Tatacara pengurusan aset alih sbt

 • 24,052 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
24,052
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
757
Comments
3
Likes
11

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP)
  BIL. 5 TAHUN 2007
  TATACARA PENGURUSAN
  ASET ALIH KERAJAAN (TPA)
  BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  1
 • 2. Tubuh Unit Pengurusan Aset
  PERANAN dan TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL
  Melantik:-
  Pegawai Aset

  Pegawai Pemeriksa Aset

  Lembaga Pemeriksa

  Jawatankuasa Penyiasat

  Tubuh Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)
  Kemuka Laporan Tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac iaitu:-
  Laporan Harta Modal dan Inventori (KEW.PA-8)

  Laporan Pemeriksaan Harta Modal & Inventori (KEW.PA-12)

  Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-20)

  Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib (KEW.PA-32) dan Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapuskira (KEW.PA-33)

  Aset Alih diurus
  teratur
  berkesan
  cekap
  *SAP 12 Mac 2010 - Laporan Tahunan Pengurusan Aset Kerajaan
 • 3. JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)
  BIDANG TUGAS JKPAK
  Merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua
  aspek pengurusan aset alih Kerajaan.
  TEMPOH MESYUARAT
  • Sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga (3) bulan.
  3
 • 4. Ketua Panitia
  Guru berkaitan
  Kerani
  sambungan…
  3 bulan sekali
  Hasil mesyuarat dilapor dalam JPKA
  Pengerusi
  Guru Besar/
  Pengetua
  JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (JKPAK)
  Setiausaha
  Pegawai
  Aset
 • 5. PELAKSANAAN
  Semua aset yang dimiliki oleh Kementerian/ Jabatan
  sebelum tahun 2007, hendaklah disenaraikan dalam
  Senarai Daftar Harta Modal KEW. PA-4 dan Senarai Daftar
  Inventori KEW. PA-5.
  Maklumat dalam Daftar Stok Bekalan Pejabat (KEW.314)
  hendaklah dipindahkan ke Kad Kawalan Stok (KEW. 300-J3)
  dan Kad Petak (KEW. 300-J4) mengikut Panduan
  Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor (PP-TPS).
  5
 • 6. KANDUNGAN TPA
  PENDAHULUAN
  BAB F –
  KEHILANGAN & HAPUS KIRA
  BAB A –
  PENERIMAAN
  KANDUNGAN TPA
  BAB B –
  PENDAFTARAN
  BABE –
  PELUPUSAN
  BAB C – PENGGUNAAN, PENYIMPANAN & PEMERIKSAAN
  BAB D –
  PENYELENGGARAAN
  6
 • 7. PENDAHULUAN
  BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  7
 • 8. KITARAN HAYAT ASET
  KITARAN HAYAT ASET
  Bahagian Perolehan & Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  8
 • 9. >RM1,000 @ Ada Penyelenggaraan Berjadual
  Infrastruktur
  ASET ALIH
  Tanah
  ASET TAK ALIH
  Harta Modal
  Inventori
  Loji @ Jentera Berat
  Kenderaan
  Kelengkapan @ Peralatan
  Bangunan
  <RM1,000 & Tiada Penyelenggaraan Berjadual Kelengkapan @ Peralatan
  Haiwan
  HARTA INTELEK
  Ikan
  ASET HIDUP
  Tumbuhan
  DEFINISI ASET
  dibeli atau yang disewa beli dengan wang Kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau hadiah atau diperolehi melalui proses perundangan.
  ASET
  ASET HIDUP
  Tanpa Kira Nilai Perolehan Asal
 • 10. DEFINISI ASET ALIH
  Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.
  10
 • 11. KUMPULAN ASET ALIH
  HARTA MODAL
  INVENTORI
  11
 • 12. HARTA MODAL
  Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000.00 dan ke atas setiap satu; atau
  Aset alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal.
  (Penyelenggaraan berjadual adalah penyelenggaraan seperti yang disyaratkan di dalam manual/ buku panduan pengguna)
  12
 • 13. KATEGORI HARTA MODAL
  Tiga (3) kategoriHarta Modal iaitu:
  (i) Loji/ JenteraBerat
  Kenderaan
  Peralatan/ Kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/
  Penyiaran/ Perubatan/ Pejabat/ Makmal/ Bengkel/
  Dapur/ Sukan
  13
 • 14. CONTOH HARTA MODAL
  14
 • 15. INVENTORI
  Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000.00 setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan
  Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan
  15
 • 16. KATEGORI INVENTORI
  Empat (4) kategori Inventori iaitu:
  Nilai perolehan asal kurang daripada RM1,000.00 dan
  tidak memerlukan penyelenggaraan secara berjadual:
  (i) Peralatan/ Kelengkapan ICT/ Telekomunikasi/
  Penyiaran/ Perubatan/ Pejabat/ Makmal/
  Bengkel/ Dapur/ Sukan
  Tanpa mengira nilai perolehan asal:
  (ii) Perabot
  (iii) Hamparan, hiasan dan langsir
  (iv) Pinggan mangkuk
  16
 • 17. CONTOH INVENTORI
  17
 • 18. sambungan…
  Kod Klasifikasi Aset
  http://spa.treasury.gov.my/knowledgebase
  18
 • 19. BAB A :
  PENERIMAAN
  BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  19
 • 20. BAB A - PENERIMAAN
  “Pegawai Penerima” ialah pegawai yang diberi
  tanggungjawab untuk menerima dan mengesahkan aset
  yang diperolehi.
  “Pegawai Bertauliah” ialah pegawai yang memiliki
  kepakaran dalam bidang tertentu.
  20
 • 21. sambungan…
  Objektif Penerimaan:
  Memastikan setiap aset diterima menepati
  spesifikasi yang ditetapkan.
  Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut
  pesanan.
  Memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik,
  sempurna dan selamat untuk digunakan.
  21
 • 22. PERATURAN PENERIMAAN
  Pemeriksaan teliti bagi memastikan aset diterima
  menepati spesifikasi.
  Pemeriksaan teknikal pegawai yang bertauliah (bila perlu)
  (c) Langkah-langkah yang perlu dipatuhi semasa menerima
  aset:
  • Semak butiran dalam dokumen.
  • 23. Periksa, kira, ukur, timbang atau uji serta merta
  sebelum sahkan penerimaan.
  Sekiranya pengesahan tidak dapat dilakukan serta merta maka
  dokumen dicatat “ Diterima dengan syarat ianya diperiksa, dikira,
  diukur, ditimbang dan diuji”.
  22
 • 24. sambungan…
  Sediakan Borang Laporan Penerimaan KEW. PA-1
  jika terdapat kerosakan/ perselisihan.
  Borang KEW.PA-1 yang ditandatangani oleh Ketua
  Jabatan dihantar kepada agen penghantaran atau
  syarikat pembekal.
  Pegawai Penerima pastikan aset diterima beserta
  Surat Jaminan daripada pembekal.
  Pegawai Penerima pastikan aset diterima bersama
  manual penggunaan dan penyelenggaraan.
  23
 • 25. 24
 • 26. BAB B :
  PENDAFTARAN
  BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  25
 • 27. SKOP
  OBJEKTIF
  CARTA ALIRAN DAN PROSES KERJA
  TEMPOH MENDAFTAR
  LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL & INVENTORI
  PENDAFTARAN ASET HADIAH
  PENDAFTARAN
  PENGESAHAN PENDAFTARAN
  PENDAFTARAN ASET LUCUTHAK
  PUNCA MAKLUMAT
  URUSAN PENDAFTARAN
  ASET ALIH
  DOKUMEN PENDAFTARAN
  BUTIRAN MAKLUMAT
  26
 • 28. OBJEKTIF PENDAFTARAN
  • Mewujudkan pangkalan data yang lengkap, tepat
  dan kemaskini
  • Memudahkan pengesanan dan pemantauan
  • 29. Membolehkan keadaan aset diketahui
  • 30. Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan
  penggantian aset
  27
 • 31. TEMPOH MENDAFTAR
  2 minggu
  dari tarikh pengesahan penerimaan.
  28
 • 32. PENGESAHAN PENDAFTARAN
  Pengesahan pendaftaran dibuat dan dicop
  pada dokumen punca maklumat yang
  berkaitan seperti contoh berikut:
  “Telah direkodkan pada ………..(tarikh). No. siri
  pendaftaran aset ………….. seperti nombor pada
  daftar.
  29
 • 33. URUSAN PENDAFTARAN
  DidaftarkanolehPegawaiAsetdiKementerian/
  Jabatan/PTJ menggunakanDaftarHarta Modal
  (KEW.PA-2) & DaftarInventori(KEW.PA-3).
  SatuSenaraiDaftarHarta Modal (KEW. PA-4)dan
  SenaraiDaftarInventori(KEW. PA-5)disediakan.
  Pendaftaranmelaluisistemberkomputer:
  Format yang samadigunapakai.
  Daftarhendaklahdicetak.
  DitandatanganiolehKetuaJabatan.
  30
 • 34. KEW. PA-2
  DAFTAR HARTA MODAL
  Kementerian/Jabatan: Perbendaharaan
  Bahagian: Kawalan dan Pemantauan
  (No. Siri Pendafataran: KK/BKP10/H/07/1
  BAHAGIAN A
  31
 • 35. KEW. PA-2
  DAFTAR HARTA MODAL
  BUTIR-BUTIR PENAMBAHAN, PENGGANTIAN DAN NAIKTARAF
  BAHAGIAN B
  32
 • 36. KEW. PA-3
  DAFTAR INVENTORI
  Kementerian/Jabatan: Perbendahraan
  Bahagian: Kawalan dan Pemantauan
  (No. Siri Pendafataran KK/BKP10/I/07/1-5 )
  33
 • 37. URUSAN PENDAFTARAN
  (d) Daftar aset dikemaskini bila berlaku:
  (i) Penambahan/ penggantian/ penaiktarafan
  (ii) Pemeriksaan aset
  (iii) Pelupusan
  (iv) Hapus kira
  34
 • 38. PELABELAN ASET
  • Semua aset diberi tanda pengenalan dengan cara
  melabel, mengecat, emboss bagi menunjukkan tanda
  Hak Kerajaan Malaysia (HKM).
  • Aset tujuan samaran/ risikan ditanda di tempat
  yang tidak mudah dilihat.
  35
 • 39. Kod Kementerian (Singkatan Kementerian)
  Kod Jabatan (Singkatan Jabatan/Bahagian) dan Kod Fail (MAMPU)
  Kod Tambahan (Jika Perlu)
  Kod Pengkelasan Aset
  Tahun
  No. Siri
  PELABELAN ASET
  PENETAPAN FORMAT KOD NO. SIRI ASET
  • Setiap aset ditanda dengan Nombor Siri Pendaftaran
  seperti panduan berikut:
  KPM/BPPA12/J-JB-01-01/H/08/1234
  36
 • 40. URUSAN PENDAFTARAN
  Pergerakan Aset
  Pinjaman atau penempatan sementara hendaklah direkod
  pada Buku Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori
  KEW. PA-6.
  Penyimpanan Daftar
  • KEW. PA-2 dan KEW. PA-3 disimpan dalam fail kulit
  keras dalam kabinet berkunci.
  • Buku KEW. PA-6 disimpan dalam kabinet berkunci.
  • 41. Daftar asal disimpan oleh Pegawai Aset dan salinan
  simpan di lokasi.
  37
 • 42. SENARAI ASET DI LOKASI
  Senarai aset mengikut lokasi aset ditempatkan
  hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset
  menggunakan KEW. PA-7 dalam 2 salinan.
  • 1 salinan disimpan oleh Pegawai Aset manakala
  1 salinan oleh pegawai yang bertanggungjawab.
  • Dikemaskini dari masa ke semasa bila terdapat
  perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai
  bertanggungjawab.
  38
 • 43. KEW. PA-7
  SENARAI ASET ALIH KERAJAAN
  BAHAGIAN : KAWALAN DAN PEMANTAUAN
  LOKASI :BILIK MESYUARAT UTAMA
  Disahkan oleh:
  Tandatangan
  Nama : Henry Chong
  Jawatan:PPT(P)
  Tarikh :15 Mac 2007
  Disediakan oleh:
  Tandatangan:
  Nama: Ahmad Hishamuddin.
  Jawatan: PKP(P)
  Tarikh: 15 Mac 2007
  39
 • 44. URUSAN PENDAFTARAN
  (c) SalinanKEW. PA-4 danKEW. PA-5 dikemukakan
  secaratahunansepertiberikut:
  (i) Pendaftarandiperingkat PTJ
  KemukakepadaJabatanatauIbuPejabat
  (ii) PendaftaranPeringkatJabatan
  Kumpulkansenaraidaftar PTJ besertasenarai
  daftarJabatandankemukakankepada
  Kementerian.
  40
 • 45. URUSAN PENDAFTARAN
  (iii) Pendaftaran di peringkat Kementerian
  Kumpul senarai daftar PTJ, Jabatan dan
  Kementerian bagi membolehkan
  Kementerian mengetahui dan memantau
  keseluruhan aset di bawah kawalannya.
  41
 • 46. CARA MENGEMUKAKAN SENARAI DAFTAR HARTA MODAL (KEW. PA-4) DANSENARAI DAFTAR INVENTORI (KEW. PA-5)
  PERBENDAHARAAN
  KEW. PA-8
  KEMENTERIAN
  Bahagian-bahagian
  IBU PEJABAT
  Jabatan
  Jabatan
  Jabatan
  Jabatan
  PTJ
  PTJ
  PTJ
  PTJ
  PTJ
  PTJ
  PTJ
  PTJ
  KEW. PA-4 DAN KEW. PA-5
  42
 • 47. KEW.PA-4
  SENARAI DAFTAR HARTA MODAL TAHUN 2007
  43
 • 48. KEW.PA-4
  SENARAI DAFTAR HARTA MODAL SEBELUM TAHUN 2007
  44
 • 49. KEW.PA-5
  SENARAI DAFTAR INVENTORI TAHUN 2007
  45
 • 50. KEW.PA-5
  SENARAI DAFTAR INVENTORI SEBELUM TAHUN 2007
  46
 • 51. LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
  KEW. PA-8 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan
  sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
  47
 • 52.
 • 53. BAB C :
  PENGGUNAAN, PENYIMPANAN
  DAN PEMERIKSAAN
  BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  49
 • 54. OBJEKTIF PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN
  PEMERIKSAAN
  Aset Kerajaan hendaklah dikendali dengan cekap,
  mahir dan teratur bagi tujuan:
  (a) Mengurangkan pembaziran
  (b) Menjimatkan kos
  (c) Mencapai jangkahayat
  (d) Mencegah penyalahgunaan
  (e) Mengelakkan kehilangan
  50
 • 55. PENGGUNAAN
  Bagi tujuan rasmi sahaja.
  (b) Mengikut fungsi sebenar dalam manual.
  (c) Dikendali oleh pegawai yang mahir dan
  berkelayakan.
  (d) Perlu direkodkan.
  (e) Melapor kerosakan dalam Borang Aduan
  Kerosakan KEW. PA-9.
  Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah
  mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
  Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya
  atau mengikut tempoh kelulusan mana lebih awal.
  51
 • 56. PENGGUNAAN
  Peraturan mengenai Penggunaan,
  Pengurusan dan Penyelenggaraan
  Kenderaan adalah mengikut peraturan
  semasa yang berkuatkuasa.
  (PP Bil.2 Tahun 1980 dan PP Bil. 7 Tahun 1985)
  52
 • 57. PENYIMPANAN
  • Aset hendaklah sentiasa disimpan di tempat yang selamat
  dan sentiasa di bawah kawalan pegawai bertanggungjawab.
  Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah sentiasa dipatuhi.
  • Setiap pegawai adalah bertanggungjawab terhadap apa-apa
  kekurangan, kerosakan atau kehilangan aset di bawah
  tanggungjawabnya.
  • Aset yang sangat menarik atau bernilai tinggi hendaklah
  sentiasa di bawah kawalan maksima.
  • Pegawai yang gagal mematuhi peraturan boleh dikenakan
  tindakan termasuk surcaj di bawah Seksyen 18(c) Akta
  Prosedur Kewangan 1957.
  53
 • 58. PEMERIKSAAN
  • Pemeriksaan aset dilaksanakan ke atas:
  (a) Fizikal
  (b) Rekod
  (c) Penempatan
  • Tujuan pemeriksaan adalah untuk:
  (a) Mengetahui keadaan dan prestasi aset;
  (b) Memastikan setiap aset mempunyai daftar/ rekod
  yang lengkap, tepat dan kemaskini;
  (c) Memastikan setiap aset berada di lokasi sama
  seperti yang tercatat dalam daftar.
  54
 • 59. PEMERIKSAAN
  • Pegawai Pengawal melantik sekurang-kurangnya
  2 orang Pegawai Pemeriksa.
  • Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan sekurang-
  kurangnya sekali setahun.
  • Pegawai Pemeriksa mengemukakan Laporan
  Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) dan
  Laporan Pemeriksaan Inventori (KEW.PA-11)
  kepada Ketua Jabatan.
  55
 • 60. Kew. PA-10
  LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
  Kementerian/Jabatan:Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
  Bahagian: Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
  Tandatangan : Tandatangan:
  Nama Pegawai Pemeriksa 1:Noor Azian bt. Said Nama Pegawai Pemeriksa 2: Mazlan bin Salleh
  Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Jawatan: Penolong Pengarah (PSM)
  Tarikh Pemeriksaan; 11 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007
 • 61. Kew. PA-11
  LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI
  Kementerian/Jabatan: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
  Bahagian : Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
  Tandatangan: Tandatangan:
  Nama Pegawai Pemeriksa 1: Amalina bt. Ahmad Nama Pegawai Pemeriksa 2: Jamaluddin bin Hussen
  Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan) Jawatan: Penolong Pengarah (JAS)
  Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007
 • 62. KEW. PA-10
  LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
  Kementerian/Jabatan: Kementerian Kewangan Malaysia
  Bahagian: Jabatan Kastam Diraja Malayia
  Tandatangan : Tandatangan:
  Nama Pegawai Pemeriksa 1:Noor Azian bt. Said Nama Pegawai Pemeriksa 2: Mazlan bin Salleh
  Jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Jawatan: Penolong Pengarah (PSM)
  Tarikh Pemeriksaan; 11 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 11 Disember 2007
  58
 • 63. KEW. PA-11
  LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI
  Kementerian/Jabatan: Kementerian Kewangan Malaysia
  Bahagian : Jabatan Kastam Diraja Malaysia
  Tandatangan: Tandatangan:
  Nama Pegawai Pemeriksa 1: Amalina bt. Ahmad Nama Pegawai Pemeriksa 2: Jamaluddin bin Hussen
  Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan) Jawatan: Penolong Pengarah (Kewangan)
  Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007 Tarikh Pemeriksaan: 12 Disember 2007
  59
 • 64. PEMERIKSAAN
  • Ketua Jabatan kemuka KEW. PA-10 dan KEW. PA-11
  bersama-sama Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal
  dan Inventori KEW. PA-12 kepada Pegawai Pengawal.
  • Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan
  KEW. PA-12 kepada Perbendaharaan sebelum
  15 Mac tahun berikutnya.
  • Ketua Jabatan hendaklah melakukan sendiri
  pemeriksaan dari masa ke semasa bagi memastikan
  peraturan ini dipatuhi.
  60
 • 65. KEW. PA-12
  SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL DAN INVENTORI TAHUN 2007
  KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
  Adalah disahkan bahawa Harta Modal dan Inventori di Kementerian Kewangan Malaysia telah diperiksa seperti berikut:
  Tandatangan : ……………………….
  Nama Pegawai Pengawal : Tan Sri Dr Wan Abdul Aziz bin Wan Abdullah
  Tarikh : 13 Mac 2008
  Cop Kem/Jab
  61
 • 66. BAB D :
  PENYELENGGARAAN
  BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  62
 • 67. OBJEKTIF PENYELENGGARAAN
  • Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara
  berterusan dan selamat digunakan.
  • Memelihara dan memanjangkan jangkahayat
  • 68. Meningkatkan keupayaan
  • 69. Mengurangkan kerosakan
  • 70. Menjimatkan perbelanjaan Kerajaan
  • 71. Menjamin keselamatan pengguna
  • 72. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta
  produktif
  • Memelihara imej Kerajaan
  63
 • 73. JENIS PENYELENGGARAAN
  Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive Maintenance)
  Tindakan penyelenggaraan berjadual yang diambil untuk
  memeriksa, menservis, membaiki atau mengganti komponen
  atau sumber fizikal secara teratur supaya dapat berfungsi
  dengan lancar secara berterusan.
  (b)Penyelenggaraan Pemulihan(Corrective Maintenance)
  Tindakan membaiki atau mengganti komponen atau sumber
  fizikal supaya dapat berfungsi mengikut standard yang
  ditetapkan.
  64
 • 74. PENYELENGGARAAN
  MANUAL PENYELENGGARAAN
  Setiap manual/buku panduan pengguna berkaitan
  aset hendaklah disimpan sebagai rujukan untuk
  tindakan penyelenggaraan.
  65
 • 75. PANDUAN PENYELENGGARAAN
  Langkah-langkah yang perlu dilaksana oleh Kementerian/
  Jabatan:
  Menyedia Senarai Aset Yang Memerlukan
  Penyelenggaraan (KEW. PA-13).
  (b) Merancang penyelenggaraan
  (c) Melaksana program penyelenggaraan
  Merekod penyelenggaraan dalam Daftar Penyelenggaraan
  Harta Modal (KEW. PA-14)
  (e) Menilai program penyelenggaraan
  Menyelia dan memantau penyelenggaraan oleh
  pihak swasta.
  66
 • 76. KEW. PA-13
  SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN
  (Diisi oleh Pegawai Aset)
  KEMENTERIAN : KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
  Jabatan/Bahagian :JABATAN ALAM SEKITAR NEGERI JOHOR
 • 77. KEW. PA-14
  DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA MODAL
  (Diisi oleh Pegawai Aset)
  Sub Kategori: Kereta No. Siri Pendaftaran :NRE/JAS/JH25/H/07/08
  Jenis : Perodua Kembara Lokasi : Pentadbiran
 • 78. BAB E:
  PELUPUSAN
  BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  69
 • 79. SKOP
  DEFINISI
  PINDA KAEDAH
  OBJEKTIF
  LANJUT TEMPOH
  JUSTIFIKASI
  E) TINDAKAN SELEPAS KELULUSAN
  KUASA MELULUS
  PELUPUSAN
  URUSETIA PELUPUSAN
  C) TINDAKAN SEMASA PELUPUSAN
  KAEDAH PELUPUSAN
  B) LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA
  PROSES PELUPUSAN
  A) PERAKUAN PELUPUSAN
  70
 • 80. DEFINISI PELUPUSAN
  Pelupusan ialah satu proses untuk
  mengeluarkan aset dari milikan, kawalan,
  simpanan dan rekod mengikut kaedah yang
  ditetapkan.
  71
 • 81. OBJEKTIF PELUPUSAN
  • Memastikan Jabatan Kerajaan tidak menyimpan
  aset yang tidak diguna atau tidak diperlukan;
  • Menjimatkan ruang simpanan/ pejabat;
  • 82. Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik; dan
  • 83. Membolehkan aset milik Kementerian/ Jabatan
  dipindahkan ke Kementerian/ Jabatan lain atas
  sebab-sebab tertentu
  72
 • 84. JUSTIFIKASI PELUPUSAN
  73
 • 85. KUASA MELULUS
  PERBENDAHARAAN
  KEMENTERIAN/ JABATAN
  Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.
  74
 • 86. KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN
  NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetlebih RM200,000.00ataujumlahkeseluruhannyalebihRM1,000,000.00bagisemuakaedahpelupusan
  75
 • 87. KUASA MELULUS KEMENTERIAN
  Kementerian
  NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetkurang RM200,000.00ataujumlahkeseluruhannyakurang RM1,000,000.00bagisemuakaedahpelupusan
  KuasaMelulus:
  KetuaSetiausaha/ Timbalan KSU/ SetiausahaBahagian (PengurusanAset)
  76
 • 88. 77
  KUASA MELULUS JABATAN
  Jabatan
  PeringkatNegeri:
  NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetkurang RM10,000.00ataujumlahkeseluruhannyakurang
  RM100,000.00bagisemuakaedahpelupusan
  KuasaMelulus:
  PengarahNegeri/ TimbalanPengarahNegeri (Jab. Persekutuan PeringkatNegeri)
 • 89. KUASA MELULUS
  PERBENDAHARAAN
  KEMENTERIAN
  IBU PEJABAT
  BAHAGIAN
  NEGERI
  KUASA MELULUS PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN
  Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956
  P.U. (B) 285
 • 90. URUSETIA PELUPUSAN
  Mengurus pelantikan Ahli Lembaga Pemeriksa
  mengikut Kew. PA-15
  Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP) Kew. PA-16
  UNIT PENGURUSAN
  ASET KEMENTERIAN/
  JABATAN
  Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa Kew.PA-17
  Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan teratur
  Mengemukakan permohonan pelupusan kepada
  Kuasa Melulus
  Memaklumkan kelulusan kepada Jabatan
  untuk tindakan
 • 91. LEMBAGA PEMERIKSA
  Pelantikan Lembaga Pemeriksa
  • Dilantik oleh Pegawai Pengawal Kementerian/ Jabatan
  • 92. Lembaga Pemeriksa dilantik berdasarkan jawatan dan tempoh pelantikan tidak lebih dua (2) tahun
  Keanggotaan Lembaga Pemeriksa terdiri daripada:
  Sekurang-kurangnya dua (2) orang pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset;
  Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset;
  Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Sokongan I atau yang setaraf; dan
  Pegawai dari Kementerian/ Jabatan lain boleh dilantik, jika perlu.
  80
 • 93.
 • 94. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA-16
  (a) PEP diperlukan bagi semua aset Mekanikal, Elektrikal dan
  Elektronik seperti di Kembaran A dan perkakasan
  komputer di Kembaran B.
  (b) Ketua Jabatan merujuk kepada JKR atau Jabatan yang
  mempunyai woksyop sendiri atau khidmat pakar-pakar
  khusus dalam peralatan-peralatan tertentu.
  PEP bagi perkakasan komputer hendaklah disediakan oleh
  Pegawai Teknologi Maklumat Kementerian/Jabatan.
  (d) Setiap PEP disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai
  kepakaran sekurang-kurangnya 3 tahun.
  (e) Nilai semasa aset di PEP hanya sah digunakan untuk tempoh
  1 tahun.
  82
 • 95.
 • 96. TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMERIKSA
  • Sedia dan kemuka jadual pemeriksaan kepada Urusetia Pelupusan Jabatan
  • 97. Periksa aset dan rekod berkaitan dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh diarahkan oleh Jabatan
  • 98. Pastikan maklumat sulit dan rahsia dalam peralatan yang hendak dilupuskan telah dikeluarkan
  • 99. Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17)
  • 100. Syorkan kaedah pelupusan yang sesuai
  • 101. Tandatangani KEW.PA-17 dan kemuka kepada Urusetia Pelupusan
  84
 • 102. 85
 • 103. sambungan…
  Dokumen sokongan:
  (i) Surat permohonan Kementerian/ Jabatan bagi pelupusan secara pindahan,
  (ii) Surat permohonan organisasi, pertubuhan sukarela atau badan-badan yang dianjurkan dan diiktiraf oleh Kerajaan bagi pelupusan secara hadiah
  (iii) Justifikasi tukar beli (trade in) dan tukar barang (barter trade).
  86
 • 104. TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN
  • Tempoh Tindakan Pelupusan
  Tindakan pelupusan mengikut kaedah yang diluluskan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh surat kelulusan.
  • Pelanjutan Tempoh Pelupusan
  Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dua (2) minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. Pelanjutan tempoh hanya dibenarkan sekali sahaja.
  Jika tindakan pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh pelanjutan, kelulusan terbatal dan permohonan baru hendaklah dikemukakan.
  87
 • 105. KAEDAH PELUPUSAN
  88
 • 106.
 • 107.
 • 108.
 • 109.
 • 110. TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN
  • Label Hak Kerajaan Malaysia dan nama Kementerian/
  Jabatan pada aset dipadamkan
  • JPJ diberitahu mengenai pelupusan kenderaan supaya
  pendaftaran kenderaan dibatalkan
  • Kad Pendaftaran kenderaan diserahkan kepada pembeli
  kecuali pelupusan secara jualan sisa
  • Kenderaan Kerajaan dan aset alih lain yang telah dilupus
  dikecualikan daripada semua jenis cukai
  93
 • 111. PINDA KAEDAH PELUPUSAN
  Permohonanhendaklahdikemukakankepada
  KuasaMelulusdua (2) minggusebelumtamattempohkelulusan.
  Jikatempohpelupusantamat, kelulusanterbatal
  danpermohonanbaruhendaklahdikemukakan.
  94
 • 112. TINDAKAN SELEPAS PELUPUSAN SELESAI
  • KemaskiniDaftarHarta Modal/DaftarInventori
  • 113. SijilPelupusanAset KEW.PA-19 disediakandankemukakankepadaKuasaMelulusbersama:
  - Resitjualan
  - SuratAkuanTerima
  - SijilPenyaksianPemusnahan
  95
 • 114.
 • 115.
 • 116. URUSETIA PELUPUSAN
  Memohon pelanjutan tempoh pelupusan
  Memohon kelulusan pinda kaedah pelupusan
  UNIT PENGURUSAN
  ASET KEMENTERIAN/
  JABATAN
  Memperoleh Sijil Pelupusan Aset (KEW.PA-19) bagi semua pelupusan yang telah dilaksanakan
  Menghantar KEW.PA-19 kepada Kuasa Melulus; dan
  Kemuka Laporan Tahunan Pelupusan Aset
  (KEW.PA-20) ke Perbendaharaan
 • 117. LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH
  KEW. PA-20 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan
  sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
  99
 • 118. KEW.PA-20
  LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAANTAHUN : 2007KEMENTERIAN/JABATAN: SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
  Tandatangan Pegawai Pengawal Cop Jabatan:
  Nama:
  Jawatan: KETUA SETIAUSAHA
  Tarikh:10 Mac 2008
 • 119. BAB F:
  KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA
  BahagianPerolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  101
 • 120. SKOP
  OBJEKTIF
  DEFINISI
  KUASA MELULUS
  E) TINDAKAN SELEPAS KELULUSAN
  URUSETIA KEHILANGAN & HAPUSKIRA
  HAPUSKIRA
  D) LAPORAN AKHIR
  PROSES HAPUSKIRA
  C) JAWATANKUASA PENYIASAT
  A) MELAPORKAN KEHILANGAN
  B) LAPORAN AWAL
  102
 • 121. DEFINISI
  KEHILANGAN
  Kehilangan bermaksud aset yang tiada lagi dalam simpanan disebabkan oleh kecurian, kemalangan, kebakaran, bencana alam,kesusutan, penipuan atau kecuaian pegawai awam.
  HAPUSKIRA
  Hapus kira ialah proses untuk membatalkan rekod aset yang hilang.
  103
 • 122. sambungan…
  PEGAWAI PENGAWAL
  Pegawai Pengawal ialah Ketua Setiausaha Kementerian
  KETUA JABATAN
  Ketua Jabatan termasuk Ketua sesuatu cawangan, daerah,
  daerah kecil, pejabat atau pejabat wilayah
  104
 • 123. KUASA MELULUS
  PERBENDAHARAAN
  KEMENTERIAN/ JABATAN
  Pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah Seksyen 17 Akta Acara Kewangan 1957 tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain.
  105
 • 124. KUASA MELULUS PERBENDAHARAAN
  NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetlebih
  RM200,000.00ataujumlahkeseluruhannyalebih RM1,000,000.00 bagisemuakaedahhapuskirauntuksemuajenisasetkecualikehilangan yang melibatkankecurian, penipuandankecuaianpegawaiawam
  106
 • 125. KUASA MELULUS KEMENTERIAN
  Kementerian
  NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetkurang RM200,000.00 ataujumlahkeseluruhannyakurang RM1,000,000.00 bagisemuakaedahhapuskirauntuksemuajenisasetkecualikehilangan yang melibatkankecurian, penipuandankecuaianpegawaiawam
  KuasaMelulus:
  KetuaSetiausaha (KSU)
  107
 • 126. 108
  KUASA MELULUS JABATAN
  Jabatan
  PeringkatNegeri:
  NilaiPerolehanAsal (NPA) satuasetkurang RM10,000.00 ataujumlahkeseluruhannyakurang RM100,000.00bagisemuakaedahhapuskirauntuksemuajenisasetkecualikehilangan yang melibatkankecurian, penipuandankecuaianpegawaiawam
  KuasaMelulus:
  PengarahNegeri (Jab. Persekutuan PeringkatNegeri)
 • 127. KUASA MELULUS
  PERBENDAHARAAN
  KEMENTERIAN
  IBU PEJABAT
  BAHAGIAN
  NEGERI
  KUASA MELULUS HAPUSKIRA ASET ALIH KERAJAAN
  Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual A di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956
  P.U. (B) 285
 • 128. KUASA MELULUS
  Sila ambil perhatian!
  ***tukar ATAU kepada DAN
  Kecurian, penipuandankecuaianpegawaiawamtanpamengiranilaiadalahtertaklukkepadaKuasaMelulusPerbendaharaan
  KUASA MELULUS HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN
  Sila rujuk pegawai-pegawai yang diagihkan kuasa di Jadual B di bawah AKTA PEWAKILAN KUASA 1956
  P.U. (B) 285
 • 129. Kehilangan sebuah notebook bernilai RM 5950 kerana kecuaian meninggalkan notebook di bilik mesyuarat hotel kerana mengandaikan pihak hotel akan menjaga keselamatan bilik tersebut
  Kehilangan 474 unit peralatan pejabat yang hendak dilupuskan bernilai RM902,679.80 kerana telah dicuri
  Kehilangan tiga unit tengkorak (peralatan makmal) dan disedari semasa pemeriksaan aset dilakukan
  CONTOH KES HAPUS KIRA
  Kehilangan sebuah notebook HP dan sebuah LCD Projektor bernilai RM16,200 kerana rumah dipecah masuk
  Kehilangan sebuah notebook Mimos Tetra bernilai RM6840 kerana kecuaian meninggalkan aset di dalam boot kereta
 • 130. Kehilangan sebuah notebook Compaq NX9000 kerana kecuaian meninggalkan aset di atas meja untuk keluar rehat tengah hari
  Kehilangan sebuah notebook Dell Latitude C640 bernilai RM5,800.00 di Bilik Guru sesi akibat diletak di atas meja di bilik guru kerana pergi mengajar.
  Kehilangan notebook Dell bernilai RM5,100.00 di tempat letak kereta sekolah kerana kecuaian meninggalkan notebook tersebut di dalam kereta tanpa mengunci dan mematikan enjin.
  sambungan…
  Kehilangan sebuah notebook Acer Travelmate bernilai RM3988.00 kecuaian meninggalkan aset di atas kerusi di ruang makan hotel. Beg Laptop telah ditukar dengan beg yang kosong
 • 131. URUS SETIA KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
  Unit Pengurusan Aset di Kementerian/ Jabatan bertanggungjawab
  sebagai Urus Setia Kehilangan dan Hapus kira.
  T
  U
  G
  A
  S
  (a) Mendapatkan maklumat mengenai aset yang hilang
  Melalui Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan
  Daftar Inventori KEW. PA-3.
  (b) Mendapatkan Laporan Awal (KEW.PA-28) daripada
  Ketua Jabatan.
  (c) Mengemuka Laporan Awal dan salinan Laporan Polis
  kepada Pegawai Pengawal.
  (d) Menguruskan pelantikan Jawatankuasa Penyiasat
  menggunakan contoh format KEW.PA-29.
  113
 • 132. sambungan…
  (e) Mendapatkan hasil siasatan polis.
  T
  U
  G
  A
  S
  (f) Mendapatkan Laporan Akhir (KEW.PA-30) daripada
  Jawatankuasa Penyiasat.
  (g) Mengemuka Laporan Akhir bagi mendapat ulasan dan syor
  daripada Pegawai Pengawal.
  (h) Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan
  hapus kira lengkap dan teratur.
  (i) Mengemukakan permohonan hapus kira kepada Kuasa
  Melulus dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Laporan Awal
  dikemukakan walaupun hasil penyiasatan polis belum
  diperolehi.
  114
 • 133. PROSES HAPUS KIRA
  1. MELAPORKAN KEHILANGAN
  Pegawai mengetahui kehilangan melaporkan kepada
  Ketua Jabatan dengan serta merta.
  Ketua Jabatan atau pegawai yang bertanggungjawab
  ke atas kehilangan atau yang menjaga aset atau yang
  mengetahui kehilangan berlaku hendaklah melaporkan
  kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu
  kehilangan diketahui.
  115
 • 134. 2. LAPORAN AWAL (KEW.PA-28)
  Ketua Jabatan hendaklah menyediakan Laporan Awal. Bagi kehilangan
  yang melibatkan seorang Ketua Jabatan, Laporan Awal hendaklah
  disediakan oleh pegawai atasannya di peringkat Kementerian/Ibu
  Pejabat.
  (b) Ketua Jabatan di mana kehilangan berlaku hendaklah dengan segera
  dalam tempoh 2 hari bekerja menghantar Laporan Awal dan salinan
  Laporan Polis terus kepada:
  (i) Pegawai Pengawal bagi Jabatan di mana kehilangan aset berlaku;
  dan
  (ii) Ketua Setiausaha Perbendaharaan
  Salinan Laporan Awal hendaklah dihantar kepada
  Ketua Setiausaha Kementerian, Akauntan Negara, Ketua
  Audit Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara.
  116
 • 135. 3. JAWATANKUASA PENYIASAT
  Jawatankuasa Penyiasat hendaklah dilantik secara bertulis oleh
  Pegawai Pengawal menggunakan KEW.PA-29 dengan segera dalam
  tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani.
  Keanggotaan:
  i. Pegawai yang tidak terlibat dengan kehilangan itu dan bukan
  daripada bahagian/unit yang sama;
  ii. Pegawai berpangkat lebih tinggi daripada pegawai yang terlibat;
  iii. Sekurang-kurangnya 2 orang ahli di mana pegawai lebih kanan
  sebagai Pengerusi.
  Bagi kehilangan yang berlaku di luar Malaysia, Pegawai Pengawal
  dibenarkan melantik pegawai dari Jabatan Kerajaan Malaysia yang
  tidak terlibat dengan kehilangan itu di negara berkenaan sebagai
  Jawatankuasa Penyiasat.
  117
 • 136. KEW. PA-29
  No. Rujukan Fail: SULIT.KE.HG.(80)347/02(4)
  Tarikh:01 Jun 2007
  Kepada:
  Encik Muhamad Azmi bin Bakar
  Penolong Pengarah Kanan Kastam
  Cawangan Penilaian dan Pasca Import
  Ibu Pejabat
  (Nama dan Jawatan Pegawai Yang Dilantik)
  PERLANTIKAN JAWATANKUASA PENYIASAT KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
  KEHILANGAN SATU (1) UNIT KOMPUTER RIBA
  Saya sebagai Pegawai Pengawal dengan ini melantik tuan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penyiasat
  untuk menyiasat kehilangan satu (1) unit Komputer Riba di Bahagian Perancangan Korporat, Ibu Pejabat Kastam
  Di Raja mulai dari tarikh surat ini. (No. Rujukan Laporan Awal SULIT.KE.JHG.(80)347/02(3))
  2. Tuan adalah diberi kuasa untuk menjalankan siasatan dengan mendapatkan maklumat mengenai kes kehilangan tersebut daripada mana-mana pegawai yang berkenaan. Bersama-sama ini disertakan Laporan Awal dan Senarai Tugas Jawatankuasa Penyiasat sebagai Panduan.
  Laporan siasatan hendaklah menggunakan Laporan Akhir (Kew. PA-30) seperti yang dilampirkan. Laporan ini mestilah dikembalikan sebelum 30 Jun 2007.
  Tandatangan :…………………………………….
  Nama Pegawai Pengawal :Dato’ Dr. Wan Abd. Aziz bin Abdullah
  Kementerian/Jabatan :Perbendaharaan Malaysia
 • 137. 4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
  JAWATANKUASA PENYIASAT
  Menjalankan siasatan dengan segera selepas perlantikan
  Memeriksa sendiri tempat kejadian.
  Meneliti Laporan Polis yang dibuat mengenai kehilangan
  Memeriksa rekod-rekod mengenai aset yang hilang.
  Memastikan sama ada Tatacara Pengurusan Aset Alih (TPA)
  dan Arahan Keselamatan dipatuhi
  Mengenalpasti kelemahan yang wujud.
  Mengesyorkan langkah-langkah keselamatan bagi mengelak
  berulangnya kejadian kehilangan.
  Menyedia dan menandatangani Laporan Akhir.
  119
 • 138. 5. LAPORAN AKHIR (KEW.PA-30)
  (a) Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan
  Laporan Akhir dan kemuka kepada Urus Setia Kehilangan
  dan Hapus kira dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pelantikan.
  Keterangan bertulis daripada pegawai yang terlibat boleh
  dilampirkan kepada Laporan Akhir, jika ada.
  Urus Setia Kehilangan dan Hapus Kira mengemukakan
  Laporan Akhir untuk syor dan ulasan Pegawai Pengawal.
  Laporan Akhir hendaklah disertakan dengan dokumen
  sokongan seperti salinan Daftar Harta Modal/ Daftar Inventori,
  salinan Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori, gambar
  lokasi kejadian (jika perlu) dan dokumen berkaitan ke
  Perbendaharaan.
  120
 • 139. sambungan…
  (d) Laporan Akhir perlu dikemukakan dalam tempoh yang
  ditetapkan walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis
  belum diperolehi.
  (e) Pegawai Pengawal setelah berpuas hati dengan hasil
  siasatan di Laporan Akhir adalah bertanggungjawab untuk:
  (i) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang
  hilang dengan surcaj atau tatatertib atau
  kedua-duanya sekali, atau
  (ii) Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang
  hilang tanpa surcaj atau tatatertib; dan
  (iii) Menandatangani sendiri syor dan ulasan.
  121
 • 140. sambungan…
  (f) Sekiranya Pegawai Pengawal tidak berpuashati dengan hasil
  siasatan di Laporan Akhir maka Pegawai Pengawal boleh
  mengarahkan siasatan semula.
  (i) Mengarahkan siasatan semula oleh Jawatankuasa
  Penyiasat sedia ada; atau
  (ii) Melantik Jawatankuasa Penyiasat yang baru untuk
  menjalankan siasatan.
  Laporan Akhir yang lengkap dengan syor dan ulasan Pegawai
  Pengawal hendaklah dikemukakan untuk pertimbangan dan
  kelulusan Kuasa Melulus dalam tempoh 4 bulan dari tarikh
  Laporan Awal dikemukakan.
  122
 • 141. KEW. PA-30
  LAPORAN AKHIR KEHILANGAN ASET ALIH KERAJAAN
  Nyatakan:
  1. Keterangan Aset Yang Hilang
  (a) Jenis Aset : Note Book
  (b) Jenama dan Model: Dell Latitude C640
  (c) Kuantiti: 1
  (d) Tarikh Perolehan: 18.11.2002
  (e) Anggaran Nilai Semasa: RM5,800
  2. Perihal Kehilangan
  (a) Tarikh diketahui
  18.6.2007
  (b) Tarikh Sebenar berlaku
  18.6.2007 (1.40 tgh.) hingga 15.5.2007 (7.30 pagi)
  (c) Tempat Kejadian
  Bilik Guru SMK Tok Janggut Lumut
  (d) Bagaimana kehilangan diketahui
  Apabila hendak mengambilnya untuk dibawa balik ke rumah di dapati aset tiada.
  (e) Bagaimana kehilangan berlaku
  Dicuri semasa ketiadaan guru-guru di Bilik Guru.
 • 142. sambungan…
  3. Sama ada Laporan Hasil Penyiasatan Polis telah diterima. Jika ada, sila sertakan.
  Belum diterima.
  4. Nama pegawai yang:
  (i) Secara langsung menjaga aset tersebut.
  Encik Asri bin Ali
  (ii) Bertanggungjawab sebagai penyelia
  Puan Azura bt. Jamal
  (iii) Bertanggungjawab atas kehilangan itu.
  Encik Asri bin Ali
  (b) Mengenai setiap pegawai di atas nyatakan:
  (i) Jawatan hakiki pada masa kehilangan
  PPP Lepasan Diploma DGA 29
  (ii) Tugasnya serta senarai tugas
  (iii) Taraf jawatan (sama ada tetap/dalam percubaan/sementara/kontrak)
  Tetap dan berpencen
  (iv) Sama ada ditahan kerja atau digantung kerja. Jika ada nyatakan peraturan atau arahan tertentu.
  Tiada
 • 143. sambungan…
  (v) Tarikhbersaraataupenamatanperkhidmatan
  27.10.2020
  (vi) Samaadapernahmelakukanapa-apakesalahandanhukumannya. (Jikaada, berikanbutir-butirringkasdanrujukannya)
  Tiada
  Maklumat lain, jikaada.
  5. NyatakanadakahTatacaraPegurusanAsetAlihKerajaan, ArahanKeselamatanKerajaanatauarahan lain termasuklangkahberjaga-jaga yang tidakdipatuhiataudiikuti. Jikaadanyatakanperaturanatauarahantersebut.
  Asettidakdisimpanditempat yang berkuncidankawalanmaksimatidakdiberikankepadaasetberkenaansepertimana yang dikehendakioleh TPA Bab C.
  6. Apakahlangkah-langkah yang telahdiambiluntukmencegahberulangnyakejadianini.
  Semua guru diingatkansupayamenjagaaset yang dibekalkanpadatahapmaksimumdanmenyimpanditempat yang berkuncidantidakterdedahpadapandanganumum.
 • 144. sambungan…
  7. RumusanSiasatan
  Pegawaitidakmengambillangkahkeselamatan yang sepenuhnyakeatas note book berkenaansehinggaberlakunyakehilangan. Beliausepatutnyamemastikankeselamatan note book tersebutsepenuhnyasebelummeninggalkannya. Beliausepatutnyamemberiperhatiankeatas note book yang dibawadantidakmeninggalkanbegitusahajadanperlusentiasamelihatasetberkenaanadaditempatsimpanan.PegawaitelahcuaidalammenjagaasetKerajaan.
  8. Nyatakansamaadasurcajatautatatertibpatutdikenakanatautidakdenganmemberikanjustifikasi.
  SurcajpatutdikenakandiataskecuaianEncikAsri bin Ali untukmemastikan note book disimpanditempat yang selamat.
  Tandatangan : PengerusiTandatangan : Ahli
  Nama : Nama :
  Jawatan : Jawatan :
  Tarikh : Tarikh :
 • 145. sambungan…
  9. SyordanUlasan
  Syor
  Note Book dihapuskiradantindakansurcajdiambilkeatas
  EncikAsri bin Ali.
  Ulasan
  TindakansurcajdikenakankepadaEncikAsri bin Ali diataskecuaiannyamemastikantempatpenyimpanan yang selamatuntuk note book tersebut.
  Tandatangan :
  Nama :
  Jawatan : KetuaSetiausahaKementerianPelajaran
  Tarikh :
  Cop Kemeterian :
 • 146. KAEDAH ALTERNATIF KEPADA TINDAKAN SURCAJ BAGI MENDAPATKAN NILAI HARTA MUDAH ALIH (ELEKTRONIK) YANG HILANG
  melalui
  SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN BERTARIKH 5 FEBRUARI 2009
 • 147. sambungan…
  S.A.P 5 FEBRUARI 2009
  Bagimenambahbaiksistempenyampaian, Perbendaharaan
  bersetujusupayakehilanganperalatan, elektronik,
  telekomunikasidan ICT yang nilaisemasatidakmelebihi
  melebihi RM5,000.00 diberipengecualiandaripada
  tindakansurcajtetapidibenarkanmembayarbalik
  mengikutnilaisemasa
  Kaedahiniberkuatkuasakepadapermohonan yang dikemukakan
  padaatauselepas 5 Februari 2009
 • 148. sambungan…
  SYARAT S.A.P 5 FEBRUARI 2009
  Bayaran balik terhad untuk:
  “walkie-talkie, kamera digital, kamera video, komputer riba,
  palmtop/pocket PC, personel digital assistant (PDA),
  pemain CD/DVD dan smartphone”
  BATAL
  Kuasa melulus: (a) Ketua Setiausaha Kementerian atau
  (b) Ketua Pengarah Jabatan
  Nilai semasa
  • Adalah nilai semasa berlaku kehilangan aset
  • 149. Berdasarkan anggaran susut nilai yang
  dibuat oleh pegawai yang mahir dalam nilaian aset
  • Diperakukan oleh JKPAK peringkat Kementerian atau Jabatan
 • sambungan…
  SYARAT S.A.P 5 FEBRUARI 2009
  Pegawai bertanggungjawab ke atas kehilangan perlu melaporkan
  kepada Polis dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan
  Ketua Jabatan perlu menyediakan Laporan Awal KEW.PA-28
  sebagaimana keperluan PP5/2007
  Laporan Polis dan Laporan Awal perlu dikemukakan kepada
  Ketua Setiausaha Kementerian atau Ketua Pengarah Jabatan
  untuk pertimbangan dan kelulusan bayaran balik dan hapus kira.
  Sebelum meluluskan sebarang bayaran balik dan hapus kira,
  pegawai yang diberi kuasa hendaklah berpuas hati dengan
  Laporan Awal yang disediakan oleh Ketua Jabatan
 • 150. sambungan…
  SYARAT S.A.P 5 FEBRUARI 2009
  Bayaran balik yang diterima hendaklah dikreditkan dalam
  kod hasil 76106 (Denda Pegawai Awam)
  Bayaran balik hendaklah direkodkan dalam Buku Perkhidmatan
  pegawai berkenaan
  ix. Tindakan hapus kira hendaklah direkodkan dalam Daftar Harta Modal
  (KEW.PA-2) atau Daftar Inventori (KEW.PA-3) Daftar Inventori
  Setelah tindakan bayaran balik dan hapus kira telah selesai,
  satu laporan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan
 • 151. PENAMBAHBAIKAN KAEDAH ALTERNATIF KEPADA TINDAKAN SURCAJ BAGI MENDAPATKAN NILAI HARTA MUDAH ALIH (ELEKTRONIK) YANG HILANG
  melalui
  SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN BERTARIKH 31 Julai 2009
 • 152. sambungan…
  PENAMBAHBAIKAN S.A.P 31 JULAI 2009
  Semua kes kehilangan peralatan elektronik, telekomunikasi dan ICT
  yang nilai semasa tidak melebihi RM5,000 belum diputuskan oleh PBT
  termasuk kes-kes sebelum SAP bertarikh 5 Februari 2009 dikeluarkan
  adalah dibenarkan mengguna pakai kaedah bayaran balik
  ii. Tindakan bayaran balik akan dikenakan terhadap seorang pegawai
  atau beberapa orang pegawai yang bertanggungjawab atas kehilangan
  itu sekiranya terdapat unsur-unsur kecurian, penipuan atau kecuaian;
  dan
 • 153. sambungan…
  PENAMBAHBAIKAN S.A.P 31 JULAI 2009
  iii. Skop pemakaian kaedah bayaran balik diperluaskan meliputi semua
  aset alih lain dengan nilai semasa tidak melebihi RM5,000.00 kecuali
  aset-aset yang melibatkan peralatan keselamatan seperti senjata api
  atau aset yang sukar diperoleh, peralatan/komponen strategik atau
  aset yang digunakan bagi maksud kepentingan negara. Kehilangan
  aset-aset tersebut perlu disiasat dengan teliti dan kecuaian berkaitan
  dengannya boleh dikenakan kedua-dua tindakan surcaj dan tatatertib.
 • 154. B
  Carta Aliran Kerja
  Surat
  Bayar Balik
  A
  Lantik J/k
  Penyiasat
  Tentukan
  Nilai Semasa
  Laporan
  polis
  Laporan
  Akhir
  Perakuan
  JKPAK
  Rekod Buku
  Perkhidmatan
  Kemuka Pada
  KSU/KP untuk
  kelulusan
  Laporan
  Awal
  Syor & Ulasan
  Surcaj @
  Tatatertib?
  Kemaskini
  Rekod
  Bayar
  Balik?
  tiada
  Lulus ?
  Ya
  Ya
  ada
  Tidak
  Tidak
  Lembaga
  Tatatertib
  Laporan ke
  Perbendaharaan
  B
  B
 • 155. 6. TINDAKAN KEMENTERIAN/ JABATAN
  SELEPAS KELULUSAN
  (a) KelulusanhapuskiradicatatkandalamDaftarHarta
  Modal atauInventori.
  (b) Maklumkan pelaksanaan tindakan hapus kira kepada Kuasa
  Melulus dengan mengemukakan Sijil Hapus Kira Aset
  (KEW. PA-31) dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan.
  Syor Surcaj/ Tatatertib hendaklah di bawa ke Pihak
  Berkuasa Tatatertib (PBT) Kementerian/ Jabatan dalam
  tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan Perbendaharaan.
  (d) Maklumkan keputusan PBT ke atas syor surcaj/ tatatertib
  kepada Perbendaharaan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh
  kelulusan Perbendaharaan.
  137
 • 156. KEW. PA-31
  SIJIL HAPUS KIRA ASET ALIH KERAJAAN
  (DiisiolehPegawaiAset)
  MerujukkelulusanPerbendaharaanBil. KK/BKP 12/291/20 Jld. 3 (sk. 29).bertarikh6 Julai 2007
  AsetberikuttelahdihapuskiradanDaftarHarta Modal/ Inventoriberkenaantelahdikemaskini.
  Tandatangan Ketua Jabatan :
  Nama : BADRUL HISHAM BIN AMIN
  Jawatan : Pengetua
  Tarikh : 23 Julai 2007
  Kementerian/Jabatan : SMK Tawau
  138
 • 157. LAPORAN TAHUNAN
  KEW. PA-32 hendaklah dikemukakan ke Perbendaharaan
  sebelum 15 Mac Tahun berikutnya.
  139
 • 158. KEW. PA-32
  LAPORAN TINDAKAN SURCAJ/TATATERTIB ASET ALIH KERAJAAN TAHUN 2007 KEMENTERIAN: PELAJARAN MALAYSIA
  Tandatangan Pegawai Pengawal:
  Nama : Tan Sri Dr. Zulkurnain Hj Awang
  Jawatan: Ketua Setiausaha KPM
  Tarikh: 10 Mac 2008
  140
 • 159. RUMUSAN
  Terima Aset
  Terima Aset bersama punca maklumat
  Tentukan Kumpulan Aset
  Tentukan klasifikasi aset (kategori dan jenis aset)
  Daftar Aset mengikut kumpulan Harta Modal (KEW.PA-2)/ Inventori (KEW.PA-3)
  Daftar Aset
  Kemaskini KEW.PA-4 atau KEW.PA-5
  Rekod
  Penyelenggaraan
  Pengesahan Pegawai
  Rekod
  Pemeriksaan
  Cetak
  KEW.PA-2 atau KEW.PA-3
  Kemaskini senarai daftar aset
  (Mengikut tahun semasa)
  Rekod Penempatan
  Kawalan dan Pemantauan
  Cetak
  Label Aset
  Tempatkan Aset
  Rekod
  Pergerakan
  Kemaskini
  KEW.PA-7
  Proses
  Pelupusan
  Cetak dan kemaskini KEW.PA-7
  (Senarai aset mengikut lokasi)
  Proses
  Kehilangan
  Simpan Daftar Aset
  Simpan kad untuk tujuan kemaskini
  Database
  141
 • 160. PERTANYAAN
  Unit Pengurusan Aset Alih,
  Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
  Kementerian Pelajaran Malaysia
  Aras 5, Blok E2, Kompleks E
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62604 Putrajaya
  BAB A-D: mas.zainul@moe.gov.my
  BAB E: hylmee.zain@moe.gov.my
  BAB F: shazana.noorzakri@moe.gov.my
  rizuani.arahman@moe.gov.my
  03-8884 9400/ 6834/
  9214/ 6836/6838/6873
  03-8884 6894 / 6800
  142
 • 161. SEKIAN, TERIMA KASIH
  http://www.moe.gov.my/bppa
  143