• Like
อาเซียนสัปดาห์. 2 ปี 2556 แก้ไข
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

อาเซียนสัปดาห์. 2 ปี 2556 แก้ไข

 • 132 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Page 1 โครงการภาษาเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2556 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศึกษา อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 4-8 พ.ย. 2556 -Good morning. (ภาษาอังกฤษ) -Magadang umaga. (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Xin chao. (ภาษาเวียดนาม) -早 上 好 (ภาษาจีน) -กูด มอ นิง -มากาดัง อูมากา -ซิน จ่าว -จ่าว ซ่างห่าว สวัสดีตอนเช้า 11-15 พ.ย.2556 -How are you? (ภาษาอังกฤษ) -Kumusta ? (ภาษาฟิลิปปินส์) -có kh e không? (ỏ ภาษา เวียดนาม) -你 好 吗 ? (ภาษาจีน) -ฮาว อา ยู -กู มู สะ ตา -ก๋อ แขว่ คง -หนี่ ห๋าว มา คุณสบายดีไหม 18-22 พ.ย. 2556 -I am fine. (ภาษาอังกฤษ) -Mabuti. (ภาษาฟิลิปปินส์) - Binh Thuong (ภาษาเวียดนาม) -我 很 好 (ภาษาจีน) -ไอ แอมไฟน์ -มา บู ติ -บิงห์ เทือง - หว่อ เหิน ห่าว ฉันสบายดี ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล
 • 2. 25-29 พ.ย. 2556 -What is your name ? (ภาษา อังกฤษ) -Ano ang pangalan mo ? (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Ten Ong La Chi ? (ภาษา เวียดนาม) -你 叫什么名字 ? (ภาษาจีน) -วอท อีส ยัว เนม -อะโน อัง ปะ งา ลาน โม -เติน อง ลา จี -หนี่ เจี้ยว เสิน เมอ ห มิงจื้อ คุณชื่ออะไร 2-6 ธ.ค. 2556 -My name is ……. (ภาษาอังกฤษ) -Ang pangalan ko ay….. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Toi Ten La ……(ภาษาเวียดนาม) -我 叫............ (ภาษาจีน) -มาย เนม อีส (ชื่อตัวเอง) -อัง ปะ งา ลัน โคะ ไอ (ชื่อ ตัวเอง) -โตย เติน ลา (ชื่อตัวเอง) -หว่อ เจี้ยว (ชื่อตัวเอง) ฉันชื่อ (ชื่อตัวเอง) 9-13 ธ..ค. 2556 -Where do you study ? (ภาษา อังกฤษ) -Saan ka nag-aaral ? (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Chi hoc o dau ? (ภาษา เวียดนาม) -你在哪儿学习?(ภาษาจีน) -แว ดู ยู สตัทดิ -ซะอัน คา นะกะอารัล - จิ ฮอค เอ๋อเดิว -หนี่ จ้าย หน่า เฉิว ฉี คุณเรียนที่ไหน
 • 3. ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 16 – 20 ธ.ค. 2556 -I study at Muang Thabo Municipal school. (ภาษาอังกฤษ) -Ako ay nag-aaral sa Muang Thabo Municipal school. (ภาษา ฟิลิปปินส์) - Toi hoc o thet xa ban Thabo. (ภาษาเวียดนาม) - 我在 Thabo 直辖市学校学习 (ภาษาจีน) - ไอ สตัทดิ แอท เมือง ท่าบ่อ มิวนีซ อิ แพ็ล สคูล - อะ โค ไอ นะ กะ อา รัล ซา เมือง ท่าบ่อ มิวนีซ อิ แพ็ล สคูล -โตย ฮอค เอ๋อ เทส ซา บาล ถ่า บ่อ -หว่อ จ้าย ท่าบ่อ จี เฉีย ฉื่อ เฉิว ฉี ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียน เทศบาลเมืองท่าบ่อ 23-27 ธ.ค. 2556 - Where do you live ? (ภาษา อังกฤษ) -Saan ka nakatira ? (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Chi o dau ? (ภาษาเวียดนาม) -你在哪儿生活? - แว ดู ยู ลิฝ - ซะ อัน คา นาคาทิรา - จิ เอ๋อ เดิว - หนี่ จ้าย หน่า ซื่น ห้อ คุณอาศัยอยู่ที่ไหน 30 ธ.ค. 2556 -I live at Nongkhai province. -ไอ ลิฝ แอท หนองคาย
 • 4. (ภาษาอังกฤษ) -Ako ay nakatira sa Nongkhai. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Toi o tinh Nongkhai. (ภาษา เวียดนาม) -我在廊开府 (ภาษาจีน) พรอฝ วินซ -อะ โค ไอ นาคาทิรา ซะ หนองคาย - โตย เอ๋อ ติ๋น หนองคาย - หว่อ จ้าย หลังคาย ฟู ฉันอยู่จังหวัด หนองคาย ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 6-10 ม.ค.2557 -What country are you from ? (ภาษาอังกฤษ) -Saang bansa ka nanggaling. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Chi o nu o c nao. (ภาษา เวียดนาม) -你来自哪里? -วอท คันทริ อายู ฟอร์ม -ซะอัง บันซะ คา นังกาลิง - จิ เอ๋อ เนือก หน่าว - หนี่ หลาย จื้อ หน่า ลี่ คุณมาจากประเทศอะไร 13-17 ม.ค. 2557 -I come from Thailand. (ภาษา อังกฤษ) -Ako ay nanggaling sa Thailand. (ภาษาฟิลิปปินส์) - ไอ คัม ฟอร์ม ไทยแลนด์ - อะ โค ไอ นักกาอลิง ซะ ไทยแลนด์ -โตย เอ๋อ เนือก ถายลาน ฉันมาจากประเทศไทย
 • 5. -Toi o nuoc Thai lan. (ภาษา เวียดนาม) -我来自泰国 (ภาษาจีน) - หว่อ หลาย จื้อ ไท่ กว๋อ 20-24 ม.ค. 2557 -I am Thai. (ภาษาอังกฤษ) -Ako ay Thai. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Toi la ngu oi Thai lan. (ภาษา เวียดนาม) -我是泰国人(ภาษาจีน) - ไอ แอม ไทย - อะ โค ไอ ไทย -โตย หล่า เหงื่อย ภาย ลาน - หว่อ ซื่อ ไท่ กั๋ว เหริน ฉันเป็นคนไทย ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 27- 31 ม.ค. 2557 - May I go to the toilet please?(ภาษา อังกฤษ) -Ako ay pwde bang pumunta sa palikuran(ภาษาฟิลิปปินส์) - Toi di ra vao phong tam (ภาษา เวียดนาม) - 我可以上洗手间吗?(ภาษาจีน) - เม ไอ โก ทู เดอะ ทอย เลท -อะโค ไอ เพรเด บัง ปุ มุน ตา ซา ปาลิกูมัน - โดย ดี หว่าว บ่อง ตั้ม -หว่อ เคอ อิ ฉ่าง ฉิ เส้า เจี่ย มา ขอไปห้องนำ้า
 • 6. 3-7 ก.พ. 2557 - May I go out please? (ภาษาอังกฤษ) -Ako ay bang lumabas (ภาษาฟิลิปปินส์) - Toi dir a ngoai (ภาษาเวียดนาม) - 我可以出去吗?-(ภาษาจีน) -เม ไอ โก เอ้าท์ -อะโค ไอ บัง ลูมาบัส -โดย ดี อา หร่าย -หว่อ เคอ อิ ทู ฉิ มา ขอออกไปข้าง นอก 10-14 ก.พ. 2557 -Yes you may. (ภาษาอังกฤษ) - Maaari. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Ho (ภาษาเวียดนาม) - 可以 (ภาษาจีน) -เยส ยู เม -มา อา อา ริ -หย่อ -เคอ อิ ได้ค่ะ ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 17-21 ก.พ. 2557 - What are you doing? (ภาษา อังกฤษ) -วอท อา ยู ดู อิง -อะโน อัง กินากาวา โม คุณกำาลังทำาอะไร
 • 7. -Ano ang ginagawa mo ? (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Dang lam nhung gi (ภาษา เวียดนาม) -你在干什么? (ภาษาจีน) -ดั่ง ลาม ดุง ซี่ -หนี่ จ้าย กาน เชิน เม้อ 24-28 ก.พ. 2557 -I am reading a book. (ภาษา อังกฤษ) - Ako ay nagbabasa ng aklat (ภาษาฟิลิปปินส์) -Toi doc mot cuon sach (ภาษา เวียดนาม) -我在读书。 (ภาษา จีน) -ไอ แอม รีดดิง อะ บุ๊ค -อะโค ไอ นังบาบาซา นะ อะคลัท -โด่ย ด๊อก โม๊ด โซน หย่าด -หว่อ จ้าย ตู ชู ฉันกำาลังอ่าน หนังสือ 3-7 มี.ค. 2557 - How do you go to school ? (ภาษาอังกฤษ) -Panno ka pumupunta sa paaralan(ภาษาฟิลิปปินส์) -Lam the nao quy den truong (ภาษาเวียดนาม) -你怎么去学校?(ภาษาจีน) -ฮาว ดู ยู โก ทู สคูล -ปะอะโน คา ปู มูปุนตา ซา ปะ อา รา ลาน -ลาย ดิ เฮ่า เกี่ยว เดิ่น หน่าว -หนี่ เจิ้น เม้อ เฉ เฉี่ยว คุณมาโรงเรียน อย่างไร
 • 8. ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 10-14 มี.ค. 2557 - I go to school by car (ภาษาอังกฤษ) - Ako ay pumupunta sa paaralan gamit โค เช (ภาษาฟิลิปปินส์) - (ภาษาเวียดนาม) -我坐车去学校。 (ภาษา จีน) - ไอ โก ทู สคูล บาย คา -อะโคไอ ปุมุปุนตา ซะ ปะอารา ลัน กามิท โคเช - - หว่อ จั้ว เฌอ ชื้อ เฉ เฉี่ยว ฉันมาโรงเรียน โดยรถยนต์ 17-21 มี.ค. 2557 - Where are you going ? (ภาษาอังกฤษ) -Saan ka punpunta ? (ภาษาฟิลิปปินส์) - (ภาษาเวียดนาม) -你要去哪里?-(ภาษาจีน) -แว อา ยู โกอิง -ซะ อัน คา ปุนปุนตา -หนี่ เย้า ฉื่อ ฉู้ หน่า หลี่ คุณกำาลังจะไป ไหน
 • 9. What do you study ? I study English subject. What do you want to be (in the future)? คุณอยากเป็นอะไร (ในอนาคต) I want to be a pilot. ผมอยากเป็นนักบิน Doctor หมอ Nurse พยาบาล
 • 10. กำำหนดกำรสอน โครงกำรภำษำเพื่อกำรสื่อสำรในกำรเตรียม ควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำที่ 2556 โรงเรียนเทศบำลเมืองท่ำบ่อ (ท.1) สังกัดกอง กำรศึกษำ อำำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย
 • 11. ฝ่ำย วิชำกำร กลุ่ มสำระภำษำต่ำงประเทศ