Rússia

483 views
428 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
295
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rússia

 1. 1. A qu í es p ot veu re q u ea q u e s t p a ís é s m o lt gran . D e fe t, é s e s p a ís m é s g ran d el m ón
 2. 2. M apa
 3. 3. F ro n teres1 8 s ó n e s p a ïs o s q u e t e n e n f r o n t e r a a m b R ú s s ia
 4. 4. S a p o b la c ió d e R ú s s ia é s d e 1 4 2 m ilio n s d e p e r s o n e s
 5. 5. M o scú
 6. 6. • A M o s c ú , h i h a u n a p la ç a m o lt im p o r t a n t q u e e s d iu s a P la z a R o j a . A n ’a q u e s t a p l a ç a h i h a v a r is d e s e d if ic is m é s im p o r t a n t s d e s a c iu t a t c o m s ó n : s a C a t e d r a l d e S a n t B a s ili, e s M u s e u d e la h is t ò r ia , s ’e s g l è s s i a d e l a V i r g e n d e K a z á n i e s K r e m lin .
 7. 7. P la ç a R o ja n e v a d a
 8. 8. M u s e u d e la h is t ò r ia
 9. 9. E s g lé s ia d e laV ir g e n d e K a z a n
 10. 10. A Moscú cuiden molt ses estacions de metro. Quan entres a una daquestes estacions te sembla com si haguessis entrat a un museu.Tot està decorat amb màrmol, hi ha moltes figures i també unes làmperes molt grans i vistoses. I el més curiós és que cada estació és diferent.
 11. 11. E s ta c ió d e m e t r o d e M o s c ú
 12. 12. E s t a c ió d e m e t r o d e M o s c ú
 13. 13. V is ta d e s K r e m lin a l fo n si d a v a n t e s r iu M o s c o v a
 14. 14. E s V o lg a , é s e s r ium é s g r a n d ’E u r o p a
 15. 15. Q u a n e l ri u e s tà c o n g e l a t s ag e n t v a a p e s c a r. F a n u n fo ra t a n e s g e l a m b u n a p a re l l , e s se u e n a u n b a n q u e t i e s p o s e n a p e s c a r.
 16. 16. Na Laika va ser es primer ser viu que va viatjar a lespai però, com que encara no sabien com fertornar es cohet a sa Terra, na Laika va morir a lespai. Es cohet en es que va viatjar na Laika es dèia Sputnik 2.
 17. 17. S p u tn i c 2
 18. 18. M e n ja r s t íp ic s d e R ú s s iaB lin is B orch C a v ia r S a lm ó
 19. 19. U sh a n k a S n e g u ro c h k a M a trio sk a s Matrioskas U sh an k a U sh a n k a S n e g u ro ch k a M a trio sk a sSnegurochka M atrioskas Ushanka Snegurochka
 20. 20. I a q u í s ’ a c a b a s a m e v a c o n fe rè n c i a .G rà c ie s p e r s a v o s tra a te n c ió . A l e x a n d ra P o n s R u i z А лександ ра П онс Руис M ú s ic a : L a g ra n P a s c u a ru s s a d e R im s k y K o rs a c o v

×