Codemocracy viktoria

 • 1,423 views
Uploaded on

Talk given @ http://codemocracy.org/ based on http://web.viktoria.se/iset/

Talk given @ http://codemocracy.org/ based on http://web.viktoria.se/iset/

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,423
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Trafikdata för hållbart vardagsresande
  Daniel Rudmark
  Per-Erik Holmberg
  Elias Arnestrand
 • 2. Innovating Sustinable Everyday Travel (ISET)
  Ett projekt finansierat av
 • 3. fakta Viktoriainstitutet
  • Bildat 1997 (aktiebolag)
  • 4. >20 har disputerat genom våra projekt
  • 5. Telematikforskning sedan 2001
  • 6. Delägt av industrin (5%) och Chalmers (4%)
  • 7. Del av Swedish ICT sedan 2005
  • 8. Fokus på fordon och transport sedan 2006
  • 9. Idag ca 30 personer (ca 20 heltider)
  • 10. 15 disputerade forskare (varav 5 docenter)
  • 11. Koordinerar Fordons & Transport ICT inom SICT
 • tillämpningsfokus
 • 12. framgångsfaktorer
  • Innovationsförmåga
  • 13. Användarmedverkan
  • 14. Spetskompetens
  • 15. Samarbetsförmåga
 • Persontransportprogrammet- ett triple-helix projekt
  BakgrundEn regionalpolitisk vision om regionförstoring och ökat hållbart vardagsresande resulterade i en förstudie om hur digitala tjänster kan bidra. Förstudien har nu expanderats till ett gränsöverskridande forskningsprogram med omslutning ca 27 milj.
  SyfteProgrammet skall visa hur digitala tjänster skapar hållbart vardagsresande och skapa förutsättningar för privata aktörer att utveckla tjänster på offentlig information. Detta skall resultera i nya affärsmodeller och aktörstyper.
  Programmet skall också skapa arena för Öppen Innovation i samverkan mellan privat, offentlig och akademisk verksamhet
  • FinansieringSjuhärads kommunalförbund,Swedish ICT, VINNOVA, VGR
  • 16. Parter
 • ISET
  - at a glance
  Informationsinfrastruktur för trafikinformation
  Digitala tjänster för hållbart vardagsresande
  Varaktig arena för innovation i samverkan
  Nya affärsmodeller och tjänster hos industriparterna
  Nya roller och arbetsformer för offentliga trafikhuvudmän
 • 17. Syfte och mål
  Innovationförhållbartvardagsresande
 • 18. Vilka behov svarar vi mot?
 • 19. Storskalig utrullning
  Add-on projekt
  Övergripande struktur
  Kontrollerade test
  Storskaliga försök
  Utvärdering
  Etablering av förutsättningar
  Initiala tjänster
  Ny business
  2012
  2010
  2011
 • 20. Varför öppna myndighets-API:er?
  Demokratiska principer
  Offentlighetsprincipen
  PSI-lagen
  Utnyttja marknadsvärde
  Kan/ska myndigheter stödja alla telefoner, plattformar, informationsbehov etc. etc.
 • 21. Traditionell systemutveckling
  Byggt kring kravspecifikationer
  Metodik för kontroll över slutresultatet
 • 22. Project sponsor
  Code + comments
  Deliverable
  Documentation
  Requirementsspec
  Business Analyst
  Software Developer
  End-user
  Tester
  Requirementsspec
  Test protocol
  End-user
 • 23. SupportingSustainableEveryday Transports
  50% expected increase in personal travel in Gothenburg area 2005-2025
  Transport-related CO2 emissions should decrease by 4% in 2010 and 75% in 2050 (compared with 1990)
  Public transport traveling must increase from 24% to 35% in 2020
  If car commuters switched to public transport, bicycle etc. 1 day/week this goal would be met!
 • 24. Co-modaltravelingrequiresmulti-context systems
  The use of multiple transportationmeans
  Typicallymoresustainable
  Typically less comfortable
  Smoothuserexperiencerequirescoordination of information in multiple contexts
  Multiple data sources
  A multitude of devices, someunknown
  Personalized information needs
 • 25.
 • 26. Project sponsor
  Code + comments
  Outside
  developer
  Deliverable
  Documentation
  Requirementsspec
  API
  Outside
  developer
  Business Analyst
  Software Developer
  Tester
  Outside
  developer
  Requirementsspec
  Test protocol
  Objectmodel
 • 27. ProactiveAPI’s
  API’stranscendsinto the unavoidableartifact for developers to interact with
  API’sbecomevaluable assets in achievingorganizationalgoals (e.g. comodaltravel)
  API’s are under-researched
 • 28. Varför codemocracy
  Uppmuntra till applikationsutveckling på trafikdata
  Ökad förståelse för utvecklarbehov
  Vilken information
  Hur informationen presenteras
  Fråga och ge feedback!
 • 29. Trafikverket (via Info24)
  Realtidsinformation från Trafikverket (tidigare Vägverket)
  Beskrivande text
  GPS-koordinater (inkl. höjd!)
  Väg (både intern kod och publikt namn)
  Beräknad start- och sluttid
  Informationstyper
  Störningar i kollektivtrafiken
  Trafikkameror (url:er till bilder av trafiken)
  Olyckor
  Köer
  Vägarbeten
  Fordonshaverier
 • 30. Trafikverket (via Info24) forts.
  Obs! Tillgång till API:er via mejl till
  daniel@viktoria.se
  elias@viktoria.se
 • 31. Västtrafik
  Registrering på http://labs.vasttrafik.se
  Obs! Gå med i klubben utvecklare!
  Reseplanerare
  http://vasttrafik.se/External_Services/TravelPlanner.asmx
  Lista över alla hållplatser
  Förslag på närmaste hållplats utifrån koordinater
  Förslag på hållplatser beroende på vad man söker efter
  Lista med pendelparkeringar
  Resvägsförslag
  Koder för sms-biljetter
 • 32. Västtrafik, forts.
  Kollektivtrafikstörningar
  http://vasttrafik.se/external_services/ TrafficInformation.asmx
  Prioritet, datum/tid, område/kommun (ej koordinat), berörda linjer, text
  Realtidsinformation
  http://vasttrafik.se/External_Services/NextTrip.asmx
  Utgår från en hållplats och anger för pågående turer
  Beräknad ankomsttid enligt tidtabell
  Beräknad ankomsttid enligt realtidsdata
 • 33. Tåg.info
  Webbsida: http://tåg.info/api
  Alla stationer (med GPS-koordinater):
  http://tåg.info/stationer.xml
  Alla aktuella tåg för en viss station
  http://tåg.info/[Stationsnamn].xml
  Ex. http://tåg.info/Stockholm+C.xml
  Alla aktuella tåg
  http://tåg.info/tag.xml
  Info om ett specifikt tåg
  http://tåg.info/[tågnummer].xml
  Ex. http://tåg.info/459.xml