Pinagmulan ng Tao

50,939 views

Published on

10 Comments
24 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
50,939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
1,373
Comments
10
Likes
24
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pinagmulan ng Tao

 1. 1. 0<br />Pinagmulanng Tao<br />
 2. 2. AngMgaTeoryaUkol Sa Pinagmulanng Tao :<br />• Atheistic Materialism<br />• Ebolusyong Theistic<br />• EspesyalnaPaglalang<br />
 3. 3. Atheistic materialism<br />NAKADISKOBRE :<br />• Linneaus<br />• Comte de Georges Buffor<br />• A.R. Walace<br />• Charles Darwin<br />
 4. 4. ♥ Ayonsamgaebolusyonista, lumitawangorganismosakaragatanisangbilyongtaonnaangnakaraan.<br />♥ Nag-iisangselulaangorganismongnabanggit.<br />♥ Dahilsaprosesongmutasyon, nagingkumplikadongorganismoito.<br />SELULA :<br />ATHEISTIC MATERIALISM<br />
 5. 5. TEORYANG THEISTIC<br />• Pinaniwalaannaangselula ay ginawangDiyos<br />• Sinang-ayunanngmgaEbolusyonaryo.<br />
 6. 6. ♥ Nakabataysateoryangpinanukalani Darwin.<br />♥ Ipinanukalangmgananiniwalaritonaangselula ay ginawangDiyos.<br />♥ ito ay mulasaprosesongebolusyon.<br />♥ SumulpotangSinaunangtao. <br />Ebolusyong Theistic<br />
 7. 7. ESPESYAL NA PAGLALANG<br />• Pinaniwalaanngmga Creationist<br />• MababasasaAklatng Genesis 1:1-31<br />
 8. 8. ESPESYAL NA PAGLALANG<br />♥ Pinaniniwalaannaanglahatngnabubuhaysadaigdig ay nilalangDiyos.<br />♥ MulasaUnahanggangsaIkaanimnaArawGinawangDiyosangbuongkalawakan , angaraw, buwan , mgahayop at angsangkatauhan.<br />♥ NagpahingaangDiyossaIkapitongaraw.<br />
 9. 9. MGA PINANINIWALAANG PINAGMULAN NG TAO<br />EBOLUSYON NG TAO<br />
 10. 10. PROCONSUL<br />• Pinaniniwalaangpinagmulanngmganinunongtao<br />
 11. 11. PROCONSUL<br />♥ Nabuhaynoong 23 – 17 million years sapanahonng Miocene.<br /> ♥ Angmgalabi ay nakitasa Eastern Africa, sa Kenya at Uganda.<br /> ♥ Maikukumparasaunggoyangkanilangmgakatangian at mgapagkilos.<br />
 12. 12. AUSTRALOPITHECINE<br />
 13. 13. • UNANG NATAGPUAN SA AFRICA<br />• Pinaniniwalaangmasmalapitnaninunongtao<br />
 14. 14. Australopithecine :<br />
 15. 15. NAHAHATI ITO SA 3 PANGKAT<br />
 16. 16. ♥ AUSTRALO – TIMOG<br /> PITHECUS – BAKULAW<br /> ♥ Sila ay nabuhaysapamamagitanngpagkainnghalaman at karne.<br /> ♥ Sumulpotsa Eastern Africa noong 4 million years.<br />AUSTRALOPITHECUS<br />
 17. 17. ♥ HigitnaPrimitibo o makaluma<br /> ♥ NabuhaysaHalamanlamang.<br />PARANTHROPUS<br />
 18. 18. ZINJANTHROPUS<br />♥ Natagpuanangmgalabi Olduvai Gorge sa Tanzania, Africa.<br /> ♥ Natagpuannina Mary at Louis Leakey<br /> ♥ Marunonggumamitngkasangkapan.<br />
 19. 19. HOMO HABILIS<br />•TAONG GUMAGAMIT NG KAMAY<br />
 20. 20. ♥ Pinaniniwalaangnabuhaynoong 2.3 – 1.4 milyongtaonsapanahonng Pleistocene.<br /> ♥ Pinakamatandangnatagpuanguring genus Homo.<br /> ♥ AngmgaLabi ay natagpuansa Tanzania, East Africa sapagitanng 1962-1964 nina Mary at Louis Leakey.<br />HOMO HABILIS<br />
 21. 21. HOMO ERECTUS<br />• taongnakakatayongtuwid<br />
 22. 22. • Maaaringnabuhaysasilangan at timog-silangangasya, europe at africa<br />• MALAKI ANG UTAK AT MAS MALAKI KAYSA AUSTRALOPITHECINE<br />
 23. 23. MGA LARAWAN :<br />
 24. 24. IBA’T-IBANG URI NG HOMO ERECTUS<br />
 25. 25. ♥ TinawagnaPinecanthropus Erectus ni Eugene Dubois, isangsiyentistangOlandes, nanakatagposalabinitonoong 1891, sapulongTrinilsa Java, Indonesia.<br />♥ 500,000 – 750,000 taonangitinagalsadaigdig.<br />TAONG JAVA<br />
 26. 26. ♥ NakadiskubresaTaong Java at nagpangalanditobilangZinjanthropus Erectus.<br />EUGENE DUBOIS<br />
 27. 27. TAONG ZAMBIA<br />♥ Kauri itong Homo Erectus<br /> ♥ Natagpuansa Zambia noonh 1921.<br />
 28. 28. ♥ Tinawagna<br />SINANTHROPUSERECTUSPEKINENSIS<br />♥ Natagpuansa<br />Peking, China<br />noong 1927<br />♥ Natutonggumamit<br />ngapos, kumain<br />ng berry<br />♥ Gumamitng<br />matitigas atmatutulisnabagaytuladngbato<br />♥ Malalakiang<br />kanilang<br />pangangatawan<br />♥ Hindi gaanong<br />mataas<br />♥ Malalaki At malalakasangngipin.<br />TAONG PEKING<br />
 29. 29. ♥ uring Homo Erectus nanatagpuansa Heidelberg, Germany.<br />TAONG HEIDELBERG<br />
 30. 30. HOMO SAPIENS<br />• Tinaguriang “TAONG NAG-IISIP”<br />
 31. 31. • MasMalakiangutak<br />• Marunongnasilangmagsalita<br />• Pinaka advance salahatng Homo<br />
 32. 32. MGA LARAWAN :<br />
 33. 33. URI NG HOMO SAPIENS<br />
 34. 34. ♥ Nadiskubresa<br />mgalambakngIlogNeander,Germany<br />♥ Maaaringnabuhay<br />noong 70,000 –<br />50,000 BCE<br />♥ Pandak, malalaki<br />angpangangatawan,malalakiangtilamabibigatnamgaanga, makapalangnoo atmalalakiangilong<br />♥ Maraming<br />kagamitan<br />♥ Nakatirasamga<br />yungib<br />♥ Marunong<br />gumawangapoY<br />NEANDERTHAL MAN<br />
 35. 35. ♥ Maaaring<br />nabuhaynoong400,000 BCEpagkaraangmawalaangNeanderthal<br />♥ Nakitaangmga<br />labisa France<br />♥ Tinatayang<br />nagmulasa Asia<br />o Africa<br />♥ Higitna<br />malalakas,matalino atnakagawangmaayosnaarmaS<br />CRO-MAGNON MAN<br />
 36. 36. ♥ Natuklasanni Robert<br />Fox noong 1962kasamasi F. LandaJocano, isangPilipinongantropolohistangPambansangMuseo<br />♥ Natagpuansa<br />yungibsaTabon,<br />Quezon saPalawaan<br />TAONG TABON<br />
 37. 37. ♥ NakadiskubresaTaongtabonsaTabon Cave sa Palawan.<br />Felipe LandaJocano<br />
 38. 38. _ THE END _<br />
 39. 39. INIHANDA NINA :<br />○ EhjayPagayunan<br />♥ Darwin Pedrajas<br />○ Daniel Joseph Tepace<br />○ Jerome Angelo Tepace<br />○ Angela Notarte<br />

×