Businessmastering™

1,320 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Businessmastering™

 1. 1. Selvledelse, medarbeiderskap, motivasjon og mestring www.businessmastering.no
 2. 2. Vårt utgangspunkt • Selvledelse og sparring blir viktigere – å kunne sette tydelige mål er vesentlig (indre motivasjon) • Hvordan utfordrer vi, trener vi og følger opp hver enkelt? • Medarbeidersamtalene og oppfølging av disse kan bedres • Visualisering fungerer • Dere har nok kunnskap • Struktur for trening og oppfølging er nødvendig
 3. 3. Disposisjon • Enkle mekanismer, noe fagstoff og noen metaforer og uttalelser • Medarbeidersamtalen og grunnleggende ledelse – Hvordan utnytter vi denne gaven? (til leder og til medarbeider) – Hvordan følger vi opp medarbeidersamtalen? • Demo av Appraisal Manager • Hva er ansvarlighet? Hvordan sikrer vi at tiltak og ideer følges opp? • Innføring og trening i selvledelse – Innføring i verktøy og noen selvledelsesoppgaver • Demo av Goal Manager • HVA (mål og verdier) og HVORDAN (aktiviteter) • Strukturelle grep: samtalestruktur og forventningskontrakt – Hvilke ressurser og hvilken støtte trenger vi for å komme dit vi vil? – Veien videre, refleksjon, spørsmål og svar
 4. 4. Mål Under 10% skriver ned målene sine Over 90% tror det lønner seg å skrive dem ned
 5. 5. Hva er meningen med denne workshop’en? Hvorfor gjør vi dette? - vi vil vite mer om oss selv (bevissthet) - vi vil vite mer om hverandre - vi vil ha autoritet i eget liv - vi vil utvikle oss - vi vil utvikle en inspirerende utviklingskultur i KUNDENS NAVN - - - - - - - - - -
 6. 6. Vi vil jo mye, men hva er grunnen til at endringer er så krevende? Oppgave Tommeltesten (adferd og endringer) • Fold hendene! •Hva er riktig? •Hva er galt? •Programmer og autopilot • Hvordan virker dette inn på nyskaping og nye mål?
 7. 7. Endringer
 8. 8. If you can … DREAM it …you can do it Walt Disney Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Martin Luther King, Jr.
 9. 9. Hva sier kloke mennesker om nyskaping og ledelse? ”Keep doing what you’re doing. Or, if you want to spark innovation, rethink how you motivate, reward, and assign work to people.quot; - Teresa M. Amabile Teresa M. Amabile ”How do you know your people? How do you love your people?” - Moder Teresa -(født Agnes Gonxhe Bojaxhiu) Moder Teresa
 10. 10. Hva sier kloke mennesker om mestringstro og samspill? ”På denne dag samles vi fordi vi har valgt håp foran frykt – og samspill mot målet foran konflikt og splid.quot; -Barack Hussein Obama, USAs 44 President Barack Obama ”Man må være to for å forstå en” Gregory Bateson (1904-1980) britisk sosialantropolog, biolog, systemteoretiker og kommunikasjonsteoretiker Gregory Bateson
 11. 11. Hva sier kloke mennesker om verdier og drømmer? ”Hvis et menneske ikke har funnet noe det vil dø for, er det ikke i stand til å leve fullt ut” - Martin Luther King Jr., 1928-1968 borgerrettighetsforkjemper og fredsprisvinner (1964) Martin Luther King ”Visjonen er en tydeliggjøring av en drøm” Liv Arnesen polfarer, selvleder og forfatter Liv Arnesen
 12. 12. Hva er temperaturen i din virksomhet? Hva er din turnover? Hva er grunnen til at den er slik? Hvorfor slutter din medarbeider? Hva koster det at han/hun slutter? Hva koster det å finne en ny, ”tilsvarende”?
 13. 13. Hva koster det å ha en de-motivert medarbeider? Hva innebærer det? Hva er konsekvensen ved å ikke gjøre noe med dette? Hvordan kan du påvirke intern motivasjon? Hvordan utfordrer du hver enkelt?
 14. 14. Vi tilbyr struktur for medarbeidersamtalen
 15. 15. Medarbeidersamtalen • En gave til leder • En gave til medarbeider • Status i Norge i dag – Arbeidsmiljøloven (2006) med forskrift pålegger: • Å kartlegge arbeidsmiljøet, også det psykososiale • Å involvere arbeidstakerne • Å tilrettelegge for faglig og personlig utvikling – Ledere følger i altfor liten grad opp medarbeiderne, herunder medarbeidersamtalene. Med gode verktøy er det lettere å holde seg innenfor norsk lov.
 16. 16. Hovedtemaer
 17. 17. Struktur for oppfølging • Digital lagring – Medarbeider legger inn – Leder ser over referat og legger til egne observasjoner • Epost-påminnelser (til leder og/eller medarbeider) samt grønne, gule og røde lys (for leder/mellomleder) – Oppfølgingsrutiner via mail og oversikter over restansepunkter pr. medarbeider sikrer langt på vei at tiltak blir fulgt opp
 18. 18. En god start quot;Hvis det i sandhet skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på at finde ham der hvor han er og begynde der.quot; - Søren Kierkegaard
 19. 19. 4 mennesketyper - Superego: tenker bare på seg selv - Ego: tenker først på seg selv – så fellesskapet - Lagspiller: tenker først på fellesskapet – så seg selv - Selvutsletter: tenker bare på fellesskapet Kilde: Liv Arnesen og Jon Gangdal ”KAN JEG? - fra drøm til virkelighet”
 20. 20. Hvordan står det egentlig til i din virksomhet? Undersøkelse gjort av Harris Poll i 2006 av 23 000 nøkkelmedarbeidere i de viktigste bedrifter i USA: • se http://www.businessmastering.com/no/inspiration.html • Bare 37 % av ansatte sier de har en klar forståelse av hva virksomheten prøver å oppnå og hvordan • Bare 1 av 5 var entusiastisk mht teamets eller virksomhetens mål • Bare 1 av 5 sier de har en klar forståelse av sine arbeidsoppgaver i forhold til teamets og virksomhetens mål • Halvparten av ansatte fornøyd med det de har oppnådd i løpet av en arbeidsuke • Bare 15% av de ansatte føler at virksomheten setter dem i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver
 21. 21. Hvis dette var på fotballbanen ville det bety: • Bare 4 av 11 spillere ville visst hvilket mål som var deres • Bare 2 av de 11 ville bry seg i det hele tatt • Bare 2 ville visst hvilken rolle de hadde på laget og eksakt hva de skulle gjøre • Og 2 av de 11 ville heller spille mot sine egne spillere enn mot motstanderens
 22. 22. Eksempler på spilleregler • utnytte og utvikle hverandres kompetanse • lytte mer til dem vi er uenige i • glede oss over egen og andres suksess (unne, ikke misunne) • vœre lojale mot felles beslutninger • vœre gode, men ikke selvgode • vise handlekraft og ansvarlighet Kilde:
 23. 23. Kjent med egen unikhet eller gamle sanger om igjen Trening! Hva besitter jeg? Hva er jeg unik på? Noe jeg kan spesielt godt
 24. 24. Hva gjør gode ledere? • Etter 25 års forsking (1980-2005), intervju med mer enn 80,000 ledere, 1 millioner ansatte i 400,000 bedrifter, hva sier Gallup Organization er god ledelse ? • Gode ledere frembringer resultater gjennom: • Å velge riktige/egnede folk • Å tydeliggjøre forventninger • Å bidra til høyere motivasjon hos hver enkelt • Å ha en plan for og utvikle hvert enkelt individ quot;Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli noe mer, da er du en god leder” - John Quincy Adams quot;Nøkkelen til dagens vellykkede lederskap ligger i å ha innflytelse, ikke i å ha autoritet” - Ken Blanchard
 25. 25. God HR og effektiv jobbdesign Bård Kuvaas på BIs Årskonferanse januar 2009: Skap engasjement og interessante jobber gjennom: • transformasjonsledelse; leder-medarbeider- utveksling/medarbeiderskap • Psykologiske og relasjonelle kontrakter fremfor måling og kontroll • Indre motivasjon; (indre fremfor ytre) ansatte blir oppfordret til å utvikle ferdigheter og kompetanse • Relasjoner bygget på tillit, rettferdighet og tydelighet • Selvledelse; empowerment, myndiggjøring, ansvarliggjøring – ansatte definerer og ”eier” mål og planer ”God HR er et spørsmål om effektiv jobbdesign, ikke obskure belønningssystmer, prestasjonsmålinger og kontrollsystemer” – Bård Kuvaas, professor BI quot;Nøkkelen til dagens vellykkede lederskap ligger i å ha innflytelse, ikke i å ha autoritet” - Ken Blanchard
 26. 26. Hva gjør gode medarbeidere? ”Du fortjener ikke høre til et bedre lag enn du er med på å skape selv” – Marit Breivik
 27. 27. Jobben er ikke morsommere enn det du gjør den til! OG: en god latter forlenger trynet
 28. 28. Takknemlighet Hva er jeg takknemlig for i livet ….
 29. 29. Forskningsstudie om måloppnåelse Av de som bevisst setter seg mål er det 25% som når målene Av de som bestemmer seg for når målet skal være nådd er det 40% som når målet Av de som planlegger hvordan og når målet skal være nådd er det 50% som når målet Av de som forplikter seg og deler målet med en annen person er det 65% som når målet Kilde: The American Society for Training and Development, 1998
 30. 30. Vi tilbyr struktur, metoder og verktøy for selvledelse
 31. 31. Om selvledelse ”To survive and prosper in the global economy, organizations, managers, and ”nonmanagerial” employees must master the arts and skills of self- control, self-management, and selfleadership.” Henry P. Sims & P. Lorenzi, The New Leadership Paradigm, 1992
 32. 32. Om selvledelse ”The primary challenge of leadership is to encourage the new better-educated workers to be more entrepreneurial, self-managing, and oriented towards lifelong learning.” John Naisbitt and Patricia Aburdene, Megatrends 2000
 33. 33. ”It`s come to my attention that you have a life outside the office”
 34. 34. Ønsket tilstand Utfordringer UHU! …UH r te g he r di Trening fe g e ro g d rin r Nye mål u tfo m lo el m e ns la so ne – ba ZZzz … z g yg Tr Nå-tilstand Ferdigheter Nå-tilstand Flytsonemodellen av Mihaly Csikszentmihalyi
 35. 35. Så, hva er selvledelse i praksis? Mao: hva må jeg gjøre for å komme dit jeg vil? Mestring og anerkjennelse Selvobservasjon Trening/øvelse Struktur for mestring - verktøy m/oppfølging - samtalestruktur x 2 (!) Definere mål og aktiviteter Definere verdier og visjoner
 36. 36. Struktur for mestring DO IT Distribute Define Dream
 37. 37. Hva er mine personlige verdier? Hva er viktigst i livet mitt? Hva kan jeg ikke klare meg uten? Hva er det som gleder meg?
 38. 38. Selvledelse & superledelse • Ledere bør først bli dyktige til å lede seg selv • Deretter bør de: – Modellere selvledelse – Oppmuntre til selvdefinerte mål – Skap positive tankemønstre – Utvikle selvledelse hos andre gjennom belønning og anerkjennelse – Stimulere selvledelse gjennom teamarbeid – Skape en selvleder-kultur Kilde: Sims & Lorenzi, The new Leadership Paradigm 1992
 39. 39. Figur 13.9 Syv trinn i superledelse, Kilde: Øyvind Martinsen, BI
 40. 40. Hva er drømmebildet – min visjon – i jobben? (hvis alt er mulig)
 41. 41. Hva er drømmebildet – min visjon - innen egen helse? (hvis alt er mulig)
 42. 42. SMARTØP mål S spesifikt M målbart A attraktivt R realistisk T tidsbestemt Ø økologisk P positivt formulert
 43. 43. Gjøre hverandre gode, jobbe strukturert “If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much.” Jim Rohn (om selvledelse)
 44. 44. 10 bud for gode og inkluderende ledere 1. Ansett medarbeidere med et verdigrunnlag som korrelerer med virksomhetens 2. Ta vare på og sørg for å utfordre, utvikle og følge opp dine medarbeidere, spør hva de vil! 3. Legg til rette for selvledelse – forutsett at medarbeidere er i stand til å ta ansvar for egne prestasjoner, egen utvikling og løpende prioriteringer 4. Sørg for å definere og forankre tydelige mål og felles mål – ta med medarbeiderne i virksomhetsideologi og virksomhetsplanlegging 5. Lag klare samspillsregler og forventningskontrakter (sammen med medarbeiderne) og legg til rette en samtalestruktur/treningsstruktur – utøv konsekvens i.ft. dette! 6. Stimulér kreativitet og mestringstro og utnytt kraften i hver enkelt; tankekraft, værekraft og handlingskraft! - legg til rette for åpenhet/ takhøyde, deling, lek, begeistring, humor 7. Stimulér til samarbeid - du er ikke dyktig før du er dyktig til å gjøre andre gode. 8. Gi tilbakemeldinger og sørg for å anerkjenne gode handlinger og gode forsøk 9. Ta vare på nettverkene dine og dyrk frem nye 10. Ta vare på deg selv – vær din egen bestevenn (selvsnakk/selvjustis) Kilde: Rune Semundseth, Drøbak, februar 2008
 45. 45. God HR og effektiv jobbdesign Bård Kuvaas på BIs Årskonferanse januar 2009: Skap engasjement og interessante jobber gjennom: • transformasjonsledelse; leder-medarbeider- utveksling/medarbeiderskap • Psykologiske og relasjonelle kontrakter fremfor måling og kontroll • Indre motivasjon; (indre fremfor ytre) ansatte blir oppfordret til å utvikle ferdigheter og kompetanse • Relasjoner bygget på tillit, rettferdighet og tydelighet • Selvledelse; empowerment, myndiggjøring, ansvarliggjøring – ansatte definerer og ”eier” mål og planer ”God HR er et spørsmål om effektiv jobbdesign, ikke obskure belønningssystmer, prestasjonsmålinger og kontrollsystemer” – Bård Kuvaas, professor BI quot;Nøkkelen til dagens vellykkede lederskap ligger i å ha innflytelse, ikke i å ha autoritet” - Ken Blanchard
 46. 46. Hva gjør gode ledere? • Etter 25 års forsking (1980-2005), intervju med mer enn 80,000 ledere, 1 millioner ansatte i 400,000 bedrifter, hva sier Gallup Organization er god ledelse ? • Gode ledere frembringer resultater gjennom: • Å velge riktige/egnede folk • Å tydeliggjøre forventninger • Å bidra til høyere motivasjon hos hver enkelt • Å ha en plan for og utvikle hvert enkelt individ quot;Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli noe mer, da er du en god leder” - John Quincy Adams quot;Nøkkelen til dagens vellykkede lederskap ligger i å ha innflytelse, ikke i å ha autoritet” - Ken Blanchard
 47. 47. Hva gjør vi så ? Hva kan vi ta med videre? Og hvordan støtte hverandre? Accountability! Kilde: Jim Collins, ” Good to great”
 48. 48. Den hyggelige samtalen Hvordan anerkjenner Hvordan tar vi imot vi hverandre? anerkjennelse?
 49. 49. Den ikke fullt så hyggelige samtalen Gi konstruktive Ta imot konstruktive tilbakemeldinger tilbakemeldinger 1. Få tak i den andres mål og 1. Lytt fremfor å gå i forsvar intensjon 2. Vis at du lytter 2. Fortell om eget mål med 3. Spør hvis det er noe du ikke tilbakemeldingen forstår – grav til det er konkret og 3. Fortell om egen følelse heller mulig å forstå enn å skyte med skarpt – tenk 4. Begge parter drøfter og tenker igjennom kroppsspråk, hvilke høyt sammen ift. problemløsning ord og hvilke spørsmål du bruker 5. Sett et mål og definér hva du kan gjøre 4. Observér reaksjon og benytt spørsmål/coaching 6. Fremdrift og oppfølging 5. Beskriv hva som har skjedd når endringen er gjennomført 6. Fremdrift og oppfølging
 50. 50. Strategier, planer, verdier og andre flotte festtaler • Nevn en god slogan! • Nevn en god visjon! • Når starter verdibyggingen og hvordan? Korrelasjon? • Har dette noe med forankring å gjøre?
 51. 51. Hva gjør vi så ? Kilde: Jim Collins, ” Good to great”
 52. 52. Vil du vite mer om dette? Kontakt rune@scanlearn.no Telefon 934 123 12 mellom 0700- 2200

×