Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.

2,435 views
2,331 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej.

 1. 1. Klienci brokera informacji. Użytkownicy informacji biznesowej. Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 16.10.2009
 2. 2. Plan prezentacji <ul><li>Użytkownicy informacji – wstęp </li></ul><ul><li>Kategoryzacje użytkowników informacji biznesowej i klientów brokera informacji </li></ul><ul><li>Klienci brokera informacji: potrzeby i zachowania informacyjne </li></ul>
 3. 3. Użytkownicy informacji – wstęp
 4. 4. Podstawowe pojęcia <ul><li>Użytkownik informacji </li></ul><ul><li>Potrzeba informacyjna </li></ul><ul><li>Zachowanie informacyjne = Information Behavior </li></ul>
 5. 5. Co to są zachowania informacyjne? <ul><li>Za: Case, Donald O. (2007). Looking for Information. A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. Second Edition. UK: Elsevier , s. 5 </li></ul><ul><li>Zachowania informacyjne obejmują zarówno (świadome) poszukiwanie informacji, jak i inne niezamierzone albo pasywne zachowania (takie jak ‘zerknięcie’ albo przypadkowe ‘natknięcie się’ na informację) oraz celowe zachowania niezwiązane z poszukiwaniem, takie jak aktywne unikanie informacji. </li></ul>
 6. 6. Rodzaje zachowań informacyjnych <ul><li>Za: Godbold, Natalya (2006). Beyond information seeking: towards a general model of information behaviour. Information Research [online], Vol. 11 No. 4, paper 269. http://InformationR.net/ir/11-4/paper269.html </li></ul><ul><li>Pozyskiwanie informacji ( information gathering ) </li></ul><ul><ul><li>aktywne, celowe poszukiwanie i gromadzenie informacji </li></ul></ul><ul><ul><li>rutynowe zbieranie informacji </li></ul></ul><ul><ul><li>przypadkowe pozyskiwanie informacji </li></ul></ul><ul><li>Reagowanie na informację ( people respond to information ) </li></ul><ul><ul><li>upowszechnianie zdobytej informacji, dzielenie się z innymi etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>taking mental note (‘może się kiedyś przyda’) </li></ul></ul><ul><ul><li>unikanie lub ignorowanie informacji </li></ul></ul><ul><ul><li>niezgoda lub niewiara w informację </li></ul></ul><ul><ul><li>ukrywanie lub niszczenie informacji </li></ul></ul>
 7. 7. Kategoryzacje użytkowników informacji biznesowej i klientów brokera informacji
 8. 8. Użytkownicy informacji biznesowej – kategoryzacja 1 <ul><li>Koncepcja ELIS: Everyday Life Information Seeking </li></ul><ul><ul><li>Savolainen, R . (1995). Everyday Life Information Seeking: Approaching Information Seeking in the Context of „Way of Life”. Library and Information Science Research Vol. 17, s. 259-294. </li></ul></ul><ul><li>Pozyskiwanie/wyszukiwanie informacji odbywa się w dwu głównych kontekstach: w związku z wykonywaną pracą oraz dla celów pozazawodowych ( job-related and non-work ) </li></ul>
 9. 9. Użytkownicy informacji biznesowej – kategoryzacja 1 cd. <ul><li>Roberts i inni* podzielili użytkowników informacji biznesowej na dwie szerokie kategorie. Do pierwszej zostali zaliczeni ludzie poszukujący informacji w związku z wykonywaną pracą, do drugiej – ci, którym informacja była potrzebna dla osiągnięcia osobistych celów. </li></ul><ul><ul><li>* Roberts, N.; Clarke, D.; Craghill, D.; White D. (1987). Uses and users of public sector business libraries: a study based on Birmingham, Manchester and Nottingham Libraries . Journal of Librarianship vol. 19 nr 4, s. 221-243. </li></ul></ul><ul><li>Zgadza się to z późniejszą koncepcją ELIS  </li></ul>
 10. 10. Użytkownicy informacji biznesowej – kategoryzacja 1 cd. <ul><li>Użytkownicy poszukujący informacji biznesowej w związku z wykonywaną pracą ( job-related information seeking ): </li></ul><ul><ul><li>przedstawiciele firm (pracownicy, przedsiębiorcy, właściciele) </li></ul></ul><ul><ul><li>przedstawiciele instytucji niekomercyjnych, organizacji społecznych, stowarzyszeń etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>naukowcy i studenci nauk ekonomicznych </li></ul></ul><ul><ul><li>pracownicy administracji publicznej </li></ul></ul><ul><ul><li>politycy, działacze </li></ul></ul><ul><ul><li>dziennikarze </li></ul></ul><ul><ul><li>osoby pragnące założyć firmy </li></ul></ul>
 11. 11. Użytkownicy informacji biznesowej – kategoryzacja 1 cd. <ul><li>Użytkownicy poszukujący informacji w kontekście pozazawodowym: </li></ul><ul><ul><li>poszukujący pracy (tj. zarówno bezrobotni jak i ci, którzy chcą pracę zmienić) </li></ul></ul><ul><ul><li>potencjalni inwestorzy (pragnący ulokować swoje oszczędności w akcjach, obligacjach, funduszach powierniczych etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>konsumenci chcący dokonać zakupu związanego z poważnym wydatkiem (nieruchomości, samochody itp.) </li></ul></ul><ul><ul><li>podatnicy poszukujący informacji podatkowej </li></ul></ul><ul><ul><li>inni (np. pasjonaci zagadnień gospodarczych, hobbyści) </li></ul></ul>
 12. 12. Użytkownicy informacji biznesowej – kategoryzacja 2 <ul><li>Za: Materska, Katarzyna (2007). Źródła informacji biznesowych – bazy danych, serwisy informacyjne i inne narzędzia wspomagające pozyskiwanie informacji gospodarczych. W: III Seminarium z cyklu Infobroker: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci. Warszawa: CPI, s. 29-77. </li></ul><ul><li>Użytkownicy instytucjonalni </li></ul><ul><li>Użytkownicy indywidualni </li></ul>
 13. 13. Użytkownicy informacji biznesowej – kategoryzacja 2 cd. <ul><li>Użytkownicy instytucjonalni: </li></ul><ul><ul><li>firmy międzynarodowe oraz MSP </li></ul></ul><ul><ul><li>instytucje finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>ministerstwa </li></ul></ul><ul><ul><li>urzędy państwowe </li></ul></ul><ul><ul><li>uniwersytety </li></ul></ul><ul><ul><li>media </li></ul></ul><ul><ul><li>wywiadownie gospodarcze </li></ul></ul>
 14. 14. Użytkownicy informacji biznesowej – kategoryzacja 2 cd. <ul><li>Użytkownicy indywidualni: </li></ul><ul><ul><li>menedżerowie firm, pracodawcy </li></ul></ul><ul><ul><li>inwestorzy </li></ul></ul><ul><ul><li>uczestnicy rynku giełdowego: emitenci, maklerzy, inwestorzy instytucjonalni i indywidualni </li></ul></ul><ul><ul><li>reklamodawcy </li></ul></ul><ul><ul><li>potencjalni biznesmeni (osoby zakładające firmę) </li></ul></ul><ul><ul><li>poszukujący pracy </li></ul></ul><ul><ul><li>dziennikarze </li></ul></ul><ul><ul><li>pracownicy naukowi i studenci </li></ul></ul><ul><ul><li>hobbyści </li></ul></ul>
 15. 15. Klienci brokera informacji: potrzeby i zachowania informacyjne
 16. 16. W jaki sposób poznać i zrozumieć potrzeby i zachowania informacyjne klientów? <ul><li>(A) Na poziomie „teoretycznym”: na podstawie literatury przedmiotu (koncepcje, modele, wyniki badań empirycznych) z zakresu nauki o informacji, ekonomiki informacji (bada m.in. potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych), nauk o zarządzaniu </li></ul><ul><li>(B) Na poziomie „praktycznym”: na podstawie komunikacji z klientem, wywiadu informacyjnego </li></ul><ul><li>Umiejętne połączenie (A) i (B) -> sukces  </li></ul>
 17. 17. Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne. Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów (1) <ul><li>Wiedza z zakresu inib </li></ul><ul><ul><li>Potrzeby i zachowania informacyjne (np. zadawane pytania, zgłaszane zapotrzebowanie) to NIE jest to samo </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrzeby informacyjne są dynamiczne, zmieniają się również w trakcie pozyskiwania i przetwarzania informacji </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrzeby informacyjne nie zawsze są uświadomione </li></ul></ul><ul><ul><li>Na potrzeby informacyjne wpływa wiele czynników, także – „niemerytoryczne” </li></ul></ul>
 18. 18. Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne. Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów (2) <ul><li>Doświadczenia praktyków </li></ul><ul><ul><li>Nie zawsze zadawane, zgłaszane pytania odzwierciedlają faktyczne potrzeby informacyjne klienta, użytkownika </li></ul></ul><ul><ul><li>Broker informacji musi określić – w komunikacji z klientem – jego rzeczywiste potrzeby informacyjne, to jest sprawa kluczowa dla sukcesu infobrokera </li></ul></ul><ul><ul><li>W trakcie współpracy z klientem często następuje modyfikacja, rozszerzenie, zmiana potrzeb i pytań: trzeba ten proces ustawicznie monitorować </li></ul></ul>
 19. 19. Potrzeby informacyjne z punktu widzenia brokera informacji: co należy ustalić w wywiadzie informacyjnym z klientem? 1 <ul><li>Na podstawie m.in. Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 86-91. </li></ul><ul><li>Wymagania użytkowników dotyczące treści informacji: </li></ul><ul><ul><li>Czego ma dotyczyć poszukiwana informacja? Przedmiot? Zakres treściowy? Zasięg (chronologiczny, formalny, geograficzny, językowy)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Czemu ma służyć? Do jakich zadań? Do rozwiązania jakich problemów? </li></ul></ul><ul><ul><li>Oczekiwany stopień szczegółowości informacji? </li></ul></ul><ul><ul><li>Pożądana kompletność/selektywność informacji? </li></ul></ul><ul><ul><li>Poufność? Wyłączność informacji? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jakość informacji – aktualność, neutralność, nowość, prawdziwość (?), precyzja, rzetelność, unikatowość, użyteczność, wiarygodność? </li></ul></ul>
 20. 20. Potrzeby informacyjne z punktu widzenia brokera informacji: co należy ustalić w wywiadzie informacyjnym z klientem? 2 <ul><li>W jakiej formie i postaci ma być dostarczona i przedstawiona informacja? </li></ul><ul><ul><li>Na jakim nośniku? Drukowana? Elektroniczna? Inna? </li></ul></ul><ul><ul><li>Graficzna? Multimedialna? Numeryczna? Tekstowa? </li></ul></ul><ul><ul><li>W jakim stopniu/zakresie i w jaki sposób przetworzona? W postaci bazy danych? Bibliografii? Materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w Sieci? Notatki? Rankingu? Raportu? Opracowania analityczno-syntetycznego? Serwisu WWW? Streszczenia? Wykazu? Zbioru materiałów źródłowych? Zestawienia? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jak obszerna? </li></ul></ul><ul><ul><li>Formalna (np. pisemny raport)? Nieformalna (przekaz ustny)? </li></ul></ul><ul><ul><li>W jakim języku? Język potoczny? Techniczny? Obcy? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jak dostarczona? Email? Osobiście? Poczta tradycyjna? </li></ul></ul>
 21. 21. Potrzeby informacyjne z punktu widzenia brokera informacji: co należy ustalić w wywiadzie informacyjnym z klientem? 3 <ul><li>Termin i koszty uzyskania informacji: </li></ul><ul><ul><li>Np. czy ważniejsza jest kompletność informacji czy pośpiech? </li></ul></ul><ul><ul><li>Jasne określenie relacji pomiędzy zakresem usługi informacyjnej a kosztami </li></ul></ul><ul><ul><li>AIIP: Code of Ethical Business Practice http://www.aiip.org/AboutAIIP/aiipethics.html „ Give clients the most current and accurate information possible within the budget and time frames provided by the clients. Help clients understand the sources of information used and the degree of reliability which can be expected from those sources. ” </li></ul></ul>
 22. 22. Wartość dodana w pracy brokera informacji <ul><li>Creating Value-added Research & Analysis. Quantum 2 Whitepaper 4.10.02. Leadership Series: Service Definition. http://scientific.thomson.com/quantum2/media/pdfs/value_add.pdf </li></ul><ul><ul><li>The Six Steps to Creating Value-added Research & Analysis: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identify the Business Context </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Determine the Questions or Understand the „Whole Question” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Create the Value-added Content </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analyze and Answer the „So What”? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Share Your Results: Package & Deploy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Follow Up and Get Feedback </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Materiały dodatkowe o użytkownikach informacji <ul><li>Cisek, Sabina (2008). Badanie zachowań informacyjnych użytkowników bibliotek: metodologia Sense-Making [online]. W: Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników. Red. Maria Kocójowa. Kraków: IINiB UJ. http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/cisek-n.pdf </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina (2009). Metodologia badań użytkowników informacji w świetle anglojęzycznej literatury przedmiotu w XXI wieku [prezentacja online] http://www.slideshare.net/sabinacisek/metodologia-badan-uzytkownikw-informacji-w-xxi-wieku </li></ul><ul><li>Cisek, Sabina (2009). Użytkownicy informacji [prezentacja online]. http://149.156.173.122/~cisek/uzytkownicy_informacji/uzytk_info.ppt </li></ul>

×