BFC 2011 za izlagače

749 views

Published on

Prezentacija 2. Beogradskog festivala cveća 2011. za potencijalne izlagače iz oblasti planiranja, dizajniranja i integracije zelenila u urbanom tkivu grada, kao za i popularizaciju zdravog načina života.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BFC 2011 za izlagače

 1. 1. beogradski festival cveća 2011skc│park manjeţ │jdp│cvetni trg 16 – 18 septembar 2011.
 2. 2. BEOGRADSKI FESTIVAL CVEĆA - BFCu parku Manjež, septembar 16 -18. 2011.Šta je Beogradski Festival Cveća BFC ?Multimedijalna manifestacija izloţbenog, kulturološkog, prodajnog, edukativnog,humanitarnog i zabavnog karaktera. BFC na jednom mestu okuplja uĉesnike i izlagaĉe kojiinspiraciju nalaze u prirodi, afirmišu je kroz svoje stvaralaštvo i rad ili se bave njenomzaštitom. Teme Festivala se kreću u domenu urbane kulture proţete estetikom,elementima i postulatima prirode kao pretpostavke humanog ţivotnog i stvaralaĉkogokruţenja. Na BFC-u se okupljaju profesionalci iz razliĉitih oblasti – kulture i umetnosti,pejzaţne arhitekture i hortikulture, dizajna i arhitekture, aranţiranja i cvećarstva, ekologije izaštite ţivotne sredine, obrazovanja, sporta, privrede, civilnog sektora i medija. BFC iniciraobnovu, zaštitu i vrednovanje parkova i zelenih površina kao vaţan deo kvaliteta ţivota udanašnje vreme masovne izgradnje, betoniranja, asfaltiranja...Kako je koncipiran BFC?BFC je sastavljen iz programskih celina: struĉni skup, kulturno – umetniĉki program,promotivno – izlagaĉki i zabavno – rekreativni deo .BFC je koncipiran u pet zona:  VRT VRTova – Zona promocije  VRTeška – Beo flora Centar  VRToglavica – Zona edukacije i inovacije  VRTlog – Zona kulture i informacija, osVRT – stuĉni skup  izVRTanje – Zona odmora i VRTić deĉije animacijeSolucija „kljuĉ u ruke“Na BFC-u izlagaĉi nude rešenja širokoj populaciji posetioca kako da obogate, ozelene, oţivei odrţavaju svoje ţivotne prostore.Pejzaţisti i rasadniĉari, dizajneri i arhitekte , aranţeri i cvećari :SVI ZAJEDNO POKAZUJU SVOJA ZNANJA U CILJU OPLEMENJIVANJA ŢIVOTNOG PROSTORA IKREIRANJA URBANOG VRTA.
 3. 3. VRT VRTovazona promocijeZona u kojoj će biti izloţeni vrtovi budućnosti. Inovacije, nova rešenja i solucije za bolji izeleniji ţivot u hiperurbanoj sredini. Nove forme ozelenjavanja terasa, balkona i svih miniprostora u našem okruţenju. Zona u kojoj izlagaĉi sami kreiraju svoj prostor. Zona kojapostaje VRT VRTova Beograda.Vi ste dinamiĉni vizionista i imate ideje za zelene transformacije urbanih sredina - dodjite ipodelite ih na BFC!  Pejzaţni biroi  Arhitektonski biroi  Konceptualaci  Kreativci  Proizvodjaĉi i distributeri mobilijara
 4. 4. VRTeškaBeo Flora CentarCentralna zona festivala u kojoj posetioci mogu kupiti cvetne bukete, aranţmane, sezonskocveće, detalje enterijera i eksterijera. U ovoj zoni se nalaze štandovi za izlagaĉe iobezbedjena im je prodaja njihovih proizvoda i rukotvorina. Za izlaganje u VRTešci BeoFlora Centra oko koga se sve vrti, izlagaĉ mora da obezbedi novĉanu participaciju od 7.600dinara ( uraĉunat pdv) za sve tri dana.  Cvećari  Rasadniĉari  Mladi kreativci i dizajneri  Fabrikanti
 5. 5. VRToglavicazona edukacije i inovacijeZona u kojoj se sudaraju sadašnjost i budućnost zelene transformacije urbanih sredina.VRToglavica prikazuje grad i okolinu kroz njegovu zelenu prizmu.VRToglavica inspiriše i pokazuje kreativnost mladih i njihove projekte sadašnjosti ibudućnosti.  Javne institucije  Fakulteti beogradskog univerziteta  Srednje škole  Primenjeni umetnici  Inovativni proizvodjaĉi
 6. 6. VRTlogzona kulture i informacijaVRTlog informacija na struĉnom skupu osVRT u SKC-u. Kulturološki VRTlog u amfiteatruMuziĉke akademije. VRTlog cvetnog dizajna u JDP-u.  Predavaĉi  Bioskop na otvorenom  Muziĉki program  Ateljei cvetnog dizajna
 7. 7. izVRTanjezona odmora za sva čula / VRTić zona dečije animacijeOdmor u zelenom i za sva ĉula. Druţenje i opuštanje u ambijentu zaĉinjenom aromatiĉnimbiljkama. Degustacija plodova prirode. Prelistavanje i ĉitanje knjiga, ĉasopisa i literature oprirodi, cveću, zelenilu i kulturi ţivljenja.Zeleni deĉiji ateljei i takmiĉenje u Šumarskom višeboju. Zona deĉijeg smeha oplemeniće semobilijarom za igru na otvorenom  Proizvodjaĉi zaĉinskog bilja  Proizvodjaĉi jestivog bilja  Ĉajari  Izdavaĉi  Deĉiji kreativni ateljei  Proizvodjaĉi i distributeri mobilijara za decu
 8. 8. Medijska kampanja i promocija BFCa 2011. • Medijska kampanja poĉeće mesec dana uoĉi Festivala i obuhvatiće TV, radio i web kampanju, web prezentaciju, outdoor i indoor medije. • Uoĉi poĉetka i tokom trajanja Festivala biće postavljeni INFO pultovi BFC-a u najfrekventnijim beogradskim parkovima: Tašmajdan, Manjeţ, Pionirski park, kao i u šoping centru Ušće.Benefiti partnera i prijatelja BFCa 2011. • Projekti BFC-a usmereni su na poboljšanje kvaliteta ţivota građana, podizanje standarda u urbanoj ekologiju i zaštitu ţivotne sredine uz aktivno ukljuĉivanje svih relevantnih aktera – građana, institucija, biznis sektora, NVO i medija • Beogradski festival cveća je manifestacija od velikog edukativnog, kulturnog i turistiĉkog znaĉaja koja se organizuje po ugledu na sliĉne manifestacije u Evropi • Medijski partneri BFC-a su B92, Studio B, Alma Quattro, Masel medija, Web media agency, mnogi štampani mediji.Pregled Prvog BFCa 2010. www.bfc.rs • Objava u medijima 89 ( dnevne novine, ĉasopisi, TV, radio, WEB) • Bilbordi na 6 centralnih lokacija dve nedelje pred festival • Konferencija za štampu 23. septembra 2010, uĉesnici: sekretar sekr. za zaštitu ţivotne sredine Goran Trivan, predsednica opštine Stari grad Mirjana Boţidarević, predsednica UPASa, predsednica PUPAe, prisustvovalo 33 novinara • Struĉnom skupu su prisustvovali predstavnici opština (17), javnih institucija (15), nevladinih organizacija (14) i novinari (5), struĉno predavanje je posetilo 150 ljudi • U zoni kulture je bilo izloţeno 13 umetnika, 7 studia cvetnog dizajna, a izloţbu je posetilo 2000 ljudi, 5 vrtova je oplemenilo zeleno srce grada u zoni vrtova
 9. 9. POVELJA BEOGRADSKOG FESTIVALA CVEĆA – BFCU cilju kvaliteta BFC manifestacije komisija selekcijom potvrdjuje prisustvo svakoguĉesnika koji se obavezuje da se pridrţava povelje BFC.Tema BFC 2011Zeleni transformator – u uţem i širem smislu obuhvata transformacije u pravcu oţivljavanja,ozelenjavanja, oplemenjivanja i obogaćivanja kako malih tako i velikih ţivotnih prostora.Zeleni transformator – ukazuje i apeluje na probleme kako lokalne tako i globalne. Inspiriše i poziva dasvaki pojedinac uĉestvuje u transformaciji ka prirodnijoj, zdravijoj, kvalitetnijoj budućnosti.Zeleni transformator – transformiše elemente u zelene umetniĉke suklpture i instalacije u cilju poboljšanjakvaliteta ţivljenja.Kreirajte svoj prostor na BFCu 2011VRT VRTova – „kultivišite“ svoju publiku, tako što ćete se kreativno i drugaĉije izraziti, zapanjite svojebuduće klijente vašim modernim, dinamiĉnim imidţom koji prati poslednje tedencije i inovacije u dizajnueksterijera, pokaţite svoje kapacitete i kvalitete kroz originalnost svog izloţbenog prostora. Vaši vrtovi„komuniciraju zeleno“ i predstavljaju mesto susreta sa kupcima, klijentima, partnerima u dobroj atmosferi.VRTeška – srce festivala koje će biti u uniformisanim štandovima koje ćete imati prilike da pretvorite ucvetne i zelene oaze, na kojima ćete moći da pokaţete svoja umeća u kreiranju detalja koje posetiocimogu da kupe. Vaša kreativnost i proizvodi se stavljaju na scenu i treba da budu u duhu festivala.VRToglavica– izlaţe realizovane projekte, projekte koji su sadašnjost ka boljoj budućnosti. Bum inovacija ikreacija studenata i kreativaca. Izloţite svoje prototipe, pokaţite koliko su neophodni da budu deo lepše,zdravije i kreativnije svakodnevnice. Markirajte i ukaţite na probleme sadašnjice na atraktivan i upadljivnaĉin, neka budu primećeni, nek apeluju.VRTlog – šta je to cvetni dizajn? Budite deo tima koji će pokazati odgovor na ovo pitanje i upisati se nalistu onih koji to znaju i umeju, onih koji od prirode stvaraju umetnost bez premca i granica.izVRTanje – mesto za sve koje ćemo zajedno ušuškati u mirise i ukuse, prostor susreta i komunikacije, tuse publika festivala druţi i okuplja, odmara i uţiva, lista knjige i ĉasopise uz deĉiju igru .*pozadina manifestacije je ekološka u cilju potenciranja prirodnih, zdravih materijala, autohtonih vrsta, upotrebekvalitetnijeg načina života, u skladu sa tim apelujemo na izlagače da se toga pridržavaju u svojoj aplikacijiOrganizacioni tim BFCa Beogradski festival cveća Ravaniĉka 26 11 000 Beograd │ tel/faks: 011 3430 397 www.beogradskifestivalcveca.rs www.bfc.rs │ info@bfc.rs
 10. 10. Mapa programskih zona beogradski festival cveca Legenda Cvetni trg Zona kulture SKC kra lja m Zona promocije ilan a Zona dečije igre vrtlogZona kulture JDP Zona odmora Zona edukacije resavska BFC Zona Glavni ulazi vrt vrtova Zona promocije vrtić Zona dečije igre vrteška izvrtanje Zona odmora Beo Floral Centar vrtoglavica Zona edukacije nemanjina

×