Gaya Kepimpinan

24,602 views
24,415 views

Published on

Published in: Technology, Education
2 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
24,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
112
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gaya Kepimpinan

 1. 1. GAYA KEPIMPINAN YANG DIGEMARI: SATU KAJIAN KES-KES HIPOTETIKAL Oleh: Ishak Bin Sin © 2002 Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia
 2. 2. 1. PENDAHULUAN <ul><li>Topik kepimpinan mungkin merupakan topik yang tertua pernah dibincangkan. </li></ul><ul><li>Topik kepimpinan juga dibincangkan dengan meluas merentasi benua, agama dan bangsa sejak dahulu kala hingga sekarang. </li></ul>
 3. 3. ...PENDAHULUAN (Sambungan) <ul><li>Mengapa? </li></ul><ul><li>Ada kaitan dengan jatuh bangun sesebuah organisasi </li></ul><ul><li>Ada kaitan dengan kecekapan dan keberkesanan sesebuah organisasi </li></ul><ul><li>Ada kaitan dengan efikasi, komitmen dan prestasi kerja orang bawahan </li></ul>
 4. 4. 2. SIAPAKAH PEMIMPIN? <ul><li>Boleh mempengaruhi/menggerakkan orang bawahan melaksanakan tugas masing-masing dengan berkesan. </li></ul><ul><li>Boleh memotivasi dan membimbing orang bawahan. </li></ul>Sesiapa pun boleh jadi pemimpin dengan syarat:
 5. 5. 3. BAGAIMANAKAH PEMIMPIN BOLEH MEMPENGARUHI ORANG BAWAHAN? <ul><li>Pemimpin boleh mempengaruhi orang bawahan melalui gaya kepimpinannya. </li></ul><ul><li>Apakah gaya kepimpinan yang paling digemari? </li></ul>
 6. 6. 3.1 Definisi Operational: DIGEMARI <ul><li>Perasaan puas hati terhadap seseorang pemimpin </li></ul><ul><li>Perasaan ingin meniru gaya kepimpinan seseorang pemimpin </li></ul><ul><li>Perasaan mahu kekal dalam organisasi yang dipimpin oleh pemimpin berkenaan </li></ul>Digemari meliputi tiga elemen berikut:
 7. 7. 4. GAYA KEPIMPINAN YANG DIKAJI <ul><li>Laissez-Faire </li></ul><ul><li>Pengurusan Secara Pengecualian </li></ul><ul><li>Contingent Reward </li></ul><ul><li>Timbang Rasa Secara Individu </li></ul><ul><li>Merangsang Intelektual </li></ul><ul><li>Mencetus dan Membangkitkan Motivasi </li></ul><ul><li>Sifat & Tingkah Laku Unggul </li></ul>
 8. 8. 5. MASALAH KAJIAN <ul><li>Walaupun terdapat banyak penulisan tentang gaya kepimpinan, tetapi yang menjadi persoalan ialah apakah gaya kepimpinan yang paling digemari oleh kebanyakan orang? </li></ul>
 9. 9. 6. TUJUAN KAJIAN <ul><li>Untuk menghuraikan gaya kepimpinan yang digemari dengan membandingkan tujuh gaya kepimpinan: </li></ul><ul><li>Laissez-Faire </li></ul><ul><li>Pengurusan Secara Pengecualian </li></ul><ul><li>Contingent Reward </li></ul><ul><li>Timbang Rasa Secara Individu </li></ul><ul><li>Merangsang Intelektual </li></ul><ul><li>Mencetus dan Membangkitkan Motivasi </li></ul><ul><li>Sifat & Tingkah Laku Unggul </li></ul>
 10. 10. 7. KAEDAH KAJIAN <ul><li>Kutipan data dilakukan dengan tinjauan pendapat 198 responden. </li></ul><ul><li>Responden diberi tujuh kes gaya kepimpinan dan diminta memberi respons ke atas tiga item yang terdapat bagi setiap kes. </li></ul><ul><li>Setiap item menggunakan skala lima-markat. </li></ul><ul><li>Min Skor dan Peratusan digunakan untuk mentafsir data. </li></ul>
 11. 11. ...Kaedah Kajian (Sambungan) <ul><li>1.00 hingga 1.79 : Sangat rendah </li></ul><ul><li>1.80 hingga 2.59 : Rendah </li></ul><ul><li>2.60 hingga 3.39 : Sederhana </li></ul><ul><li>3.40 hingga 4.19 : Tinggi </li></ul><ul><li>4.20 hingga 5.00 : Sangat tinggi </li></ul>Tafsiran Min Skor
 12. 12. ...Kaedah Kajian (Sambungan) <ul><li>00.00 hingga 20.99 : Sangat rendah </li></ul><ul><li>21.01 hingga 40.99 : Rendah </li></ul><ul><li>41.01 hingga 60.99 : Sederhana </li></ul><ul><li>61.01 hingga 80.99 : Tinggi </li></ul><ul><li>81.01 hingga 100 : Sangat tinggi </li></ul>Tafsiran Peratus:
 13. 13. 8. DAPATAN KAJIAN Jadual 1, Jadual 2, Jadual 3 dan Jadual 4 adalah statistik dapatan kajian ini.
 14. 14. Jadual 1: Min Skor Bagi Setiap Item 4.85 4.84 4.85 Sifat & Tingkah Laku Unggul 7 4.83 4.81 4.80 Membangkitkan Motivasi 6 4.65 4.63 4.62 Merangsang Intelektual 5 4.43 4.40 4.46 Timbang Rasa Secara Individu 4 4.12 3.90 4.08 Contigent Reward 3 1.95 1.69 1.69 Pengurusan Secara Pengecualian 2 1.91 1.52 1.57 Laissez-Faire 1 3 2 1 Min Skor Bagi Item Gaya Kepimpinan Bil
 15. 15. Berdasarkan Jadual 1, kajian ini mendapati: <ul><li>Gaya kepimpinan kes 1 & kes 2 memperoleh min skor yang sangat rendah iaitu antara 1.52 hingga 1.95 </li></ul><ul><li>Gaya kepimpinan kes 4, 5, 6 & 7 memperoleh min skor yang sangat tinggi iaitu antara 4.40 hingga 4.85. </li></ul>
 16. 16. Jadual 2: Bilangan & Peratus Responden Bagi Item 1 168 (84.8 ) 30 (15.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 161 (81.3) 35 (17.7) 2 (1.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 129 (65.2 ) 63 (31.8) 5 (2.5) 1 (0.5) 0 (0.0) 5 103 (52.0) 86 (43.4) 6 (3.0) 3 (1.5) 0 (0.0) 4 51 (25.8) 121 (61.1) 16 (8.1) 10 (5.1) 0 (0.0) 3 0 (0.0) 8 (4.0) 13 (6.6) 87 (43.9) 90 (45.5) 2 1 (0.5) 3 (1.5) 5 (2.5) 89 (44.9) 100 (50.5) 1 5 - SPH 4 - PH 3 - TP 2 - TPH 1 - STPH BILANGAN (PERATUS) RESPONDEN KES
 17. 17. Berdasarkan Jadual 2, kajian ini mendapati: <ul><li>95.4% responden tidak puas hati dengan gaya kepimpinan kes 1. </li></ul><ul><li>89.4% responden tidak puas hati dengan gaya kepimpinan kes 2. </li></ul><ul><li>100% responden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 7. </li></ul>
 18. 18. … Sambungan. <ul><li>99.0% respoden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 6. </li></ul><ul><li>97.0% responden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 5. </li></ul><ul><li>95.4% responden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 4. </li></ul><ul><li>86.8% responden puas hati dengan gaya kepimpinan kes 3. </li></ul>
 19. 19. Jadual 3: Bilangan & Peratus Responden Bagi Item 2 167 (84.3 ) 31 (15.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 162 (81.8) 35 (17.7) 1 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 128 (64.6 ) 67 (33.8) 3 (1.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 101 (51.0) 82 (41.4) 9 (4.5) 6 (3.0) 0 (0.0) 4 35 (17.7) 120 (60.6) 31 (15.7) 12 (6.1) 0 (0.0) 3 0 (0.0) 8 (3.5) 11 (5.6) 94 (47.5) 86 (43.4) 2 1 (0.5) 2 (1.0) 6 (3.0) 81 (40.9) 108 (54.5) 1 5 - SS 4 - S 3 - TP 2 - TS 1 - STS BILANGAN (PERATUS) RESPONDEN KES
 20. 20. Berdasarkan Jadual 3, kajian ini mendapati: <ul><li>95.4% responden tidak mahu meniru gaya kepimpinan kes 1. </li></ul><ul><li>90.9% responden tidak mahu meniru gaya kepimpinan kes 2. </li></ul><ul><li>100% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 7. </li></ul>
 21. 21. … Sambungan <ul><li>99.5% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 6. </li></ul><ul><li>98.4% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 5. </li></ul><ul><li>92.4% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 4. </li></ul><ul><li>88.3% responden mahu meniru gaya kepimpinan kes 3. </li></ul>
 22. 22. Jadual 4: Bilangan & Peratus Responden Bagi Item 3 168 (84.8 ) 30 (15.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 165 (83.3) 33 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 6 130 (65.7 ) 67 (33.8) 1 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 100 (50.5) 86 (43.4) 9 (4.5) 3 (1.5) 0 (0.0) 4 54 (27.3) 122 (61.1) 15 (7.6) 6 (3.0) 1 (0.5) 3 0 (0.0) 20 (10.1) 14 (7.1) 101 (51.0) 63 (31.8) 2 4 (2.0) 11 (5.6) 19 (9.6) 93 (47.0) 71 (35.9) 1 5 - SM 4 - M 3 - TP 2 - TM 1 – STM BILANGAN (PERATUS) RESPONDEN KES
 23. 23. Berdasarkan Jadual 4, kajian ini mendapati: <ul><li>82.9% responden tidak mahu kekal di bawah kepimpinan kes 1. </li></ul><ul><li>82.8% responden tidak mahu kekal di bawah kepimpinan kes 2. </li></ul><ul><li>100% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 7. </li></ul><ul><li>100% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 6. </li></ul>
 24. 24. … Sambungan <ul><li>99.5% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 5. </li></ul><ul><li>93.9% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 4. </li></ul><ul><li>88.4% responden mahu kekal di bawah kepimpinan kes 3. </li></ul>
 25. 25. 9. PERBINCANGAN 1 <ul><li>Mengapakah majoriti besar responden menggemari gaya kepimpinan kes 7, kes 6, kes 5 dan kes 4? </li></ul>
 26. 26. 9.1 Gaya Kepimpinan Kes 7 <ul><li>Mempunyai visi yang jelas. </li></ul><ul><li>Bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. </li></ul><ul><li>Menjadi suri teladan (role model). </li></ul><ul><li>Mengurangkan ketegangan </li></ul><ul><li>Meraikan kejayaan pengikut. </li></ul><ul><li>Tidak mementingkan diri sendiri </li></ul>“ Jika anda percaya anda betul, maka anda tidak perlu takut…”
 27. 27. 9.2 Gaya Kepimpinan Kes 6 <ul><li>Menjelaskan keadaan masa depan. </li></ul><ul><li>Melihat ancaman sebagai peluang. </li></ul><ul><li>Menjadi contoh yang boleh diikuti. </li></ul><ul><li>Membangkitan emosi pengikut untuk menempuh cabaran. </li></ul><ul><li>Mewujudkan semangat kita boleh. </li></ul>“ Jika anda cuba melakukan yang terbaik….”
 28. 28. 9.3 Gaya Kepimpinan Kes 5 <ul><li>Menghargai keintelektualan seseorang. </li></ul><ul><li>Menggunakan hujah-hujah yang mantap dalam mempengaruhi orang bawahan. </li></ul><ul><li>Menggalakkan orang bawahan mengkaji semula masalah yang tidak dapat diselesaikan. </li></ul>“ Jika anda menukar andaian anda, mungkin…..”
 29. 29. 9.4 Gaya Kepimpinan Kes 4 <ul><li>Penyayang </li></ul><ul><li>Beri perhatian </li></ul><ul><li>Empati. </li></ul><ul><li>Sentiasa berusaha mengenali keperluan individu. </li></ul>“ Saya memberi perhatian kepada masa depan anda dan anda sebagai individu….”
 30. 30. 10. PERBINCANGAN 2 <ul><li>Mengapakah majoriti responden tidak menggemari gaya kepimpinan kes 1 dan kes 2? </li></ul>
 31. 31. 10.1 Gaya Kepimpinan Kes 1 <ul><li>Lambat menyelesaikan kerja. </li></ul><ul><li>Tidak berpendirian. </li></ul><ul><li>Membiarkan orang bawahan membuat sesuka hati. </li></ul><ul><li>Tiada tindakan susulan dan pemulihan. </li></ul>“ Saya tak kisah awak buat atau pun tidak, asalkan awak tidak mengganggu saya”
 32. 32. 10.2 Gaya Kepimpinan Kes 2 <ul><li>Memberi perhatian kepada kesalahan sahaja. </li></ul><ul><li>Penambahbaikan hanya akan dilakukan jika timbul masalah yang sangat serius </li></ul><ul><li>Mengajar pengikut melalui kaedah “trial and error” </li></ul>“ Saya memerhati awak supaya awak tidak melakukan…..”
 33. 33. 11. KESIMPULAN <ul><li>Kajian ini mencadangkan gaya kepimpinan yang digemari ialah gaya kepimpinan kes 7, kes 6, kes 5 dan kes 4. </li></ul><ul><li>Keempat-empat gaya di atas ialah dimensi-dimensi kepimpinan transformasional. </li></ul>
 34. 34. Sekian, terima kasih Daripada: Ishak Bin Sin Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia

×