วารสารทันตภูธร 1-2550
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

วารสารทันตภูธร 1-2550

 • 566 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
566
On Slideshare
564
From Embeds
2
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 2

http://www.oha-th.com 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ... F ... F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 2550 F F 80 F F F F F F F F F F F F F : F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F a day F F F F F F F F F F F F .. F 1 F F F F F F F F F F “ F F F F ” F F F F F F F F F F F F F F F F F F F , , F F F F F 42 / 198 F 38 F F 11000 email address: ruralmax2007@gmail.comwww.ruraldent.org website F F F F F FF F ☺ F www.ruraldent.org 1
 • 2. F : F F F F F F F F F F F F F ( F F ) F : F F F / F F F F F F F F F F F F 2-3 F FF F F F F F F F F . F “ ” F F F F F F F F F F 4 ( F .. F ) F F 10 F F F F F F F F F “ ” F F F dent F F F F F F F FF F F F 10 F 6 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F .1 . F 2 F F F F F F F F F F F post F F F grad F 1 F F www.ruraldent.org 2
 • 3. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 5 F F F F F F F F F F F F F F 2 F F F F F F F F F F 5 F F F F F F F F F FF F F F1“ F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F FF F F F 4-5 F F ” F 10 F F F F F F F F F F F 5-6 F F 3 F“ F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F - F F F F FF F F F F 3 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ” F F F ☺ F www.ruraldent.org 3
 • 4. F: F F 9 10 . . 50 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ( F F ) F F F F ( F F F F F F F F F F F ) F F F F F F( F ) F F F F F F F F( - FF F F F F F F ) F F F F F F F F F F F F F F F F ( F F F ) F F F happyending ( F F F F ) F F F staff F F F F F . F F F F F F 18 F , F F F , F F ( F F F F . F F F F F F F F F F F) F F F F F F F F . F F F ( F F . F F F F F F ( F F F ) F F FF F F F F F F F F F F F , F F F ) www.ruraldent.org 4
 • 5. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ! F F F F F FF F F F F ( F F F F F F F ) F F F F F F F F F F F F F F F FFF F F ... F F F F F F F F F F 2 F F F F F F . F F F F F www.ruraldent.org 5
 • 6. F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F .. F F F F F - F F F F F F F F F F F F F F F F F quiz F F F F F F F F F F F F F 40 5 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 2 F F F F ...... . F F F ☺www.ruraldent.org 6
 • 7. F F : F ., MPH., . F / F - . . 2548 FF (Life Expectancy F F F ) 66.1 74.1 F F 60 F 18 78 F 60 F 20.9 80.9 F F F 60 F 78.0 F 80.9 F F F F F F F F F F 80 4,800 115,200 F F F 6 ( 72 ) F F F 3.46 F F F F F 42 F F F F F F F F F + F F F F F F ( F F F F F F F !!! F ) F F F F F 15-20 F F F F F F F F F F F F F 2 F F F F 100 F 9 !!! F F ? F F … F F F F F F F F FF F F F F US Department of Health and Humanservice F F F 150 F F F F F F F F F F F F - F F F F F F FF - 45-60 F - F 45-60 45 F F 2.8 . . 35 F F 30 www.ruraldent.org 7
 • 8. 8 . . 30F 20 F 20 15 F F 2.4 . . 15 15 30 F F F 30 F F F F F F F F ☺--------13 F 2550 F F ... F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ( F F F HN F F F F F ... ) F F OPD F F F FF F F F OPD F F F F F F F F OPD F F F F F F F F . F F F F F 1 F F F F ( F F F F F F F) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 1 F F F F F F F F F F F F F F ( ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 10 F F F F F F F F F F F F F F ☺ www.ruraldent.org 8
 • 9. F F F F F ... F F ( .) F F . F F F F F - . F F 4 F F . F F F . F . F F F F F F . F F F F F - F F1 2545 F F F F F 2547 F F F F F F F F F F F F F F 3 F F . 4 ( . F F F 2548-2550) F F F F ( .) F 5 F F F F - F F F F F F F F . F F F . F . F F F 9 F F F F F F 2550 F F F F1 2 F . F F F F F F F F F F F F F . F F . F F F F F F 11 F F F F , , ,2 F F F F F , F , , F F F , F, www.ruraldent.org 9
 • 10. F 7 F F . F F F . F F F F - F F F F - F F - F F6 F F F Fwww.dentssj.net F F F - F F F F F F F F .. F .. F 2550 F F .. .. F F F . F F ☺ F F F F( .) F 2-3 2549 F . F . F F F 4. F ( F F ) F F F F F F 4 F F F F F 61. F F . F F F F F F8 F F . F F F2. F F 23 12 . F F F F8 F F 13 600,0003. F ( F ) F F F F F 3 F F F F 6 F F F 24 www.ruraldent.org 10
 • 11. F 5 F F F 2550 F F FEndo-molar Endo-molar 2550 21 F 2550 . F F . F F 22 F 2550 F 14Hands-on (20 ) F F FRestoration F F☺ . F F F F F 6 F F F : F - F, - F F: - F F F . F . F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F . F 763,800 2550 6 13 2549 . F F F F F 1 F F 6 ( F F F ) F F 20-22 50 2 F F F 2 ( ) 3 F F F F - ,F - F , - F F (1 ) 4 F F 6 F F F F 1 F 2550 ☺ www.ruraldent.org 11
 • 12. F F ( . .) F 2550 F F F 19-20 F . . F F F F F . F F F F F F F . . F 2550 F F F F . . F F . F . . F F . F F F F ( .) F F F / F F F F F/ . F . . F F F F F F 3 7 F F F F F F F F F F F F F F F F ( ) F . . F F 2538 F F F F 12 F F ( F F F F F) F .( ) F F F F F F F F . F F F F F F F F “ ” F F F 50 F2544-2546 F F F F F F F F F F F F F F . . F . 1 !! F F F F F F F F F F F F F F . .F . . F 21-22 F F !! . F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ☺ www.ruraldent.org 12
 • 13. F F F F F F F F F F F F F F F F F10 F F, F , F F , , , , F, F, , F F F F F F F F F F F F F F F F F F F1-3 2550 ( F .- . . ) F - F F F F F F . . F F F F F F F F F F F F F F 1,000 F F F F 10 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F - F F F FF F F F FF F F F F F . . F 55120 0 8 4 -0 4 2 0 8 8 0 0 5 4 -7 9 1 1 0 4 F 2 0 9 F ☺ ... F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F : HELP ME ! HELP ME ! : ... F ... F F HELP ME !!! F : HELP ME ! HELP ME ! : F ! F FF F F F !!! ( ) www.ruraldent.org 13
 • 14. F F F F F ( ruralmax2007@gmail.com) F F F F F F F F F F F F , F F F F F F , F F F F F FF F F 6 . F 2550 F F F F F FF F 13 15 F 4 2539 2550 F( F FF F 16 ) F F F F F F F 400 F F F F F 3 2,200 F F F F F 17 F F FF F F F FF ........... F 935 F F F F F F F F F F FF F F1 F50 F 100 F F F F 100 F F F F 3 F 1,000 F F F F F F F F FF F . F F F F 11000 F F F F F F F F F F F F F F 210 . 11000 F F F F F F F F F F F 08 9609 5529 , 0 2590 6282 F F F F F F F F F F F F F F F F F !! .. F F ... F F F ☺ www.ruraldent.org 14
 • 15. ... F : . F F( F ) .... F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 60 F " " F F F 35 F F F 65 F F F F ( F F F 34 F F F 31) F F F F 46 F F F 54 F F F F ( F F F 20 F F F 34) F F F F ? F F ? ! F F F F F F F? F F F F ? F F F? F F F F F sex addict F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 60-64 F F F 43 F F 65-69 F F F 42 F 70 F F F 37 F F F F F F F F JAPAN CLOSE-UP F F JAPANESE WOMEN CHANGING WITH TIMES F F F 28 F FF 72 ( F 28 F F F 44 F F F ) www.ruraldent.org 15
 • 16. F FF F F F F F F 35 F 28 F F F F F F F F F F " F F " F F F F F F F F F memory of Geisha F F F 60 FF F F F F 30-40 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F"RETIREMENT DIVORCES" F F F 3 F 20 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF " F F F F F F "☺ F . F F F F - . . F F F F , F & . F F F 1 2 F Tax&Business , Dfly , On tour Modern mom F F F F , .... : F F ...... ( ) F F F: F ... F F F FF F F F : : F F : .. F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F www.ruraldent.org 16
 • 17. . F !! ... “ ” .. .. “ ”( ! .. ) !“ ” ! ! .... ! ! ! “ ” ... ! !! ( ) UBC ACADEMY FANTASIA 2547 ( .............. BB2 ) 1 ( ) “ AF1 ” ......... “ ” .... .... . www.joomjim.com ^_^ ^_^ www.ruraldent.org 17
 • 18. F F F F F F F ( F F 2544 F F FF ...) ( ) F 3 F F F F F F F F F F F F F F ( 6 F F F1 F F ) F . F FF F F F F F F F F F F ( ) .6 F F F F F F F F HA F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F . F F F F F F F F F F F F F 2547 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F2 F F F F 2534 F F F F F 4 F F ☺ . F F 4 F F F F F F F F F F 3 F F F F www.ruraldent.org 18
 • 19. 6 F F F 7 F F F F F 1 F 14 F F F F F F 1 F F F F F F F2 F5 F F F F F F F F F F F F F F4 F F F F F F F - F F F F F F F ( F ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F( ) F F F F F F F F F F F F F F F( F F F F ) FF F F F F F F F F F F F F F F F EAP F F F F EAP F F F F F F F F F F F F F F F F ☺ F F F www.ruraldent.org 19
 • 20. . F F (life list) - “ F ( )F F ” F 43things.com F F F F F 43 F F F FF F F F F ... F F F life list F F F F F / ( F F F F) FF F F FF F7 F F F F F F F F F F F F F F F F( F) F F F F FF F F F F FF F F F F 101 F (101 ThingsTo Do Before You Die) F F FF F F F F “ F ” F F F F F F F F F F F F FF webMD.com FF F FF life list F F F F F F F F F F FFF F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F? ( F F F -“ F F F ” F F F F ) www.ruraldent.org 20
 • 21. F F F F F webMD F F F F F F F F F F F F F webMD F F F F F 15 1. F F F F F 127 F F F F F F 2. F F F 3. F F 4. FF F F F 1 F 5 FF F F F F F , F , F F F F F F F F F F , F F F F F 21 60 F FF F F F F F F F 112 F F F F F F F 15 F F ( F F F F F F F F 5 F 10 F 100 F F F Fhttp://www.johngodd F F F F FF F F Fard.info/life_list. F Fhtm) F F ------------------------------------------------------------------------------------------------ F F F F FF : F http://www.webmd.com/content/Article/108/109059. htm http://www.43things.com http://ellen.warnerbros.com/show/lifelist http://superviva.com/idea-list F . F F F F F F University of British Columbia F F F F http://gotoknow.org/portal/matana_gotoknow www.ruraldent.org 21
 • 22. : F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F 7-8 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 50/50 F F F F F F F F F F F F F .............!!! FF F F F F F F F F F F F F F . F F F F F F 2547 F F F F F F F 19 2380 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ...!!!!! www.ruraldent.org 22
 • 23. F F F F F F F F F F ( F F F F F F ) F FF F FF F F F F F F F F F “ ... F F F ” “ F F F ” “ F F F F F F F ” F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 18-20 F F F F11-13 ( F F F F F F F F F F) F F F FF F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ( F F F ☺)F F F F F F HI-CLASS,LIFE & DÉCOR,GM,TRENDY MAN IMAGE F F F a day,HAMBURGER,KNOCK KNOCK! Fa book www.ruraldent.org 23
 • 24. .. : F/ . F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 3 F F F , F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 15 ( F4 , 1 F 5 , F F F4 1 ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F www.ruraldent.org 24
 • 25. F F F F F F F F F F - F F F F F F F FF , F F , , F F F F F F F F F F F F F , 24 F F F F F F F F F F F F F F F F F 2544 F 2546 F F F F F F F F F F F F 2549 F F F F (Child Watch) F F F F . F F, F F F F F F F F F F F F F F F ☺ ... / F F F ... : !!! F F :( F ) F ! F F !!??F F F F F F F F F ... : ! F F F ... F F F ... : !!!??? ( ) www.ruraldent.org 25
 • 26. 1 F “ F F F F F F F22 F F F F F F F F F F F F F F ( F F F F FF F ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F - F F F F F F F F F - F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ” F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F . .1893 F F F F www.ruraldent.org 26
 • 27. F F F 34 F 6 F F F F F F F F F F 417 F F F F F F F 160 F F F F F F F 2 F F F F F F F F F 15 F 2325 F F F 9 F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F . .2475 F F 1 F F “ ” F . .2475 F F 75 F F F F F 10 -15 F F F... F F F F ( 2 F F F F F ... F )☺ F F F . F www.ruraldent.org 27
 • 28. .... : EXPERIMENTIAL ACTIVITIES PLANNER FEAP ??: F ... F F F F EAP ...... F F F F FF F ( !) F F F FF F F FF F F 4 3 F 2 F 2 F F F F F F F F F . . F F F F F F F F F F F F ( F F F F ) ( ) F F F F F F F F F F F .... F F F Freshy 1 F F F F F F F F F F 3 F 10 F F F 5 F F F F F F F F F ( F F ) F F F F F 12 F F F F F F F F F F F, F F F F F, F , F F , F F F F F F F 2 FFF F F ( F F F F) www.ruraldent.org 28
 • 29. F 2 F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F “ F F F F” F 4 - 5 F F F F F F“ F ” F F F F F F 3 F F F F F FF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F work ( F F F F F F F F F )F( F F F F F F F F F EAP F F ) F ( F F F ) F F F F F F F F F F F ☺ F . F F F EAP ??: Experimential Activities Planner F F F F F ☺ .. F F F F F EAP sure!! www.ruraldent.org 29
 • 30. ... F F F CVA, F F F F F F 2549 F F F F F F PCU F F F F F F F F F F F . F F F F F F F F F F F F F F F F 2550 F F F F F website F F F F www.ruraldent.org F F F 2550 F - F F F . F F F F F . F 10 F F F F F F F F 2549 F F F F - F F F F F F FF F F F F F . F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 2550 F F ☺ F F F F . F PCU F . F F F F F F F F FF www.ruraldent.org 30
 • 31. www.ruraldent.org F 1. F F F F F F F F F F 2. F F F F F F F F F F 3. F F F F F 4. F F F F F F F F F F 5. F F F F F F / _____________________________________________________ F F . F _________________________________________________ F F ____________________________________________ F F F _______________________________________________ 313 - 2 - 55366 - 8______________________________________________________________ F F F F_____________________email address ________________ . F ( ) 42 / 198 . F 38 . F( ) F F 500 . F . . 11000( ) / F F F F 200 F 083 - 4934543 F ruralmax2007@gmail.com F ( ) _____________________________ ./ ./ _____________________________ F___________________________________________________________________________ F_____________________________Email_______________________________________ F F F 6 ( vat F ) F F1. 5.00 ………… F ………….2. 5.50 ………… F ………….3. F F 6.00 ………… F …………. …………. F F . F . F . F . 11140 02- 5951638 F F F 02-5271357 2550 F F F1) F F . F F F F . F . F . 111402) F F F F 463-1-00894-9 F F F F . 76 / 259 F 6 . F . F . . 11000 www.ruraldent.org 31
 • 32. … “ F … ” “ F F F F F F F FF” “ … F F F F F F F F F F F F” “ F F F F F F ” “ F F F F ” F F F F F F F F F ( F F F F F F) F F F F F F F F ) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F - FF F . F F ( F F ) F F F F F F F F F F ( F F ) F F F F F F F F F F F F F F F FF F F F F FF F F ☺ : F F F F Next Issue F , F . ☺ . F . 15000 08-1831-3441 F F 0-3641-3805 F 106 0-3642-2600 2549 F ☺ F F F F . F 289-0-84697-1 ( F F [ . F ]) . 304-2-41277-9 ☺ F F F F . 174-2-39000-0 F F F ?? . F 579-2-33730-7 ☺ EAP . 111-1-47300-7 ☺ F F F ☺ www.ruraldent.org 32