Your SlideShare is downloading. ×
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Songserm
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Songserm

2,426

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,426
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
 • 2. นายมูหัมหมัดเผาซี ขะเด ผู้รับใบอนุญาต
 • 3. วิสัยทัศนของโรงเรียน
  • โรงเรียนส่งเสริมอิสลามมุ่งมั่นผลิตเยาวชนมุสลิมให้มีความรู้ และทักษะตลอดจนเทคโนโลยีคู่คุณธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส เพื่อก้าวสู่สังคมอย่างมีความสุข
 • 4. ปรัชญาโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม เสริมสร้างวิชา ส่งเสริมศรัทธา สีประจำโรงเรียน ม่วง - ขาว
 • 5. ระดับชั้นที่เปิดสอน
  • แผนกอนุบาชีวิตสดใส
  • แผนกประถมศึกษา
  • แผนกมัธยมศึกษา
 • 6. บุคลากรของโรงเรียน
  • ผู้บริหาร 1 คน
  • ครูผู้สอน 36 คน
  • นักการภารโรง 1 คน
  • พนักงานขับรถ 3 คน
  • รวมทั้งหมด 41 คน
 • 7. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
  • หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม พ . ศ . 2552 จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ . ศ . 2544 เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำ กรอบกับการบูรณาการวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 8. โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 วิทย์ - คณิต ศิลป์ - ภาษา
 • 9. โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3
  • การจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา จัดเป็นรายปี
  • การจัดคาบเรียน
   • กำหนดจำนวนคาบเป็นหลัก โดยการคิดระดับการเรียน 8 ระดับ
   • การคิดผลการเรียน คือ 1 หน่วยการเรียนเท่ากับการจัดการเรียนรู้ 2 คาบ / สัปดาห์
  • การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็น 3 ประเภท
   • กิจกรรมแนะแนว / โฮมรูม
   • กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
   • กิจกรรมชุมนุม
 • 10.
  • 4. เกณฑ์ผ่านหลักสูตรช่วงชั้น
   • นักเรียนต้องผ่านการเรียนสาระวิชาพื้นฐานและสาระวิชาเพิ่มเติม โดยมีชั่วโมงเรียนรู้ปีละ 1,000 – 1,200 ชั่วโมง
   • มีผลการเรียนระดับใดระดับหนึ่งใน 8 ระดับของแต่ละวิชา
   • มีผลการเรียน “ผ่าน” การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3
 • 11. โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 ( ม . 1-3) รายคาบ / สัปดาห์ 1 23 1 23 1 23 รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน - 3 - 3 - 3
  • ภาษาต่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ
  1 - 1 - 1 -
   • โครงการตามพระราชดำริฯ
  - 2 - 2 - 2
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  - 2 - 2 - 2
  • ศิลปะ
  - 2 - 2 - 2
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  - 3 - 3 - 3
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  - 4 - 4 - 4
  • วิทยาศาสตร์
  - 4 - 4 - 4
  • คณิตศาสตร์
  - 3 - 3 - 3
  • ภาษาไทย
  1) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คาบ / สป . คาบ / สป . คาบ / สป . คาบ / สป . คาบ / สป . คาบ / สป . เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน ม . 3 ม . 2 ม . 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • 12. 4 9 4 9 4 9 รวมสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 1 - 1 - 1 -
   • ฮาฟิซฺ
  1 - 1 - 1 -
   • ซอรอฟ
  1 - 1 - 1 -
   • รูมี
  1 - 1 - 1 -
   • นาฮู
  - 1 - 1 - 1
   • มลายู
  - 1 - 1 - 1
   • อารอบียะฮ์
  • หลักภาษา
  - 1 - 1 - 1
  • เอกภาพ ( อากีดะฮ์ )
  - 1 - 1 - 1
  • วจนของศาสดา ( หะดีษ )
  - 1 - 1 - 1
  • ศาสนประวัติ ( ตาริค )
  - 1 - 1 - 1
  • ศาสนบัญญัติ ( ฟิกฮ์ )
  - 1 - 1 - 1
  • จริยศึกษา ( อัคลัค )
  - 2 - 2 - 2
  • กุรอ่าน / ตัฟซีร
  2) สาระการเรียนรู้ศาสนาเพิ่มเติม
 • 13. หมายเหตุ เรียนคาบละ 50 นาที 33 33 33 รวมชั่วโมง / สัปดาห์ 9 3 1 9 3 1 9 3 1 รวมคาบ / สัปดาห์ 3 - 3 - 3 - รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 - 1 - 1 -
  • กิจกรรมชุมนุม / ศาสนา
  1 - 1 - 1 -
  • กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
  1 - 1 - 1 -
  • กิจกรรมแนะแนว / โฮมรูม
  2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 14. โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
 • 15. โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4
  • การจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา จัดเป็นรายภาค
   • นักเรียนกลุ่มที่ 1 กลุ่มแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
   • นักเรียนกลุ่มที่ 2 กลุ่มแผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ / อาหรับ
   • *** ทั้งนี้ นักเรียนทั้งสองกลุ่ม จะเรียนรายวิชาพื้นฐานพร้อมกัน ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมจะแยกห้องเรียนตามแผนการเรียนของตัวเอง ***
  • การจัดคาบเรียน
   • 1 หน่วยการเรียน = 40 ชั่วโมง / ภาคเรียน = 20 สัปดาห์ = 2 ชั่วโมง / สัปดาห์
  • การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็น 2 ประเภท
   • กิจกรรมแนะแนว / โฮมรูม
   • กิจกรรมชุมนุม
 • 16. โครงสร้างหลักสูตรสามัญ ช่วงชั้นที่ 3
  • 4. เกณฑ์ผ่านหลักสูตรช่วงชั้น
   • นักเรียนต้องผ่านการเรียนสาระวิชาพื้นฐานและสาระวิชาเพิ่มเติม โดยมีชั่วโมงเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าปีละ 1,200 ชั่วโมง และรวม 3 ปีไม่ต่ำกว่า 3,600 ชั่วโมง
   • มีผลการเรียนระดับใดระดับหนึ่งใน 8 ระดับของแต่ละวิชา
   • มีผลการเรียน “ผ่าน” การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4
 • 17. โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4 กลุ่มศิลป์ - ภาษา
 • 18. โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4 ( ม . 4 - 6) กลุ่มวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รายคาบ / หน่วยกิต / สัปดาห์ 18 18 18 18 18 18 รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3 3 3 3 3 3
  • ภาษาต่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ
  2 2 2 2 2 2
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1 1 1 1 1 1
  • ศิลปะ
  2 2 2 2 2 2
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  2 2 2 2 2 2
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3 3 3 3 3 3
  • วิทยาศาสตร์
  2 2 2 2 2 2
  • คณิตศาสตร์
  3 3 3 3 3 3
  • ภาษาไทย
  1) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 ม . 6 ม . 5 ม . 4 เวลาเรียน ( คาบ / สัปดาห์ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • 19. 20 20 20 20 20 20 รวมสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 1 1 1 1 1 1
  • วจนของศาสดา ( หะดีษ / มุซตอละฮ์หะดีษ )
  1 1 1 1 1 1
  • ศาสนบัญญัติ ( ฟิกฮ์ / อูซูลฟิกฮ์ )
  1 1 1 1 1 1
  • ศาสนประวัติ ( ตาริค )
  1 1 1 1 1 1
  • ศาสนปฏิบัติ ( อัคล้าค )
  1 1 1 1 1 1
  • เอกภาพ ( เตาฮีด )
  1 1 1 1 1 1
  • กุรอาน / ตัฟซีร
  1 - 1 - 1 - - รูมี - 1 - 1 - 1 - มลายู 1 1 1 1 1 1 - ซอรอฟ 1 1 1 1 1 1 - นาฮู
  • หลักภาษา
  1 1 1 1 1 1
  • โครงการตามพระราชดำริฯ
  2 2 2 2 2 2 - ชีวะ 2 2 2 2 2 2 - เคมี 3 3 3 3 3 3 - ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์
  3 3 3 3 3 3
  • คณิตศาสตร์
  2) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 • 20. หมายเหตุ เรียนคาบละ 50 นาที 1,330 1,330 1,330 รวมชั่วโมง / ปี 33 33 33 33 33 33 รวมชั่วโมง / สัปดาห์ 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 จำนวนหน่วยกิต / สัปดาห์ 40 40 40 40 40 40 รวมคาบ / สัปดาห์ 2 2 2 2 2 2 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 1 1 1 1
  • กิจกรรมชุมนุม / ศาสนา
  1 1 1 1 1 1
  • กิจกรรมแนะแนว / โฮมรูม
  3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 21. โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4 ( ม . 4 - 6) กลุ่มศิลป์ – ภาษาอังกฤษ / อาหรับ รายคาบ / หน่วยกิต / สัปดาห์ 18 18 18 18 18 18 รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 3 3 3 3 3 3
  • ภาษาต่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ
  2 2 2 2 2 2
  • การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1 1 1 1 1 1
  • ศิลปะ
  2 2 2 2 2 2
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
  2 2 2 2 2 2
  • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  3 3 3 3 3 3
  • วิทยาศาสตร์
  2 2 2 2 2 2
  • คณิตศาสตร์
  3 3 3 3 3 3
  • ภาษาไทย
  1) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 1 ม . 6 ม . 5 ม . 4 เวลาเรียน ( คาบ / สัปดาห์ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • 22. 20 20 20 20 20 20 รวมสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 1 1 1 1 1 1
  • วจนของศาสดา ( หะดีษ / มุซตอละฮ์หะดีษ )
  1 1 1 1 1 1
  • ศาสนบัญญัติ ( ฟิกฮ์ / อูซูลฟิกฮ์ )
  1 1 1 1 1 1
  • ศาสนประวัติ ( ตาริค )
  1 1 1 1 1 1
  • ศาสนปฏิบัติ ( อัคล้าค )
  1 1 1 1 1 1
  • เอกภาพ ( เตาฮีด )
  1 1 1 1 1 1
  • กุรอาน / ตัฟซีร
  1 - 1 - 1 - - รูมี - 1 - 1 - 1 - มลายู 1 1 1 1 1 1 - ซอรอฟ 1 1 1 1 1 1 - นาฮู
  • หลักภาษา
  1 1 1 1 1 1
  • โครงการตามพระราชดำริฯ
  2 2 2 2 2 2
  • ประวัติศาสตร์อิสลาม
  2 2 2 2 2 2
  • วาทศิลป์
  3 3 3 3 3 3
  • ภาษาอาหรับ
  3 3 3 3 3 3
  • ภาษาอังกฤษ
  2) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
 • 23. หมายเหตุ เรียนคาบละ 50 นาที 1,330 1,330 1,330 รวมชั่วโมง / ปี 33 33 33 33 33 33 รวมชั่วโมง / สัปดาห์ 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 จำนวนหน่วยกิต / สัปดาห์ 40 40 40 40 40 40 รวมคาบ / สัปดาห์ 2 2 2 2 2 2 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 1 1 1 1
  • กิจกรรมชุมนุม / ศาสนา
  1 1 1 1 1 1
  • กิจกรรมแนะแนว / โฮมรูม
  3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • 24. ขั้นตอนการดำเนินการ
  • ประชุมครูในโรงเรียนศึกษาโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการศาสนาสามัญ
  • คณะครูศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
  • ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหาร
  • ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียน
  • นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
 • 25. ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน
  • ความไม่เข้าใจของผู้ปกครอง
  • ความสับสนของบุคลากรครูผู้สอน ( รายวิชาที่ต้องบูรณาการ )
 • 26. ข้อดีของการบูรณาการ
  • นักเรียนมีเวลาเรียนมากขึ้น
  • ความเข้าใจของนักเรียน ในเรื่องการคิด วิเคราะห์ ดีขึ้น
  • นักเรียนสนุกกับการเรียน
  • นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
 • 27. สวัสดี

×