VDABSECTORRAPPORTSECTOR GEZONDHEIDSZORG
SECTORRAPPORTGEZONDHEIDSZORG  VOORJAAR 2012
SECTORRAPPORT                            GEZONDHEIDSZORG                    ...
VDAB Sectorrapporten Inleiding Invalshoek Deze sectorrapporten vertrekken van de vraagzijde van de arbeidsmarkt. We bren...
Figuur 1 Structuur van het secto rrapport                   TEWERKSTELLING IN VLAANDEREN        ...
BINNENLANDSE WERKGELEGENHEID Situering van de sectorWat betekent deze indicator?De binnenlandse werkgelegenheid heeft bet...
Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst                         ...
LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID Subsector en regioWat betekent deze indicator?De loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid...
Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst                         ...
LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID GeslachtWat betekent deze indicator?De loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid betreft a...
Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst                         ...
LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID LeeftijdWat betekent deze indicator?De loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid betreft a...
Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst                         ...
LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID ArbeidsregimeWat betekent deze indicator?Op basis van het arbeidsregime van de loontrekkend...
Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst                         ...
JOBS StatuutWat betekent deze indicator?Jobs zijn het aantal vervulde arbeidsplaatsen in de in Vlaanderen gevestigde prod...
Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst                         ...
JOBS Jobcreatie en jobdestructieWat betekent deze indicator?Jobcreatie en -destructie worden gemeten als het verschil tus...
Bron: RSZ en Dynam-belgium.org                                              ...
JOBS Loontrekkende jobsWat betekent deze indicator?Dit zijn de jobs die in loondienst worden uitgeoefend. W erknemers kun...
Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst                         ...
BEDRIJVEN VestigingsgrootteWat betekent deze indicator?Een onderneming kan op één enkele plaats gevestigd zijn of meerder...
Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst                         ...
VACATURES Ontvangen door VDABWat betekent deze indicator?Vacatures zijn openstaande arbeidsplaatsen waarvoor de werkgever...
Bron: VDAB Studiedienst                                                  ...
VACATURES Ontvangen door VDAB           Figuur 36 Aantal ontvangen vacatures van de sector: Indeling naar Resoc...
Bron: VDAB Studiedienst                                                  ...
KNELPUNTBEROEPEN KnelpuntvacaturesWat betekent deze indicator?Niet elke vacature voor een knelpuntberoep geraakt moeilijk...
Bron: VDAB Studiedienst                                                  ...
REMEDIËRING Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)Wat betekent deze indicator?De individuele beroepsopleid...
Bron: VDAB Studiedienst                                                  ...
BIJLAGE  Nace-codesDeze sector omvat:NACE OMSCHRIJVING86101  Algemene ziekenhuizen, m.u. v. geriatrische en gespecialise...
GEZONDHEIDSZORG  - 34 -
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gezondheidszorg

269 views
203 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gezondheidszorg

 1. 1. VDABSECTORRAPPORTSECTOR GEZONDHEIDSZORG
 2. 2. SECTORRAPPORTGEZONDHEIDSZORG VOORJAAR 2012
 3. 3. SECTORRAPPORT GEZONDHEIDSZORG Inhoudstafel3- 4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding5- 6 Binnenlandse werkgelegenheid: Situering van de sector7- 8 Loontrekkende werkgelegenheid: Subsector en regio9 - 10 Loontrekkende werkgelegenheid: Geslacht11 - 12 Loontrekkende werkgelegenheid: Leeftijd13 - 14 Loontrekkende werkgelegenheid: Arbeidsregime15 - 16 Jobs: Statuut17 - 18 Jobs: Jobcreatie en jobdestructie19 - 20 Jobs: Loontrekkende jobs21 - 22 Bedrijven: Vestigingsgrootte23 - 26 Vacatures: Ontvangen door VDAB27 - 28 Knelpuntberoepen: Knelpuntvacatures29 - 30 Remediëring: Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)31 - 32 Bijlage: NACE-codes Foto’s: Pascal Vyncke, SeniorenNet.be -2-
 4. 4. VDAB Sectorrapporten Inleiding Invalshoek Deze sectorrapporten vertrekken van de vraagzijde van de arbeidsmarkt. We brengen de tewerkstelling in Vlaande- ren per sector in kaart en bekijken de kenmerken. De sectorindeling is gebaseerd op de NACE-classificatie van 2008 die ondernemingen indeelt volgens economische activiteiten. Op die manier wijken we dus af van de indeling in paritaire comités die op werknemersniveau zijn gede- finieerd. Eén onderneming kan werknemers uit diverse paritaire comités tewerkstellen, terwijl de werknemers uit éénzelfde paritair comité in diverse economische activiteiten aan de slag kunnen zijn. Beide indelingen zijn zo ver- schillend dat ook de cijfers niet vergelijkbaar zijn. Voor een sectorrapportering op basis van paritair comité verwijzen we naar de rapporten van het Departement Werk en Sociale Economie http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2012-02-06-WSE.aspx In onze sectorindeling worden aanverwante activiteiten gegroepeerd. Op het eind van elk sectorrapport staan de opgenomen activiteiten opgelijst. Databronnen In dit rapport wordt gebruik gemaakt van cijfers die beschikbaar worden gesteld in de Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE. Het gaat dus om ver- werkte cijfers van diverse sociale zekerheidsinstellingen (vb. RSZ, RSZPPO, RSVZ…). Daarnaast publiceren we ook cijfers van de VDAB zelf. Er is de voorkeur gegeven aan administratieve data eerder dan cijfers die gebaseerd zijn op enquêtes zoals de En- quête naar de Arbeidskrachten. Structuur van het sectorrapport Figuur 1 toont hoe het rapport is opgebouwd. De tewerkstelling kan uitgedrukt worden in het aantal personen dat in Vlaanderen tewerkgesteld wordt nl. de binnenlandse werkgelegenheid, of het aantal arbeidsplaatsen dat er in Vlaanderen is nl. de jobs. Deze jobs zijn de ingevulde arbeidsplaatsen in de Vlaamse vestigingen. W e spreken hier bewust over vestigingen en niet over bedrijven of ondernemingen. Een onderneming met vestigingen in Vlaanderen kan haar hoofdzetel heb- ben in Brussel. De openstaande arbeidsplaatsen worden uitgedrukt in vacatures. Eén van de r emediëringsinstrumenten die VDAB hanteert om werkzoekenden aan het werk te krijgen is de Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO).-3- Sectorrapport
 5. 5. Figuur 1 Structuur van het secto rrapport TEWERKSTELLING IN VLAANDEREN Personen of VTE Arbeidsplaatsen BINNENLANDSE JOBS WERKGELEGENHEID Ingevulde arbeidsplaatsen VESTIGINGEN Openstaande arbeidsplaatsen IBO VACATURES Remediëringsinstrument Regionale verdeling In het rapport zijn de cijfers ook beschikbaar gesteld op regionaal niveau. Resoc staat voor Regionaal Sociaalecono- misch Overlegcomité. Dit comité groepeer t de sociale partners van de regionale SERR (Sociaal-Economische Raad van de Regio) samen met vertegenwoordigers van de lokale besturen (gemeenten en provincie). Voor Resoc Lim- burg is er gekozen om verder uit te splitsen naar streektafels omdat de regio anders te ruim is. Deze streektafels zijn er trouwens ook gekomen om de betrokkenheid van de lokale besturen te verhogen. Ze kunnen er werken aan streekgebonden knelpunten inzake sociale economie die door de provinciale RESOC-werking ondersteund worden. Vlaam s rapport Naast de rapportering op sectorniveau is er ook een Vlaams rapport waarin de cijfers voor de gehele economie zijn opgenomen en de sectoren worden gebenchmarkt. Er is bewust gekozen om de Vlaamse cijfers niet telkens op te nemen in de sectorrapporten.GEZONDHEIDSZORG -4-
 6. 6. BINNENLANDSE WERKGELEGENHEID Situering van de sectorWat betekent deze indicator?De binnenlandse werkgelegenheid heeft betrekking op de arbeid die wordt ingezet in de Vlaamse vestigingen. De binnenlandsewerkgelegenheid kan bijgevolg worden omschreven als het totale aantal personen (vanaf 15 jaar) dat een hoofdjob heeft inVlaanderen. Ook studenten, PW A’ers behoren hiertoe.Ter verduidelijking, de werkende bevolking is de som van de binnenlandse werkgelegenheid en het saldo grensarbeid. Figuur 2 Werkgelegenheid in Vlaanderen : Indeling naar hoofdsecto r en aandeel sector (2009) 2% Primaire sector 57.251 22% 28% Secundaire sector 581.583 Tertiaire sector 1.160.306 Gezond- heids- Quartaire sector 758.067 zorg 5% 43% Figuur 3 Werkgelegenheid in de sector: Indeling naar statuut (2009) 1% 16% Loontrekkend 115.756 Zelfstandig 23.145 Helper 1.442 83%-5- Sectorrapport
 7. 7. Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst jaargemiddeld e 2009Met ruim 140.000 werknemers behoort de gezondheidszorg tot de groter e sectoren van de Vlaamse economie op vlak vanwerkgelegenheid. De sector neemt ook een belangrijk deel van de quartaire sector in.Ondanks de crisis kende de werkgelegenheid nog een groei van 2,1% in 2009. Figuur 4 Werkgelegenheid in Vlaanderen : Indeling naar sector en evolutie (jaargemiddelde 2009 t.o.v. 2008) Groot- en kleinhandel 434.1 16 +0,1% Onderwijs 211.644 +2,6% Zakelijke dienstverlening 210.033 +2,4% M aatschappelijke dienstverlening 205.498 +5,3% Bouw 173.960 -0,4% Transport, logistiek en post 154.027 -1,6% Openbare besturen 149.428 -0,8% M etaal 148.241 -6,6% Gezondheidszorg 140.342 +2,1% Horeca en toerisme 112.900 +0,0% Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 95.449 -9,7% Dranken, voeding en tabak 69.201 -0,7% Chemie, rubber en kunststof 65.132 -3,3% Primaire sector 57.251 -0,0% Financiële diensten 55.275 -1,5% Informatica, media en telecom 50.970 +0,1% Diensten aan personen 47.535 +2,6% Ontspanning, cultuur en sport 34.007 +2,6% Textiel, kleding en schoeisel 28.784 -12,5% Energie, water en afvalverwerking 26.940 +6,2% Grafische nijverheid, papier en karton 22.738 -3,6% Hout- en meubelindustrie 20.313 -4,9% Vervaardiging van bouwmaterialen 19.661 -0,7% Overige dienstverlening 17.147 +1,1% Overige industrie 6.613 -5,3%GEZONDHEIDSZORG -6-
 8. 8. LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID Subsector en regioWat betekent deze indicator?De loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid betreft alle personen vanaf 15 jaar en ouder met een job die in loonverbandwordt uitgevoerd. Figuur 5 Loontrekkende werkgeleg enheid in Vlaanderen: Indeling naar leeftijd en geslach t: 3 belangrijkste subsectoren binnen de secto r (2009) 19% Ziekenhuizen 95.402 81% 14% Ov erige menselijk e gezondheidsz org 11.037 86% 13% Praktijken van artsen en tandartsen 9.316 87% < 25 jaar 25 - 49 jaar >= 50 jaar Mannen Vrouwen De gezondheidszorg is weinig opgedeeld in subsectoren. Het grootste deel van de werkgelegenheid is te vinden in de zieken- huizen. Opvallend is een belangrijk aandeel ouderen en een klein aandeel jongeren, wat duidt op redelijk wat vergrijzing in deze steeds groeiende sector. In alle activiteiten zien we dat meer dan 4 op 5 werknemers vrouw is. Er is een sterke regionale spreiding van de werkgelegenheid, en deze verdeling is niet helemaal in verhouding met de bevol- kingsaantallen. Zo is de werkgelegenheid in deze sector in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg relatief laag tegenover de andere regio’s.-7- Sectorrapport
 9. 9. Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst jaargemiddeld e 2009 Figuur 6 Loontrekkende werkgeleg enheid in Vlaanderen: Indeling naar Resoc: 3 belangrijkste subsectoren binnen de secto r (2009) Overige menselijke gezondheidszorg Praktijken van artsen en tandartsen Ziekenhuizen Antwerpen 16.765 1.550 1.385 Mechelen 5.449 366 399 Turnhout 4.158 587 478 Prov. Antwerpen 26.372 2.504 2.262 Halle-Vilvoorde 2.679 553 470 Leuven 11.700 795 814 Prov. Vlaams-Brabant 14.380 1.348 1.284 Brugge 7.695 714 582 Westhoek 2.413 396 182 Zuid-West-Vlaanderen 4.285 616 286 Oostende 1.849 195 183 Midden-West-Vlaanderen 4.149 297 352 Prov. West-Vlaanderen 20.390 2.219 1.585 Zuid-Oost-Vlaanderen 5.830 757 634 Dender-Waas 4.249 854 496 Gent en rand 11.757 1.142 1.428 Meetjesland-Leiestreek 1.457 413 215 Prov. Oost-Vlaanderen 23.293 3.166 2.774 Midden-Limburg 5.251 685 716 West-Limburg 762 208 127 Zuid-Limburg 2.833 391 248 Noord-Limburg 1.183 314 194 Maasland 939 204 127 Prov. Limburg 10.967 1.801 1.412 Vlaanderen 95.402 11.037 9.316GEZONDHEIDSZORG -8-
 10. 10. LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID GeslachtWat betekent deze indicator?De loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid betreft alle personen vanaf 15 jaar en ouder met een job die in loonverbandwordt uitgevoerd. Hier wordt de loontrekkende werkgelegenheid onderverdeeld naar geslacht. Figuur 7 Loontrekkende werkgeleg enheid in de secto r: Indeling naar gesla cht (2009) 17,7% Mannen 20.438 Vrouw en 95.318 82,3% Figuur 8 Loontrekkende werkgeleg enheid in de secto r: Indeling naar gesla cht en Reso c (2009) Mannen Vrouwen Antwerpen 3.754 15.946 Mechelen 928 5.287 Turnhout 743 4.480 Prov. Antwerpen 5.424 25.714 Halle-Vilvoorde 584 3.119 Leuven 3.136 10.174 Prov. Vlaams-Brabant 3.719 13.293 Brugge 1.719 7.272 Westhoek 423 2.568 Zuid-West-Vlaanderen 711 4.476 Oostende 364 1.862 Midden-W est-Vlaanderen 701 4.096 Prov. West-Vlaanderen 3.919 20.274 Zuid-Oost-Vlaanderen 1.120 6.100 Dender-Waas 747 4.853 Gent en rand 3.002 11.324 Meetjesland-Leiestreek 232 1.853 Prov. Oost-Vlaanderen 5.102 24.130 Midden-Limburg 1.119 5.532 West-Limburg 132 964 Zuid-Limburg 610 2.861 Noord-Limburg 188 1.503 Maasland 224 1.047 Prov. Limburg 2.274 11.907 Vlaanderen 20.438 95.318-9- Sectorrapport
 11. 11. Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst jaargemiddeld e 2009 Figuur 9 Evolutie loontrekkende werkg elegenheid in de sector: Indeling naar geslach t en jaar 2008 20.024 93.197 2009 20.438 95.318 Mannen Vrouwen Figuur 10 Aandeel vrouwen in de loontrekkend e werkgelegenheid in de sector: Indeling naar Resoc (2009)De vrouwen maken ruim 82% van de tewerkstelling in de gezondheidszorg uit. Er zijn wel regionale verschillen. In de regio’svan de grotere c entrumsteden Brugge, Gent, Antwerpen en Leuven ligt het aandeel van de vrouwen wat lager.GEZONDHEIDSZORG - 10 -
 12. 12. LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID LeeftijdWat betekent deze indicator?De loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid betreft alle personen vanaf 15 jaar en ouder met een job die in loonverbandwordt uitgevoerd. Hier wordt de loontrekkende werkgelegenheid onderverdeeld naar leeftijd. Figuur 11 Loontrekkende werkg elegenheid in de secto r: Indeling naar leeftijdscategorie (2009) 7,0% < 25 jaar 8.070 25,4% 25 - 49 jaar 78.278 >= 50 jaar 29.407 67,6% Figuur 12 Loontrekkende werkg elegenheid in de secto r: Indeling naar leeftijdscategorie en Reso c (2009) < 25 jaar 25 - 49 jaar >= 50 jaar Antwerpen 1.279 13.410 5.011 Mechelen 421 4.281 1.512 Turnhout 402 3.616 1.206 Prov. Antwerpen 2.102 21.307 7.729 Halle-Vilvoorde 267 2.542 893 Leuven 744 9.114 3.451 Prov. Vlaams-Brabant 1.011 11.657 4.344 Brugge 639 5.741 2.612 Westhoek 260 2.009 722 Maar liefst één vierde van de werkne- Zuid-West-Vlaanderen 405 3.558 1.224 mers in de gezondheidszorg is 50 jaar of Oostende 165 1.419 643 ouder. Het aandeel van ouderen is het Midden-West-Vlaanderen 414 3.219 1.165 grootst in Oostende, Brugge, Gent en Prov. West-Vlaanderen 1.881 15.945 6.367 rand, en Zuid-Limburg - Haspengouw. Zuid-Oost-Vlaanderen 477 5.061 1.683 Het aandeel jongeren is het hoogst in Dender-Waas 420 3.781 1.398 de W es t ho e k, Mi dd e n- W es t- Gent en rand 883 9.473 3.970 Vlaanderen, Noord-Limburg en Maas- Meetjesland-Leiestreek 143 1.449 493 land. Prov. Oost-Vlaanderen 1.923 19.765 7.544 Midden-Limburg 489 4.601 1.562 West-Limburg 85 774 238 Zuid-Limburg 275 2.212 985 Noord-Limburg 176 1.109 405 Maasland 128 909 233 Prov. Limburg 1.153 9.605 3.422 Vlaanderen 8.070 78.278 29.407- 11 - Sectorrapport
 13. 13. Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst jaargemiddeld e 2009 Figuur 13 Evolutie to tale loontrekkende werkgelegenheid in de sector: Indeling naar leeftijdscategorie en jaa r 2008 7.767 78.383 27.071 < 25 jaar 25 - 49 jaar 2009 8.070 78.278 29.407 >= 50 jaar Figuur 14 Aandeel <25 jarigen in de loontrekkende werkgelegenheid in de sector: Indeling naar Reso c (2009) Figuur 15 Aandeel >=50 jarig en in de loontrekkende werkgelegenheid in de sector: Indeling naar Resoc (2009)GEZONDHEIDSZORG - 12 -
 14. 14. LOONTREKKENDE WERKGELEGENHEID ArbeidsregimeWat betekent deze indicator?Op basis van het arbeidsregime van de loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid kan het aantal voltijdse equivalenten(VTE) afgeleid worden. Dit geeft het arbeidsvolume aan binnen de sector, waardoor deze indicator beter geschikt is als vergelij-kingsbasis tussen verschillende sectoren. Figuur 16 Loontrekkende werkg elegenheid in de secto r: Indeling naar arbeidsregime (2009) Voltijds 51.608 44,6% Deeltijds 64.148 55,4% Figuur 17 Loontrekkende werkg elegenheid in de secto r: Personen en VTE (2009) 113.221 115.756 75.585 77.279 Personen VTE 2008 2009 Figuur 18 Loontrekkende werkg elegenheid in de secto r: Indeling naar arbeidsregime, geslach t en leeftijd (2009) Mannen Vrouwen 14.000 70.000 12.000 60.000 10.000 50.000 8.000 40.000 6.000 30.000 4.000 20.000 2.000 10.000 0 0 <25 jaar 25-49 jaar >=50 jaar <25 jaar 25-49 jaar >=50 jaar Voltijds Deeltijds- 13 - Sectorrapport
 15. 15. Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst jaargemiddeld e 2009 Figuur 19 Loontrekkende werkg elegenheid in de secto r: Indeling naar arbeidsregime en Reso c (2009) Voltijds Deeltijds Antwerpen 8.863 10.837 Mechelen 2.503 3.711 Turnhout 2.187 3.036 Prov. Antwerpen 13.554 17.584 Halle-Vilvoorde 1.613 2.089 Leuven 6.073 7.236 Prov. Vlaams-Brabant 7.686 9.326 Meer dan de helft van de werknemers is Brugge 4.033 4.959 deeltijds aan de slag. Dit hangt ook samen Westhoek 1.138 1.853 met het grote aandeel vrouwen in de ge- Zuid-West-Vlaanderen 2.109 3.078 zondheidszorg. Uitzendarbeid is niet in deze Oostende 889 1.338 grafiek opgenomen omdat ze in de sociale Midden-W est-Vlaanderen 2.082 2.715 zekerheidscijfers bij de uitzendsector ge- Prov. West-Vlaanderen 10.251 13.942 voegd wordt . Zuid-Oost-Vlaanderen 3.536 3.685 Dender-Waas 2.122 3.478 Er zijn toch redelijk grote r egionale verschil- Gent en rand 7.803 6.524 len merkbaar. In Gent en rand, Zuid-Oost- Meetjesland-Leiestreek 746 1.340 Vlaanderen en Maasland ligt het aandeel Prov. Oost-Vlaanderen 14.206 15.026 voltijdse arbeid hoger dan in de andere Midden-Limburg 2.908 3.744 regio’s. West-Limburg 346 750 Zuid-Limburg 1.441 2.031 Noord-Limburg 564 1.127 Maasland 653 618 Prov. Limburg 5.911 8.269 Totaal 51.608 64.148 Figuur 20 Aandeel voltijds arbeidsregime in de loontrekkende werkg elegenheid in d e secto r: Ind eling naar Reso c (2009)GEZONDHEIDSZORG - 14 -
 16. 16. JOBS StatuutWat betekent deze indicator?Jobs zijn het aantal vervulde arbeidsplaatsen in de in Vlaanderen gevestigde productie-eenheden. Een job kan als loontrekken-de, zelfstandige of helper ingevuld worden en hoofd- of bijberoep zijn. Arbeidsplaatsen van werknemers die afwezig zijn we-gens ziekte, verlof of tijdelijke werkloosheid worden ook geteld als jobs. Arbeidsplaatsen van werknemers in voltijdse loopbaan-onderbreking of tijdskrediet worden niet geteld als jobs. Figuur 21 Aantal jobs in de secto r: Indeling naar statuut (2010) 0,9% Loontrekkend 17,8% 120.832 Zelfstandig 26.461 Helper 1.309 81,3% Figuur 22 Aandeel loontrekkende jobs in de secto r: Indeling naar Resoc (2010)- 15 - Sectorrapport
 17. 17. Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst jaargemiddeld e 2010Er zijn ongeveer 4,5 loontrekkenden te-genover 1 zelfstandige. Het aandeel vande loontrekkenden is lager in de regio’sMeetjesland-Leiestreek, Halle-Vilvoordeen West-Limburg.GEZONDHEIDSZORG - 16 -
 18. 18. JOBS Jobcreatie en jobdestructieWat betekent deze indicator?Jobcreatie en -destructie worden gemeten als het verschil tussen het aantal jobs op 30 juni 2010 en 30 juni 2009 van een on-derneming. Op vestigingsniveau wordt er meer dynamiek waargenomen dan op het niveau van de onderneming maar hierwordt geen rekening mee gehouden. Als het aantal arbeidsplaatsen in een onderneming op het eind van de periode groter isdan in het begin, is er sprake van jobcreatie. Als het aantal jobs op het einde kleiner is dan in het begin, spreken we van jobde-structie. Figuur 23 Jobcrea tie en -d estructie in de sector: Figuur 24 Netto aangroei aantal jobs in de sector: Indeling naar bedrijfsgrootte (juni 2010 t.o.v. juni 2009) Indeling naar bedrijfsgrootte (juni 2010 t.o.v. juni 2009) +894 0-9 w n +3,4% -681 +204 10-49 w n +2,2% -133 +152 50-199 w n +0,7% -120 +3.040 > 199 w n +3,5% -120 Figuur 25 Aantal bedrijven en aantal jobs in de sector: Indeling naar b edrijfsg rootte (juni 2010 t.o.v. juni 2009) Bedrijven Jobs 6.321 52 85 3.232 148 4.667 3.887 84.414 0-9 wn 10-49 wn 50-199 wn > 199 wn- 17 - Sectorrapport
 19. 19. Bron: RSZ en Dynam-belgium.org Cijfers juni 2010 t.o.v. juni 2009Achter de netto-evolutie van jobs gaat een ruimere dynamiek van jobcreatie en -destructie schuil. In alle bedrijfsgroottes iseen toename van de werkgelegenheid merkbaar. De sterkste dynamiek vindt plaats bij de grootste bedrijven waar er veeljobs zijn gecreëerd. De impact op de totale sector is heel groot omdat bijna vier vijfde van de werkgelegenheid door dezegrotere ondernemingen wordt gecreëerd.GEZONDHEIDSZORG - 18 -
 20. 20. JOBS Loontrekkende jobsWat betekent deze indicator?Dit zijn de jobs die in loondienst worden uitgeoefend. W erknemers kunnen een job uitoefenen bij meerdere werkgevers. Ar-beidsplaatsen ingevuld door uitzendkrachten worden geteld als jobs van het uitzendkantoor en niet van de onderneming waarze effectief werken. Dit betekent dat het aantal jobs wordt onderschat indien veel gebruik gemaakt wordt van uitzendarbeid. Gent en rand, Antwerpen en Leuven zijn qua absoluut aantal loontrekkende jobs de belangrijkste regio’s. Het aandeel van de gezondheidssector in het totaal aantal loontrekkende jobs is het grootst in Oostende, Brugge, Gent en rand, Zuid-Oost-Vlaanderen, Leuven en Zuid-Limburg - Haspengouw. De sector is er in quasi elke regio op vooruitgegaan. De groei was het grootst in Antwerpen, Noord- en West-Limburg en Maasland.- 19 - Sectorrapport
 21. 21. Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst jaargemiddeld e 2010 Figuur 26 Aantal loontrekkende jobs in d e secto r: Ind eling naar Reso c (2010) Figuur 27 Aandeel van de secto r in het totaal aantal loontrekkende jobs: Indeling naar Resoc (2010) Figuur 28 Evolutie van het aantal loontrekkende jobs in de sector: Indeling naar Resoc (jaargemiddelde 2010 t.o.v. 2009)GEZONDHEIDSZORG - 20 -
 22. 22. BEDRIJVEN VestigingsgrootteWat betekent deze indicator?Een onderneming kan op één enkele plaats gevestigd zijn of meerdere vestigingen met personeel hebben. De ondernemings-grootte wordt hier berekend op vestigingsniveau. Dit betekent dat grote bedrijven met meerdere vestigingen worden opge-splitst. Voor alle duidelijkheid spreken we dan ook over vestigingsgrootte. Dit betekent dat alle arbeidsplaatsen in Vlaanderenmeegenomen worden, ook als de hoofdzetel van een onderneming buiten Vlaanderen gelegen is. Figuur 29 Aantal vestigingen in de secto r: Indeling naar vestigingsgrootte (2010) 2,9% 3,0% 0-9 wn 3.731 8,2% 10-49 wn 359 50-199 wn 126 > 199 wn 131 85,8% Figuur 30 Aantal vestigingen in de secto r: Indeling naar vestigingsgrootte en Reso c (2010) 0-9 wn 10-49 wn 50-199 wn > 199 wn Antwerpen 590 61 15 25 Mechelen 183 15 5 7 Turnhout 242 19 4 7 Prov. Antwerpen 1.015 94 24 39 Halle-Vilvoorde 257 25 2 6 Leuven 256 31 11 10 Prov. Vlaams-Brabant 513 55 13 16 Brugge 195 15 10 9 Westhoek 140 8 6 4 Zuid-West-Vlaanderen 161 11 8 8 Oostende 75 6 3 5 Midden-West-Vlaanderen 142 9 3 6 Prov. West-Vlaanderen 713 49 30 32 Zuid-Oost-Vlaanderen 205 26 7 8 Dender-Waas 240 32 11 5 Gent en rand 301 39 17 11 Meetjesland-Leiestreek 156 9 4 4 Prov. Oost-Vlaanderen 901 105 39 28 Midden-Limburg 219 25 7 5 West-Limburg 86 7 3 1 Zuid-Limburg 140 7 5 5 Noord-Limburg 86 7 4 2 Maasland 60 9 1 3 Prov. Limburg 590 55 20 16 Vlaanderen 3.731 359 126 131- 21 - Sectorrapport
 23. 23. Bron: Steunpunt WSE i.s.m. Departement WSE - Bewerking VDAB Studiedienst jaargemiddeld e 2010 Figuur 31 Aandeel vestigingen met minder dan 50 werknemers: Indeling naar Resoc (2010) Figuur 32 Aandeel vestigingen met meer dan 199 werknemers: Indeling naar Reso c (2010Hoewel de grote ondernemingen voor de meeste tewerkstelling zorgen, zijn de kleine vestigingen oververtegenwoordigd.Bijna 86% van de vestigingen telt minder dan 10 werknemers. In sommige regio’s ligt dit aandeel nog hoger: Meetjesland-Leiestreek, Halle-Vilvoorde, Turnhout en Midden- en W est-Limburg. In Oostende, Brugge, Zuid-West-Vlaanderen en Maas-land zijn er relatief meer grote ondernemingen actief dan in de rest van Vlaanderen.* Noot bij Figuur 30: doo r het afronden van de cijfers op het niveau van de regio, is de so m van de regio’s gro ter dan het to-taal.GEZONDHEIDSZORG - 22 -
 24. 24. VACATURES Ontvangen door VDABWat betekent deze indicator?Vacatures zijn openstaande arbeidsplaatsen waarvoor de werkgever op zoek is naar een kandidaat-werknemer. Werkgeverskunnen deze vacatures melden aan de VDAB. In de cijfers wordt enkel rekening gehouden met vacatures uit het normaal eco-nomisch circuit zonder uitzendopdrachten (NECzU). Ook vacatures in het kader van tewerkstellingsmaatregelen worden buitenbeschouwing gelaten. Tot slot zijn ook de vacatures in de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling uit de cijfers gehaald.De regionale verdeling is gebaseerd op de hoofdzetel van de onderneming. Over de plaats van tewerkstelling is er onvoldoendeinformatie beschikbaar. Vacatures ‘buiten Vlaanderen’ kunnen dus afkomstig zijn van ondernemingen met hoofdzetel in Brusselmaar met vestigingen in Vlaanderen. Omgekeerd kunnen de ontvangen vacatures uit een regio eigenlijk tewerkstelling in eenvestiging buiten deze regio betekenen. Figuur 33 Aantal ontvangen vacatures in Vlaanderen: Aandeel van de sector (2010) 4,6% Gezondheidszorg 8.726 Andere 182.894 95,4% Figuur 34 Vacatu regraad (openstaande vacatures t.o.v. loon trekkende jobs): Evolutie 1,3% 1,1% 1,1% 2008 2009 2010- 23 - Sectorrapport
 25. 25. Bron: VDAB Studiedienst jaartotaal 2010 Figuur 35 Aantal ontvangen vacatures van de sector: 10 belangrijkste beroepsg roepen (2010) Paramedicus, verzorging 4.580 Huisbew aarder, schoonmaker 838 Andere bureaubedienden 710 Hotel- en keukenpersoneel 371 Secretaresse, dactylografe 330 Andere hogere bedienden 313 Kader privé-sector 248 Technicus 169 Andere in de diensten 167 Opvoeder 1644,6% van alle ontvangen vacatures komt uit de gezondheidszorg, dat is bijna in verhouding met het aandeel van de sector inde binnenlandse werkgelegenheid.Bij de vacaturegraad zetten we het jaargemiddelde van de openstaande vacatures af tegenover de som van het aantal loon-trekkende jobs en de openstaande vacatures (volgens de definitie van het Steunpunt W erk en Sociale Economie). Deze indi-cator geeft dus het aandeel van de arbeidsplaatsen in de sector aan die niet ingevuld is. De vacaturegraad lag in 2009 en2010 op 1,1% wat iets lager is dan de 1,3% van 2008.Veruit de meeste vacatures betreffen paramedicus, verzorging maar ook huisbewaarder, schoonmaker en ander e bureaube-dienden worden geregeld gevraagd.GEZONDHEIDSZORG - 24 -
 26. 26. VACATURES Ontvangen door VDAB Figuur 36 Aantal ontvangen vacatures van de sector: Indeling naar Resoc (2010) Aantal vacatures Antwerpen 1.584 Mechelen 583 Turnhout 1.003 Prov. Antwerpen 3.170 Halle-Vilvoorde 281 Leuven 536 Prov. Vlaams-Brabant 817 Brugge 655 Westhoek 167 Zuid-West-Vlaanderen 278 Oostende 225 Antwerpen is de koploper wat betreft het absoluut Midden-West-Vlaanderen 203 aantal vacatures. Prov. West-Vlaanderen 1.528 Zuid-Oost-Vlaanderen 400 Het r elatieve belang van de sector in het totaal aantal vacatures is het grootst in Brugge, Turnhout en Dender-Waas 425 Maasland. Gent en rand 775 Meetjesland-Leiestreek 157 Prov. Oost-Vlaanderen 1.757 Midden-Limburg 259 West-Limburg 90 Zuid-Limburg 180 Noord-Limburg 130 Maasland 128 Prov. Limburg 787 Buiten Vlaanderen 667 Eindtotaal 8.726- 25 - Sectorrapport
 27. 27. Bron: VDAB Studiedienst jaartotaal 2010 Figuur 37 Aandeel ontvangen vacatures van de sector t.o .v. to taal aantal vacatu res: Indeling naar Resoc (2010)GEZONDHEIDSZORG - 26 -
 28. 28. KNELPUNTBEROEPEN KnelpuntvacaturesWat betekent deze indicator?Niet elke vacature voor een knelpuntberoep geraakt moeilijk ingevuld. Bij de vacatures voor knelpuntberoepen waar het meerdan 90 dagen (of 3 maand) duurde voor ze ingevuld raakten, spreken we van knelpuntvacatures.Ook hier is voor de regionale verdeling rekening gehouden met de regionale knelpunten die kunnen afwijken van de Vlaamselijst van knelpuntberoepen. Figuur 38 Aandeel knelpuntvacatures Figuur 39 Aandeel knelpuntvacatures in de sector (2010) in alle sectoren (2010) 24,9% 22,5% 75,1% 77,5% Geen knelpuntvacatures Knelpuntvacatures Bijna één vierde van de ontvangen vacatures in de gezondheidszorg betreft knelpuntvacatures, wat iets meer is dan het ge- middelde over alle sectoren. De meeste knelpuntvacatures zijn te vinden bij de beroepen verpleegkundige, schoonmaker en kinesitherapeut. Het aandeel van de knelpuntvacatures in het totaal aantal vacatures in de sector is in een aantal regio’s heel groot met name in Meetjesland-Leiestreek en W est- en Midden-Limburg.- 27 - Sectorrapport
 29. 29. Bron: VDAB Studiedienst jaartotaal 2010 Figuur 40 Aantal knelpuntvacatures in de secto r: 10 belangrijkste clusters van knelpuntberoepen (2010) Verpleegkundige 561 Schoonmaker 140 Kinesitherapeut 99 Verzorgende 50 Ergotherapeut 14 Chauffeur-ambulancier 11 Begeleider PAB 8 Informaticus 7 Keukenpersoneel 7 Opvoeder 6 Figuur 41 Aandeel van de knelpuntvacatures in het totaal aantal vaca tures van de secto r: Indeling naar Resoc (2010)GEZONDHEIDSZORG - 28 -
 30. 30. REMEDIËRING Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO)Wat betekent deze indicator?De individuele beroepsopleiding in de onderneming is een opleiding waarbij een cursist op de werkplek wordt getraind en be-geleid. Het bedrijf betaalt geen loon en RSZ, enkel een productiviteitspremie. Na deze opleiding is het bedrijf verplicht om decursist aan te werven met een contract voor onbepaalde duur. Figuur 42 Aantal gestarte IBO’s in Vlaanderen: aandeel van de secto r (2010) 0,9% Gezondheidszorg 104 Andere 11.697 99,1% Figuur 43 Aantal gestarte IBO’s in de secto r: Indeling naar ken merk (2010) Geslacht 10 94 M V Leeftijd 44 53 7 <25 j. 25-49 j. >=50 j. Scholingsniveau 19 61 24 Laag Midden Hoog Knelpuntberoep 15 89 Knelpunt Geen knelpunt Origine 89 15 EU Niet-EU Werkloosheidsduur 83 15 6 <1 j. 1-2 j. 2-5 j. >5 j. De gezondheidszorg is goed voor amper 1% van alle Individuele Beroepsopleidingen in de Onderneming (IBO). Tegenover het belang van de sector in de totale werkgelegenheid (5%) staan dus weinig IBO’s. Er worden vooral vrouwen via IBO tewerkge- steld. De leeftijd is relatief gelijk verdeeld behalve wat betreft de 50-plussers. Vooral veel middengeschoolden worden ge- vraagd. Allochtonen en langdurig werkzoekenden vinden moeilijker de weg naar een IBO. Het gaat maar bij een minderheid van de IBO’s om één van de knelpuntberoepen.- 29 - Sectorrapport
 31. 31. Bron: VDAB Studiedienst jaartotaal 2010 Figuur 44 Aantal gestarte IBO’s in de secto r: Indeling naar Resoc (2010) Figuur 45 Aandeel van de gestarte IBO’s t.o.v. aantal loontrekkende jobs in de sector: Indeling naar Resoc (2010)GEZONDHEIDSZORG - 30 -
 32. 32. BIJLAGE Nace-codesDeze sector omvat:NACE OMSCHRIJVING86101 Algemene ziekenhuizen, m.u. v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen86102 Geriat rische ziekenhuizen86103 Gespecialiseerde ziekenhuizen86104 Psychiatrische ziekenhuizen86109 Overige hospit alisatiediensten86210 Huisartsprakt ijken86220 Praktijken van specialist en86230 Tandartsprakt ijken86901 Activit eit en van medische laboratoria86902 Activit eit en van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken86903 Ziekenvervoer86904 Activit eit en op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen86905 Ambulante revalidatieactivit eiten86906 Verpleegkundige activit eiten86907 Activit eit en van vroedvrouwen86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.- 31 - Sectorrapport
 33. 33. GEZONDHEIDSZORG - 34 -

×