τα τάκ στο παγκόσμιο
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

τα τάκ στο παγκόσμιο

on

 • 1,053 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,053
Views on SlideShare
975
Embed Views
78

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

2 Embeds 78

http://sailingnotebook.blogspot.gr 66
http://www.flashquix.com 12

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

τα τάκ στο παγκόσμιο τα τάκ στο παγκόσμιο Presentation Transcript

 • Τα τάκ ςτο παγκόςμιοΠαρατηρήςτε τισ φωτογραφίεσ που βρήκα
 • Η Σιγκαποφρθ ζχει τθν καλφτερθ τεχνικι ςτα τακ,δεν είναι τυχαίο που κζρδιςε το ομαδικό!
 • Αυτι είναι θ πιο αποκαλυπτικι φώτοΔεσ τον αριςτερό Όμο τησ κοπέλασ πόςο χαμηλά και μπροςτά πάει
 • Σχεδόν φιλάει το deck
 • Ποιεσ διαφορζσ βλζπεισ?
 • Σου αρζςει αυτό? Γιατί?
 • Η νέα αλλαγή που θα κάνουμε!Το χζρι κρατάει το ςκάφοσ για να τραβιξει το ςώμαπιο γριγορα και δυναμικά
 • Το πρώτο μζροσ του ςώματοσ που πάει ςτθν άλλθμεριά
 • Το χζρι που κρατάει τθν προζκταςθ ςυνεχίηει καιποδίηει!
 • Αυτό πωσ είναι? Γιατί?
 • Γερό ςπρώξιμο με τα πόδια αλλά το ςώμα πολφχαμθλά!
 • Ο φίλοσ μασ ο Χουςιάδασ
 • Κοίτα τθν ενζργεια ςτο πρόςωπο του ακλθτι
 • Οι διαφορζσ ςτο καλό και ςτο μζτριο τακ ποιεσ είναι?
 • Πεσ μου…1. 2. 3. 4. 5.
 • Λοιπόν τι λέτε … μήπωσ πρέπει νααλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε τακ?