Gresya lesson
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • pilipino ka dapat mong mabatid tagalog.tagalog nga po zeus.loud voice.revalation conspiracy.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
8,243
On Slideshare
8,243
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
212
Comments
1
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MgaAmbagng Greece
  Lipunan, kultura, pilosopiya, relihiyon, sining at agham
 • 2. tirahan
  PayaklamangangpamumuhayngmgaGriyego.
  Karaniwangnakatirasamaliitnabahaynawalangbintana at angsahig ay lupa.
  Angmayayaman ay nakatirasamgatahanang may balkonahe.
 • 3. pagkain
  Simple langangkanilangpagkain.
  Kumakainngpulot-pukyutannapanghimagas
  Umiinom din silangalak.
 • 4. pananamit
  Nagsusuotangmgakababaihan at kalalakihanngmaluwagnadamitnanakapulupotsakanilangkatawan
  Sandalyasanggamitnapanyapak
  Nakasuklaysalikuranangbuhokngmgakababaihan
 • 5. Pag-aasawa
  Angpag-aasawa ay mahigpitnapinaplano
  Pinaagkakasundongmgamagulang
  Angpag-ibig ay nabubuopagkataposngkasal at hindibagoikasalanganglalaki at babae
 • 6. edukasyon
  Angedukasyonsagresya ay itinataguyodupangmakaagapaysakaisipanngdemokrasya.
  Layuninngpag-aaralnamalinangangdamdamin at isipanngmgamag-aaral
  Pinag-aaralanangtatlong R: reading, writing at arithmetic
  Pinag-aaralan din ang geometry, astronomy at retorika ( public speaking)
 • 7. relihiyon
  NaniniwalaangmgaGriyegosamgadiyos at diyosa
 • 8. Olympus
  NaniniwalaangmgaGriyegonaangmgadiyos ay nakatirasaBundok Olympus
  Naniniwalarinsilanaangmgadiyos ay maaaringhinganngpaborsapamamagitanngpag-aalayngsakripisyo at mgapanalanginsakanilangorakulo.
 • 9. Zeus
 • 10. zeus
  Angdiyosngmgadiyos. Punongdiyosngmga mortal at mgadiyos at diyosa
 • 11. Temploni Zeus
 • 12. Mgadiyos at diyosa
 • 13. Athena: diyosangkarunungan
  Poseidon: diyosngkaragatan
 • 14. Apollo:
  Diyosngaraw at musika
 • 15. EROS- anakni Aphrodite
  HERA- asawani Zeus
 • 16. Dionysus: diyosngalak at pagdiriwang
 • 17. Aphrodite: diyosangkagandahan at pag-ibig
 • 18. orador
  Demosthenes angpangunahingmananalumpatingGresya
  PrinsipengmananalumpatingGriyego
 • 19. Iskultura
  Myron- discuss throw
  Venus de Milo- kinikilalangpinakamagandangmodelonghugisngbabae
  Colossus of Rhodes- isasa 7 Wonders of the Ancient World nagawani Chares
 • 20.
 • 21. agham
  Hippocrates
  angamangmedisina, pinag-aralanniyaangmgasintomasngmgasakit at angepektongpagkain at klimasakalusugan
 • 22. Agham at Matematika
  Thales nadiskubreniyaangpagdatingngmgaeklipse.
  Pythagoras unangastronomongnaniwala n angmundo at iba pang mgaplaneta ay bilog, may-akdang PYTHAGORIAN THEOREM
 • 23. ARCHIMEDES nag-aralsapagsukatngbilog
  ARISTRACHUS nakatuklasngpag-ikotngmundo at pag-inognitosaaraw
  HIPPARCHUS nag-imbentong astrolabe naginagamitsapagsiyasatsaposisyonngaraw, buwan at mgatala.
 • 24. Euclid- amang Geometry
 • 25. sining
  Pinakamataasnaantasngsiningangarkitektura.
  Angmgalabingarkitektura ay makikitasamgatemplosa Athens, Thebes, at Corinth
  PARTHENON- Pinakamahalagangtemplosa Greece nalaankay Athena
 • 26. 3 estilongarkitektura
  Doric
  Ionic
  Corinthian
 • 27. Impluwensiyangarkitektura
  The Parthenon
  The Lincoln Memorial
 • 28. Tula
  ARISTOPHANES- may-akdang The Clouds, isangpanunuyakay Socrates
  HOMER- may akdang ILLIAD at ODESSEY
  HESIOD- may-akdang WORK AND DAYS
  PINDAR- Mahusaysaliriko
  SAPPHO- pinakadakilangmanunulangbabae
 • 29. Epiko:tulangnagsasalaysayngmgakwentongkabayanihan
  Illiad
  Nagsasalaysayngdigmaansa Troy
  Odessey
  Kwentongmgakaranasanngbayaningdigmaansa Troy nasi Odysseus
 • 30. 2 grupongpilosopiya
  EPICUREANISM
  angpaniniwalangangbuhay ay magkakaroonngibayongkatahimikan kung magpapakasawasamgagawaingpangkaisipan
  STOICISM
  nilinangngpilosopongsi Zeno, itinuroniyanaangkaligayahan at katahimikan ay mapapasatao kung matatagpuannilaangkanilangsarilisakalikasan. Kinakailangangmatanggapngtaoangkahirapan, sakit at kamatayan
 • 31. pilosopiya
  Sa panahongHeleniko, nagtagumpayangmgaGriyegosapagpapaunladngpilosopiya.
  Nakilalasina………….
 • 32. socrates
  Socratic method naglalayongmalinangangkasanayangmagtanong at mapanuri.
  Pinayuhanni Socrates angkanyangmag-aaralnakilalaninangkanilangsarili
 • 33. Plato
  Disipuloni Socrates
  Sinulatang The Republic nanagpapahayagngpagkakaroonngisangbinalaknalipunan
  Ayonsakanyaanglipunan ay kailangangbuuinng 3 grupo: manggagawa, sundalo at pilosopo
  Angpag-aaral ay dapatsaloobng 20 taon
 • 34. Aristotle
  Disipuloni Plato
  May-akdang The Politics (POLITICA), ipinaliwanagniyanamabuti at masamangkatangianngmonarkiya, aristokrasya at demokrasya
 • 35. mananalaysay
  Herodotussinulatang HISTORY OF THE PERSIAN WARS
  Thucydidessinulatang HISTORY OF THE PELOPONNESIAN WARS
 • 36. agrikultura
  Theophrastus
  “AngAmaBotany”
 • 37. 2 URI NG DRAMA
  Trahedya
  isangdramang may malungkotnawakas
  Komedya
  dramang may masayangkatapusan
  Mgakilalangdramatista: AESCHYLUS,SOPHOCLES,EURIPIDES, ARISTOPHANES
 • 38. Sophocles: may akdang Oedipus Rex