อาเซียนสัปดาห์. 2 ปี 2556 แก้ไข

511 views
287 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาเซียนสัปดาห์. 2 ปี 2556 แก้ไข

 1. 1. Page 1 โครงการภาษาเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2556 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดกองการศึกษา อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 4-8 พ.ย. 2556 -Good morning. (ภาษาอังกฤษ) -Magadang umaga. (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Xin chao. (ภาษาเวียดนาม) -早 上 好 (ภาษาจีน) -กูด มอ นิง -มากาดัง อูมากา -ซิน จ่าว -จ่าว ซ่างห่าว สวัสดีตอนเช้า 11-15 พ.ย.2556 -How are you? (ภาษาอังกฤษ) -Kumusta ? (ภาษาฟิลิปปินส์) -có kh e không? (ỏ ภาษา เวียดนาม) -你 好 吗 ? (ภาษาจีน) -ฮาว อา ยู -กู มู สะ ตา -ก๋อ แขว่ คง -หนี่ ห๋าว มา คุณสบายดีไหม 18-22 พ.ย. 2556 -I am fine. (ภาษาอังกฤษ) -Mabuti. (ภาษาฟิลิปปินส์) - Binh Thuong (ภาษาเวียดนาม) -我 很 好 (ภาษาจีน) -ไอ แอมไฟน์ -มา บู ติ -บิงห์ เทือง - หว่อ เหิน ห่าว ฉันสบายดี ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล
 2. 2. 25-29 พ.ย. 2556 -What is your name ? (ภาษา อังกฤษ) -Ano ang pangalan mo ? (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Ten Ong La Chi ? (ภาษา เวียดนาม) -你 叫什么名字 ? (ภาษาจีน) -วอท อีส ยัว เนม -อะโน อัง ปะ งา ลาน โม -เติน อง ลา จี -หนี่ เจี้ยว เสิน เมอ ห มิงจื้อ คุณชื่ออะไร 2-6 ธ.ค. 2556 -My name is ……. (ภาษาอังกฤษ) -Ang pangalan ko ay….. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Toi Ten La ……(ภาษาเวียดนาม) -我 叫............ (ภาษาจีน) -มาย เนม อีส (ชื่อตัวเอง) -อัง ปะ งา ลัน โคะ ไอ (ชื่อ ตัวเอง) -โตย เติน ลา (ชื่อตัวเอง) -หว่อ เจี้ยว (ชื่อตัวเอง) ฉันชื่อ (ชื่อตัวเอง) 9-13 ธ..ค. 2556 -Where do you study ? (ภาษา อังกฤษ) -Saan ka nag-aaral ? (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Chi hoc o dau ? (ภาษา เวียดนาม) -你在哪儿学习?(ภาษาจีน) -แว ดู ยู สตัทดิ -ซะอัน คา นะกะอารัล - จิ ฮอค เอ๋อเดิว -หนี่ จ้าย หน่า เฉิว ฉี คุณเรียนที่ไหน
 3. 3. ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 16 – 20 ธ.ค. 2556 -I study at Muang Thabo Municipal school. (ภาษาอังกฤษ) -Ako ay nag-aaral sa Muang Thabo Municipal school. (ภาษา ฟิลิปปินส์) - Toi hoc o thet xa ban Thabo. (ภาษาเวียดนาม) - 我在 Thabo 直辖市学校学习 (ภาษาจีน) - ไอ สตัทดิ แอท เมือง ท่าบ่อ มิวนีซ อิ แพ็ล สคูล - อะ โค ไอ นะ กะ อา รัล ซา เมือง ท่าบ่อ มิวนีซ อิ แพ็ล สคูล -โตย ฮอค เอ๋อ เทส ซา บาล ถ่า บ่อ -หว่อ จ้าย ท่าบ่อ จี เฉีย ฉื่อ เฉิว ฉี ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียน เทศบาลเมืองท่าบ่อ 23-27 ธ.ค. 2556 - Where do you live ? (ภาษา อังกฤษ) -Saan ka nakatira ? (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Chi o dau ? (ภาษาเวียดนาม) -你在哪儿生活? - แว ดู ยู ลิฝ - ซะ อัน คา นาคาทิรา - จิ เอ๋อ เดิว - หนี่ จ้าย หน่า ซื่น ห้อ คุณอาศัยอยู่ที่ไหน 30 ธ.ค. 2556 -I live at Nongkhai province. -ไอ ลิฝ แอท หนองคาย
 4. 4. (ภาษาอังกฤษ) -Ako ay nakatira sa Nongkhai. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Toi o tinh Nongkhai. (ภาษา เวียดนาม) -我在廊开府 (ภาษาจีน) พรอฝ วินซ -อะ โค ไอ นาคาทิรา ซะ หนองคาย - โตย เอ๋อ ติ๋น หนองคาย - หว่อ จ้าย หลังคาย ฟู ฉันอยู่จังหวัด หนองคาย ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 6-10 ม.ค.2557 -What country are you from ? (ภาษาอังกฤษ) -Saang bansa ka nanggaling. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Chi o nu o c nao. (ภาษา เวียดนาม) -你来自哪里? -วอท คันทริ อายู ฟอร์ม -ซะอัง บันซะ คา นังกาลิง - จิ เอ๋อ เนือก หน่าว - หนี่ หลาย จื้อ หน่า ลี่ คุณมาจากประเทศอะไร 13-17 ม.ค. 2557 -I come from Thailand. (ภาษา อังกฤษ) -Ako ay nanggaling sa Thailand. (ภาษาฟิลิปปินส์) - ไอ คัม ฟอร์ม ไทยแลนด์ - อะ โค ไอ นักกาอลิง ซะ ไทยแลนด์ -โตย เอ๋อ เนือก ถายลาน ฉันมาจากประเทศไทย
 5. 5. -Toi o nuoc Thai lan. (ภาษา เวียดนาม) -我来自泰国 (ภาษาจีน) - หว่อ หลาย จื้อ ไท่ กว๋อ 20-24 ม.ค. 2557 -I am Thai. (ภาษาอังกฤษ) -Ako ay Thai. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Toi la ngu oi Thai lan. (ภาษา เวียดนาม) -我是泰国人(ภาษาจีน) - ไอ แอม ไทย - อะ โค ไอ ไทย -โตย หล่า เหงื่อย ภาย ลาน - หว่อ ซื่อ ไท่ กั๋ว เหริน ฉันเป็นคนไทย ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 27- 31 ม.ค. 2557 - May I go to the toilet please?(ภาษา อังกฤษ) -Ako ay pwde bang pumunta sa palikuran(ภาษาฟิลิปปินส์) - Toi di ra vao phong tam (ภาษา เวียดนาม) - 我可以上洗手间吗?(ภาษาจีน) - เม ไอ โก ทู เดอะ ทอย เลท -อะโค ไอ เพรเด บัง ปุ มุน ตา ซา ปาลิกูมัน - โดย ดี หว่าว บ่อง ตั้ม -หว่อ เคอ อิ ฉ่าง ฉิ เส้า เจี่ย มา ขอไปห้องนำ้า
 6. 6. 3-7 ก.พ. 2557 - May I go out please? (ภาษาอังกฤษ) -Ako ay bang lumabas (ภาษาฟิลิปปินส์) - Toi dir a ngoai (ภาษาเวียดนาม) - 我可以出去吗?-(ภาษาจีน) -เม ไอ โก เอ้าท์ -อะโค ไอ บัง ลูมาบัส -โดย ดี อา หร่าย -หว่อ เคอ อิ ทู ฉิ มา ขอออกไปข้าง นอก 10-14 ก.พ. 2557 -Yes you may. (ภาษาอังกฤษ) - Maaari. (ภาษาฟิลิปปินส์) -Ho (ภาษาเวียดนาม) - 可以 (ภาษาจีน) -เยส ยู เม -มา อา อา ริ -หย่อ -เคอ อิ ได้ค่ะ ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 17-21 ก.พ. 2557 - What are you doing? (ภาษา อังกฤษ) -วอท อา ยู ดู อิง -อะโน อัง กินากาวา โม คุณกำาลังทำาอะไร
 7. 7. -Ano ang ginagawa mo ? (ภาษา ฟิลิปปินส์) -Dang lam nhung gi (ภาษา เวียดนาม) -你在干什么? (ภาษาจีน) -ดั่ง ลาม ดุง ซี่ -หนี่ จ้าย กาน เชิน เม้อ 24-28 ก.พ. 2557 -I am reading a book. (ภาษา อังกฤษ) - Ako ay nagbabasa ng aklat (ภาษาฟิลิปปินส์) -Toi doc mot cuon sach (ภาษา เวียดนาม) -我在读书。 (ภาษา จีน) -ไอ แอม รีดดิง อะ บุ๊ค -อะโค ไอ นังบาบาซา นะ อะคลัท -โด่ย ด๊อก โม๊ด โซน หย่าด -หว่อ จ้าย ตู ชู ฉันกำาลังอ่าน หนังสือ 3-7 มี.ค. 2557 - How do you go to school ? (ภาษาอังกฤษ) -Panno ka pumupunta sa paaralan(ภาษาฟิลิปปินส์) -Lam the nao quy den truong (ภาษาเวียดนาม) -你怎么去学校?(ภาษาจีน) -ฮาว ดู ยู โก ทู สคูล -ปะอะโน คา ปู มูปุนตา ซา ปะ อา รา ลาน -ลาย ดิ เฮ่า เกี่ยว เดิ่น หน่าว -หนี่ เจิ้น เม้อ เฉ เฉี่ยว คุณมาโรงเรียน อย่างไร
 8. 8. ว/ด/ป คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล 10-14 มี.ค. 2557 - I go to school by car (ภาษาอังกฤษ) - Ako ay pumupunta sa paaralan gamit โค เช (ภาษาฟิลิปปินส์) - (ภาษาเวียดนาม) -我坐车去学校。 (ภาษา จีน) - ไอ โก ทู สคูล บาย คา -อะโคไอ ปุมุปุนตา ซะ ปะอารา ลัน กามิท โคเช - - หว่อ จั้ว เฌอ ชื้อ เฉ เฉี่ยว ฉันมาโรงเรียน โดยรถยนต์ 17-21 มี.ค. 2557 - Where are you going ? (ภาษาอังกฤษ) -Saan ka punpunta ? (ภาษาฟิลิปปินส์) - (ภาษาเวียดนาม) -你要去哪里?-(ภาษาจีน) -แว อา ยู โกอิง -ซะ อัน คา ปุนปุนตา -หนี่ เย้า ฉื่อ ฉู้ หน่า หลี่ คุณกำาลังจะไป ไหน
 9. 9. What do you study ? I study English subject. What do you want to be (in the future)? คุณอยากเป็นอะไร (ในอนาคต) I want to be a pilot. ผมอยากเป็นนักบิน Doctor หมอ Nurse พยาบาล
 10. 10. กำำหนดกำรสอน โครงกำรภำษำเพื่อกำรสื่อสำรในกำรเตรียม ควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำที่ 2556 โรงเรียนเทศบำลเมืองท่ำบ่อ (ท.1) สังกัดกอง กำรศึกษำ อำำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย
 11. 11. ฝ่ำย วิชำกำร กลุ่ มสำระภำษำต่ำงประเทศ

×