER ONLY. PROBE FOR SPECIFIC ORGANIZATION IF VAGUE ANSWER) Name of organization:_____________________________________ Don’t know ................................................................................... 99Q3. Balikan po natin ang listahan ng mga pangangailangan o adhikain na maaaring tugunan ng mga ibat-ibang organisasyon o grupo. Ano pa man ang inyong pagtingin sa mga kahalagahan ng mga adhikain na ito, sa bawat isa, maaari po ba ninyong sabihin sa akin kung anu-ano po mismo ang mga pangalan ng mga kilala ninyong mga organisasyon o grupo na tumutugon sa mga adhikain na ito? Lets us refer to the list of causes that are addres sed by different organizations or groups. However you felt about the importance of these causes, for each, please tell me exactly the names of organizations or groups you know that address theses causes.Q4. FOR EACH MENTIONED: Sa inyong pagkakaalam, ito po ba ay NGO, simbahan, o gobyerno, o wala po sa tatlong grupong ito? (SHOWCARD) FOR EACH MENTIONED: To your knowledge, is this an NGO, church-based, government organization or not any of these three groups? (SHOWCARD)
 3. 3. SWS 2006-10 3 PROJECTFINAL (11/27/06 GIVING9:27 AM ) (TAGALOG) Q1. Q4. TYPE OF Q3. ORGANIZATION CAUSES IMPORTANCE NAMES OF ORGS/GROUPS Non - OF CAUSE Church Gov’t Gov’t a. PAGPAPA- ARAL SA MGA DI NAKAPAG- ARAL 1 2 3 (Education for those unable to study) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 b. PAG- AALAGA SA MGA BATA NA WALANG 1 2 3 MAGULANG, BATANG LANSANGAN AT MGA 1 2 3 INAABUSO (Welfare of orphans, street children 1 2 3 and abused) 1 2 3 c. PAGTUTUGON SA MGA PANGANGAILANGAN 1 2 3 NG MGA BABAENG BIKTIMA NG PANG- 1 2 3 AABUSO (addressing the needs of abused 1 2 3 women) 1 2 3 d. PAGHIHINTO NG PROSTITUSYON 1 2 3 (White Slavery) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 e. PAGPAPLANO NG PAMILYA AT 1 2 3 PANGANGALAGA SA PAGBUBUNTIS NG MGA 1 2 3 KABABAIHAN 1 2 3 (family planning/reproductive health) 1 2 3 f. PAG- AALAGA SA KALUSUGAN AT NUTRISYON 1 2 3 (Health and Nutrition) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 g. PAGBIBIGAY NG 1 2 3 TRABAHO/KABUHAYAN/PAUTANG 1 2 3 (Employment/Livelihood/Credit) 1 2 3 1 2 3 h. PAGPAPABUTI NG ANTAS NG PAMUMUHAY 1 2 3 NG MGA MANGINGISDA 1 2 3 (Improving Quality of life of fisherfolk) 1 2 3 1 2 3 i. PAGPAPABUTI NG ANTAS NG PAMUMUHAY 1 2 3 NG MGA MAGSASAKA 1 2 3 (Improving Quality of life of farmers) 1 2 3 1 2 3 j. PAGPAPABAHAY PARA SA MAHIHIRAP 1 2 3 (Housing for the poor) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 k. PAGLILINIS NG KALIKASAN AT PAGSAGIP NG 1 2 3 MGA NANGANGANIB NA URI NG HAYOP SANHI 1 2 3 NG PAGKAUBOS O ENDANGERED SPECIES 1 2 3 (Cleaning of the environment and preservation of 1 2 3 endangered species) l. PAGKALINGA SA MGA KABATAANG OUT- OF- 1 2 3 SCHOOL AT PALABOY 1 2 3 (Caring for the out -of- school youth and juvenile 1 2 3 delinquent) 1 2 3 m. PAGPAPAREHAB SA MGA KABATAAN G 1 2 3 LULONG SA DROGA/IPINAGBABAWAL NA 1 2 3 GAMOT (Rehabilitation of drug dependent youth) 1 2 3 1 2 3 n. PAG- AALAGA SA MATATANDA/MAY 1 2 3 KAPANSANAN (Caring for the Elderly/Disabled) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 o. PAGKALINGA SA MGA KATUTUBO 1 2 3 Caring Indigenous peoples/Cultural minorities 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 4. 4. SWS 2006-10 4 PROJECTFINAL (11/27/06 GIVING9:27 AM ) OF GIVINGDETAILS (TAGALOG)Q5-19 NGAYON PAG-USAPAN PO NATIN ANG TUNGKOL SA INYONG NAIBIGAY NG DONASYON, PERA MAN O KAHIT NA ANONG TULONG NA INYONG IBINIGAY KAHIT NA KAILAN SA ANUMANG ORGANISASYON O GRUPO. Now let us talk about donations you have given, in cash or in-kind or whatever help you have ever given to an organization or groupQ5. Ano po ang pangalan o mga pangalan ng mga organisasyon o grupo na nabigyan na ninyo, kahit na gaano kakonti o kaliit na donasyon na pera o in- kind donasyon katulad po ng damit, pagkain, de lata, gamit sa pang-gawa at iba pang mga bagay o boluntaryong serbisyo KAHIT NA KAILAN ? UNAHIN PO NATIN ANG MGA DONASYON NINYO SA SIMBAHAN. SA MGA NGO NAMAN PO. AT SA GOBYERNO NAMAN PO? What is the name or names of the organizations that you have EVER donated money or in-kind donations like clothes, food, canned goods, tools for production and other things or volunteered service? FIRST FOR CHURCH-BASED ORGANIZATION. HOW ABOUT NGOS. AND NOW WITH THE GOVERNMENT? NOTE TO FI: ASK Q6 TO Q9 FOR EACH OF THE NAME(S) OF ORGANIZATION(S) MENTIONED IN Q5Q6. NOTE TO FI: ENCIRCLE APPROPRIATE ORGANIZATION TYPE. USE AFFILIATION AS OPEN CODES)Q7. Sa mga organisasyon o grupong inyong nabanggit na nabigyan ninyo kahit na kailan, ang inyo po bang ibinigay ay pera, o in-kind donasyon katulad ng damit, pagkain, de-lata, gamit sa pang-gawa at iba pang mga bagay o boluntaryong serbisyo? Of those that you have donated to in the past, did you give money or in-kind donations like clothes, food, canned goods, tools for production and other things or volunteered service?Q8. Kailan po kayo nagdonate sa (name of organization)? When was this donation made (name of organization)? NOTE TO FI: ASK FOR WHAT MONTH AND YEAR. IF SAME MONTH AND YEAR, ASK DATE.Q9. Ano po ang adhikain/misyon na tinutugunan ng (name of organization)? What specific cause did it espouse? PAGPAPA-ARAL SA MGA DI NAKAPAG-ARAL ..................1 PAGPAPABUTI NG ANTAS NG PAMUMUHAY NG.....................9 (Education for those unable to study) MGA MAGSASAKA PAG-AALAGA SA MGA BATA NA WALANG .......................2 (Improving Quality of life of farmers) MAGULANG, BATANG LANSANGAN AT MGA PAGPAPABAHAY PARA SA MAHIHIRAP................................10 INAABUSO (Welfare of orphans, (Housing for the poor) street children and abused) PAGLILINIS NG KALIKASAN AT PAGSAGIP NG MGA PAGTUTUGON SA MGA PANGANGAILANGAN NG ..........3 NANGANGANIB NA URI NG HAYOP SANHI NG MGA BABAENG BIKTIMA NG PANG-AABUSO PAGKAUBOS O ENDANGERED SPECIES .....................11 (addressing the needs of abused women) (Cleaning of the environment and preservation PAGHIHINTO NG PROSTITUSYON .....................................4 of endangered species) (White Slavery) PAGKALINGA SA MGA KABATAANG......................................12 PAGPAPLANO NG PAMILYA AT PANGANGALAGA .........5 OUT-OF-SCHOOL AT PALABOY(Caring for the SA PAGBUBUNTIS NG MGA KABABAIHAN out-of-school youth and juvenile delinquent) (family planning/reproductive health) PAGPAPAREHAB SA MGA KABATAANG LULONG SA ........13 PAG-AALAGA SA KALUSUGAN AT NUTRISYON ...............6 DROGA/IPINAGBABAWAL NA GAMOT (Health and Nutrition) (Rehabilitation of drug dependent youth) PAGBIBIGAY NG TRABAHO/KABUHAYAN/PAUTANG......7 PAG-AALAGA SA MATATANDA/MAY KAPANSANAN ..........14 (Employment/Livelihood/Credit) (Caring for the Elderly/Disabled) PAGPAPABUTI NG ANTAS NG PAMUMUHAY NG MGA ...8 PAGKALINGA SA MGA KATUTUBO ........................................15 MANGINGISDA (Improving Quality of life of fisherfolk) Caring Indigenous peoples/Cultural minorities Others (Please specify)
 5. 5. SWS 2006-10 4 PROJECTFINAL (11/27/06 GIVING9:27 AM ) (TAGALOG)Q10. Ito ba ang PINAKAHULING donasyong ibinigay? Is this the last donation made? NOTE TO FI: ANSWER THIS QUESTION USING RESPONSES IN Q8 FOR EACH ORGANIZATION TYPE. DETAILS OF CASH DONATIONS May mga katanungan ako tungkol sa PINAKAHULI ninyong pagbibigay ng donasyon SA BAWAT ISANG URI NG ORGANISAYONG INYONG NABANGGIT. Now I have a few questions about the last donation you made FOR EACH OF THE ORGANIZATION TYPE YOU MENTIONED. Frequency of givingQ11. Gaano kadalas po kayo nagbigay sa (name of organization) ng donasyon na pera? (SHOWCARD) How often did you donate money to (name of organization)? (SHOWCARD) Medium of GivingQ12. Papaano po kayo KARANIWAN nagbigay ng perang donasyon sa (name of organization)? (SHOWCARD) How did you USUALLY give cash donations to (name of organization)? (SHOWCARD) Average Amount GivenQ13. Mga magkano po ang kadalasan ninyong ibinigay sa (name of organization) tuwing nagbigay kayo? In your estimate, how much did you usually give per giving oc casion for (name of organization) everytime you gave? Giver TypeQ14. Ang pagbigay po ba ninyo ay kusa o dahil sa hiningi ito? Is your giving on your own initiative or did they ask you to give?Q15. Nagtanong po ba kayo kung saan gagamitin ang iny ong donasyon o hindi? Did you inquire about the specific use of your donation or no?Q15a. Ano po ang nagtulak sa inyo para magbigay ng pera para sa (name of organization)? What prompted you to give money to (name of organization)? NOTE TO FI: PROCEED TO ASK Q16 TO Q18 FOR THE LAST DONATION MADE FOR EACH OF THE ORGANIZATION TYPE DETAILS OF IN-KIND DONATIONS Ngayon naman po ay may mga katanungan ako tungkol sa PINAKAHULI na pagbibigay ninyo ng in- kind na donasyon katulad po ng damit, pagkain, de-lata, gamit sa pang-gawa at iba pang mga bagay o boluntaryong serbisyo SA BAWAT ISANG URI NG ORGANISAYONG INYONG NABANGGIT. Now I have a few questions about the last in-kind donations like clothes, food, canned goods, tools for production and other things or volunteered service FOR EACH OF THE ORGANIZATION TYPE YOU MENTIONED. Frequency of givingQ16. Gaano kadalas kayo nagbigay ng in-kind donation katulad ng de-lata, damit, pagkain at iba pang kagamitan sa (name of organization)? (SHOWCARD) How often did you donate in-kind like canned goods, clothes, food and other things to (name of organization)? (SHOWCARD) Type GivenQ17. Ano po ang kadalasan ninyong ibinigay na in-kind donation sa (name of organization)? (SHOWCARD) ALLOW MULTIPLE RESPONSE What did you usually give as in-kind donation for (name of organization)? (SHOWCARD) Giving MediumQ18. Papaano po ninyo karaniwan ibinigay ang inyong in-kind donation sa (name of organization)? How did you usually make your in-kind donation to (name of organization)?
 6. 6. SWS 2006-10 FINAL 5 PROJECT GIVING(11/27/06 9:27 AM ) (TAGALOG) Details of Cash Giving Details of In-kind Giving Q10. Is COD E 1 & 3 IN Q7 CODE 2 AND 3 IN Q7 Q6. Based on your Q8. When this the Q14. Did Q15. Did Q5. What is the name or knowledge, to what Q7. What type of was the last last Q18. What Q19. How you donate you in-kind do younames of the organizations sector does donation did you donation Q9. What specific cause donation Q12. because inquirethat you have ever donated (mention name of give, cash or in - made? did it espouse? (ALLOW Q11. Freq. Q13. Q17. Freq. donations usually made Medium of they asked about the money or org) belong, Non - kind Month and MULTIPLE RESPONSE of giving Average Q16. What prompted you of giving do you give your (FOR giving for it or specific in-kind donations? gov’t, church or year (SHOW - amount to give? (SHOW - usually in-kind EACH (SHOW - not? use of gov’t CARD) given CARD) give? donation? ORG CARD) (SHOW your TYPE) (SHOW - (SHOW CARD) donation CARD) CARD) or not? Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3 Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3 Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3 Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3 Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3Q11. AND Q17. FREQUENCY OF GIVING Q12. MODE OF GIVING Q14. PROMPTED OR NOT Q15. INQUIRED OR NOT Q17. TYPE OF DONATION Q18. HOW GIVEN1 week or more often ............1 Once in 4-6 mos.................6 Cash .............................. 1 Food ................................. 1 Had it picked up2-3x per month ....................2 Once in 7-11 mos................7 Credit Card ......................2 Own initiative ......................1 Inquired..........................1 Clothes.............................. 2 by a collector...................1Monthly.............................. 3 Once in a year....................8 Check Payment.................3 Books/Toys........................ 3Once every 2 mos. ................4 Emergency/calamity ...........9 Payroll Deduction..............4 Asked to donate...................2 Did not inquire.................2 Dropped at a Medicines........................... 4Once in 3 mos......................5 Only when they ask ............10 Thru Text.........................5 Collection center ..............2 Equipment.......................... 5 One time donation..............11 Others Labor................................. 6 Others............................3 Others
 7. 7. SWS 2006-10 FI NAL 6 PROJECT GIVING(9/13/06 10:12 PM) (TAGALOG) Details of Cash Giving Details of In-kind Giving Q10. Is CODE 1 & 3 IN Q7 CODE 2 AND 3 IN Q7 Q6. B ased on your Q8. When this the Q14. Did Q15. Did Q5. What is the name or knowledge, to what Q7. What type of was the last last Q18. What Q19. How you donate younames of the organizations sector does donation did you donation Q9. What specific cause donation in-kind do you Q12. because inquirethat you have ever donated (mention name of give, cash or in - made? did it espouse? (AL LOW Q11. Freq. Q13. Q17. Freq. donations usually made Medium of they asked about the money or org) belong, Non - kind Month and MULTIPLE RESPONSE of giving Average Q16. What prompted you of giving do you give your (FOR giving for it or specific in-kind donations? gov’t, church or year EACH (SHOW - amou nt to give? (SHOW - usually in-kind (SHOW - not? use of gov’t ORG CARD) given CARD) give? donation? CARD) (SHOW your TYPE) (SHOW - (SHOW CARD) donation CARD) CARD) or not? Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3 Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3 Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3 Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3 Non-Gov’t 1 Church 2 Cash 1 Yes 1 Gov’t 3 In-Kind 2 Others 4 No 2 Both 3Q11. AND Q17. FREQUENCY OF GIVING Q12. MODE OF GIVING Q14. PROMPTED OR NOT Q15. INQUIRED OR NOT Q17. TYPE OF DONATION Q18. HOW GIVEN1 week or more often ............1 Once in 4-6 mos.................6 Cash .............................. 1 Food ................................. 1 Had it picked up2-3x per month ....................2 Once in 7-11 mos................7 Credit Card ......................2 Own initiative ......................1 Inquired..........................1 Clothes.............................. 2 by a collector...................1Monthly.............................. 3 Once in a year....................8 Check Payment.................3 Books/Toys........................ 3Once every 2 mos. ................4 Emergency/calamity ...........9 Payroll Deduction..............4 Asked to donate...................2 Did not inquire.................2 Medicines........................... 4 Dropped at aOnce in 3 mos. .....................5 Only when they ask ............10 Thru Text.........................5 Collection center ..............2 Equipment.......................... 5 One time donation..............11 Others Labor................................. 6 Others............................ 3 Others
 8. 8. SWS 2006-10 – FINAL 7 PROJECT GIVING TAGALOGCHANNELS OF DONATINGQ20-23. PAG USAPAN NAMAN PO NATIN ANG MGA PAMAMARAAN NG PAGHINGI NG DONASYON. ITO PO ANG MGA SUMUSUNOD (SHOWCARD). SA BAWAT ISA, MAAARI PO BANG MALAMAN KUNG: Let us talk about the following channels of donating These are the following (SHOWCARD). FOR EACH Please tell me if:Q20. Kayo ba ay nilapitan na para magdonate sa ganitong paraan? (SHOWCARD) NOTE TO FI YES, CONTINUE; IF NO GO TO Q23 Have you been asked for donation through these channels? (SHOWCARD) NOTE TO FI YES, CONTINUE; IF NO GO TO Q23Q21. KUNG NILAPITAN NA, ginamit ninyo o sumali po ba kayo sa ganitong paraan? (SHOWCARD) IF APPROACHED, did you donate or participate through this channel? (SHOWCARD)Q22. KUNG KAYO AY LALAPITAN MULI SA GANITONG PARAAN Malamang po ba o hindi malamang na magbibigay o makikilahok kayo MULI sa ganitong paraan? SIGURADONG MAGBIBIGAY SA GANITONG PARAAN, MALAMANG NA MAGBIBIGAY SA GANITONG PARAAN, HINDI SIGURADO KUNG MAGBIBIGAY O HINDI SA GANITONG PARAAN, HINDI MALAMANG MAGBIBIGAY SA GANITONG PARAAN , O, SIGURADONG HINDI MAGBIBIGAY SA GANITONG PARAAN. (SHOWCARD) IF YOU WILL BE APPROACHED AGAIN through this channel, how likely are you to donate or participate? Will you DEFINITELY GIVE, PROBABLY GIVE, NOT SURE IF WILL GIVE OR NOT, PROBABLY NOT GIVE, DEFINITELY WILL NOT GIVE through this channel. (SHOWCARD)Q23. KUNG HINDI PA NILAPITAN SA GANITONG PARAAN Malamang po ba o hindi malamang na magbibigay o makikilahok kayo sa ganitong paraan? SIGURADONG MAGBIBIGAY SA GANITONG PARAAN, MALAMANG NA MAGBIBIGAY SA GANITONG PARAAN, HINDI SIGURADO KUNG MAGBIBIGAY O HINDI SA GANITONG PARAAN, HINDI MALAMANG MAGBIBIGAY SA GANITONG PARAAN, O, SIGURADONG HINDI MAGBIBIGAY SA GANITONG PARAAN. (SHOWCARD) IF NOT YET APPROACHED using channel, how likely are you to donate or participate? Will you DEFINITELY GIVE, PROBABLY GIVE, NOT SURE IF WILL GIVE OR NOT, PROBABLY NOT GIVE, DEFINITELY WILL NOT GIVE THROUGH THIS CHANNEL . (SHOWCARD) NAME OF CHANNELS Q20 Q21 Q22/Q23 Yes No Yes No SM MM HSMH MHM SHM Fund Raising Events (binggo, raffle tickets, charities, dinners) 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Solicitation Letter 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Donasyon sa pamamagitan ng internet (Donation through the Internet) 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Sa telepono of sa pamamagitan ng pagtext (Telephone/text pledges) 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Pagkaltas sa sahod (Payroll deduction) 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Pagbabahay - bahay na solicistasyon (House-to-house solicitation) 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Paghingi ng donasyon sa kamag-anak at kaibigan para sa isang organisasyon (Solicit to a relatives or 1 2 1 2 1 2 3 4 5 friends for a particular organization) Paghingi ng donasyon sa mga pampublikong lugar (Solicitation in public places) 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Pagtugon sa mga patalastas sa TV, radio at alin mang babasahin (Responding to ads/appea ls thru 1 2 1 2 1 2 3 4 5 TV, radio, and print ) Mga latang alkansya/lalagyang kahon sa mga tindahan at restaurants 1 2 1 2 1 2 3 4 5 (Coin cans/collection boxes in stores/restaurants) Pagpunta sa organisasyon ng kusa para magbigay (Walk-in donation – giving directly to the office of the 1 2 1 2 1 2 3 4 5 organization) Pagbili ng mga produkto para sa kapakanan ng isang magandang layunin (Buying products whose 1 2 1 2 1 2 3 4 5 proceeds will benefit a cause) Pangalawang koleksyon sa simbahan (Second collection at the church) 1 2 1 2 1 2 3 4 5
 9. 9. SWS 2006-10 – FINAL 8 PROJECT GIVING TAGALOGDISPOSITION TO GIVING TO ORGANIZATIONSNOTE TO FI: ASK TICKED OFF FIRST Pakibasa po ninyo itong SHOWCARD na ito. Please read this (SHOWCARD).Q24. Pakipili lang po ng isang pangungusap na pinaka-naglalarawan ng inyong damdamin sa pagbigay ng donasyon sa isang NGO. (ONE ANSWER ONLY) Please choose one sentence which best describe your feelings about giving donation to an NGO.Q25. At ano naman po ang pangungusap ang pinaka naglalarawan ng inyong damdamin sa pagbigay ng donasyon sa SIMBAHAN. And which sentence best describe your feelings about giving donation to CHURCH OR CHURCH-BASED ORGANIZATION.Q26. Sa GOBYERNO naman po? Now to GOVERNMENT ? Q24. Non- Q25. Q26 govt ( ) Church Gov’t ( ) ( ) Ito lang ang tipo ng organisasyon na bibigyan ko at wala ng iba This is the only type of organization that I will ever consider donating to 1 1 1 Isa ito sa mga organisasyon na gusto kong bigyan This is one of the few types of organizations that I will donate to 2 2 2 Hindi ito isa sa mga organisasyon na gustung-guston ko, pero base sa naririnig ko sa organisasyong ito, gusto ko pang lumawak ang kaalaman ko 3 3 3 From what I heard about this type of organization recently I’d like to know more about it Hindi ito isa sa mga organisasyong gustung-gusto ko, pero may mga pagkakataon na nagbibigay ako 4 4 4 I do not really like this type of organization, but I may donate to it under certain circumstances Narinig ko na ito pero wala akong alam sa organisasyong ito para makabuo ng opinyon I have heard of this type of organization, but don’t know much about it to form an opinion) 5 5 5 Hindi ko pa narinig ang organisasyon na ito kahit na kailan I have never heard of this type of organization 6 6 6 Sapat ang kaalaman ko tungkol sa organisasyon na ito para masabi kong hindi ako kailanman kusang-loob na magbibigay dito. 7 7 7 I know enough about this type of organization to say that I will never willingly donate to them
 10. 10. SWS 2006-10 – FINAL 9 PROJECT GIVING TAGALOGIMP ORTANCE OF ATTRIBUTES OF ORGANIZATIONSQ27. Babasahin ko po sa inyo ang ilang katangian na maaring mayroon o wala ang isang organisasyon o grupo. Maaari po ba ninyong graduhan kung gaano KA-IMPORTANTE O HINDI IMPORTANTE sa inyo na ang isang organisasyon na humihingi ng donasyon ay mayroon o wala ang katangiang ito. Gagawin po natin ito sa pamamagitan ng 10-point scale uli, na kung saan ang “1” ay nangangahulugang TALAGANG HINDI IMPORTANTE ang katangiang ito para sa inyo at ang gradong “10” ay nangangahulugang NAPAKA IMPORTANTE ang katangiang ito para sa inyo. Maaari po kayong pumili ng maski na anong numero sa 10-point scale na pinaka maglalarawan ng inyong damdamin para dito. Gaano kahalaga sa inyo na ang organisasyon na hihingi ng donasyon ay (SHUFFLE CARD AND RATING SCALE) ? I am going to read to you several attributes that an organization may or may not have. I would like you to rate how IMPORTANT OR UNIMPORTANT it is to you for an organization asking for donations to possess each of these attributes. To do this, we will use a scale from “1” to “10” again where a rating of “1” means that the attribute is NOT AT ALL IMPORTANT to you and “10” means that the attribute is VERY IMPORTANT to you. You can choose any number on this 10-point scale that best represents how you feel. How important is it to you that an organization asking for donation is (SHUFFLE CARD AND RATING SCALE) ? TALAGANG HINDI IMPORTANTE NAPAKA-IMPORTANTE (Not at all important) (Very Important) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Q28. Tungkol pa rin po sa mga katangian ng organisasyon o grupo na pinag-usapan natin kanina. Ngayon naman po ay nais kong sabihin ninyo sa akin kung gaano ito naglalarawan sa organisasyon na mula sa (non-government groups/simbahan/gobyerno). Tulad din po kanina gagamitin natin ang 10 point rating scale. Ang gradong “1” ay nangangahulugan na TALAGANG HINDI NAGLALARAWAN at ang “10” ay nangangahulugang na ang katangiang nabanggit ay LUBOS NA NAGLALARAWAN sa organisasyon na mula sa (non-government groups/simbahan/gobyerno). Maari po kayong pumili ng kahit na anong numero na maglalarawan ng inyong paniniwala. (SHUFFLE CARD & RATING SCALE) Still on the same attributes I asked you a while ago. Now, I would like you to tell me how much each one describes the organization belonging to (non-government groups/church/government). To do this, we will again use a 10 point rating scale where a rating “1” means that the attribute NOT AT ALL DESCRIBES and “10” means that the attribute is FULLY DESCRIBES the organizations belonging to the (non-government groups/church/government). You can choose any number on this 10-point scale that best represents how you feel. (SHUFFLE CARD & RATING SCALE) TALAGANG HINDI NAGLALARAWAN LUBOS NA NAGLALARAWAN (Not At All Describes) (Fully Describes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q28 ASSOCIATION Q27. NOTE TO FI: ASK TICKED OF FIRST IMPORTANCE ( ) ( ) ( ) Non -Gov’t Church Gov’t a. Tinutulungan ang nangangailangan na tulungan ang kanilang sarili 1. a. b. c. (Helps the needy help themselves) b. May totoong motibo para magsilbi 2. d. e. f. (Has a genuine motive to serve) c. Pina-aalam sa mga nagbigay kung saan ginagamit ang pera 3. g. h. i. (Informs its donors where funds are being used) d. Tinataguyod ang mga adhikain na pinaniniwalaan 4. j. k. l. ko (Promotes a cause that I believe in) e. May magandang programa 5. m. n. o. (Has interesting programs) f. May kasamang sikat na tao 6. p. q. r. (Has a high-profile people associated with it) g. May magandang reputasyon 7. s. t. u. (Has a good reputation) h. Sumusuporta sa adhikain o programang 8. v._______ w. x._______ simbahan (Supports a religious cause or program) i. May board member o mga tao na kakilala ko 9. y._______ z. aa. (Has board or staff members that I know) j. Tinulungan ako noon 10. ab. ac. ad. (Has helped me in the past) k. Humihingi ng donasyon ko 11. ae. af. ag. (Who asks for my donation) l. Nagpapasalamat sa ibinigay kong donasyon 12. ah. ai. aj. (Who thanks me for my donation) m. Nagbibigay ng tax deduction para sa donasyon ko 13. ak. al. am. (Can give tax deductions for my donations)
 11. 11. SWS 2006-10 – FINAL 10 PROJECT GIVING TAGALOGPSYCHOGRAPHICS29- 52. NGAYON NAMAN PO, MAYROON AKO RITONG ILANG PANGUNGUSAP NA MAGLALARAWAN NG INYONG PANINIWALA AT OPINYON TUNGKOL SA O KUNG ANO ANG INYONG GINAGAWA SA PAGBIBIGAY NG DONASYON. PAKISABI PO KUNG KAYO AY SUMASANG- AYON O HINDI SUMASANG-AYON SA MGA STATEMENTS O PANGUNGUSAP NA ITO. PAKILAGAY LANG PO ANG KARD NA MAY PANGUNGUSAP SA NAAANGKOP NA LUGAR SA RATING BOARD NA ITO. (LUBOS NA SUMASANG- AYON, MEDYO SUMASANG- AYON, HINDI TIYAK KUNG SUMASANG- AYON O HINDI, MEDYO HINDI SUMASANG- AYON O LUBOS NA HINDI SUMASANG- AYON) Now, I have here some statements, which describes your belief and opinions about, or what you do in giving donations. Please tell me if you agree or disagree with these statements. You may indicate your answers by placing the card with the statement in the appropriate place on this rating board. (STRONGLY AGREE, SOMEWHAT AGREE, UNDECIDED IF AGREE OR DISAGREE, SOMEWHAT DISAGREE OR STRONGLY DISAGREE) U (SHUFFLE CARDS – Qs 29- 50) (RATING BOARD ) SA SWA A/D SWD SD29. NAGBIBIGAY AKO MULA SA AKING EXTRA 1 2 3 4 5 I donate from my extra30. NAGBIBIGAY AKO SA MGA HUMIHINGI 1 2 3 4 5 I donate only to those who ask31. NAGLALAAN AKO NG ILANG HALAGA PARA SA CHARITY 1 2 3 4 5 I allot a certain amount of money for charity32. ANG PAGBIBIGAY AY PARA LAMANG SA MAYAYAMAN 1 2 3 4 5 Donating is only for the rich33. DI KAYA NG GOBYERNONG SOLUSYUNAN ANG PROBLEMA NG LIPUNAN 1 2 3 4 5 Government can’t solve society’s problem alone34. TINUTULUNGAN KO LAMANG ANG TUMUTULONG DIN SA KANILANG SARILI 1 2 3 4 5 I only help those who help themselves35. GUSTO KONG MAG DONATE SA ISANG MAHALAGANG LAYUNIN PERO HINDI KO ALAM KUNG 1 2 3 4 5 PAPAANO I wa nt to donate to a worthy cause but i don’t know how to36. ANG MGA TAONG MAPAGBIGAY AY KADALASANG INA- ABUSO 1 2 3 4 5 Generous people are prone to abuses37. MAS GUGUSTUHIN KO PANG TUMULONG SA AKING SARILING PARAAN KAYSA SA PAMAMAGITAN 1 2 3 4 5 PA N G ISANG ORGANISASYON I would rather help in my own way than through an organization38. MASASABI KONG AKO AY AKTIBO SA SIMBAHAN 1 2 3 4 5 I can say that I am active in church39. MAGANDA ANG AKING PAKIRAMDAM KAPAG AKO AY TUMUTULONG SA IBANG TAO 1 2 3 4 5 I feel good about myself when helping others40. SAPAT NA ANG PROBLEMA KONG PANSARILI PARA PROBLEMAHIN KO PA ANG IBA 1 2 3 4 5 I have enough problems on my own to worry about others41. ANG PAGTULONG SA ISANG ORGANISASYON NA GUMAGAWA NG MABUTI AY TUNGKULIN NG 1 2 3 4 5 LAHAT Helping organizations who do good is everybody’s business42. NAGBIBIGAY AKO DAHIL SA AWA 1 2 3 4 5 I give out of pity
 12. 12. SWS 2006-10 – FINAL 11 PROJECT GIVING TAGALOG U (SHUFFLE CARDS – Qs 27- 50) (RATING BOARD ) SA SWA A/D SWD SD43. DAPAT IPAGBIGAY ALAM SA NAG DONATE KUNG SAAN GINAMIT ANG DONASYON NIYA 1 2 3 4 5 Those who give must be given an accounting of their donation44. MAGBIBIGAY AKO SA ORGANISASYON KUNG SAAN AKO AY NAKINABANG NA 1 2 3 4 5 I will donate to organizations who helped me in the past I benefit from45. MAGBIBIGAY LAMANG AKO KUNG AKO AY KASALI SA MGA GAWAIN NG ORGANISASYON 1 2 3 4 5 I will donate only if I am directly involved in the activities of the organization46. NAG BIBIGAY AKO SA ORGANISASYON NA ALAM KONG NAGTATAGLAY NG ISANG LIHITIMONG 1 2 3 4 5 LAYUNIN I donate to organizations that I know represents a legitimate cause47. NAGBIBIGAY AKO KAHIT WALANG SOBRA I give even if I have no extra 1 2 3 4 548. NAGBIBIGAY AKO UPANG IBAHAGI ANG AKING MGA NATANGGAP NA BIYAYA 1 2 3 4 5 I give to share my blessings49. MAGBIBIGAY LAMANG AKO KUNG MAYROON AKONG KAKILALA SA ORGANISAYON 1 2 3 4 5 I will donate if I know someone from the organization50. MAGBIBIGAY AKON G MULI SA ORGANISASYONG NAGPAPASALAMAT SA AKIN 1 2 3 4 5 I will donate again to organizations who say thank you to me51. MAS GUGUSTUHIN KONG MAGBIGAY KUNG AKO AY MAY NAKUKUHANG KAPALIT NITO 1 2 3 4 5 I will be more inclined to give if I get something in return52. NAGBIBIGAY AKO PARA MAGING MASWERTE/MAGANDANG KARMA 1 2 3 4 5 I give for goodluck/good karma
 13. 13. SWS 2006-10 – FINAL 12 PROJECT GIVING TAGALOGQ53. Sa inyong kasalukuyang sitwasyon sa buhay, halimbawa po na ang tatlong sektor na NGO, simbahan at gobyerno ay nagsabay sabay humingi sa inyo ng donasyon para sa iisang layunin, alin po sa kanila ang inyong unang iisipin na bigyan ng donasyon? Alin po ang pangalawa? Alin po ang pangatlo? O hindi po kayo magbibigay kahit na kanino sa kanila? Given your current situation in life, if for example, the three sectors – NGO, church and government – at the same time asks for a donation from you for the same cause, which of them would you think of donating to first? Which whould you think of next? Which would be the last? NGO Church Government Sector R would think of first 1 2 3 Sector R would think of next 1 2 3 Sector R would think of last 1 2 3 Will not donate to an... 1 2 3AWARENESS/TRUST RATINGS OF INSTITUTIONS/ORGANIZATION IN HELPING THE POOR54-60. MAAARI PO BANG SABIHIN NINYO KUNG ANG PAGTITIWALA NINYO SA ( RGANIZATION/INSTITUTION ) SA MABISANG O PAGTUTULONG SA MAHIHIRAP AY NAPAKALAKI, MEDYO MALAKI, HINDI TIYAK KUNG MALAKI O MALIIT, MEDYO MALIIT, NAPAKALIIT, O WALA PA KAYONG NARINIG O NABASA KAHIT NA KAILAN TUNGKOL KAY (INST ITUSYON/GRUPO)? PAKISABI ANG SAGOT NINYO SA PAMAMAGITAN NG PAGLAGAY NG MGA KARD SA NAAANGKOP NA LUGAR SA RATING BOARD. Please indicate if your trust/faith in (institution or group) IN EFFECTIVELY HELPING THE POOR is VERY MUCH, SOMEWHAT MUCH, UNDECIDED IF MUCH OR LITTLE, SOMEWHAT LITTLE, VERY LITTLE, or YOU HAVE NOT EVER HEARD OR READ ANYTHING about (INSTITUTION/GROUPS)? Please indicate your answers by putting these cards on the appropriate places on this board. Qs. 29-35. U Not (SHUFFLE CARDS – Qs 29-35) (RATING BOARD) VM SM M/L SL VL DK R Aware54. NON -GOVERNMENT ORGANIZATIONS (NGOs) 1 2 3 4 5 6 7 8 (Non-government Organizations)55. SIMBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 (Church)56. MALALAKING NEGOSYONG PILIPINO 1 2 3 4 5 6 7 8 (Big Filipino Businesses)57. MALALAKING NEGOSYONG DAYUHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 (Big Foreign Businesses)58. SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES O SMEs 1 2 3 4 5 6 7 8 (Small and Medium Enterprises or SMEs)59. PAMAHALAANG NASYONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 (National Government)60. LOKAL NA PAMAHALAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 (Local Government)
 14. 14. SWS 2006-10 – FINAL 13 PROJECT GIVING TAGALOGAGREEMENT/DISAGREEMENT ON SPECIFIC ISSUES ABOUT NGOs61- NGAYON PO, MAYROON AKO RITONG MGA STATEMENTS O PANGUNGUSAP NA MAAARING MAG LARAWAN SA MGA66. PAKIRANDAM TUNGKOL SA MGA NGO (NON -GOVERNMENT ORGANIZATION). PAKISABI PO KUNG KAYO AY SUMASANG-AYON O HINDI SUMASANG-AYON SA MGA STATEMENTS O PANGUNGUSAP NA ITO. PAKILAGAY LANG PO ANG KARD NA MAY PANGUNGUSAP SA NAAANGKOP NA LUGAR SA RATING BOARD NA ITO. (LUBOS NA SUMASANG- AYON, MEDYO SUMASANG- AYON, HINDI TIYAK KUNG SUMASANG- AYON O HINDI, MEDYO HINDI SUMASANG-AYON, LUBOS NA HINDI SUMASANG-AYON, O HINDI SAPAT ANG KAALAMAN TUNGKOL DITO) I have here some statements that may reflect feelings about NGOs (NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS). Please tell me if you agree or disagree with these statements. You may indicate your answers by placing the card with the statement in the appropriate place on this rating board. (STRONGLY AGREE, SOMEWHAT AGREE, UNDECIDED IF AGREE OR DISAGREE, SOMEWHAT DISAGREE, STRONGLY DISAGREE, OR DON’T KNOW ENOUGH ABOUT THIS MATTER) U (SHUFFLE CARDS – Qs 36-41) (RATING BOARD) SA SWA A/D SWD SD DKE R61. KARAMIHAN SA MGA NGO AY INUULIT LAMANG ANG GINAGAWA NA NG 1 2 3 4 5 6 7 GOBYERNO. Most NGOs only repeat what the government is already doing.62. KARAMIHAN SA MGA NGOs AY TAGUAN LAMANG NG PERANG NAKUHA 1 2 3 4 5 6 7 SA ILEGAL NA PARAAN Most NGOs are only hiding places for money from illegal activ ities.63. ANG MGA PROGRAMA AT PROYEKTO NG KARAMIHAN SA MGA NGOs AY 1 2 3 4 5 6 7 TOTOONG PARA SA KAPAKANAN NG TAO The programs and projects of most NGOs are truly for people’s welfare64. ANG MGA DONASYON SA KARAMIHAN NG MGA NGOs AY SIGURADONG 1 2 3 4 5 6 7 GINAGAMIT SA TOTOONG PINAGLALAANAN Donations to most NGOs are definitely used for their true purposes65. KARAMIHAN SA MGA NGO AY NAGTUTURO SA TAO KUNG PAPAANO 1 2 3 4 5 6 7 NILA MATUTULUNGAN ANG KANILANG SARILI Most NGOs teach people how to help themselves66. ANG TULONG NG KARAMIHAN NG MGA NGO SA TAO AY HINDI 1 2 3 4 5 6 7 TALAGANG NAGPAPABUTI SA ANTAS NG PAMUMUHAY NILA. The help that most NGOs give to people does not really raise their standard of living. GO TO SOCIO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PR
 15. 15. SWS 2006-10 – FINAL 14 PROJECT GIVING TAGALOGDATA COLLECTOR’S/INTERVIEWER’S REPORT [To be filled out by Data Collectors/Interviewers ONLY.]1. Gaano katagal ka ng interviewer? How long have you been an interviewer? / years and /___ months2. KASARIAN NG NAG-I-INTERBYU Male .......................................1 Interviewer’s gender Female ..................................23. EDAD NG NAG-I-INTERBYU Interviewer’s Age | | | Bicolano ..................................................................014. Ano ang lengwahe na karaniwan mong ginagamit sa Cebuano ................................................................02 bahay? English ...................................................................03 Ilocano ...................................................................04 What kind of language do you normally use at home? Ilonggo ...................................................................05 Tagalog .................................................................06 Others, specify ......( )5. Lengwahe na ginamit sa interbyu Ilocano ....................................................................01 Tagalog ..................................................................02 Language in which interview was conducted Others, specify ( )6. Sa interbyu, maliban sa respondent, may iba pa bang OO (Yes) ..............................................................01 kasama? KUNG OO: Sino sila? (Multiple answers allowed) ASAWA NG RESPONDENT (Respondent’s spouse) .........................03 In the interview, other than the respondent, were others MGA ANAK (Children) .........................04 present? IF YES: Who are they? (Multiple answers MAGULANG O BIYENAN allowed) (Parents or parents-in-law) ...................05 Others, specify ___________________( ) WALA (No) ...........................................................027. Umayaw ba ang respondent na magpa-interbyu sa buong OO. SA UMPISA PA LAMANG NG INTERBYU. proseso? (Yes. Right at the beginning of the interview.) ......1 OO. SA GITNA NG INTERBYU. Did the respondent ever refuse to be interviewed during the (Yes. In the middle of the interview.) ....................2 whole process? OO. SA BANDANG HULI NG INTERBYU. (Yes. Towards the end of the interview.) ..............3 HINDI KAILANMAN (Never) ................................48. Nainip ba ang respondent sa interbyu? HINDI KAILANMAN (Never) .................................1 PAMINSAN-MINSAN (Occasionally) ....................2 Has the respondent ever felt impatient during the MINSAN (Sometimes) ...........................................3 interview? PALAGI (Always) ..................................................49. Gaano naging matulungin ang respondent sa interbyu? TALAGANG MATULUNGIN (Highly cooperative) ............................1 MEDYO MATULUNGIN (Fairly cooperative) ....................................2 How cooperative was the respondent during the interview? HINDI GAANONG MATULUNGIN (Not very cooperative) ................310. PETSA NG INTERBYU: 2 0 0 6 Date of Interview: Buwan Araw Taon (Month) (Date) (Year)
 16. 16. SWS 2006-10 – FINAL PROJECT GIVING 15 TAGALOG 11. Sa pamamagitan ng distansya kapag naglakad , gaano kalayo ang pinakamalapit na hintayan ng pampublikong sasakyan sa bahay ng respondent? In terms of walking distance, how far is it between the nearest public transportation stop (bus, train, ferry, tram, etc.) and the respondent’s house? WALA PANG 10 MINUTO KAPAG NAGLAKAD (Less than 10 minutes by walking) ...................1 WALA PANG 20 MINUTO KAPAG NAGLAKAD (Less than 20 minutes by walking) ...................2 WALA PANG 40 MINUTO KAPAG NAGLAKAD (Less than 40 minutes by walking) ...................3 WALA PANG 1 ORAS KAPAG NAGLAKAD (Less than an hour by walking) ..............................4 WALA PANG 2 ORAS KAPAG NAGLAKAD (Less than two hours by walking) ...........................5 WALA PANG 3 ORAS KAPAG NAGLAKAD (Less than three hours by walking) ........................6 WALA PANG 4 NA ORAS KAPAG NAGLAKAD (Less than four hours by walking) ....................7 MAHIGIT SA 4 NA ORAS KAPAG NAGLAKAD (More than four hours by walking) ....................8

×