KompetansemåL Horisontalt

1,860 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KompetansemåL Horisontalt

 1. 1. Et hovedmål for hvert årstrinn: NB! Dette er et forslag. Lagt fram på faggruppemøte 20. april 2009. Vg1: Vg2: Vg3: Mestringsglede og nysgjerrighet Profesjonalisering Fordypning og akademisering Førsteårselevene skal ha fokus på Andreårselevene får litt mer krav på Tredjeårselevene skal bli mer fortrolig mestringsglede; lære seg maskin- og seg til profesjonalisering; suksess er med studieteknikk og hva som kreves programvare i den grad at de er trygge summen av en masse små ting som på høyre utdanningsnivå. – og det IKKE er teknologien som gjøres korrekt. bremser dem. De har færre timer og mer rigide Bransjestandarder og fagplaner enn på først, og andre året. Pluss at de opparbeider en viss apetitt utdanningsstandarder. på fagene. Nyskape, dokumentere, vurdere og sette inn i en større sammenheng Nyskape, vurdere og begrunne “Reprodusere”, beskrive og begrunne Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 1
 2. 2. Beskrivelse av felles programfag Vg1 Vg2 Vg3 Mediekommunikasjon Mediekommunikasjon Medier i samfunnet Programfaget dreier seg om Programfaget dreier seg om Hovedområdet omfatter kommunikasjonsmetoder og analyse og bruk av ulike medier forhold knyttet til innhold, fortellerteknikker som kan brukes i og kommunikasjonsmetoder. Det presentasjonsformer og publisering formidling av budskap i ulike medier dreier seg også om innsikt i hva som innen tradisjonelle og nye medier. mot forskjellige målgrupper. skiller journalistikk og markeds- kommunikasjon. I hovedområdet inngår drøfting av Programfaget omfatter bruk av medier medienes rolle og innflytelse på og medienes rolle, makt og historie. Programfaget omfatter praktisk individ og samfunn nasjonalt og arbeid og analyse av medier, internasjonalt, og problemstillinger Regelverk, etikk og kildekritikk inngår i mediepåvirkning og medievaner på knyttet til demokratiske og etiske programfaget. individ- og samfunnsnivå. retningslinjer for medienes virksomhet. Programfaget omfatter også etiske og juridiske sider ved medienes virksomhet, konsekvenser for kommunikasjonsvirksomheten og endret bruk av mediene som følge av ny teknologi og samfunnsendringer. Design- og produksjonskompetanse står sentralt. Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 2
 3. 3. Mediekommunikasjon – en sammenlikning av læreplanene Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vg1 Vg2 Vg3 • gjøre rede for enkle • bruke ulike kommunikasjons- • drøfte problemstillinger kommunikasjonsmodeller modeller for å analysere egne og knyttet til journalistikk, andres medieprodukter informasjonsvirksomhet og • formidle budskap tilpasset markedskommunikasjon forskjellige målgrupper • drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon • drøfte hvordan nye medier kan • gjøre rede for kjennetegn påvirke utviklingen av innhold, ved dramaturgi og ulike • bruke ulike former for forteller- presentasjonsformer og publisering fortellerteknikker innenfor sentrale teknikk og dramaturgi i egne i tradisjonelle og nye medier, og sjangere innen tekst-, bilde- og tekst-, bilde- og lydproduksjoner vurdere hvordan dette påvirker lydmediene eller en kombinasjon av og kombinasjoner av disse, og samfunnet dem begrunne valgene • utøve enkel analyse og kildekritikk • analysere bruk av kilder innen ulike innen ulike sjangrer og formater i medier og i egne produkter, og selv radio, bilde, avis, film, fjernsyn og utøve kildekritikk multimedier • bruke yrkesfaglige arbeidsmetoder • gjøre rede for hva som særpreger innen journalistikk, informasjon og reklame, informasjon og journalistikk reklame, tilpasset målgruppe og medium i egne produksjoner • drøfte forskjeller mellom journalistikk og markedskommunikasjon Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 3
 4. 4. Mediekommunikasjon – en sammenlikning av læreplanene Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vg1 Vg2 Vg3 • gjøre rede for medienes funksjon • drøfte forholdet mellom eierstruktur, • drøfte forholdet mellom demokrati i samfunnet og deres rolle som kommersielle interesser, medietilbud og medier med vekt på moderne maktfaktor og innhold i ulike nasjonale medier offentlighet • drøfte hvordan mediene kan • drøfte mediepåvirkning og • drøfte forholdet mellom makt og påvirke menneskers oppfatning av medievaner i forhold til individ og medier, medietilbud og medienes individ og samfunn og forholdet samfunn rolle nasjonalt og internasjonalt mellom majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper • finne fram til og analysere eksempler • vurdere mediene som sosialiserende som belyser medienes rolle i faktor og medienes evne til å påvirke • følge regelverk og etiske normer forhold til urfolk, nasjonale og individ og samfunn som regulerer medie- og etniske minoriteter, og drøfte disse kommunikasjonsvirksomhet, i arbeid gruppenes muligheter til å nå fram i • vurdere hvordan og i hvilken grad med egne medieprodukter mediene ulike grupper, urfolk og nasjonale og etniske minoriteter blir satt på • drøfte medienes produkter i lys • drøfte ulike muligheter for å nå fram dagsordenen og framstilt i nasjonale av regelverk og etiske normer i mediene og internasjonale medier som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomhet • forklare grunnleggende prinsipper • vurdere egne uttrykk inn i en for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet uttrykkshistorisk sammenheng • beskrive hovedtrekkene i og ta hensyn til dem i eget arbeid mediehistorien • analysere ulike medieprodukter med henblikk på tekst, bilde og lyd i mediehistorien Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 4
 5. 5. Mediekommunikasjon – forsøk på sammenfatning Mediekommunikasjon (Medier i samfunnet, Vg3) er … • Strategisk kommunikasjon, fortellerteknikker, mediebruk i en historisk og juridisk kontekst. • På Vg2/Vg3 eskaleres læringsmålene til analyse (generelt) med fokus på differensiering mellom journalistikk, informasjon og reklame/markedsføring • Design- og produksjonskompetanse står sentralt Vg1 Eksempler på vekting og handlingsrom: Kan integreres i prosjektoppgaver: Vg2 Kan integreres i prosjektoppgaver: Vg3 Kan integreres i prosjektoppgaver: • Bruke kommunikasjonsstrategier • Bruke kommunikasjonsstrategier • Vurdere egne uttrykk inn i en • Dramaturgi og fortellerteknikk • Dramaturgi og fortellerteknikk uttrykkshistorisk sammenheng • Medie/uttrykkshistorie • Yrkesfaglige metoder • Analysere egne og andres medie- produkter i mediehistorisk perpektiv Kan ivaretas i fagrapport, etc: Kan ivaretas i fagrapport, etc: Kan ivaretas i fagrapport, etc: • Analyse og kildekritikk • Analysere egene og andres • Demokrati og medier • Redegjøre for ulikheter mellom kommunikasjonsstrategier • Alt om medier i en internasjonal mediebransjene • Mediemakt, eierstrukturer kontekst • Medienes rolle i et mikro- og makroperspektiv Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 5
 6. 6. Beskrivelse av felles programfag Vg1 Vg2 Vg3 Mediedesign og medieuttrykk Mediedesign og medieuttrykk Innholdsproduksjon Programfaget handler om idé, Programfaget omhandler kreative Hovedområdet inkluderer ulike faser i form, uttrykk og funksjon knyttet til ferdigheter og yrkesrettet metodikk av et medieprodukt og forhold knyttet kommunikasjon gjennom tekst, lyd og for idéutvikling. til kommunikasjon, etikk og gjeldende bilde. regelverk. Programfaget dreier seg om Programfaget dreier seg om oppøving produkters form, uttrykk og funksjon, Innholdsproduksjon omfatter arbeid av kreative ferdigheter og utforming knyttet til kommunikasjon gjennom med skriftlige og sammensatte tekster av medieprodukter. tekst, lyd og bilde rettet mot ulike og utvikling av uttrykksformer og målgrupper. virkemidler i medieprodukter. Programfaget omfatter uttrykkshistorie på grunnleggende Programfaget omfatter også nivå. uttrykkshistorie som grunnlag for utvikling av eget uttrykksrepertoar. Bruk av ulike designmessige virkemidler i medieproduksjoner Kommunikasjons- og inngår i programfaget. produksjonskompetanse for å skape designløsninger står sentralt. Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 6
 7. 7. Mediedesign og medieuttrykk – en sammenlikning av læreplanene Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vg1 Vg2 Vg3 (Innholdsproduksjon) • bruke aktuelle teknikker for • utarbeide mediedesign for • utforske, utvikle og drøfte idéskaping og idéutvikling medieprodukter til papir-, skjerm- og kommunikasjon, fortellerteknikk, innen tekst, lyd og bilde eller lydmedier på bakgrunn av ideer hos dramaturgi og uttrykksformer i kombinasjoner av dem ulike oppdragsgivere, og begrunne medieprodukter og presentasjoner designmessige virkemidler • bruke skisseteknikker til å visualisere • identifisere, vurdere og anvende ideer • bruke ulike teknikker i idéutvikling retoriske virkemidler og fra research til ferdig konsept, argumentasjon i medieprodukter • drøfte sammenhengen mellom dokumentere prosessen med innhold, struktur og kommunikasjon idéskisser og presentere konseptet i egne og andres medieprodukter for en oppdragsgiver • formidle et budskap ved bruk av • bruke komposisjonsprinsipper innen balanse, bevegelse, kontrast, rytme tekst, bilde og lyd og drøfte hvordan og framheving de ulike elementene påvirker hverandre • bruke dramaturgi og fortellerteknikker i egne • bruke ulike dramaturgiske modeller medieproduksjoner i egne produksjoner og drøfte dramaturgien i egne og andres • velge typografi som passer til produkter budskap, uttrykk og layout, og bruke typografiske prinsipper for å oppnå • bruke typografi i elektroniske og god lesbarhet i ulike medier trykte medier tilpasset budskap, uttrykk og medievalg Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 7
 8. 8. Mediedesign og medieuttrykk – en sammenlikning av læreplanene Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vg1 Vg2 Vg3 (Innholdsproduksjon) • beskrive og bruke form- og • bruke form og farger som • bruke tidligere tiders uttrykk som fargekontraster virkemidler i egne produksjoner og inspirasjonskilde for egne uttrykk vurdere virkemidlene • velge lyd i forhold til budskapet • bruke lyssetting for å fremme • bruke prinsipper for lys som komposisjon og design i virkemiddel i visuell kommunikasjon bildeproduksjoner, og vurdere bruk av lys • bruke prinsipper for utsnitt og perspektiv i komposisjon av bilder • bruke det utvidede tekstbegrepet for å drøfte uttrykksfellesskap i ulike • gjøre rede for utviklingen av tegn medieuttrykk gjennom tidene og symboler og bruke dem bevisst i egne arbeider Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 8
 9. 9. Mediedesign og medieuttrykk – forsøk på sammenfatning Mediedesign og medieuttrykk (Innholdsproduksjon, Vg3) er … • Produkter innen lyd, tekst, bilde og kombinasjoner av disse – basert på kreative ferdigheter, beherske virkemidler, forankret i medie- og uttrykkshistorie og yrkesrettet metodikk • Kommunikasjons- og produksjonskompetanse for å skape designløsninger står sentralt Vg1 Eksempler på vekting og handlingsrom: Bruke: Vg2 + bruke: Vg3 + bruke: • metoder for idéskaping • research som grunnlag for konsept • utforske • skisseteknikker • lys • bruke tidligere tiders uttrykk som • komposisjonsprinsipper • mediehistorie inspirasjonskilde for egne uttrykk • dramaturgi og fortellerteknikker • typografi • lyd • utsnitt og perspektiv Akademisk: + akademisk: + akademisk: • drøfte form, innhold og struktur • begrunne/dokumentere • retorikk • semiotikk Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 9
 10. 10. Beskrivelse av felles programfag Vg1 Vg2 Vg3 Medieproduksjon Medieproduksjon Innholdsproduksjon Programfaget dreier seg om å Programfaget dreier seg om Hovedområdet omfatter produksjon planlegge og gjennomføre en planlegging, bearbeiding, av innhold i medieprodukter i ulike medieproduksjon, individuelt og i gjennomføring og vurdering av egne sjangrer til ulike medier. samarbeid med andre. medieproduksjoner etter yrkesfaglige standarder. Programfaget omfatter produksjon, bearbeiding, oppbevaring og Bruk av verktøy, teknologi og utstyr distribusjon i aktuelle formater. står sentralt. Programfaget omfatter Programfaget dreier seg også om bruk av arbeidsmetoder og sammenhenger mellom teknologisk produksjonsverktøy. utvikling og muligheter i arbeid med medieprodukter. Kommunikasjons- og design- kompetanse, både i produksjon og i framstilling av tradisjonelle produkter og ved nyskaping, står sentralt. Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 10
 11. 11. Medieproduksjon – en sammenlikning av læreplanene Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vg1 Vg2 Vg3 (Innholdsproduksjon) • planlegge, produsere og presentere • planlegge, gjennomføre og vurdere • planlegge, produsere, publisere, tekst, lyd, stillbilder, levende bilder produksjoner i tekst, bilde, lyd dokumentere og drøfte innhold i og kombinasjoner av disse i aktuelle og kombinasjoner av disse i ulike medieprodukter i ulike sjangrer og formater og standarder til trykte og formater og til ulike medier for ulike medier elektroniske medier • bruke grunnleggende • produsere og drøfte medieprodukter • bruke relevante metoder fagterminologi og forklare ulike i tråd med etiske normer og for kvalitetssikring av egen medietypers produksjonsforløp fra gjeldende regelverk arbeidsprosess og eget produkt idé til ferdig produkt • bruke tidsmessig verktøy, • bruke prinsipper for programvare og annet teknisk utstyr prosjektstyring, kvalitetssikring på en forsvarlig måte og kostnadsberegning av en medieproduksjon • oppbevare råmateriale og bearbeidet materiale på en faglig • velge og bruke utstyr og forsvarlig måte programvare tilpasset produkt og rammevilkår • beregne kostnader ved en medieproduksjon • behandle og vedlikeholde utstyr for medieproduksjon Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 11
 12. 12. Medieproduksjon – en sammenlikning av læreplanene Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Vg1 Vg2 Vg3 (Innholdsproduksjon) • gjøre rede for sammensmelting • lagre medieprodukter i ulike • vurdere faktorer som påvirker innen ulike medier som følge av formater på lagringsmedier arbeidsmiljøet og forholde seg teknologisk og samfunnsmessig og gjøre rede for aktuelle til ergonomiske prinsipper og utvikling distribusjonsformater i ulike medier gjeldende regelverk • forklare hvordan arbeidet kan • bruke ulike filformater, oppløsning, tilrettelegges ergonomisk, og ivareta komprimering, vektor- og bitmap- dette i daglig arbeid grafikk tilpasset ulike medier • gjøre rede for ulike fargerom og fargestyring for å oppnå lik fargegjengivelse fra design til publisering for trykte og elektroniske medier • bruke blender, lukker, brennvidder og ISO-verdier på kameraer • bruke maler og sideombrekkings- program for mediegrafikerfaget • tilrettelegge egen arbeidsplass etter ergonomiske prinsipper, og arbeide på en ergonomisk måte Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 12
 13. 13. Medieproduksjon – forsøk på sammenfatning Medieproduksjon (Innholdsproduksjon, Vg3) er … • Planlegge, produsere og presentere tekst, lyd, stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse i aktuelle formater og standarder til trykte og elektroniske medier • Vurdere egen og andres produkter jfr. yrkesfaglige standarder • Kommunikasjon- og designkompetanse samt bruk av verktøy, og utstyr står sentralt Vg1 Eksempler på vekting og handlingsrom: Bruke: Vg2 + bruke: Vg3 + bruke: • planlegge og gjennomføre • prosjektstyring, prosjektkostnader, • bruke relevante metoder og verktøy • behandle og vedlikeholde utstyr • ergonomi • fargerom, fargestyring • kamera (blender, lukker, ISO etc) • maler og sideombrekkings-program for mediegrafikerfaget Akademisk: + akademisk: + akademisk: • drøfte form, innhold og struktur • vurdere og bruke fagterminologi • drøfte jfr. etikk og regelverk • semiotikk Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 13
 14. 14. Medier i saMfunnet (Vg3) innholdsproduksjon (Vg3) MediekoMMunikasjon Mediedesign og Medieuttrykk Mediedeproduksjon journalistikk • strategisk kommunikasjon, • produkter innen lyd, tekst, bilde • planlegge, produsere og inforMasjon fortellerteknikker, mediebruk i en og kombinasjoner av disse – presentere tekst, lyd, stillbilder, reklaMe historisk og juridisk kontekst. basert på kreative ferdigheter, levende bilder og kombinasjoner beherske virkemidler, forankret av disse i aktuelle formater elektroniske Medier • design- og produksjons- i medie- og uttrykkshistorie og og standarder til trykte og trykte Medier kompetanse står sentralt yrkesrettet metodikk elektroniske medier • kommunikasjons- og • kommunikasjon- og design- strategisk kommunikasjon; produksjonskompetanse for kompetanse samt bruk av verktøy, • Budskap å skape designløsninger står og utstyr står sentralt • Medievalg sentralt • Medieuttrykk • idé Vg1 • Bruke kommunikasjonsstrategier • metoder for idéskaping • planlegge og gjennomføre • Manus • Dramaturgi og fortellerteknikk • skisseteknikker • bruke relevante metoder og verktøy • Medie/uttrykkshistorie • komposisjonsprinsipper • ergonomi innhold; • dramaturgi og fortellerteknikker • grafisk design • typografi • foto, illustrasjon • lyd • film, video • utsnitt og perspektiv • lyd, musikk • • Bruke kommunikasjonsstrategier Dramaturgi og fortellerteknikk Vg2 • • research som grunnlag for konsept lys • • prosjektstyring, prosjektkostnader, behandle og vedlikeholde utstyr form; • grafisk produksjon; trykk, web • Yrkesfaglige metoder • mediehistorie • fargerom, fargestyring • postproduksjon; film, foto, lyd • Analysere egne og andres • kamera (blender, lukker, ISO etc) medieprodukter i mediehistorisk • maler og sideombrekkings-program formidling; perpektiv for mediegrafikerfaget • trykksak • nett; web, podcast, håndholdt etc • Vurdere egne uttrykk inn i en uttrykkshistorisk sammenheng Vg3 • • utforske bruke tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne uttrykk • etermedier; tV og radio • event Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 14
 15. 15. Hva er kompetanse? MediekoMMunikasjon Mediedesign og Medieuttrykk Medieproduksjon Holdning • finne fram til og analysere eksempler • vurdere faktorer som påvirker • oppbevare råmateriale og bearbeidet som belyser medienes rolle i forhold til arbeidsmiljøet og forholde seg til materiale på en faglig forsvarlig måte urfolk, nasjonale og etniske minoriteter, ergonomiske prinsipper og gjeldende • behandle og vedlikeholde utstyr for og drøfte disse gruppenes muligheter til regelverk medieproduksjon å nå fram i mediene Kunnskap • utøve enkel analyse og kildekritikk innen ulike sjangrer og formater i radio, bilde, • drøfte sammenhengen mellom innhold, struktur og kommunikasjon i egne og • gjøre rede for ulike fargerom og fargestyring for å oppnå lik avis, film, fjernsyn og multimedier andres medieprodukter fargegjengivelse fra design til publisering • analysere ulike medieprodukter • gjøre rede for utviklingen av tegn og for trykte og elektroniske medier med henblikk på tekst, bilde og lyd i symboler og bruke dem bevisst i egne • gjøre rede for sammensmelting innen mediehistorien arbeider ulike medier som følge av teknologisk og samfunnsmessig utvikling Ferdigheter • bruke ulike former for forteller-teknikk og dramaturgi i egne tekst-, bilde- og • bruke aktuelle teknikker for idéskaping og idéutvikling innen tekst, lyd og bilde • velge og bruke utstyr og programvare tilpasset produkt og rammevilkår lydproduksjoner og kombinasjoner av disse eller kombinasjoner av dem • planlegge, gjennomføre og vurdere • bruke yrkesfaglige arbeidsmetoder innen • bruke ulike teknikker i idéutvikling fra produksjoner i tekst, bilde, lyd og journalistikk, informasjon og reklame, research til ferdig konsept, dokumentere kombinasjoner av disse i ulike formater tilpasset målgruppe og medium i egne prosessen med idéskisser og presentere og til ulike medier produksjoner konseptet for en oppdragsgiver Medier og koMMunikasjon © 2009 Fagplaner – lokal tilpasning side 15

×