Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

et designantropologisk studie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker

on

 • 891 views

Se mere på www.biblioteksdebat.dk ...

Se mere på www.biblioteksdebat.dk
Der sker mange spændende ting i regi af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Og der kommer flere og flere med fra alle mulige forskellige steder. Senest er har Tænketanken indgået samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX ) og Københavns Universitet/antropologi om et pilotprojekt, der kan udtrykkes i den enkle og mundrette titel:
"et designantropologisk studie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker."
Det indebærer at 50 studerende sendes ud på tre biblioteker på Sjælland. De studerende (antropologer og interaktionsdesignere) foretager feltstudier og udvikler koncepter for fremtidens biblioteker. Findings og resultater præsenteres på en workshop i maj. Tænketanken forventer at gennemfører projekt i fuld skala efter pilotprojektet i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Københavns Universitet.

Men det kan du selv følge via nyhedsbrevet - tilmed

Projekt skal skyde i gang fredag den 12 april og vil derefter rulle nogle måneder.

Jeg har fået lov at være med til at lave intro til projektet for alle de involverede, hvor jeg skal fortælle om rammerne for tænketanken og de udfordringer som bibliotekerne står over for set ud fra borgernes kulturvaner, forventninger og behov.

Du kan se mine PowerPoints her:

Du kan læse lidt mere om projektets rammer og følge det på hjemmesiden www.db.dk/tænketank

Statistics

Views

Total Views
891
Views on SlideShare
420
Embed Views
471

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

8 Embeds 471

http://biblioteksdebat.blogspot.dk 418
http://biblioteksdebat.blogspot.com 36
http://biblioteksdebat.blogspot.de 7
http://biblioteksdebat.blogspot.se 3
http://biblioteksdebat.blogspot.fr 2
http://biblioteksdebat.blogspot.no 2
http://biblioteksdebat.blogspot.nl 2
http://biblioteksdebat.blogspot.in 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

et designantropologisk studie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker et designantropologisk studie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker Presentation Transcript

 • 4. April 2013www.biblioteksdebat.dk
 • Et designantropologisk studie i brugerbehov og udviklingsspor forTankerne bag fremtidens biblioteker Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening www.db.dk
 • 4. April 2013
 • Ved vi hvad de der borgere vil ha’ i fremtiden?
 • 9
 • 36 mio kan ikke tage fejl! ……..eller? ”Det kunne også være nyttigt med en mere præcis viden om, hvad der gør biblioteket attraktivt for de mange mennesker, der kommer uden at benytte de traditionelle tilbud” (Jens Thorhauge, Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik, 2008). ”Der bør dog i bibliotekssektoren arbejdes mere systematisk med at tilvejebringe aktuel evidensbaseret viden gennem undersøgelse af brugere, ikke-brugere og forskellige segmenters interesser og behov. Mange af de tilgængelige undersøgelser giver desværre ikke et fuldt og tilfredsstillende billede af målgrupperne.” (”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet”) 10
 • Vi ved en masse……………. 11
 • 90 % kommer for at låne Statistik LØGN? under ½ kommer materialer for at låne 12
 • "Statistik er en stor løgn,der består af lutter småsandheder."(Lionel Strachey) Lad os se nærmere på påstanden 13
 • Kulturvaneundersøgelse 2012 – hvad bruger deDe fleste låner bøger og blade: 89%Ca. 13% bruger tilbud på nettet:19% får råd og vejledning15% bruger borgerservice – lidt flere mænd(m:17% vs. k: 14%)29% ledsager børn –
 • 16Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus 2005
 • I alt 36 millioner besøgte bibliotekerne i 2011(En stigning på 250.000 fra 2010 til 2011 og den lærings-og kulturinstitution, som bruges hyppigst og af flestmennesker.) 17
 • Kulturvaneundersøgelse 2012 –Hovedpointer Kulturforbrug generelt: stigning i kulturforbrug fra 2004 – 2012 for både voksne og børn, især indenfor musik, sport, motion, frivilligt arbejde & internet For biblioteker: Andel af samlet befolkning, der kommer på biblioteker er faldet siden 2004:  54% i 2012 mod 65% i 2004 har besøgt biblioteket mindst en gang det det seneste år.
 • 19
 • Kulturvaneundersøgelse 2012 – De ungeÅrsager til ikke brug:Manglende interesse: ”Biblioteket interesserer ikke de helt unge og dem med laveste uddannelsesniveau”Alder: 15-19 årige: 77% / alle: 49%Uddannelse: Grundskole: 57,8 % /Kort videregående: 43,6% / lang videregående:31,9%Tid: ”De helt unge, voksne fra 30-39 år og højt uddannede har ikke tid til at gå på biblioteket”Alder: 15-19 årige: 32%/ 30-39 årige: 36% / alle: 23%
 • Hvad er biblioteket?• Hvorfor giver statistikken ikke et entydigt svar?• Og hvorfor gør brugerne ikke? 21
 • Er biblioteket…Bogens hellige hal? 22
 • Er biblioteket…Borgernes indgang til samfundet?
 • Er biblioteket ….Digitalt?
 • Har BIBLIOTEKET tilbuddet til de ”digitalt indfødte”?
 • Generation C
 • Findes det ikke på nettet, findes det ikke!
 • Biblioteket? er et identitetshus er andet end bare bøger udvikles sammen med brugerne medvirker til vidensamfundet skaber samfundsnytte og sociale kapital
 • Traditionel ModerneMennesket behov har udviklet sig i det senmoderne vestlige samfund.Vi efterspørger i stadig stigende grad selvrealisering ogidentitet, da det store flertal har fået dækket deres basale behov
 • Fremtidens Biblioteker
 • Tænketanke det nye sort? Forstædernes TænketankMusiktænketank Antal tænketanke i DK Mandagmorgen 2011: 27 2012: 43 KRAKA DEA Social Innovations Forum (SIF)Antal tænketanke i:USA: 1816Frankrig: 176UK: 278Tyskland: 191
 • OpgavenI løbet af 2 år: Sætte det moderne bibliotek til debat Skabe politisk opmærksomhed på bibliotekets rolle ogfunktion i videnssamfundet Udvikle brugbare modeller for fremtidens biblioteker medfokus på: • Services/tilbud • Brugerne • Fri og lige adgang til viden & information • Rummet (Realdania Modelprogram ) I kontekst af • Folkebiblioteket • Skolebiblioteket • Fag- og forskningsbiblioteket
 • Organisering Advisory Board/panel Styregruppe Partnere Tænketank Brugerpanel
 • Organisering/ressourcerStyregruppe:Danmarks Forskningsbiblioteksforening (Michael Cotta-Schønberg)Kommunernes Skolebiblioteksforening (Gitte Frausing)Bibliotekschefforeningen (Mogens Vestergaard)Danmarks Biblioteksforening /administrator (Michel Steen-Hansen)
 • Model for TT Fremtidens Bibliotek Spor 1: Spor 2 Spor 3 Viden/indsigt ’Innovation’ DebatNiveau 1: Raffinering Undersøgelse Caseprojekter Synlighed & & analyse debatNiveau 2: Service innovationNiveau 3: Radikal innovation
 • Perspektiver Politikere Biblioteker/ Fagprof. Erhvervsliv/Borgere/brugere andre samfundsaktører
 • HISTORISK RIDS: BIBLIOTEKETS 4 FASER Fase 1: oplysnings-bevægelsens bibliotek: Det moderne folkebibliotek var fra begyndelsen (i 1890’erne) et oplysningsprojekt, hvis sigte var dygtiggørelse og bevidstgørelse af både den enkelte borger og den samlede befolkning, hvilket indebar en vision om et landsdækkende bibliotekssystem med en fælles opgave og fælles standarder. Folkebiblioteks-bevægelsen skal ses i sammenhæng med datidens strømninger og parlamentarismens indførelse i 1901, der styrkede idéen om, at en oplyst befolkning er en uundværlig forudsætning for et velfungerende demokratisk samfund: De demokratiske landvindinger kræver Kilde: www.hvadskalvimedbiblioteker.dk oplyste og myndige borgere 37
 • BIBLIOTEKSUDVIKLINGEN 1 Folkebiblioteket Lige adgang til viden, fælles opgave, fælles standarder ’en oplyst befolkning er en forudsætning for et demokrati’ Parlamentarismen 1900 1950 2000Samfundsudvikling 38
 • HISTORISK RIDS: BIBLIOTEKETS 4 FASER Fase 2: industrisamfundets bibliotek: Konsolidering i forhold til opbygning af samlinger og service Fælles udgangspunkt for samarbejde med etablering af biblioteksskolen og bibliotekar- uddannelsen i 1918. Bibliotekaren med de rette kundskaber, det rette syn på opgaven samt særlige professionelle kvalifikationer ansås som en betingelse for realiseringen af den oprindelige vision om folkebibliotekets – bogens, kundskabens og oplysningens – udbredelse. Den første bibliotekslov af 1920 og oprettelsen af Statens bibliotekstilsyn betød standardisering og tjente til at gøre bibliotekerne til det moderne, demokratiske samfunds centrale institution for oplysning, kundskab og dannelse, selvom dannelse ikke figurerede direkte i bibliotekslovens formålsparagraf: At udbrede kundskaber og almindelig oplysning. 39 Dannelsesformålet blev indirekte formuleret i
 • Biblioteksudviklingen 2 Statens bibliotekstilsyn Biblioteksskole Biblioteker kommunale Bibliotekslov Faglig leder, professionalisering Folkebiblioteket Konsolidering Lige adgang til viden, fælles opgave, fælles standarder Veldefineret kulturelt univers, trykte kilder Industrialisering ’en oplyst befolkning er en Modernitet forudsætning for et demokrati’ Parlamentarismen 1900 1950 2000Samfundsudvikling 40
 • HISTORISK RIDS: BIBLIOTEKETS 4 FASER Fase 3: velfærdssamfundets bibliotek Systematisk udbygning af afdelinger og filialer – samt medier: grammofonplader og de første musikbiblioteker. I 1960’erne var visionen om et landsdækkende, organisk bibliotekssystem virkeliggjort med Statens Bibliotekstilsyn (senere Styrelsen) som motor. I 1960 var der ca. 1500 folkebiblioteker – ca. 1/3 var kommunale, resten var foreningsdrevne Bibliotekslov af 1964, der gør biblioteker obligatoriske som kommunale institutioner (indebar mange lukninger: godt 500 på 5 år) samt fri låneret. Professionalisering; krav om faguddannet leder af biblioteket for 41
 • Biblioteksudviklingen 3 Statens bibliotekstilsyn Biblioteksskole Biblioteker kommunale Bibliotekslov Faglig leder, professionalisering Folkebiblioteket Konsolidering Bibliotekernes forandring følger materialernes udvikling Lige adgang til viden, fælles opgave, fælles standarder Veldefineret kulturelt univers, trykte kilder Postmodernitet Industrialisering ’en oplyst befolkning er en Modernitet forudsætning for et demokrati’ Parlamentarismen Velfærdssamfund 1900 1950 2000Samfundsudvikling 42
 • HISTORISK RIDS: BIBLIOTEKETS 4 FASER Fase 4: informationssamfundets bibliotek: Fra begyndelsen af 1990’erne sker et skred i biblioteksnormen. Det kulturelle skifte fra moderne til postmoderne samfund og overgangen fra et veldefineret kulturelt univers baseret på trykte kilder til en kulturel kontekst med decentrale, flydende og foranderlige multimedieressourcer udmøntede sig med Biblioteksloven fra 2000: Lov om biblioteksvirksomhed – eller det hybride bibliotek, dvs. bibliotek med net-udbygning: ”Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske 43 informationsressourcer, herunder
 • Hvori består bibliotekernes kritiske relevans forBIBLIOTEKSUDVIKLI demokratiet? I et lokalt perspektiv? I et nationaltNGEN 4 perspektiv? ? Statens bibliotekstilsyn Biblioteksskole Biblioteker kommunale Det hybride bibliotek Bibliotekslov Faglig leder, professionalisering Folkebiblioteket Konsolidering Forvirring Bibliotekernes forandring følger materialernes udvikling WWW Gratis det nye sort Lige adgang til viden, fælles opgave, fælles standarder Veldefineret kulturelt Decentral, flydende, digital univers, trykte kilder kultur Postmodernitet ? Industrialisering ’en oplyst befolkning er en Modernitet forudsætning for et demokrati’ Informationssamfund Parlamentarismen Velfærdssamfund 1900 1950 2000Samfundsudvikling 44
 • Hvem er jeg? Michel Steen-Hansen – Direktør i Danmarks Biblioteksforening – Tidligere bibliotekschef i Slagelse og Ringsted – Fortidsforsker fra RUCMichel Steen-Hansenmsh@db.dkwww.db.dkBiblioteksdebat.dk
 • Altså - en politisk og faglig interesseorganisation.
 • Mende erveddet….Gen-nembiblio-teker-ne
 • Når den ”digitalt indfødte” læser?
 • Digitalt forbrug
 • Har vi så brug for det fysiske rum? 50
 • Er det nogetandet end detborgerne harbehov for?
 • Gratisavisen Urban 18.09.09
 • Derfor har vi brug for det fysiske rum• Biblioteket er det sidste ikke-kommercielle mødested• Et flertal af befolkningen kan karakteriseres som brugere• Det efterspørges af brugerne• Det rummer et stort potentiale for nyudvikling, der kan understøtte både det enkelte individ og den danske samfundsudvikling positivt
 • 55
 • 56
 • Vi skal væreen nation aflitteraturlæsere 57
 • Vi har masser af statistikMen vi ved ikke helt hvad de der borgere vil ha’ i fremtiden?
 • That’s why we need a:Et designantropologiskstudie i brugerbehov ogudviklingsspor forfremtidens biblioteker
 • Se oplægget på biblioteksdebat.dkMichel Steen-Hansenmsh@db.dk Lets Link?: linkedin.com/in/saintmichelswww.db.dk twitter.com/saintmichelsBiblioteksdebat.dk facebook.com/saintmichels
 • 61
 • Måske bliver vi bare klogere af biblioteketSe oplægget på biblioteksdebat.dk