Beiting

743 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beiting

 1. 1. Beitekvalitet - valg av kraftfôr
 2. 2. Kraftfôrvalg til beite skal være enkelt: <ul><li>Svært godt beite - FORMEL Elite 90/Favør 90 </li></ul><ul><li>Middels godt beite - FORMEL Elite 80/Favør 80 </li></ul><ul><li>Ugjødsla beite/utmark - FORMEL Favør 70 </li></ul><ul><li>Lite beite - FORMEL Biff Intensiv </li></ul>
 3. 3. Felleskjøpets kraftfôrblandinger er tilpasset beite: <ul><li>Magnesiuminnhold som forebygger graskrampe </li></ul><ul><li>Fra medio april er Mg-innholdet i kraftfôret høyt for å bygge opp reservene før beitesesongen (Bergneset starten på mai) </li></ul><ul><li>PLUSS Mg-rik mineralblanding anbefales ved mistanke om at kyrne kan få graskrampe </li></ul><ul><li>Økt innhold av bufferstoffer for å redusere faren for sur vom </li></ul>
 4. 4. Blandinger tilpasset beite * FORMEL Energi 80 og 90 passer best i besetninger som gir st ø ttefôring med grovfôr/fullfôr kombinert med beite for å sikre nok struktur i rasjonen. * FORMEL Biff Intensiv (sv æ rt fiberrik) anbefales ved lite beite. Type Økt mineralinnhold (Ca, Mg og Na) Økt innhold av NDF (Fiber) FORMEL Favør 70 Ja Ja FORMEL Favør 80 Ja Ja FORMEL Favør 90 Ja Ja FORMEL Elite 80 Ja Ja FORMEL Elite 90 Ja Ja FORMEL Energi 80* Ja Nei FORMEL Energi 90* Ja Nei FORMEL Ekstra Ja Nei FORMEL Urea Respons Ja Nei
 5. 5. Beitekvalitet og rett FORMEL
 6. 7. Hva er målet med beiteperioden? <ul><li>Intensiv beiting med høy ytelse </li></ul><ul><li>Moderat ytelse på beite og høy ts-innhold i mjølka </li></ul><ul><li>Kontinuerlig beite med rundballefôring i tillegg </li></ul><ul><li>Utnytte areal som ikke egner seg for høsting </li></ul>
 7. 8. Intensiv beiting med høy ytelse: <ul><li>Gradvis overgang fra innefôring. F.eks surfôr inne om natta og beite om dagen </li></ul><ul><li>Start beitesesongen tidlig, når graset er 12-20 cm høyt </li></ul><ul><li>N-gjødsling lite og ofte </li></ul><ul><li>Bruk FORMEL Favør 90, FORMEL Elite 90 eller FORMEL Urea Respons </li></ul><ul><li>Sørg for god tilgang på vatn og rene drikkekar! </li></ul><ul><li>Følg med på gjødselkonsistens </li></ul>
 8. 9. Vurdering av fordøyelsen ut fra fersk gjødsel
 9. 10. Moderat ytelse med høyt TS-innhold i mjølka: <ul><li>Nok fiber er viktig for fett-% </li></ul><ul><li>Unngå nedtråkking, stripebeiting hvis graset blir langt </li></ul><ul><li>Bruk FORMEL Favør 80 </li></ul><ul><li>Gi mineraltilskudd til dyr som får mindre enn 3 kg kraftfôr </li></ul>
 10. 11. Kontinuerlig beite med rundballefôring i tillegg: <ul><li>Vær obs på individuelle forskjeller i fôropptak. Noen dyr vil beite mye, andre vil ete mer surfôr </li></ul><ul><li>Følg med på gjødselkonsistens </li></ul><ul><li>Bruk FORMEL Elite 80 ved høy ytelse </li></ul><ul><li>Bruk FORMEL Favør 80 ved moderat ytelse </li></ul>
 11. 12. Utnytte areal som ikke egner seg for høsting: <ul><li>Areal som er vanskelig å høste maskinelt </li></ul><ul><li>Gjerne dårlig gjødslig og ugrasbekjempelse </li></ul><ul><li>Egner seg best for sinkyr og drektige kviger </li></ul><ul><li>Husk mineraltilskudd! </li></ul><ul><li>Microfeederautomater anbefales </li></ul>
 12. 13. Sørg for god tilgang på rent vatn <ul><li>Sørg for nok vann til kyrne </li></ul><ul><li>Rengjør drikkekara jevnlig </li></ul><ul><li>Tilgang til vatn er ofte begrensende for mjølkeytelsen på beite </li></ul><ul><li>Husk at dominante kyr ofte okkuperer flaskehalser i ”systemet” og at lavtrangerte kyr derfor ikke slipper til. Ha derfor flere drikkepunkter </li></ul><ul><li>Husk at vatn er det billigste fôrmidlet </li></ul>
 13. 14. Hva kreves av et godt beite? <ul><li>Viktig med tråkksterk jord (drenering, planering, utskifting av humusrik jord m.m) </li></ul><ul><li>Reparasjon av skadet areal (toårig-flerårig raigras) </li></ul><ul><li>God grasmatte er viktig (tidlig, og hyppig beiting gir tettere og mer slitesterk grasmatte. Gir også mer bladrikt gras med mer protein og energi-høyere fôropptak) </li></ul><ul><li>Intensiteten på beitinga (gjenveksten er påvirket av temperaturen og levetiden på bladene (artsavhengig) - beitegras er ferskvare </li></ul>
 14. 15. Beitekvalitet <ul><li>Velg riktig frøblanding </li></ul><ul><li>Til beite benyttes andre frøblandinger enn til slått- viktig med mye bladgras og kvitkløver på beite (10) </li></ul><ul><li>Ugressbekjempelse (kjemisk) viktig </li></ul><ul><li>Det fjernes mindre mengde plantemateriale ved beiting enn ved slått (avføring, urin, nedtråkk) </li></ul><ul><li>Beitejorda trenger derfor mindre tilførsel av nitrogen, fosfor og kalium enn eng </li></ul><ul><li>Gjødsling gjennom sesongen samt beitepussing er viktige stikkord for å holde oppe kvaliteten </li></ul>
 15. 16. Beitestrategier <ul><li>Beitemetoder (skiftebeiting, kontinuerlig beiting, stripebeiting eller kombinasjon beite/slått) </li></ul><ul><li>Skiftebeiting er en intensiv metode, der en har fra 3-14 skifter og kviler beitet fra 18-27 dager mellom beiteperiodene </li></ul><ul><li>Kontinuerlig beite krever minst arbeid, men egner seg ikke hvis en ønsker høg produksjon (vårkalving) pga av at kvaliteten på beitet vil bli for dårlig utover sommeren til kyr som skal ha høgt fôropptak. </li></ul>
 16. 17. Beitepussing <ul><li>Stimulerer graset til å sette sideskudd </li></ul><ul><li>Hovedskudd blir ferske og smakelige </li></ul><ul><li>God ugrasbekjempelse </li></ul><ul><li>Gir økt rotutviklig og bedre varighet på beitegraset </li></ul><ul><li>Reduserer problemer med vraking av gras rundt møkkruker </li></ul>
 17. 18. Gjødsling <ul><li>Lite og ofte </li></ul><ul><li>” tommelfingerregel” 3-5 kg N pr dekar, 3-5 ganger i beitesesongen. </li></ul><ul><li>Dette gir jamnere tilvekst og bedre kvalitet </li></ul><ul><li>Vurder 21-3-8 med selen og natrium som beitegjødsel </li></ul><ul><li>Vær forsiktig med sterk kaliumgjødsling </li></ul><ul><li>Kulturbeite bør ha en pH i jorda på 5,5-6,5 (eks 100 kg dolomittkalk/daa - da dette er viktig for Mg-innholdet i plantene </li></ul>
 18. 19. Planlegging av beitet <ul><li>Ikke vent for lenge før en slipper utpå dyrene (unngå nedtråkking- tidlig avbeiting gir tettere matte) </li></ul><ul><li>Ved skiftebeiting anbefaler en etterbeiting med sinkyr/ungdyr og pussing etter annenhver avbeiting </li></ul><ul><li>Ved beitestart anbefales en graslengde på 12-20 cm </li></ul><ul><li>Anbefalt plantehøgde etter avbeiting 4-8 cm </li></ul><ul><li>Gjeldkyr har mindre krav til beite og kan derfor gjerne benyttes som beitepussere </li></ul>
 19. 20. Planlegging av beitet <ul><li>Vi har mye å hente på bedre beitedrift på mange gårder i Norge </li></ul><ul><li>Det er gjennom god planlegging mulig å forlenge beitesesongen med 2-4 uker </li></ul><ul><li>Velg tidlige beitesorter i solvendte områder (raigras, hundgras, raisvingel) </li></ul><ul><li>Raigras vil komme svært godt ut som beitesort utover høsten </li></ul>
 20. 21. Raigras på beite <ul><li>Italiensk raigras gir høy avling og svært god fôrverdi til nullbeiting og stripebeiting </li></ul><ul><li>Krever næringsrik jord og god tilgang på vatn </li></ul><ul><li>Flerårig raigras kan brukes som gjenlegg med godt resultat ved intensiv beiting </li></ul><ul><li>Gir èn beitesesong </li></ul><ul><li>Relativt sene raigrassorter egner seg best til beiting </li></ul>
 21. 22. Tilskuddsfôr <ul><li>Storfe bør ha fri tilgang til rød saltslikkestein </li></ul><ul><li>Gi mineral- og vitamintilskudd til dyr som får lite/ikke noe kraftfôr – under 3 kg </li></ul><ul><li>Snylterbehandling til kalver/ungdyr som skal gå på beiter der det også var beitedyr året før </li></ul><ul><li>Ikke mer enn 4 kg kraftfôr pr tildeling til mjølkekyr </li></ul><ul><li>Ved kraftig diare bør en gi strukturfôr i tillegg (halm, Yea-Sacc eller seint høstet rundballer) evt FORMEL Biff/FORMEL Biff Intensiv </li></ul>
 22. 23. Pluss Yea-Sacc
 23. 24. Yea-Sacc 1026 <ul><li>Levende gjærkultur </li></ul><ul><ul><li>Reduserer faren for vomforstyrrelser (Problemløser ved diare/fordøyelses – forstyrrelser i innefôringssesongen/beite) </li></ul></ul><ul><ul><li>Forbedrer fôropptaket </li></ul></ul><ul><ul><li>Øker utnyttelsen av grovfôret ved hjelp av forbedret fiberfordøyelse </li></ul></ul><ul><li>Forsøk viser økt produksjon ved bruk av Yea-Sacc </li></ul><ul><ul><ul><li>6-8 % økning i melkeytelse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>12-20 % økning i daglig tilvekst på okser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>9-12 % økning i daglig tilvekst på kalver </li></ul></ul></ul>
 24. 25. Microfeederautomater – sikrer nok mineraler <ul><li>Bruk Pluss Multitilskudd appetitt i disse automatene (gir normalt opptak) </li></ul><ul><li>Pluss Multitilskudd Storfe/geit Pellets og mjøl anbefales ikke å gis etter appetitt </li></ul><ul><li>Automatene er beskyttet mot regn </li></ul><ul><li>Selges i FK butikkene </li></ul>
 25. 26. Proteinprosent i mjølka
 26. 27. Fettprosent på sommeren?
 27. 28. Valg av kraftfôr <ul><li>Ta utgangspunkt i de høgstytende kyrne og kvaliteten på beitet </li></ul><ul><li>Start med sommerkraftfôret mens dyrene ennå går inne (FKA har sommerfôr fra medio April) </li></ul><ul><li>Behovet for kraftfôr synker på beite (se også beitenøkkel) </li></ul><ul><li>FORMEL Elite 90 ga gode resultater på beite sommeren 2007 og 2008 </li></ul>
 28. 30. Andre aktuelle blandinger <ul><li>Mange vil bruke samme kraftfôr på beite som i innefôringsperioden </li></ul><ul><li>Derfor er også FORMEL Energi 90 og FORMEL Favør 90 oppgradert som sommerblandinger </li></ul><ul><li>FORMEL Biff Intensiv er anbefalt kraftfôrblanding ved mangel på beite (store kraftfôrmengder) eller når dyra har dårlig vomfunksjon </li></ul><ul><li>Beiteblandingene fra Felleskjøpet har økt buffer-, mineral-, fibermengde i forhold til om vinteren. </li></ul>
 29. 31. Overgang til beite <ul><li>Bruk av Pluss Multitilskudd Magnesiumrik siste 3-4 uker før beiteslipp forebygger graskrampe </li></ul><ul><li>Hvis mulig er beiting kun på dagtid de første dagene en fordel </li></ul><ul><li>Reduser kraftfôrmengden ved beiteslipp, i takt med ønsket nivå på beite (-0,5 til 1,0 kg per dag) </li></ul><ul><li>Kvaliteten på beite og ønsket avdrått avgjørende for mengde kraftfôr </li></ul>
 30. 32. Justering av kraftfôrnivåene utover sommeren <ul><li>Normal nedgang i mjølkeytelse (fra topplaktasjon) per måned er 2-3 liter </li></ul><ul><li>Mange opplever at kyrne dropper ned mye i mjølk særlig i juli/august </li></ul><ul><li>Årsakene til dette er mangel på energi og eller protein </li></ul><ul><li>Hvis en trapper ned kraftfôret i takt med nedgang i mjølk vil dette forsterke mjølkedroppen </li></ul><ul><li>Når beitet faller i kvalitet må en også bevege seg til høyre i beitenøkkelen, dvs at kyr som f.eks mjølker 30 liter på svært godt beite og får 5 kg kraftfôr, må få økt kraftfôrmengde når beitet går ned f.eks til 6-7 kg </li></ul><ul><li>Dårlig proteinprosent (under 3,2) er også tegn på energi, og eller proteinunderskudd </li></ul>
 31. 33. Opptrapping før kalving <ul><li>Kyrne kan gjerne gå ute på beite i ukene før kalving hvis de også skal gå på beite etter kalving </li></ul><ul><li>Gi kyr og kviger 0,5 til1,0 kg kraftfôr per dag i de 2-3 siste ukene før kalving </li></ul><ul><li>Dette er viktig for at mikrobene skal omsette stivelse og protein fra kraftfôr </li></ul><ul><li>Husk Pluss Multitilskudd Storfe/geit eller Pluss Multitilskudd Sinku i opptrappingsperioden </li></ul>
 32. 34. Diareproblemer på beite <ul><li>Skyldes mangel på struktur (flytelaget i vomma fungerer ikke) </li></ul><ul><li>Beitegras i tidlig utviklingsstadium har høg fordøyelighet - og rask passasjehastighet gjennom vomma </li></ul><ul><li>Mulige tiltak kan være å gi dyra grovfôr som har en del struktur (1 slått, høy, halm) </li></ul><ul><li>Sette dyra inn på natta </li></ul><ul><li>Pluss Yea-Sacc gir i mange tilfeller merkbart bedre gjødselkonsistens </li></ul><ul><li>Bytte kraftfôr til FORMEL Biff Intensiv </li></ul>

×