ความรู้พื้นฐานงานทันตสุขภาพคนพิการ

4,385 views

Published on

โดย ทพญ.มณฑลิกานต์ ปาระมี รพช.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ความรู้พื้นฐานงานทันตสุขภาพคนพิการ

 1. 1. more_bam@hotmail.com . . 1
 2. 2. . . .. . 2
 3. 3. +16-17 ? . . . 3
 4. 4. . . 4
 5. 5. 1.9 17, 214 1,200 ,, , , , , , . . 5
 6. 6. ,. . 6
 7. 7. 5 1), 2) , 3) , 4) 5) . . 7
 8. 8. 6/1820/70 18 70 6 20 30 subtitle . . 8
 9. 9. . . 9
 10. 10. 2 500 1000 2000 7 40 55 . . 10
 11. 11. 2-3. . 11
 12. 12. 3 . . 12
 13. 13. . . 13
 14. 14. 4 ,, , , . . 14
 15. 15. . . 15
 16. 16. 5 . . 16
 17. 17. , , , ,, , , . . 17
 18. 18. . . 18
 19. 19. 1 . . 19
 20. 20. Visual pedagogy Backman Visual pedagogy indentistry for children with autism. ASDC J Dent Child1999 visual pedagogy Visual pedagogy . . . 20
 21. 21. . . 21
 22. 22. . . 22
 23. 23. . . 23
 24. 24. 1.2.3.4.5.6. . . 24
 25. 25. 1. . . 25
 26. 26. . . 26
 27. 27. 2. putty . . 27
 28. 28. . . 28
 29. 29. . . 29
 30. 30. . . 30
 31. 31. 3 , ,. . 31
 32. 32. 12 . . 32
 33. 33. 3. . 33
 34. 34. 1)2)3) . . 34
 35. 35. 21-2 . . 35
 36. 36. 4) 37 . . 36
 37. 37. 5) 4-5 . . 37
 38. 38. Horizontal scrub technique . . 38
 39. 39. 6-18 18 -33-6 6 . . 39
 40. 40. 3.4 . . 40
 41. 41. 0.05 % NaF 1.23% APF 65 . . 41
 42. 42. 6 3-6. . . 42
 43. 43. . . . 43

×