BAHAGIAN A
                       (40 MARKAH)
Soalan 1 hingga 20
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empa...
4.  Pendapat yang tepat mengenai pelaku dosa besar menurut mazhab ahli sunnah wal
   jamaah ialah …

   A.  Dianggap...
D.  Al-Imam Al Bukhary


   Cukai ini dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di
   pelabuhan N...
Kesalahan - kesalahan semasa mengerjakan haji

            Tidak wukuf di Arafah
            Tidak...
•  Ibu tiri
        •  Isteri anak
        •  Anak tiri


15. Golongan di atas ialah perempuan yang haram...
P


                Tidak membuang sampah
                dimerata-rata


        ...
Soalan 21 hingga 31.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
21.  Ali berkata “ Solat Jumaat membuang masa “ Pe...
32  Lengkapkan syarat-syarat tahallul thani yang berikut.                       Tawaf Ifadah

...
Soalan 36 dan soalan 37 berpandukan rajah di bawah:-

   Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul

 ...
Bahagian B
                         [60 markah]

Jawab tiga soalan sahaja daripada bahagian ini.
...
2 (a)  Seseorang yang mengerjakan haji diharuskan memilih samada hendak
    mengerjakan haji Ifrad, Tamattok dan Qira...
dicontohi oleh semua pelajar.                  ( 2m )

 (c)  Setiap manusia pasti tidak akan terlepas ...
13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pertengahan 2010 Ki K5

1,237 views
1,181 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pertengahan 2010 Ki K5

 1. 1. BAHAGIAN A (40 MARKAH) Soalan 1 hingga 20 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. • Menggunakan nikmat ke jalan maksiat • Kedekut untuk bersedekah • Boros dalam berbelanja 1 Pernyataan di atas menerangkan tentang A Nifak B Syirik khafi C Kufur nikmat D Kufur hakikat 2. Manakah antara berikut bukan syarat wajib haji A. Islam B. Baligh C. Kemahuan sendiri D. Berkuasa 1111  e e    ……     Maksudnya : Serulah ke jalan Tuhanmu ( wahai Muhammad saw ) dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran ang baik … Surah an Nahl ayat 125 3. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang benar tentang cara dakwah dengan berhikmah. A. Menggunakan kata-kata yang kasar kepada mereka yang bukan Islam B. Bercakap dengan bahasa yang tinggi untuk semua orang C. Memberi amaran kepada mereka yang baru memeluk Islam dengan seksaan D. Menggunakan kata-kata mengikut peringkat umur seseorang. 1
 2. 2. 4. Pendapat yang tepat mengenai pelaku dosa besar menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah ialah … A. Dianggap sebagai kafir B. Dikira sebagai fasik C. Dianggap sebagai munafik D. Dikira berada antara keimanan dan kekufuran Penyembelihan binatang ternakan yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanada kesyukuran kepada Allah SWT. 5. Pernyataan di atas menerangkan tentang A. Sembelihan B. Korban C. Akikah D. Nazar 6. .Peranan utama haji dalam melahirkan insan berakhlak mulia ialah A. Melatih sifat rajin beruusaha B. Melatih sifat hormat-menghormati C. Mendidik amalan ziarah-menziarah D. Menggalakkan manusia sanggup berkorban Melakukan pembedahan plastik untuk mengembalikan fungsi anggota badan 7. hukumnya A. Harus B. Haram C. Makruh D. Sunat “Beramal tanpa ilmu satu yang sia-sia.” 8. Pernyataaan di atas merupakan kata-kata hikmah daripada…. A. Al-Imam Ahmad Bin Hambal B. Al-Imam Al-Syafie C. Al-Imam Al-Ghazali 2
 3. 3. D. Al-Imam Al Bukhary Cukai ini dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan Negara Islam untuk tujuan perniagaan / perdagangan 9. Kenyataan di atas ialah mengenai A. Usyur B. Jizyah C. Al-Fai' D. Ghanimah 10. Antara sebab segelintir umat Islam masih minum arak ialah … I Mudah didapati II Menjaga kesihatan III Menenangkan fikiran IV Tiada penguatkuasaan undang-undang A. I dan II B. II dan III C. I dan IV D. III dan IV Sektor Utama Ekonomi Kerajaan Bani Abbasiah Perdagangan Perindustrian Y 11. Apakah sektor yang diwakili Y di atas A Perlombongan B Pelancungan C Perkapalan D Pertanian 3
 4. 4. Kesalahan - kesalahan semasa mengerjakan haji Tidak wukuf di Arafah Tidak melakukan perkara wajib haji Tidak melakukan tawaf widak 12. Jenis Dam bagi kesalahan-kesalahan di atas A. Tartib dan Takdil B. Takyir dan Takdil C. Tartib dan Takdir D. Takyir dan Takdir 13. Tindakan terbaik bagi seseorang pemimpin untuk menjaga kesucian Islam ialah.. A. Mencegah maksiat B. Membina masjid dan surau C. Menubuhkan sekolah agama D. Menegakkan syariat Allah S.W.T Rajah di bawah menunjukkan susunan wali nikah mengikut keutamaan Bapa Datok X 14. X adalah mewakili A. Anak saudara lelaki seibu sebapa B. Saudara lelaki seibu sebapa C. Bapa saudara seibu sebapa D. Saudara lelaki sebapa 4
 5. 5. • Ibu tiri • Isteri anak • Anak tiri 15. Golongan di atas ialah perempuan yang haram dikahwini untuk selama-lamanya kerana faktor… A. Keturunan B. Penyusuan C. Persaudaraan D. Persemendaan 16. Perpustakaan yang terulung pada zaman Abbasiah yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengtahuan ialah A. Baitul izzah B. Baitulmal C. Baitul Hikmah D. Baitullah Marwan bin al Hakam Abdul Malik bin Marwan Hisham bin Abdul Malik 17. Senarai nama di atas merupakan khalifah-khalifah bagi A. Kerajaan Umaiyyah B. Kerajaan Abbasiyah C. Khulafa al Rasyidin D. Kerajaan Uthmaniah 18. Bandar berikut merupakan pusat penyebaran ilmu pada zaman Bani Umaiyyah .... A. Basrah B. Kufah C. Baghdad D. Damsyik 5
 6. 6. P Tidak membuang sampah dimerata-rata Tidak menconteng papan-papan tanda jalan raya Melapor sesuatu kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab 19. P dalam rajah di atas ialah …. A Adab berniaga B. Adab berekreasi C. Adab memlihar alam D. Adab menjaga kemudahan awam 20. Antara yang berikut gandingan gadaian secara Islam dan gadaian secara bukan Islam. Yang manakah benar . Gadaian Islam Gadaian bukan Islam Barang gadaian tetap menjadi hak Barang gadiaan akan lulpus sekiranya tidak A pemilik asal ditebus dalam tempoh gadaian Gadaian Islam membebandkan Membantu dan meringankan kesusahan B kerana perlu membayar faedah yang tinggi Barang gadiaan akan lulpus Barang gadaian tetap menjadi hak pemilik C sekiranya tidak ditebus dalam asal tempoh gadaian Cara pembayaran mengikut nilai Cara pembayaran mengikut nilai barang dan D barangan dan faedah upah 6
 7. 7. Soalan 21 hingga 31. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21. Ali berkata “ Solat Jumaat membuang masa “ Perbuatan tersebut adalah kufur _________________. 22. ________________ beriktikad bahawa jawatan imam adalah jawatan yang dianugerahkan oleh Allah S.W.T. seperti kenabian. 23. ________________ sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan. 24. Dam yang dibayar mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan disebut sebagai _______________. 25. Pada zaman kerajaan Abbasiah, khalifah ___________________ memerintah supaya direka peralatan khusus untuk membantu penyelidikan dalam bidang astronomi. 26. Imam al Ghazali digelar ________________ kerana kecekapan, kemasyhuran dan kehebatannya membela agama Islam. 27. Mahar ________________ ialah mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. 28. Tiga unsur yang perlu dielakkan dalam perniagaan insuran ialah unsur judi, riba dan _________________ 29. Sunnah Rasulullah SAW merangkumi perbuatan, perkataan, hukum, sikap dan ____________________. 30. Perbuatan menuduh perempuan yang baik berzina tanpa empat orang saksi yang adil dikenali sebagai _________________ 31. _________________ ialah satu faedah iaitu apabila sekumpulan berikrar untuk saling bekerjasama dan tolong menolong apabila ditimpa musibah. 7
 8. 8. 32 Lengkapkan syarat-syarat tahallul thani yang berikut. Tawaf Ifadah Tahallul Thani Bercukur 32 Soalan 33 dan soalan 34 Lengkapkan rukun jual beli berikut dengan jawapan yang betul. Penjual dan Pembeli Merdeka Tidak Kemahuan sendiri bankrap R S 33. R dalam rajah di atas ialah ____________________ 34. S dalam rajah di atas ialah ____________________ Istilah Maksud X Cukai perlindungan yang dikenakan kepada orang kafir 35 Sumber kewangan Kerajaan Khulafa al Rasyidin yang bertanda X ialah _______________ 8
 9. 9. Soalan 36 dan soalan 37 berpandukan rajah di bawah:- Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul Masjid 35 Institut Pendidikan pada Zaman Perpustakaan Abbasiyah 36 38. _______________ ialah perceraian yang dilakukan dengan talak satu atau dua dan mempunyai peluang untuk rujuk. 39 Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkan satu armada laut yang terdiri daripada ________________ buah kapal. 40. Karya agong Imam Abu Hanifah ialah ________________ . 9
 10. 10. Bahagian B [60 markah] Jawab tiga soalan sahaja daripada bahagian ini. Soalan 1 dan Soalan 2 wajib dijawab dan pilih satu sahaja daripada Soalan 3 dan Soalan 4. 1 (a) Firman Allah S.W.T FFFF                       Surah al Isra ‘ - 32 Islam mengharamkan zina serta perbuatan yang mendorong kepada zina Terangkan maksud TTTTeTT‫ ا‬dalam ayat di atas ? i. (2m) ii Nyatakan empat perbuatan yang mendorong kepada zina yang sering dilakukan oleh remaja Islam kini. (4 m) iii. Pergaulan bebas dalam kalangan remaja merupakan faktor utama berlaku zina. Terangkan dua faktor yang lain. (2 m) iv Apakah tindakan yang akan dilakukan jika anda mendapati rakan anda sering melakukan perbuatan yang mendorong kepada zina. (2 m) (b) Rasulullah s.a.w memberi jaminan bahawa orang yang mengikut akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak akan sesat selama-lamanya. i. Nyatakan dua sumber pegangan ahli sunnah wal jamaah yang menyebabkan mereka mendapat jaminan di atas. ( 2m ) ii. Terangkan dua cara untuk memantapkan akidah supaya tidak mudah terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. ( 2m ) iii. Jelaskan dua pegangan golongan khawarij yang bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. (2m ) (c) Syiah Batiniah adalah kumpulan syiah yang paling redikal dan sesat. i. Jelaskan pendapat syiah batiniah tentang al Quran. ( 2m ) ii. Sebutkan dua kumpulan syiah lain yang anda tahu. (2m ) 10
 11. 11. 2 (a) Seseorang yang mengerjakan haji diharuskan memilih samada hendak mengerjakan haji Ifrad, Tamattok dan Qiran. i. Nyatakan pengertian perkara berikut:- - haji Ifrad - haji Tamattok ( 2m ) ii. Jelaskan dua kelebihan mengerjakan haji Ifrad. ( 2m ) iii. Jelaskan dua masalah bagi orang yang mengerjakan haji Tamattok ( 2m ) iv. Nyatakan perkara wajib haji yang dilakukan di Mina. ( 2m ) Iddah ialah tempoh masa larangan berhakwin yang wajib dipatuhi oleh isteri (b) setelah berpisah dengan suami - Hamil - Tidak hamil - Putus haid - Belum disetubuhi i. Natakan tempoh iddah dalam situasi di atas bagi isteri yang bercerai hidup dengan suami. ( 4m ) ii. Jelaskan dua perkara yang dilarang semasa iddah. ( 4m ) (c) i. Berikan satu lafaz rujuk yang berbentuk sarih. ( 2m ) ii. Tuliskan pengertian rujuk pada istilah ( 2m ) 3 (a) Khulafa al Rasyidin ialah khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW selepas baginda wafat untuk memrintah negara i. Senaraikan dua dasar pentedbiran Khulafa al Rasyidin. ( 2m ) ii. Jelaskan dua akibat mengabaikan kepimpinan Khulafa al Rasyidin. ( 2m ) iii. Jelaskan dua pembaharuan yang dilaksanakan oleh kerajaan Khulafa al Rasyidin. ( 2m ) (b) Imam Bukhari telah memberi sumbangan yang amat besar dalam ilmu Hadis. i. Jelaskan dua usaha yang dilakukan oleh Imam Bukhari dalam mengumpul hadis. ( 2m ) ii. Jelaskan dua syarat perawi yang telah ditetapkan oleh imam Bukhari dalam menentukan hadis sahih. ( 4m ) iii. Jelaskan ketekunan Imam Bukhari dalam mencari ilmu yang boleh 11
 12. 12. dicontohi oleh semua pelajar. ( 2m ) (c) Setiap manusia pasti tidak akan terlepas daripada terkena penyakit . i. Apakah hukum menziarahi orang sakit. ( 2m ) ii. Nyatakan dua adab menjaga orang sakit dari aspek emosi. ( 2m ) iii. Mengapakah orang sakit perlu dijaga dengan baik. (2m ) 4 (a) Perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Abbasiyah dari Damsik ke Baghadad telah menyumbang kepada perkembangan ekonomi yang pesat i. Jelaskan dua keistimewaan yang dimiliki oleh kota Baghdad dalam perkembangan ekonomi zaman kerajaan Abbasiah. (2m ) ii. Terangkan dua usaha yang dilakukan oleh kerajaan Abbasyiah ke arah memajukan sektor perdagangan. ( 4m ) iii. Nyatakan dua hasil pencapaian umat Islam dalam bidang sains dan teknologi pada zaman Abbasiayah ( 2m ) (b) Imam Malik merupakan seorang ulamak yang amat berpegang teguh dengan hukum Allah SWT i. Jelaskan dua bukti ketegasan Imam Malik dalam menegakkan hukum Allah SWT. ( 2m ) ii. Nyatakan hasil karya beliau yang menjadi rujukan umat Islam hingga hari ini. ( 2m ) iii. Terangkan dua sumbangan Imam Malik dalam bidang hadis dan fiqah. ( 2m ) (c ) Seorang pemimpin bertanggungjawab terhadap semua rakyatnnya. i. Nyatakan dua tanggungjawab pemimpin terhadap raskyatnya. ( 4m ) ii. Jelaskan kesan jika rakyat tidak taat kepada pemimpin. ( 2m ) SOALAN TAMAT 12
 13. 13. 13

×