Ummoua2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ummoua2

on

 • 952 views

งานสุขภาพช่องปากคนพิการ รพสต.อุ่มเม่า

งานสุขภาพช่องปากคนพิการ รพสต.อุ่มเม่า

Statistics

Views

Total Views
952
Views on SlideShare
919
Embed Views
33

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 33

http://www.oha-th.com 33

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ummoua2 Ummoua2 Presentation Transcript

  • ข้อมูล ทั่วไปดชอบ 11 หมู่บาน 1,019 หลังคาเร ้ากร 4,298 คน
  • *รพ.สต.อุมเม่า ่ เจ้าหน้าที่ 4 คน - (นักวิชาการสาธารณสุข2 พยาบาลวิชาชีพ 1 จพง.ทันตฯ 1) - ลูกจ้าง 4 คน อสม.109 คน
  • หลักการทำางาน ประชา ชน ทฤษฎี ภาคี สามเหลี่ยม เครือ เขยื้อนภูเขา ภาครัฐ ข่าย รพ./ในท้อง รพ.สต. ถิ่น
  • ร่วมกันสร้าง และใช้ แผนที่ทางเดินยุทธ ศาตร์ในการวางเป้าหมายการดูแลสุขภาพในชุมชน คือ ปชช.มี พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม ภายใต้วถีิ ความพอเพียง
  • ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน-พัฒนาข้อมูล/ประชาสัมพันธ์-เพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่-เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่ารักษา มีบ้านเป็นเตียงผู้ปวย ่-บริการเชิงรุก ทุกคนสามารถจัดการได้- สร้างการมีสวนร่วม มีจิตอาสา ่-ระบบส่งต่อ-ส่งกลับ-ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ภายใต้วิถีพอเพียง
  • บทบาท รพ.สต. ค้นหา/ขึ้นทะเบียน/ปัญหาเบื้องต้น พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ/ผู้นำา/ ผู้ดูแลผู้พิการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ร่วมออกเยี่ยมประเมินสภาพร่างกายค้นหา ปัญหาผู้ป่วย/ญาติ วิกแบบแก้ไขปัญหาร่ภาพบสังคม เศรษฐกิจ สรุปผล ด้านสุข วมกั ทีมสหวิชาชีพ สภาพแลดล้อมที่อยู่อาศัย
  • พัฒนาศักยภาพ บุคลากรอบรมการดูแลผู้พิการ 24 ก.ย. 53
  • ศึกษาดูงาน อบต.โจดหนองแก อ.พล จ. ขอนแก่น อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
  • กิจกรรมการดำาเนินงานในพื้นที่
  • ประวัตการ ิ เจ็บป่ป่วนย วยเป็ เบาหวานและความดัน โลหิตสูง  ปี 2538 มีอาการแขนขาซีก ขวาไม่มแรง ซีกซ้ายอ่อนแรง ี  ปี 2553 มีเป็นโรคหัวใจ ขณะ นีรับการรักษา ที่ ้ รพ.โพนทอง โดยรถกู้ชพ บาง ี ครังให้ลูกไป ้ รับยาแทน  สภาพผู้ป่วย ช่วยเหลือตัวเอง ได้น้อย แขน ขาซีกขวาไม่มี แรง ซีกซ้ายอ่อนแรง  ประเภทความพิการ ทางกาย และการเคลื่อนไหว ระดับ 4
  • สภาพที่อยู่อาศัย  บ้าน 2 ชันครึ่งไม้ ครึ่งตึก ้ อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน เวลากลาง วัน จะนั่งอยู่บนแคร่ที่เจาะรูไว้ สำาหรับปัสสาวะ อุจจาระ มี อาหาร นำ้าดืม อุปกรณ์การกิน ่ ที่นอน  สภาพบ้านรก มีกลิ่นอับ อากาศไม่ถ่ายเท  หน้าบ้านเลี้ยงวัว กองฟืน หลัง บ้านเป็นคอกควาย
  • เจ้าหน้าที่ รพ.สต.อุ่มเม่า ตรวจ สุขภาพช่องปาก