UNIVERSITI UTARA MALAYSIA          FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PENDIDIKANKOD KURSUS      :   ADN1013KURSUS...
3.0  KANDUNGAN KURSUSBIL             TAJUK KULIAH                JAM1.  PENGENALAN ILMU KE...
5.  SISTEM NILAI DAN INSTITUSI DALAM TAMADUN ISLAM             6      5.1 Ilmu      5.2 Pendidik...
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1977. Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak.Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia.Al-A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Course outline

1,917 views

Published on

Silibus kursus SADN1013, Titas UUM

Published in: Education, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
650
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Course outline

 1. 1. UNIVERSITI UTARA MALAYSIA FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PENDIDIKANKOD KURSUS : ADN1013KURSUS : TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA 1PRA SYARAT : TIADA1.0 SINOPSISKursus ini memaparkan tamadun Islam sebagai realiti penjelmaan dan penghayatanpandangan semesta tauhid. Penumpuan akan diberikan kepada konsep, prinsip sertalatar belakang pemikiran dan pembudayaan dalam sejarah dan kehidupan semasadengan ciri-ciri kemanusian-universal dan pendekatan bersepadu (holistic) yangmerangkumkan segala nilai-nilai ketamadunan Islam yang unik dan sejagat sebagaikenyataan hidup.2.0 OBJEKTIF2.1 Memupuk persefahaman tulen dan sikap hormat menghormati di kalangan rakyat pelbagai agama, keturunan bangsa dan budaya di negara ini, khususnya di kalangan generasi yang bakal menjadi pemimpin negara, demi mencapai perpaduan dan keutuhan negara.2.2 Memperkukuhkan falsafah dan cara hidup Malaysia yang dicapai menerusi musyawarah dan ijma’.2.3 Memperkukuhkan jati diri Malaysia sebagai negara majmuk yang mengamalkan toleransi yang tinggi2.4 Memupuk nilai-nilai Universal di kalangan rakyat Malaysia.2.5 Melahirkan para siswazah yang berfikiran luas dan berpandangan global selaras dengan peranan dan pengaruh global negara Malaysia pada masa kini dan masa hadapan.2.6 Melahirkan bangsa Malaysia yang bertamadun tinggi dan sanggup memperjuangkan nilai-nilai ketamadunan universal yang luhur dan murni.2.7 Memantapkan penghayatan nilai-nilai murni di kalangan rakyat Malaysia2.8 Melengkapkan bakal pewaris kepimpinan negara dengan ilmu yang membolehkan mereka memahami dan menghadapi pergolakan dunia cabaran global.2.9 Membantu melahirkan masyarakat madani dalam erti kata sebenar.2.10 Memajukan ilmu ketamadunan demi kemajuan ilmu pengetahuan seluruhnya. 1
 2. 2. 3.0 KANDUNGAN KURSUSBIL TAJUK KULIAH JAM1. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 6 1.1 Takrif dan Prinsip-Prinsip Asas Tamadun 1.2 Kelahiran dan Perkembangan Asas Tamadun 1.3 Interaksi antara Tamadun dan Cabaran Globalisasi 1.4 Tamadun dalam Konteks Globalisasi 1.5 Perbezaan dan Persamaan antara Tamadun 62. TAMADUN ISLAM: KONSEP UTAMA 2.1 Definasi Tamadun Islam 2.2 Ciri-Ciri Pembentukan Tamadun Islam 2.3 Keistimewaan Tamadun Islam 2.4 Al-Quran Sebagai Asas Utama Pembinaan Tamadun Islam 2.5 Al-Quran dan Fungsinya 2.6 Al-Sunnah dan Fungsinya 2.7 Islam dan Konsep al-Din 63. TAMADUN ISLAM: ASAS UTAMA 3.1 Akidah 3.1.1 Definasi Akidah 3.1.2 Akidah Sebagai Intisari Tamadun Islam 3.1.3 Kesamaran di dalam Memahami Akidah 3.2 Perundangan Islam (Syariah) 3.2.1 Definasi Syariah 3.2.2 Pembahagian Undang-Undang Syariah 3.2.3 Keistimewaan Undang-Undang Syariah 3.3.4 Maqasid al-Syariah(Tujuan-Tujuan Syariah) 3.4.5 Sumber Perundangan Islam 3.3 Akhlak 3.3.1 Definasi Akhlak 3.3.2 Pembahagian Akhlak4. PENGHAYATAN TAMADUN ISLAM DAN PERSEKITARAN AWAL 6 4.1 Persekitaran Awal Pembinaan Tamadun Islam 4.2 Tamadun Islam dalam Konteks Keluarga, Masyarakat dan Negara 4.3 Pemupukan Tamadun Islam dalam Realiti. 2
 3. 3. 5. SISTEM NILAI DAN INSTITUSI DALAM TAMADUN ISLAM 6 5.1 Ilmu 5.2 Pendidikan 5.3 Sosial 5.4 Ekonomi 5.5 Politik dan Kepimpinan6. JIHAD DALAM TAMADUN ISLAM 6 6.1 Konsep dan Pengertian Jihad 6.2 Kategori Jihad 6.3 Jihad dan Isu-Isu Semasa7. CABARAN KONTEMPORARI TAMADUN ISLAM 6 7.1 Islam dan Masyarakat Majmuk 7.2 Realiti dan Jatidiri Masyarakat Islam 7.3 Cabaran Globalisasi dan Masalah Pembinaan Tamadun Islam 7.4 Islam Hadhari JUMLAH JAM 424.0 KAEDAH PENGAJARANSesi pengajaran akan melalui syarahan (kuliah), perbincangan, tutorial, projek kumpulandan peperiksaan akhir.4.0 PENILAIAN KURSUSTutorial 40%Tugasan 20%Peperiksaan Akhir 40%JUMLAH 100%5.0 RUJUKAN UTAMAMohd Liki Hamid et. Al. 2002. Pengajian Tamadun Islam: Sejarah, Pencapaian danMasa Depan, Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. BhdPenerbit Universiti Malaya 2001, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, KL:PenerbitUniversiti Malaya6.0 Rujukan TambahanAbu Bakar Hamzah. 1972. Sejarah Kebudayaan Islam. Kota Bharu : Pustaka AmanPress.Abdul Rahman I. Doi. 1989. Shariah : The Islamic Law. Kuala Lumpur : A.S. Nordeen.Afzalur Rahman. 1981. Quranic Science. Singapore : Pustaka Nasional. 3
 4. 4. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1977. Islam, Faham Agama dan Asas Akhlak.Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia.Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur :International Institute of Islamic Thought and Civilization.Azami, M. M. 1988. Pengkajian Hadith : Kaedah dan Persuratan (terj). Kuala Lumpur:Pustaka Salam.Beg, M.A.J. 1980. The Image of Islamic Civilization. Kuala Lumpur : The University ofMalaya Press.Beg, M.A.J. 1980. Islamic and Western Concepts of Islamic Civilization. KualaLumpur : The University of Malaya Press.Al-Maududi, Abu A’la. 1984. Dasar-Dasar Islam (terj). Bandung : Pustaka Bandung.Muhammad Mumtaz Ali. 1994. Islam and the Western Philosophy of Knowledge.Kuala Lumpur : Pelanduk Publication.Muhammad Uthman el- Muhammady. 1971. Peradaban Islam. Kota Bharu : PustakaAman Press.Mustafa Hj. Daud. 1991. Tamadun Islam. Kuala Lumpur : Utusan Publication andDistributors.Osman Bakar. 1992. Classification of Knowledge in Islam : A Study in IslamicPhilosophy of Science. Kuala Lumpur : Institute for Political Research.Al-Qardhawi, Yusof. 1980. Matlamat dan Tujuan Ibadat Dalam Islam (terj). KualaLumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.Al-Qardhawi, Yusof. 1998. Peranan Nilai-nilai Akhlak dalam Ekonomi Islam (terj).Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam Malaysia. 4

×