Gresya lesson

9,273 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • pilipino ka dapat mong mabatid tagalog.tagalog nga po zeus.loud voice.revalation conspiracy.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
9,273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
227
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gresya lesson

 1. 1. MgaAmbagng Greece<br />Lipunan, kultura, pilosopiya, relihiyon, sining at agham<br />
 2. 2. tirahan<br />PayaklamangangpamumuhayngmgaGriyego.<br />Karaniwangnakatirasamaliitnabahaynawalangbintana at angsahig ay lupa.<br />Angmayayaman ay nakatirasamgatahanang may balkonahe.<br />
 3. 3. pagkain<br />Simple langangkanilangpagkain.<br />Kumakainngpulot-pukyutannapanghimagas<br />Umiinom din silangalak.<br />
 4. 4. pananamit<br />Nagsusuotangmgakababaihan at kalalakihanngmaluwagnadamitnanakapulupotsakanilangkatawan<br />Sandalyasanggamitnapanyapak<br />Nakasuklaysalikuranangbuhokngmgakababaihan<br />
 5. 5. Pag-aasawa<br />Angpag-aasawa ay mahigpitnapinaplano<br />Pinaagkakasundongmgamagulang<br />Angpag-ibig ay nabubuopagkataposngkasal at hindibagoikasalanganglalaki at babae<br />
 6. 6. edukasyon<br />Angedukasyonsagresya ay itinataguyodupangmakaagapaysakaisipanngdemokrasya.<br />Layuninngpag-aaralnamalinangangdamdamin at isipanngmgamag-aaral<br />Pinag-aaralanangtatlong R: reading, writing at arithmetic<br />Pinag-aaralan din ang geometry, astronomy at retorika ( public speaking)<br />
 7. 7. relihiyon<br />NaniniwalaangmgaGriyegosamgadiyos at diyosa<br />
 8. 8. Olympus<br />NaniniwalaangmgaGriyegonaangmgadiyos ay nakatirasaBundok Olympus<br />Naniniwalarinsilanaangmgadiyos ay maaaringhinganngpaborsapamamagitanngpag-aalayngsakripisyo at mgapanalanginsakanilangorakulo.<br />
 9. 9. Zeus<br />
 10. 10. zeus<br />Angdiyosngmgadiyos. Punongdiyosngmga mortal at mgadiyos at diyosa<br />
 11. 11. Temploni Zeus<br />
 12. 12. Mgadiyos at diyosa<br />
 13. 13. Athena: diyosangkarunungan<br />Poseidon: diyosngkaragatan<br />
 14. 14. Apollo:<br />Diyosngaraw at musika<br />
 15. 15. EROS- anakni Aphrodite<br />HERA- asawani Zeus<br />
 16. 16. Dionysus: diyosngalak at pagdiriwang<br />
 17. 17. Aphrodite: diyosangkagandahan at pag-ibig<br />
 18. 18. orador<br />Demosthenes angpangunahingmananalumpatingGresya<br />PrinsipengmananalumpatingGriyego<br />
 19. 19. Iskultura<br />Myron- discuss throw<br />Venus de Milo- kinikilalangpinakamagandangmodelonghugisngbabae<br />Colossus of Rhodes- isasa 7 Wonders of the Ancient World nagawani Chares<br />
 20. 20.
 21. 21. agham<br />Hippocrates<br />angamangmedisina, pinag-aralanniyaangmgasintomasngmgasakit at angepektongpagkain at klimasakalusugan<br />
 22. 22. Agham at Matematika<br />Thales nadiskubreniyaangpagdatingngmgaeklipse.<br />Pythagoras unangastronomongnaniwala n angmundo at iba pang mgaplaneta ay bilog, may-akdang PYTHAGORIAN THEOREM<br />
 23. 23. ARCHIMEDES nag-aralsapagsukatngbilog<br />ARISTRACHUS nakatuklasngpag-ikotngmundo at pag-inognitosaaraw<br />HIPPARCHUS nag-imbentong astrolabe naginagamitsapagsiyasatsaposisyonngaraw, buwan at mgatala.<br />
 24. 24. Euclid- amang Geometry<br />
 25. 25. sining<br />Pinakamataasnaantasngsiningangarkitektura.<br />Angmgalabingarkitektura ay makikitasamgatemplosa Athens, Thebes, at Corinth<br />PARTHENON- Pinakamahalagangtemplosa Greece nalaankay Athena<br />
 26. 26. 3 estilongarkitektura<br />Doric<br />Ionic<br />Corinthian<br />
 27. 27. Impluwensiyangarkitektura<br />The Parthenon<br />The Lincoln Memorial<br />
 28. 28. Tula<br />ARISTOPHANES- may-akdang The Clouds, isangpanunuyakay Socrates<br />HOMER- may akdang ILLIAD at ODESSEY<br />HESIOD- may-akdang WORK AND DAYS<br />PINDAR- Mahusaysaliriko<br />SAPPHO- pinakadakilangmanunulangbabae<br />
 29. 29. Epiko:tulangnagsasalaysayngmgakwentongkabayanihan<br />Illiad<br />Nagsasalaysayngdigmaansa Troy<br />Odessey<br />Kwentongmgakaranasanngbayaningdigmaansa Troy nasi Odysseus<br />
 30. 30. 2 grupongpilosopiya<br />EPICUREANISM<br />angpaniniwalangangbuhay ay magkakaroonngibayongkatahimikan kung magpapakasawasamgagawaingpangkaisipan<br />STOICISM<br />nilinangngpilosopongsi Zeno, itinuroniyanaangkaligayahan at katahimikan ay mapapasatao kung matatagpuannilaangkanilangsarilisakalikasan. Kinakailangangmatanggapngtaoangkahirapan, sakit at kamatayan<br />
 31. 31. pilosopiya<br />Sa panahongHeleniko, nagtagumpayangmgaGriyegosapagpapaunladngpilosopiya.<br />Nakilalasina………….<br />
 32. 32. socrates<br />Socratic method naglalayongmalinangangkasanayangmagtanong at mapanuri.<br />Pinayuhanni Socrates angkanyangmag-aaralnakilalaninangkanilangsarili<br />
 33. 33. Plato<br />Disipuloni Socrates<br />Sinulatang The Republic nanagpapahayagngpagkakaroonngisangbinalaknalipunan<br />Ayonsakanyaanglipunan ay kailangangbuuinng 3 grupo: manggagawa, sundalo at pilosopo<br />Angpag-aaral ay dapatsaloobng 20 taon<br />
 34. 34. Aristotle <br />Disipuloni Plato<br />May-akdang The Politics (POLITICA), ipinaliwanagniyanamabuti at masamangkatangianngmonarkiya, aristokrasya at demokrasya<br />
 35. 35. mananalaysay<br />Herodotussinulatang HISTORY OF THE PERSIAN WARS<br />Thucydidessinulatang HISTORY OF THE PELOPONNESIAN WARS<br />
 36. 36. agrikultura<br />Theophrastus<br />“AngAmaBotany”<br />
 37. 37. 2 URI NG DRAMA<br />Trahedya<br />isangdramang may malungkotnawakas<br />Komedya<br />dramang may masayangkatapusan<br />Mgakilalangdramatista: AESCHYLUS,SOPHOCLES,EURIPIDES, ARISTOPHANES<br />
 38. 38. Sophocles: may akdang Oedipus Rex<br />

×