Your SlideShare is downloading. ×
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Tembang dolanan di jawa tengah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tembang dolanan di jawa tengah

23,657

Published on

Tembang dolanan di jawa tengah

Tembang dolanan di jawa tengah

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
  • trima kasih ya...mas-mbak penyedia lagu dolanan semoga anak anak Indonesia lebih cinta budaya sendiri meski ditengah gerojokan budaya asing sang terus menerus . semoga ! amin !
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
23,657
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
163
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Tembang Dolanan di Jawa Tengah <br />Jago Kluruk<br />Ing wayah esuk, jagone kluruk<br />Rame swarane pating kemruyuk<br />Wadhuh senenge sedulur tani<br />Bebarengan padha nandur pari<br />Srengenge nyunar kulon prenahe<br />Manuke ngoceh ana wit-witan<br />Paling cemruwit rame swarane<br />Tambah asri donya saisine<br />Lumbung Desa<br />Lumbung desa pra tani padha makarya<br />Ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu<br />Ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang<br />Ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang<br />Witing Klapa<br />Witing klapa jawata ing ngarcapada<br />Salugune wong wanita<br />Adhuh ndara kula sampun njajah praja<br />Ing Ngayogya Surakarta.<br />Lesung Jumengglung<br />Lesung jumengglung<br />Sru imbal-imbalan<br />Lesung jumengglung<br />Manengker mangungkung<br />Ngumandhang ngebegi<br />Sajroning padesan<br />Thok thok thek thok thok gung<br />Thok thok thek thok thek thok gung<br />Thok thok thek thok thok gung<br />Thok thok thek thok thek thok gung<br />Kembang-Kembang<br />Kembang blimbing mbing maya-maya ya<br />Kembang pelem wujude ingklik ketela<br />Kembang kacang lan kara padha kupune, lha kae<br />Kembang pring blas-blasan kaya carange<br />Kembang jambu lan randhu metu karuke, lha kae<br />Dhasar blanggreng Si kopi pemacakira<br />Dhendheng Kenthing<br />Dhendheng kenthing thing<br />Sambel lonthang thang<br />Kakang mendhak yen mendhak ulung-ulungan<br />Jenang telaka gendhis mawi kalapa, aoa<br />Caosena temanten krenteg kawula<br />Benguk wana kecipir wungu kembange, aoe<br />Rowa rawe temanten ketemu sore.<br />Turi-turi putih<br />Ditandur neng kebon agung<br />Duwe bojo ora tau mulih<br />Sabane mung turut warung<br />Mbok ira-rnbok ira<br />Mbok ira kembange apa<br />Kembang-kembang mlathi<br />Ditandur neng tamansari<br />Anak bojo kudu diopeni<br />ing tembene bisa migunani<br />Mbok ira-mbok ira<br />Mbok ira kembange apa<br />Lagu Anak-Anak<br />Gundhul Pacul<br />Gundhul-gundhul pacul-cul gembelengan<br />Nyuunggi-nyunggi wakul-kul sempoyongan<br />Wakul ngglempang segane dadi saratan<br />Wakul ngglem pang segane dadi saratan<br />Barat Gedhe<br />Cempe-cempe barata sing gedhe<br />Dak upahi duduh tape<br />Cempa-cempa barata sing dawa<br />Dak upahi duduh klapa<br />Cemper-cemper barata sing banter<br />Dak upahi duduh lemper<br />Bulan Gedhe<br />Bulan bulan gedhe ana santri menek jambe<br />Ceblokna saklining wae<br />Mumpung jembar kalangane<br />Mumpung gedhe rem bulane<br />Suraka-surak hiyo<br />Tokung<br />Tokung-tokung wek wek wek<br />Angon bebek pinggir dalan gung<br />Sing ngadhangi Mbok Kaki Mandraguna<br />Dak are-are bebek asetokung-tokung<br />Cublak-cublak Suweng<br />Cublak-cublak suweng<br />Cublak-cublak suweng<br />Suwengi si gulender<br />Mambu katundhung gudel<br />Pak empong orong-prong<br />Pak empong orong-prong<br />Sir sir plok kedhele gosong sir sir<br />Sir sir plok kedhele gosong sir sir<br />Tul Jaenak<br />Tul jaenak jae jatul jaidi<br />Kontul jare banyak ndoge bajul kari siji<br />A bang-abang gendera Landa<br />Wetan sithik kuburan mayit<br />Klambi abang nggo tandha mata<br />Wedhak pupur nggo golek dhuwit<br />Lindri<br />Lindri adang telung kathi<br />Lawuhe bothok ten<br />Njur dipenet-net<br />Njur diemplok-plok<br />Ya mak telep-lep<br />Pacak gulu janggreng<br />Adhuh yayi sendhal pancing<br />Kembang Jambu<br />Kembang jambu karuk <br />lintang rina jare esuk<br />jenang tela gethuk <br />omah jaga aran cakruk<br />pitik mabur kuwi manuk<br />Gajah-Gajah<br />Gajah-gajah, kowe takkandhani jah<br />Mata kaya laron kuping ilir amba-amba<br />Kathik nganggo tlale<br />Buntut cilik tansah kopat-kapit<br />Sikil kaya bumbung<br />Sasolahmu megang-megung<br />Te Kate Dipanah<br />Te kate dipanah<br />Dipanah ngisor gelagah<br />Ana manuk ondhe-ondhe<br />Bok Sri bombok bok ri kate<br />E, Dhayohe Teka<br />E, dhayohe teka, e, gelarna kiasa<br />E, klasane bedhah, e, tambalen jadah<br />E, jadahe mambu, e, pakakna asu<br />E, asune mati, e, cemplungna kali<br />E, kaline banjir, e, kelekna pinggir<br />Paman Guyang Jaran<br />Paman guyang jaran, e e ana apa<br />Ngriku wau wonten popok beruk keli, e ora ana<br />Nggonku neng kene wus suwe<br />Tan ana suket kumledhang<br />Amung wong kang ngguyang sapi<br />Takonana ya dhuk<br />Manawa uninga<br />Mbok Uwi<br />Mbok uwi rujak nanas<br />Kumpul-kumpul aneng gelas<br />Ya bapak ya ndara<br />Adhem panas rasane<br />Wong ngombe upas<br />Mas sinangkling suwasa inten berlean<br />Kit-kit, kit methakil<br />Cagak awak jare sikil<br />Sepuran<br />Sinten nunggang sepur lunga nyang Kediri <br />Wong niki sepur dhur bayare setali<br />Sapa trima nggonceng konangan kondhektur<br />Yen didhendha kenceng napa boten kojur<br />Sinten nunggang sepur lunga dhateng Nganjuk<br />Sinten pengin makmur aja seneng umuk.<br />Jamuran<br />Jamuran ya gegethok<br />Jamur apa ya gegethok<br />Jamur gajih brejijih saara-ara<br />Sira badhe jamur apa?<br />Menthog Menthog<br />Menthog -menthog, takkandhani<br />Mung rupamu angisin-isini, <br />Mbok ya aja ngetok<br />Ana kandhang wae<br />Enak-enak ngorok<br />Ora nyambut gawe<br />Menthog-menthog, mung lakumu<br />Megal-megol gawe guyu<br />Irisan Tela<br />Ris irisan tela la la la<br />Madu sari ri ri ri<br />Manuke podhang unine kuk angkukan<br />Unine kuk angkukan, unine kuk angkukan<br />Rujak Nanas<br />Mbok uwi rujak nanas<br />Kampul kampul aneng gelas<br />Ya bapak ya ndara<br />Adhem panas rasane wong ngombe upas<br />Oas mas sinangkling suwasa in ten barleyan<br />Ku ku ku methakil<br />Cagak awak jare sikil<br />Sluku Bathok<br />Sluku sluku bathok, bathoke ela elo<br />Si rama menyang kutha, leh olehe payung mutha<br />Mak jenthit lololobah, wong mati ora obah<br />Yen obah medeni bocah, yen urip goleka dhuwit<br />Buta Galak<br />Buta buta galak, solahe lunjak-lunjak<br />Ngadeg jingklak-jingklak, nungkak kanca nuli nandhak<br />Ngadeg bali maneh, rupane ting celoneh<br />Iku buron aneh dak sengguh buron kang remeh<br />La wong kowe we we sing marah-marahi<br />La wong kowe we we sing marah-marahi<br />Hi hi aku wedi, ayo kanca ngajak bali<br />Kae lo kae lo mripati plerak-plerok rok rok<br />Kae lo kae lo kulite ambengkerok rok rok<br />Ya kulite ambengkerok<br />Kidang Talun<br />Kidang talun mangan kacang talun<br />Mil kethemil mil kethemil<br />Si kidang mangan lembayung<br />Tikus Pithi<br />Tikus pithi duwe anak siji<br />Cit cit cuwit, cit cit cuwit<br />Si tikus mangani pari<br />Gajah Belang<br />Gajah Belang saka Tanah Plembang<br />Nuk renggunuk, nuk renggunuk<br />Gedhemu meh padha gunung<br />Sar Sur Kulonan<br />Sar Sur Kulonan, mak mak gemake rete te<br />Dak uyake rete te, dak uyake rete te<br />Yen kecandhak dadi gawe<br />Musuh mesthi mati, musuh mesthi mati<br />Dak bedhile mimis wesi<br />Mong mong jlegur, mong mong jlegur<br />Suwe ora jamu <br />Suwe ora jamu<br />Jamu godhong tela<br />Suwe ora ketemu<br />Ketemu pisan gawe gela<br />Suwe ora jamu<br />Jamu godhong keningkir<br />Suwe ora ketemu<br />Ketemu pisan dadi pikir<br />Gethuk <br />Sore-sore padhang bulan<br />Ayo kanca padha dolanan<br />Rene-rene bebarengan<br />Rame-rame e do gegojekan<br />Kae-kae rembulane<br />Yen disawang kok ngawe-awe<br />Kaya-kaya ngelingake<br />Kanca-kanca ja turu sore-sore<br />Gethuk asale saka tela<br />Mata ngantuk iku tambane apa<br />Gethuk asale saka tela<br />Yen ra mathuk atine rada gela<br />Ja ngono mas aja-aja ngono<br />Kadung janji mas<br />Aku mengko gela<br />Gambang Suling<br />Gambang suling ngumandhang swarane<br />Thulat-thulit kepenak unine<br />Unine mung nrenyuhake bareng lan kentrung<br />Ketipung suling sigrak kendhange<br />Ilir-ilir<br />Ilir-ilir ilir-ilir <br />tandure wus sumilir<br />tak ijo royo-royo<br />tak sengguh temanten anyar<br />cah angon cah angon<br />penekna blimbing kuwi <br />lunyu-lunyu penekna <br />kanggo mbasuh dodotira<br />dodotira kumitir bedhah ing pinggir <br />domdomana jrumatana<br />kaggo seba mengko sore<br />mumpung padhang rembulane <br />mumpung jembar kalangane<br />ya surak asurak hiyo.<br />Jineman Uler Kambang<br />Sun pepuji dadi putri kang utami<br />Sayuk-sayuk sayuk rukun sakancane<br />Ia lali lho mas kowe<br />Gotong-royong nyambut gawe, ya mas…..<br />Kang den udi<br />Leluhure bangsa kita<br />Brambang sasen lima<br />Berjuang labuh negara<br />Brambang sasen pitu<br />Berjuang kudu bersatu<br />Ora butuh kae-kae, ya mas..<br />Ora butuh kae-kae<br />Butuhku mung nyambut gawe<br />Tempe tahu gula Jawa<br />Butuhku sabar narima<br />Gugur Gunung<br />Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja<br />Kono-kene kono-kene gugur gunung tandang gawe<br />Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane<br />Lila lan legawa kanggo mulyaning negara<br />Siji loro telu pa pat bareng maju papat-papat<br />Diulang-ulungake murih enggal rampunge<br />Holopis kuntul bariss holopis kuntul baris<br />Holopis kuntul baris holopis kuntul baris<br />Wajibe Dadi Murid<br />Wajibe dadi murid<br />Ora kena pijer pamit<br />Kejaba yen lara, lara tenanan<br />Ra kena ethok-ethokan<br />Yen wis mari bali neng pamulangan<br />Ja nganti mbolos-bolosan<br />Mundhak dadi bocah bodho<br />Pie-n ga-plengo kaya kebo<br />Mahesa Kurda<br />Kalamun cinandra pan yayah mahesa kurda<br />Bendhe umyung tengara budhale wadya<br />Kang tinata carub wor dadi sajuga<br />Sang panganjur aba-aba nabuh tambur<br />Teteg ajeg suling peling nut wirama<br />Bidhal Gumuruh<br />Enjing bidhal gumuruh<br />tambur suling gang maguru ngungkung binarung ing krapyak<br />myang watang agathik<br />kang kapyarsa swaranipun <br />lir ombaking samudra rob<br />Bala Kuswa<br />enjing bidhab gumuruh <br />saking jroning praja <br />gunging kang bala kuswa <br />aba busananira lirr surya wedalira <br />saking jaladri arsa madangi jagad <br />duk mungup-mungup aneng <br />sakpucaking wukir <br />marbabak bang sumirat <br />keneng soroting surya <br />mega lan gunung-gunung<br />Singa Nebak <br />Sigra mangsah lumampah anut wirama <br />getar tambur bendhene munya angungkung <br />suling sesauran selompret tetep mindhiki<br />Ladrang Clunthang<br />Tindake sang pekik, mandhap saking gunung<br />Anganti repat panakawan catur<br />Kang anembe mulat ngira dewa ndharat<br />Get er petrek-petrek pra endhang swarane<br />Anjawat angawe-awe ngujiwat<br />Solahe mrih dadya sengseme.<br />Dhuh raden sang abagus,<br />Mugi keparenga pinarak wisma kula<br />Amethika sekar miathi, arum amrik wangi<br />Kageina cundhuk sesumping, Sangsangan hamimbuhi<br />Mencorong cahya ndhika raden<br />Padha nyawiji<br />Ayo padha nyawiji<br />Tuwa mudha jaler estri<br />Sayuk eka kapti<br />Bareng dha tumandang nyukupi <br />Sandhang pangan kita sami<br />Nanging aja ana kang korupsi<br />Yen padha korupsi<br />Negarane rugi kang sayekti<br />Ibu Pertiwi<br />Paring boga lan sandhang kang murakabi <br />Paring rejeki manungsa kang bekti<br />Ibu pertiwi, ibu pertiwi<br />Sih sutresna kang sesami<br />Ibu pertiwi kang adil luhuring budi<br />Ayo sungkem mring ibu pertiwi.<br />

×