GeoIntegrasjon for Fagruppe arkiv og saksbehandling 2011 12-07
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

GeoIntegrasjon for Fagruppe arkiv og saksbehandling 2011 12-07

 • 845 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
845
On Slideshare
843
From Embeds
2
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 2

http://www.linkedin.com 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. GeoIntegrasjonFaggruppen for arkivering og saksbehandling 7. desember 2011 Ragnar Sturtzel EDB ErgoGroup
 • 2. Agenda• Overordnet informasjon om GeoIntegrasjon – Målsetning, historikk og status• Standarder og prinsipper – Prinsipper som ligger til grunn – Tjenestepakker• Arkivtjenestene – Hva ligger i disse – GI vs N5
 • 3. Overordnet informasjon om GeoIntegrasjon
 • 4. Overordnet nformasjon om GeoIntegrasjon• Målsetning• Historikk• Status• Mange lysark, men hurtig gjennomgang
 • 5. GeoIntegrasjon: Overordnet målUtarbeide fellesgrensesnittstandarder ogprinsipper for samspill mellomfagsystemer og sak/arkivsystemeri offentlig sektorI praksis fagsystemer innen teknisksaksbehandling(byggesaker, plansaker, …)
 • 6. Historikk, 90-tallet• Tunge fagsystemer på Windowsplattformen – GIS – GAB – SAK• Behov for samhandling
 • 7. Geolok 1• Foreningen Geolok, sak/arkiv-leverandørene og kartleverandørene ble enig om felles grensesnitt• Windows til Windows-kommunikasjon (DDE)• Vilkårlig kartklient kunne kobles sammen med vilkårlig sak/arkivklient• Felleskomponent mot GAB GIS SAK GAB
 • 8. 2000-tallet• Web-applikasjoner erstatter Windows• Noark 4 standardiserer sak/arkiv• Matrikkelen erstatter GAB• Initiativ til diverse standardisering – Men mye proprietære og 1:1-løsninger• Integrasjon basert på dugnad blant leverandørene• Mangler koordinering og forvaltning fra det offentlige
 • 9. Kommunikasjonsbehovet eksploderer• …og alle snakker / vil snakke med alle• Mange leverandører av konkurrerende Saks-/arkiv systemer Vann og avløps systemer og kompletterende løsninger Kommunale Planregistre Matrikkel systemet Data og tjenster Geografiske fra Norge digitalt Informasjons Systemer (GIS) Økonomi systemer
 • 10. Ønsket målbilde Vann og avløps Saks-/arkiv systemer systemerKommunale MatrikkelPlanregistre systemet Standardiserte grensesnitt og tjenester Data og tjenster Geografiske fra Norge digitalt Informasjons Systemer (GIS) Økonomi systemer
 • 11. I mangel av standarder• ”Lyngdal”: Vis saker i kartet (WFS-tjeneste) (Ergo, Norkart)• ”12k”: Plandialog (planer, fremdrift, dokumenter, høringer) (Acos, Norconsult)• Matrikkelinfo fra kartet• Diverse proprietære integrasjoner mot arkivet• ”Klipp og lim”-integrasjoner (manuell kopiering mellom bilder)
 • 12. Men også noen forsøk på standardisering• Noark 4 Web Services (KS, alle sak/arkiv)• Geolok 2 (alle kartleverandører, alle sak/arkiv, foreningen Geolok, …)• BEST : Arkiv til arkivintegrasjon (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, alle sak/arkiv)• KS Resultat XML: Skjema, fagsystem, arkiv (hovedsakelig KS, Semicolon, Asker kommune, Sem & Stenersen Prokom, Oppad, EDB) – Aktuell også for ByggSøk
 • 13. Status før GI innen «Geolokområdet»• Noark 5 mangler standard grensesnitt – Noark 4 brukes fortsatt og videreutvikles – N4WS, BEST, KS Resultat XML• Geolok 2 mangler matrikkelstøtte – Geolok 1 lever videre – Proprietære grensesnitt for ”GAB” via kart• Matrikkel uten stabilt innsyns-API – GAB-kloner med matrikkeldata• Planregister uten tjenester – MD har sammen med utvalgte leverandører spesifisert en datamodell som går langt utover plan (sak/arkiv berørt)• Nye lover
 • 14. Nye lover• Plandelen av ny Plan- og bygningslov – Trådte i kraft 1. juli 2009 – Digitalt planregister• Ny matrikkellov – Trådte i kraft 1. januar 2010• Bygningsdelen av ny Plan- og bygningslov – Trådte i kraft 1. juli 2010• Frister, dokumentasjon og eksterne tjenester
 • 15. Prosjekt GeoIntegrasjon• Foreningen Geolok kaster inn håndklæet høsten 2008/vinteren 2009 og ber Statens Kartverk ta over• Statens Kartverk og KS inviterer alle leverandører til møte februar 2009• Forprosjektrapport og enighet om satsning våren 2009• Søknad til DIFI om finansiering
 • 16. Budsjett ved søknad DIFI (2009-2011)”Friske” midler (40%)Støtte fra Difi. 2 000 000Tilskudd fra MD 1 600 000Tilskudd fraForeningen Geolok 400 000Egeninnsats fra parter (60%)Statens kartverk 1 140 000KS 500 000Kommuner 1 860 000Leverandører 2 500 000Sum 10 000 000 Og summen har økt vesentlig underveis
 • 17. Hvem har vært med I tillegg en rekke kommuner og andre
 • 18. GeoIntegrasjonsprosjektet Revisjon av Revisjon av Noark-standarden Geolok 2-standard Utvidet tjenestegrensesnitt Videreføres i Vært på høring GeoIntegrasjonsstandarden Rammeverk Plan Matrikkel GI-standard Revidert Samordning Ny GeoIntegrasjons-standardNoark4- standard -> N5
 • 19. Fordeling av midler (ikke endelig)
 • 20. Opprinnelig fremdriftsplan• Spesifikasjonen tok lenger tid…
 • 21. Felles arbeidsromStrukturering av prosjektarbeidet:Etablering av små effektive arbeidsgrupper sammensatt av spesialist-/ ekspertkompetanse fra ulike deler av systemleverandør- markedet.Klar avgresning av arbeidet i mandatet.
 • 22. http://geointegrasjon.noProsjektet har fått egetdomene påwww.geointegrasjon.noHer legges informasjonom prosjektet – møterkonferanser, info fraarbeidsgruppene mv.På domenet legges detogså ut UML modellerfortløpende på:http://dok.geointegrasjon.no/under_arbeid/I tillegg legges det ut stitil skjema frastandardiseringsarbeidet(wsdl xsd mv)
 • 23. Rutinebeskrivelse – Test og godkjenning(1) ForslagNye forslag til webtjenster skal foreligge definert i EA, og modellert etter GeoIntegrasjons prinsipper og veiledningsdokumentasjon. Evt. høringer forutsettes være gjennomført.(2) KvalitetskontrollEn egne faggruppe kontrollerer spesifikasjonen i forhold til prinsipper og konformitet.(3) Godkjent kvalitet ?Spesifikasjoner som ikke tilfredsstiller forutsatt kvalitet i forhold til standard og konformitet, returneres til forslagstiller.(4) Tilgjengeliggjøre spesifikasjonGodkjent spesifikasjon legges ut på webserver slik at leverandører kan benytte den til realisering av tjenesten.(5) Utvide testklient og mockupSekretariatet utvider testklient med testfunksjonalitet for webtjenesten, samt legger ut tilhørende mockup.(6) Implementere ny webtjenesteEn tjenesteleverandør kan hente godkjent tjenestebeskrivelse fra webserver, og kan med utgangspunkt i den, implementere tjenesten på sitt system.(7) Varsle om implementering av tjenesteEn tjenesteleverandør må varsle GeoIntegrasjon om at en ny webtjeneste er implementert for å få godkjenningsstempel. Tjenesteleverandøren må tilby en testssystem på internett, og samtidig med varslet om implementering, oversende adresse til testserver og beskrivelse av testtilfeller (testdata som kan anvendes).(8) Test av implementert webtjenesteSekretariatet benytter testklient mot leverandørens testsystem.(9) Godkjent test?Varsel til leverandør dersom testen ikke fungerer i testklient.(10) Publisere leverandørens implementeringLeverandøren gis en midlertidig godkjennelse dersom tjenesten fungere i GeoIntegrasjons testklient. Godkjennelse publiseres på web.(11) Implementere bruk av tjenestenKlientleverandører kan implementere bruk av webtjenester, basert på tjenestebeskrivelsen på GeoIntegrasjons webserver.(12) Varlse om implementering av bruk av tjenesteKlientleverandøren varsler om bruk av en gitt tjeneste mot en gitt tjenesteleverandør.(13) Publisere bruk av implementert webtjenesteOppdatering av status for webtjenesten, både for tjenesteleverandør og klientleverandør
 • 24. Fyrtårnsarenaer 1Arendal kommune SÅTE samarbeidet Trondheim kommune
 • 25. Fyrtårnsarenaer 2• ORKidé: Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll• Stavanger-regionen: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Rennesøy, Kvitsøy, Strand, Forsand, Finnøy, Hjelmeland, Suldal, Sauda• SÅTE: Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, EngerdalTotalt: 33 kommuner + FagforbundetAndre samarbeidsparter: KS og NITO
 • 26. Status p.t.• V1.0 (testversjon) av standardene var klar i juli/august• Fyrtårnstesting var i gang i slutten av august• V1.1 (første driftsversjon) under utvikling• Avslutning av prosjektet utsatt til 31/12 i år• V1.1 skal være ferdig før det• Videreføring fortsatt ikke 100% spikret, Kartverket ansvarlig, mange nye behov identifisert
 • 27. Standarder og prinsipper
 • 28. Standarder og prinsipper• Hvilke standarder er inkludert• Prinsipper bak utviklingen av standardene
 • 29. GeoIntegrasjon Revisjon av Revisjon av Noark-standarden Geolok 2-standard Utvidet tjenestegrensesnitt Videreføres i Vært på høring GeoIntegrasjonsstandarden Rammeverk Plan Matrikkel GI-standard Revidert Samordning Ny GeoIntegrasjons-standardNoark4- standard -> N5
 • 30. Standarder• Rammeverk• Arkiv (innsyn, oppdatering)• Sak (prosess)• Plan (innsyn, inkl. karttjenester)• Matrikkel (innsyn, inkl. karttjenester)• LINK (samspill mellom programmer i Web- grensesnitt)
 • 31. Prinsipper• Behov – Inkludere flest mulig• KISS (Keep It Simple Stupid)• Løse koblinger• Stabilitet• Konsistens
 • 32. Behov1. Scenarioer2. Brukstilfeller3. Tjenester• Basert på forprosjekt/undersøkelse – Avsjekk med leverandørene – reelle behov• Invitert med alle som vil for å komme med innspill og tilbakemeldinger underveis
 • 33. KISS• Kun tjenester som de fleste trenger• Kun dataelementer som de fleste trenger – Fjerning av felt i forhold til komplette modeller – Fjerning av objekter – Sammenslåing av objekter• Struktur og data ut i fra hva som trengs for de enkelte tjenestene
 • 34. Løse koblinger• Skifte av komponent = maks endre sti til komponenten• Alle grensesnitt er testet med klienter levert av forskjellige leverandører• Alle grensesnitt er testet med tjenere levert av forskjellige leverandører• Fyrtårnstesting med matrise av disse
 • 35. Stabilitet• Tjenestesnittene skal leve lenge• Kommer det en ny versjon skal den gamle støttes i minst 3 år til – Man kan ikke forvente at klienter og tjenere oppdateres i takt!
 • 36. Konsistens• Samme objekt heter det samme og ser likt ut på tvers av tjenester – Person, organisasjon – Eiendom, bygning – Dokument – Plan• Navngivning av tjenester• Feilhåndtering, autentisering, … felles rammeverk
 • 37. Arkivtjenestene
 • 38. Arkivtjenestene• Historikk• Innsyn• Oppdatering• Avgrensning og utvidelser i forhold til Noark• NB: Tjenester for saksarkivet, ikke for generelt dokumentarkiv
 • 39. Historikk• Noark 4 Web Services – Forenklet grensesnitt ut i fra behov fra fagsystemene – Fagsystemene kan arkivere og gjenfinne med egen nøkkel – Grunnlag for KS Resultat XML og BEST• Revidert til versjon 2 i GeoIntegrasjon• Gjort om til Noark 5 før fyrtårnstesting – Arkivleverandørene kom med Noark 5 dette året
 • 40. Innsyn• Tjenester som skal kunne tilbys uten autentisering for eksternt publikum – D.v.s. at gradert materiale alltid vil være skjermet – D.v.s. at dokumenter ikke nødvendigvis er med• Benyttes bl.a. av Plandialog• Alternativ til OEP
 • 41. Oppdatering• Inkluderer Innsyn, men autentisert – Vil gi større tilganger• Tjenester for å arkivere saker, journalposter og dokumenter• Tjenester for å oppdatere disse• Utvidede innsynstjenester for spesielle behov – F.eks. mine ikke avskrevne og mine under arbeid
 • 42. Avgrensning og utvidelser• Forenklet struktur – Fagsystemleverandørene ønsker ikke å forholde seg til full Noark (slipper å forså arkiv)• Utvalgte tjenester – Hva er det mest behov for• Utvidet med geografi
 • 43. Forenklet struktur• Liten arkiv-/Noarkkompetanse hos fagsystemleverandørene – Forenklet struktur – Standardverdier for hvert fagsystem• Videreført N4WS – Som utgangspunkt, men med Noark 5 termer – Ikke mappe i mappe og annet nytt – Sammenslått «dokumentlink», «dokument- beskrivelse» og «dokumentobjekt»
 • 44. Dokument
 • 45. Utvalgte tjenester• Tjenester for å oppdatere attributter det er mest aktuelt å endre, som – Ansvarlig – Status• Eksternnøkkel – Fagsystemets egen entydige nøkkel – Arkivet lager automatisk ny arkivsak hvis det legges ut journalpost på ukjent arkivsaksnøkkel
 • 46. Nøkler
 • 47. Geografi• Alle saker kan inneholde en eller flere – Matrikkelenheter (eiendommer) – Bygninger – Koordinater (stedfesting)• Saker for ny plan kan inneholde – Plan (nøkkel til planen)
 • 48. Geografi
 • 49. Konsistens• Sakspart/Korrespondansepart – Felles struktur på tvers av domener (basert på arkiv, folkeregisteret, enhetsregisteret, matrikkelen, …) – Skille mellom person og organisasjon/bedrift – Skille mellom for- og etternavn – Flere adresser på samme – Inntil videre aksepteres det at ikke all info arkiveres i arkivet (kan begrenses til attributter som er definert i Noark)
 • 50. Sakspart i GeoIntegrasjon
 • 51. GeoIntegrasjon vs Noark 5• Ideelt skulle Riksarkivet definert tjenestene for Noark 5• Vi har overlatt til dem å definere et komplett tjenestesett• «95%» av fagsystemer klarer seg med et enklere tjenestesett – Vi har laget noe for alle de med begrenset arkivkompetanse for å sikre datafangst – Arkivleverandørene har lang erfaring med arkivintegrasjoner
 • 52. Hva…
 • 53. Hvordan
 • 54. InnsynstjenesteneFinnDokumenter FinnJournalposterFinnDokumenter- FinnJournalposter-GittJournalpostnøkkel GittSaksmappeNøkkelFinnDokumenter- FinnSaksmapperGittSaksnøkkel FinnSaksmapper-FinnDokumenttyper GittNøkkelFinnJournalposter- HentFilGittNøkkel HentKodelister
 • 55. OppdateringstjenesteneFinnJournalposter-UnderArbeid OppdaterJournalpost-FinnJournalpostRestanser EksternNøkkelNyAvskrivning OppdaterJournalpost-StatusNyBygning OppdaterMappeAnsvarligNyJournalpost OppdaterMappe-EksternNøkkelNyKorrespondansepart OppdaterMappeStatusNyMatrikkelnummer OppdaterPlanNyPunkt SlettAvskrivningNySaksmappe SlettBygningNySakspart SlettKorrespondansepartNyttDokument SlettMatrikkelnummerOppdaterJournalpostAnsvarlig SlettPunkt SlettSakspart
 • 56. Avlevering vs. tjenester• Noark 5 har datamodell definert for avlevering• GeoIntegrasjon har datamodell definert for tjenester – Entydige koder – Enklere koder (ikke «setninger», dels Noark 4) – ID-er
 • 57. Lister som følger Noark 4 kodeverk• For enklere bruk av tjenestene, benytter følgende kodelister koder som angitt i Noark 4: Avskrivningsmaate Dokumentstatus Forsendelsesmaate Journalposttype Journalstatus Kassasjonsvedtak Saksstatus SkjermingOpphoererAksjon TilknyttetRegistreringSom Variantformat• Noark 5s koder for avlevering er lange tekster beregnet på menneskelig lesning. Dette dekkes av feltet kodebeskrivelse i objektene over.• Øvrige følger Noark 5.
 • 58. Oppsummering• Basert på tidligere standardisering• Arkiv, matrikkel og plan – Kun arkiv har oppdateringstjenester – Avgrensninger for alle• Tjenestesnitt, samt LINK• I drift fra 2012
 • 59. Følg med påhttp://ksikt-forum.nohttp://geointegrasjon.no/Takk for meg!