Geguritan

2,802 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geguritan

  1. 1. Tema 2 KATRESNAN Kanggo sliramu Kanggo sliramu Rembulan kang nangis ing kamar sepi Kanggo sliramu Srengenge mati ing cakruk parondhan Kanggo sliramu Rahina kang kalangan mustikane prawan kencur Kanggo sliramu Wengi kang nyekseni palnyahan mbukak beha Kanggo sliramu Karo aku Maesan kang nampani komisi lan pungli Kanggo sliramu Bebarngan sliramu Bumi kang ngajangi badhut-badhut tetopengan Mecaki dian-dian kebak puspa Kanggo sliramu Lan warna Jagat kang kabotan nyangga laknat Prasasat tanpa ana rasa ngelak lan luwe Kanggo sliramu Ora ngerti, sedhela tekane esuk marani sore Pangangen kang ngganduh ati selingkuh Kanggo sliramu Kanggo Sliramu Sliramu MU… Lintang-lintang lintang-lintang abyor ing tawang cumlorot sliweran nalika alihan kumleyang mencok ing socamu asihku cahyane gumebyar sunare gilar-gilar ing telenge atimu sliramu tansah dakantu lintang-lintang alihan cumlorot telu ana pundhakku kawitan lintang abang lintang perang kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan (Suharmono, Jaya Baya. XXXI, 1977:26) Wewangunan kang awake gawe sakloren Wis katon endah Sanajan during ngerti kapan bakal dadi Daksawang netramu Angel anggonku….. SEDYAKU Wis, Jeng... Aku sumeleh nyelehake pangarep-arepku marang katresnan lan kawigatenmu sing semu yen nyatane amung semene cunthele lelakonku... Pepenginku tansah sumandhing lan nresnani sliramu kudu dakprunggel sing luwih wigati, Jeng donga lan pengestumu wae tansah mili kanggo aku Wis, Jeng
  2. 2. Hayu ning bawono aku pamit becik njembarake pikir nggayuh kabegjan mring ati lan katresnan satuhu tan ora binagi ing liyan sempurna ing guritan siji... Wayah esuk pedhut angendanu Rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene Saklawase ora nate ketemu Saliramu lan saliraku wus bedha ora kaya biyen nalika isih tak kanthi Gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk Wus ojombok tangisi lakon kang wus kapungkur Wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng putih Ing dalan iki rong puluh tahun kapungkur Ana cerita rinajut endah Tresnaku Ing jero atiku… Aku ngrasa sepi Saiki tresnaku lunga Kangge nggoleti angen-angen Aku kepingin tresnaku Cepet bali kanggo nglepasake Kabeh kasepen Aku nyadari tresnamu tresna asih marang aku Dik, kala saliramu isih dadi impenku Pirsanana ana dhuwur kae Ana teja manther ing sela-selaning gegodhongan Aku nyadari aku ora bias Lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir Urip tanpa tresnaku gedhene Aku ingin kene Wis mulih Saiki aku lan saliramu linambaran rasa kangen Ono ing trersna mu ana impen Kang abadi
  3. 3. Suwalan Yen dak kandha Sliramu kejem Mesti wae ora gelem Nanginging saben dinadiraga iki nyandhang Kaya ngaba pinggeting ati Sliramu pancen wenang Kepara menang Nanging apa ora kelingan Rikala semana Bandawasa arep ngayunake kenya Jongrang Jongrang, apa kang kok sedya Mesti wae dak sembadani Mingka tenda tresna marang sliramu Naging saiki Sliramu bias kandha Aku ora ana rasa tresna marang dheweke Banget Tresnaku Aku dudu srengenge Nagging akubisagawe anget awakmu Aku ugo dudu pelangi Nagging aku iso menehi rupo nag uripmu Aku ugo dudu embun Ning atimu aku bisa gawe sejuk ing atimu Aku dudu bintang-bintang Ning aku bias gawe sumringah ning bengimu Aku ugo dudu banyu bening sing mili Nanging aku bias gawe sejuk atimu Aku dudu sore sing asri Nanging aku bias gawe tentrem ing atimu Aku mung kepinging siji….gawe seneng atimu Karo Aku Pangajab Bebarengan sliramu Mecaki dina-dina kebak puspa Atimu kang wiwit mara selehna ing dhadhaku Lan warna prasasat tanpa ana rasa ngelak lan Atimu kang wengis mara tumpangna luwe ingtanganku Ora ngerti-ngerti, sedhela tekane esuk marani Priya kang tansah ngulandara mara nyedhaka sore Ing tanganku tumentes anyesingbanyusih sutresna Wewngunan kang awake dhewegawe sakloron Angina bengi angining pangayoman Wis katon endah Maranyendhak ing samubarang tumandhukmu Sanajan during ngerti kapan bakal dadi Oriya kang tansah ngulandara Dak sawang netramu Ing kene ana halte pungkasan Angel anggonku Dewi Asmara Angina wengi iki Alus tumiyub, angusap buana Ombak segara gegojekan Kadya kita kang lagi Wayah Esuk Pedut Angendaku Rong puluh tahun kepungkur aku lan slireamunate mlabuana dalem kene Saklawase oranate ketemu Seliramulan sliraku wus bedaora kaya biyen
  4. 4. Lelumba ing kidung asmara Nagging kuwiamung gegambaran Kang sengara kanggo kenyata Amarga yen sinawang liyan Aku iki mung pindha Bantala rengka, kang mung bisa Nganti-anti tetesan embun ketresnaan Amung bisa sumarah, nyenyuwun Kapan baya sirah wanodyan kersa Kadya Dewi Asmara Kang bakal nyuntak embun ketresnaan Bebrayan nganti entek ing jaman Anging wengiisih tumiyub Ombak segara isih gegojekan Aku isih nglangut nganti-anti Kapan tekanmu Dewi Asmara Tresna Daluwarsa Oo… Kenya, Kenya manis Esemmu kang kumanthil ing layung sore Ngiringake soroting mripat klarap-klarap Nyawang aluning rasa Tumumplek sak jembaring segara Setemah prabaning sunar surya kekunduran Manjalma paes ageng, sigra ngrias ayuning pasuryanmu Kadyo widodari nelik sandhi nalika isih tak kanthi Gandaning wengi mau isihsumrebak mgebaki pedut wayah esuk Wus aja mboktangisi lakon kang wus kapungkur Wus pirang wayah ketigatak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih Ing dalan isih rong puluh tahun kepungkur Ana cerita rinajut endah Dik, kala sliramu isih dadi impenku Pirsanana ana dhuwur kae Ana teja manther ing sel-selaning gegodhongan Lan lintang panjer wengi isih kari sakmenir gedhene Saikiaku lansliramulinambaranrasa kangen Simpenenkangenmuana impen Alun-Alun Bojonegoro 1982 Aku ora ngerti karepmu nimas Apa atimu ora kabukak kanggo prasetya Panggrahitaku kadhung tumangsa ing penyawang Malika aku midak planaran kang kapisan Pinpag praspa kang ngranuhi Kairing esem ginicu manda-manda Banjur ringing kurung kang aweh paseksa Rinane manuk-manuk greja kang gegojekan Rikalane rembulan kang mlangkir panging plamboyan Oo… Kenya, kenya timur Kalong lan cohot padha regejegan Kang during ilang pupuk lempuyang lan Ing kabeh wengi gandaning kencur Wis kawurit Panjaluku tulus mring sliramu Nalikane aku aweh salam “ Kula nuwun “ Becik dirampungi anggonmu agawe runtik Aku ora kuwawa njajagi sedyamu, nimas ‘ing ati Apa mangsa kang nguyak kadhewasanmu Amarga dalanku kang nate tumata Nalika aku bali aweh prasapa
  5. 5. Wus banget kebacut dawa Iki wanci kari manganti Tedhak ‘ing kreta titihan Lakuning sukma misowan Prapto ingkang Kagungan Oo….. Kenya, kenya…….! Rasa tresnakuwus kadaluwarsa Wedhak pupur pratandha gorehing ati Nguyak jaman nutup wiring Amrih tan sinengguh mungkur ing palagan Kuwatir kalamun kapontal tiningal mangsa Aku ora kaduga miyak wanara ing dhadhamu Plataran bawera dadi nguwara bera Nabet ing jangkah kang samplah Njarem ing pangangen kang nglangut Swara nguwuh nyangking pitakon Ing ngendi kepribadinem ? Dinaikisaiki Nalika dak tanpa salam pangiring “Sugeng tindak”
  6. 6. Wus banget kebacut dawa Iki wanci kari manganti Tedhak ‘ing kreta titihan Lakuning sukma misowan Prapto ingkang Kagungan Oo….. Kenya, kenya…….! Rasa tresnakuwus kadaluwarsa Wedhak pupur pratandha gorehing ati Nguyak jaman nutup wiring Amrih tan sinengguh mungkur ing palagan Kuwatir kalamun kapontal tiningal mangsa Aku ora kaduga miyak wanara ing dhadhamu Plataran bawera dadi nguwara bera Nabet ing jangkah kang samplah Njarem ing pangangen kang nglangut Swara nguwuh nyangking pitakon Ing ngendi kepribadinem ? Dinaikisaiki Nalika dak tanpa salam pangiring “Sugeng tindak”

×