ข้อมูล     ทั่วไปดชอบ 11 หมู่บาน 1,019 หลังคาเร       ้ากร 4,298 คน
*รพ.สต.อุมเม่า     ่ เจ้าหน้าที่ 4 คน - (นักวิชาการสาธารณสุข2 พยาบาลวิชาชีพ 1   จพง.ทันตฯ 1) - ลูกจ้าง 4 คน อสม.1...
หลักการทำางาน      ประชา       ชน         ทฤษฎี ภาคี  สามเหลี่ยม เครือ  เขยื้อนภูเขา ภาครัฐ ข่าย  ...
ร่วมกันสร้าง และใช้ แผนที่ทางเดินยุทธ ศาตร์ในการวางเป้าหมายการดูแลสุขภาพในชุมชน คือ ปชช.มี พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม ภายใต...
ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน-พัฒนาข้อมูล/ประชาสัมพันธ์-เพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่-เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่ารักษา มีบ้าน...
บทบาท    รพ.สต.  ค้นหา/ขึ้นทะเบียน/ปัญหาเบื้องต้น  พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ/ผู้นำา/  ผู้ดูแลผู้พิการ  ประสานงานกับหน...
พัฒนาศักยภาพ    บุคลากรอบรมการดูแลผู้พิการ 24   ก.ย. 53
ศึกษาดูงาน อบต.โจดหนองแก อ.พล จ.        ขอนแก่น  อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมการดำาเนินงานในพื้นที่
ประวัตการ ิ เจ็บป่ป่วนย   วยเป็ เบาหวานและความดัน    โลหิตสูง    ปี 2538 มีอาการแขนขาซีก    ขวาไม่มแรง ซีก...
สภาพที่อยู่อาศัย     บ้าน 2 ชันครึ่งไม้ ครึ่งตึก          ้     อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน เวลากลาง     ...
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.อุ่มเม่า ตรวจ    สุขภาพช่องปาก
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Ummoua2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ummoua2

761 views
671 views

Published on

งานสุขภาพช่องปากคนพิการ รพสต.อุ่มเม่า

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
761
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ummoua2

 1. 1. ข้อมูล ทั่วไปดชอบ 11 หมู่บาน 1,019 หลังคาเร ้ากร 4,298 คน
 2. 2. *รพ.สต.อุมเม่า ่ เจ้าหน้าที่ 4 คน - (นักวิชาการสาธารณสุข2 พยาบาลวิชาชีพ 1 จพง.ทันตฯ 1) - ลูกจ้าง 4 คน อสม.109 คน
 3. 3. หลักการทำางาน ประชา ชน ทฤษฎี ภาคี สามเหลี่ยม เครือ เขยื้อนภูเขา ภาครัฐ ข่าย รพ./ในท้อง รพ.สต. ถิ่น
 4. 4. ร่วมกันสร้าง และใช้ แผนที่ทางเดินยุทธ ศาตร์ในการวางเป้าหมายการดูแลสุขภาพในชุมชน คือ ปชช.มี พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม ภายใต้วถีิ ความพอเพียง
 5. 5. ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน-พัฒนาข้อมูล/ประชาสัมพันธ์-เพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่-เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่ารักษา มีบ้านเป็นเตียงผู้ปวย ่-บริการเชิงรุก ทุกคนสามารถจัดการได้- สร้างการมีสวนร่วม มีจิตอาสา ่-ระบบส่งต่อ-ส่งกลับ-ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ภายใต้วิถีพอเพียง
 6. 6. บทบาท รพ.สต. ค้นหา/ขึ้นทะเบียน/ปัญหาเบื้องต้น พัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพ/ผู้นำา/ ผู้ดูแลผู้พิการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนการดำาเนินงาน ร่วมออกเยี่ยมประเมินสภาพร่างกายค้นหา ปัญหาผู้ป่วย/ญาติ วิกแบบแก้ไขปัญหาร่ภาพบสังคม เศรษฐกิจ สรุปผล ด้านสุข วมกั ทีมสหวิชาชีพ สภาพแลดล้อมที่อยู่อาศัย
 7. 7. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรอบรมการดูแลผู้พิการ 24 ก.ย. 53
 8. 8. ศึกษาดูงาน อบต.โจดหนองแก อ.พล จ. ขอนแก่น อบต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 9. 9. กิจกรรมการดำาเนินงานในพื้นที่
 10. 10. ประวัตการ ิ เจ็บป่ป่วนย วยเป็ เบาหวานและความดัน โลหิตสูง  ปี 2538 มีอาการแขนขาซีก ขวาไม่มแรง ซีกซ้ายอ่อนแรง ี  ปี 2553 มีเป็นโรคหัวใจ ขณะ นีรับการรักษา ที่ ้ รพ.โพนทอง โดยรถกู้ชพ บาง ี ครังให้ลูกไป ้ รับยาแทน  สภาพผู้ป่วย ช่วยเหลือตัวเอง ได้น้อย แขน ขาซีกขวาไม่มี แรง ซีกซ้ายอ่อนแรง  ประเภทความพิการ ทางกาย และการเคลื่อนไหว ระดับ 4
 11. 11. สภาพที่อยู่อาศัย  บ้าน 2 ชันครึ่งไม้ ครึ่งตึก ้ อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้าน เวลากลาง วัน จะนั่งอยู่บนแคร่ที่เจาะรูไว้ สำาหรับปัสสาวะ อุจจาระ มี อาหาร นำ้าดืม อุปกรณ์การกิน ่ ที่นอน  สภาพบ้านรก มีกลิ่นอับ อากาศไม่ถ่ายเท  หน้าบ้านเลี้ยงวัว กองฟืน หลัง บ้านเป็นคอกควาย
 12. 12. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.อุ่มเม่า ตรวจ สุขภาพช่องปาก

×