เทคนิคการนำเสนอ

2,155 views

Published on

โดยรับทำโปรเจค.net
0831585457
project@rubtumproject.com

Published in: Self Improvement
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคนิคการนำเสนอ

  1. 1. เทคนิคการนําเสนองาน จาก รับทําโปรเจค.net
  2. 2. จากสถิติผู4ฟ6งการนําเสนอ69% หลับ19% เพลิดเพลิน34 % เบื่อ
  3. 3. สมการความอยุติธรรมทํางานเก?ง+นําเสนอไม?เก?ง = ไม?เก?งทํางานไม?เก?ง+ นําเสนอเก?ง = เก?ง
  4. 4. เส4นทางการนําเสนอData เราต4องเข4าใจข4อมูลDesign ออกแบบการนําเสนออย?างไรDeliver ผู4ฟ6งเปIนอย?างไร
  5. 5. ออกแบบการนําเสนอใส?ใจ 3 อย?างดังต?อไปนี้ผู4ฟ6งคือใครประโยชนNที่ผู4ฟ6งจะได4รับสิ่งที่เราคาดหวังจะเกิดขึ้นกับผู4ฟ6ง
  6. 6. กฎ 20 นาที ช?วง 20 นาทีของการนําเสนอ5 นาทีแรก ยิ้มชอบ10 นาที ง?วง เบื่อ เซ็ง5 นาทีสุดท4าย เริงร?า
  7. 7. เทคนิคไม?ควรให4ข4อมูลมากเกินไป หรือไม?ควรให4ข4อมูลที่กล?ุมผู4ฟ6งไม?สนใจควรมีท?อน hook ทุก 10 นาที
  8. 8. Flow optionบทนํา เนื้อหา บทสรุปอดีต ป6จจุบัน อนาคตภาพกว4าง รายละเอียดภาพกว4างwhat why how exampleProblem SolutionBusiness plan/Marketing Plan
  9. 9. เทคนิคslide = less is moreเรียงลําดับความสําคัญให4ถูกต4องถ4ามีการแจก handout ให4ทําไม?เหมือนสไลดNจบในบรรทัดเดียวใน 1 หน4าไม?เกิน 6 บรรทัด

×