Vykazování výsledků vědecké práce
seminář pro doktorandy, jaro 2014
Mgr. Vendula Hromádková
24. duben 2014, CIT FF MU
Obsah semináře
Teoretická část
 RIV (Rejstřík informací o výsledcích)
 základní pojmy
 definice druhů výsledků
 RIV na...
Rejstřík informací o výsledcích
(RIV)
 spravován Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)
 je evidence informací o výsle...
Důležité dokumenty a zdroje
(RIV)
 Rada pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz)
 Informace týkající se RIVu (http://...
Základní pojmy I.
(RIV)
 Výzkumná aktivita : činnost, na kterou byla poskytnuta podpora podle zákona, případně činnost ve...
Základní pojmy II.
(RIV)
 Garant výsledku: jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný da...
RIV (Rejstřík informací o výsledcích)
hodnocené druhy výsledků
I. Kategorie: Publikační výsledky
 článek v odborném perio...
RIV (Rejstřík informací o výsledcích)
hodnocené druhy výsledků
 výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg)
...
RIV (Rejstřík informací o výsledcích)
nehodnocené druhy výsledků
III. Kategorie : Ostatní výsledky
 audiovizuální tvorba ...
Recenzovaný odborný článek
(druh výsledku J)
 původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopi...
Odborná periodika
(druh výsledku J)
JSOU
 vědecké recenzované časopisy,
s vědeckou redakcí
 vychází, příp. vycházely per...
Recenzovaný odborný článek
(druh výsledku J)
Hodnocení podle:
 Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, k...
Recenzované odborné články
NEJSOU
 reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci) apod., byť
publikovaná ...
Odborná kniha
(druh výsledku B)
 prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským t...
Odborná kniha
(druh výsledku B)
 monografie
 vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon
 kritická edice pramenů, kritick...
Odborné knihy
NEJSOU
 knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN
 učební texty (tj. učebnice, skripta)
 odborné posudk...
Kapitola v odborné knize
(druh výsledku C)
 kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud kniha splňuje definici pro
výs...
Článek ve sborníku
(druh výsledku D)
 prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem,
jehož...
Články ve sborníku
NEJSOU
 příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho
pracoviště, výročí, oslav ...
RIV a Masarykova univerzita
 Rektorát MU: Odbor výzkumu (Mgr. Michal Petr; petr@rect.muni.cz)
 metodická podpora agendy ...
IS MU – agenda Publikace
(https://is.muni.cz/auth/publikace/)
Registr uměleckých výstupů
(RUV)
 „RIV“ pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách (http://www.ir...
Registr uměleckých výstupů
(RUV)
RUV rozdělen do sedmi jednotlivých segmentů:
 architektura
 design
 film
 hudba
 lit...
Kritéria hodnocení
(RUV)
Každý výstup tvůrčí umělecké činnosti je hodnocen podle následujících tří kritérií:
Závažnost či ...
Kritéria hodnocení
(RUV)
Rozsah (kategorie K, L, M)
 K - umělecké dílo či výkon velkého rozsahu
 L - umělecké dílo či vý...
Repozitář MU
(http://is.muni.cz/repozitar/)
Digitální knihovna FF MU
http://digilib.phil.muni.cz
Open Journal System
http://phil.muni.cz/journals
Děkuji za pozornost
Mgr. Vendula Hromádková
koordinátorka pro RIV, RUV, Repozitář
Digitalizační oddělení, CIT FF MU
hromad...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Vykazování výsledků vědecké práce

426

Published on

Publikuji a mám zavádět své publikační výsledky do IS MUNI, nebo dokonce do RIV? Mám odvádět do RIVu svůj příspěvek na on-line konferenci? Jak mám
vykazovat článek, který jsem napsal s kolegou z fakulty sociálních studií? Na tyto i mnoho dalších otázek jste dostali odpovědi na prakticky zaměřeném semináři o vykazování výsledků vědy a výzkumu. Po krátkém úvodu o legislativním rámci publikování výsledků vědy a výzkumu v ČR se v praktické části účastníci semináře podrobně seznámili s vykazováním vědeckovýzkumných publikací v IS MUNI a s přenášením těchto výsledků do RIV.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
426
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vykazování výsledků vědecké práce

 1. 1. Vykazování výsledků vědecké práce seminář pro doktorandy, jaro 2014 Mgr. Vendula Hromádková 24. duben 2014, CIT FF MU
 2. 2. Obsah semináře Teoretická část  RIV (Rejstřík informací o výsledcích)  základní pojmy  definice druhů výsledků  RIV na MU  RUV (Registr uměleckých výstupů) Praktická část  IS MU - agenda Publikace  orientace v agendě Publikace  vložení nové publikace  seznámení s jednotlivými formuláři
 3. 3. Rejstřík informací o výsledcích (RIV)  spravován Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI)  je evidence informací o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002Sb. (O podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů)  hodnocení vědy a výzkumu vždy za posledních 5 let  údaje do RIV předávají poskytovatelé účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, GA ČR, AV ČR) nebo územní samosprávné celky K čemu slouží:  podklad pro hodnocení programů  jeden z podkladů pro přípravu návrhů výdajů státního rozpočtu na institucionální podporu VaVaI na rozvoj výzkumných organizací  kontrola poskytování a použití účelové nebo institucionální podpory
 4. 4. Důležité dokumenty a zdroje (RIV)  Rada pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz)  Informace týkající se RIVu (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986)  vyhledávání výsledků přes Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (www.isvav.cz)  Důležité dokumenty:  Metodika platná pro léta 2013-2015 (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899)  Předávání údajů do IS VaVaI (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=986)  Informace k předávání údajů do RIV v roce 2014 – aktualizace 13.2. 2014 (https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/10514306/46190536/?info=1)  Často kladené otázky k Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací (https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/VaV/10514306/46190536/?info=1)
 5. 5. Základní pojmy I. (RIV)  Výzkumná aktivita : činnost, na kterou byla poskytnuta podpora podle zákona, případně činnost ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, při které bylo dosaženo výsledku a na kterou nebyla poskytnuta podpora podle zákona)  Výsledek: uplatněný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle § 2 odst. 2 písm. k) zákona. Uplatněním výsledku se rozumí jeho zveřejnění, nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů nebo jeho realizace (např. publikování, udělení patentového spisu, uvedení do poloprovozu atd.).  Tvůrce: autor, původce nebo jiná fyzická osoba podílející se na dosažení výsledku a mající obdobná práva k výsledku. Tvůrcem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, anebo kdo pouze dal ke vzniku díla podnět.  Poskytovatel: organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje. Poskytovatel je současně dodavatelem dodávky dat do RIV, kdy tato dodávka dat obsahuje výsledky vzniklé řešením výzkumných aktivit.  Příjemce: organizační složka státu nebo organizační jednotka Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra (dále jen „organizační jednotka ministerstva“) zabývající se výzkumem a experimentálním vývojem, dále právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto.  Další účastník: organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, dále právnická osoba nebo fyzická osoba, jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu projektu a s níž příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu.  Předkladatel: příjemce nebo další účastník předkládající výsledky v dodávce dat. Předkladatelem je i výzkumná organizace, která předává do RIV výsledky dosažené řešením výzkumných aktivit bez poskytnuté podpory podle zákona.  Provozovatel: provozovatelem IS VaVaI je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací
 6. 6. Základní pojmy II. (RIV)  Garant výsledku: jeden z tvůrců výsledku určený autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. U publikačního výsledku se jedná o autora, který komunikuje s redakcí časopisu nebo nakladatelstvím. U výsledků projektů a výzkumných záměrů se obvykle jedná o řešitele odpovědného příjemci za řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru. Garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli. U výsledku, na jehož tvorbě se podílel příjemce i další účastník, nemusí být garant domácím tvůrcem.  Domácí tvůrce: je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu (pracovní poměr-závislá činnost, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce) k předkladateli, tj. k subjektu, který předkládá výsledek, případně k organizační jednotce subjektu, která předkládá výsledek. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento pracovně právní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli rok uplatnění. Domácím tvůrcem je i student v doktorském nebo magisterském studijním programu akreditovaném u příslušného předkladatele.  DOI (Digital Object Identifier): mezinárodní jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického dokumentu, který zajišťuje trvalý odkaz na elektronický dokument v prostředí internetu (př. 10.5817/BSE2013-1-1)  CEP: Centrální evidence projektů  Impakt faktor: numerické hodnocení periodika v daném vědním oboru, přičemž jeho výše je ovlivněna počtem citací na články publikované v konkrétním periodiku za určité období: Knihovna univerzitní kampusu (http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/impact2014/#)
 7. 7. RIV (Rejstřík informací o výsledcích) hodnocené druhy výsledků I. Kategorie: Publikační výsledky  článek v odborném periodiku/recenzovaný odborný článek (J)  odborná kniha (B)  kapitola v odborné knize (C)  článek ve sborníku (D) II. Kategorie: Výsledky aplikovaného výzkumu  patent (P)  poloprovoz (Zpolop)  ověřená technologie (Ztech)  odrůda, plemeno (Zodru, Zplem)  užitný vzor (Fuzit)  průmyslový vzor (Fprum)  prototyp (Gprot)  funkční vzorek (Gfunk)
 8. 8. RIV (Rejstřík informací o výsledcích) hodnocené druhy výsledků  výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg)  výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele (Hneleg)  výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy (Hkonc)  certifikovaná metodika (Nmet)  léčebný postup (Nlec)  památkový postup (Npam)  specializované mapy s odborným obsahem (Nmap)  software (R)  výzkumná zpráva (V)  souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn)
 9. 9. RIV (Rejstřík informací o výsledcích) nehodnocené druhy výsledků III. Kategorie : Ostatní výsledky  audiovizuální tvorba (A)  uspořádání konference (M)  uspořádání workshopu (W)  uspořádání výstavy (E)  ostatní výsledky (O) - výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
 10. 10. Recenzovaný odborný článek (druh výsledku J)  původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele  prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem  jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem  v odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení.
 11. 11. Odborná periodika (druh výsledku J) JSOU  vědecké recenzované časopisy, s vědeckou redakcí  vychází, příp. vycházely periodicky  přidělen kód ISSN, příp. e-ISSN  vydávány v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě NEJSOU  periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN  periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzního řízení příspěvků (např. některá periodika vydávaná formou Open Access)  periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tj. běžný denní tisk, tematické „populárně - odborné“ přílohy k dennímu tisku, týdeníky, odborně zaměřené noviny (např. Zdravotnické noviny, Hospodářské noviny, Učitelské noviny apod.)  populárně naučná periodika určená pro laickou veřejnost, vydávaná komerčními nakladateli, veřejnými a jinými institucemi  popularizující odborné periodika, určená pro širší odbornou veřejnost, např. vydávaná odbornými společnostmi, vědeckými institucemi apod. za účelem propagace a popularizace vědy  periodika odborů, politických stran, spolků apod.  filmová a rozhlasová periodika  podniková a pojišťovací periodika  tiskopisy a zpravodaje  zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty konferenčních příspěvků
 12. 12. Recenzovaný odborný článek (druh výsledku J) Hodnocení podle:  Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce 2013 i „Proceedings Paper“  JSC – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter, v roce 2013 i „Conference Paper“  Jneimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH  Jrec – původní/přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (SRNP)
 13. 13. Recenzované odborné články NEJSOU  reprinty, abstrakta, rozšířená abstrakta (např. na konferenci) apod., byť publikovaná v odborném periodiku, články informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu  ediční materiály, opravy, recenze, rešerše nebo souhrny  článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením  pro Jrec články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.
 14. 14. Odborná kniha (druh výsledku B)  prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem  neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy)  týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti  formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů  má přidělen kód ISBN nebo ISMN  celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.  stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR (NOVĚ!!! – povinnost platí i pro zahraniční publikace)
 15. 15. Odborná kniha (druh výsledku B)  monografie  vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon  kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií  kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií  vědecky koncipovaný jazykový slovník  odborný výkladový slovník  kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria
 16. 16. Odborné knihy NEJSOU  knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN  učební texty (tj. učebnice, skripta)  odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy  publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN  běžné jazykové slovníky  tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště)  tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, příp. rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí  metodické příručky, katalogy a normy  sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D)  beletrie, populárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her  výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce  komerční překlady z cizích jazyků  memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů
 17. 17. Kapitola v odborné knize (druh výsledku C)  kapitola nebo kapitoly v odborné knize“ (pokud kniha splňuje definici pro výsledek druhu B) se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulní listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory  kapitola musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv  !!! Pokud je vykazována do RIVu celá odborná kniha, nesmí být zároveň vykázány také její kapitoly – duplicita na výsledku !!!
 18. 18. Článek ve sborníku (druh výsledku D)  prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.  článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt nebo rozšířený abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku z konference. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN a současně ISBN kód, nebo jen ISBN kód.  Jako druh výsledku D (článek ve sborníku) je hodnocen článek, který je evidován  a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen ISBN, případně ISSN i ISBN kód  b) v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN, případně ISSN i ISBN kód  c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků, a který má celkový rozsah minimálně 2 strany
 19. 19. Články ve sborníku NEJSOU  příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště, výročí, oslav založení a výročních konferencí)  sebraná a vydaná abstrakta  rozšířená abstrakta
 20. 20. RIV a Masarykova univerzita  Rektorát MU: Odbor výzkumu (Mgr. Michal Petr; petr@rect.muni.cz)  metodická podpora agendy RIV  http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/evaluace-vyzkumu  FF MU: koordinátorka RIV (Mgr. Vendula Hromádková, hromadkova@phil.muni.cz)  FF MU: garanti RIVu na jednotlivých katedrách
 21. 21. IS MU – agenda Publikace (https://is.muni.cz/auth/publikace/)
 22. 22. Registr uměleckých výstupů (RUV)  „RIV“ pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách (http://www.iruv.cz)  výsledky tvůrčí umělecké činnosti se vkládají do samostatné aplikace (www.iruv.cz/app) Důvody pro vytvoření:  snaha o zmapování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám  potřeba formulovat trendy a vývojové linie  konstatování výkonnosti VŠ s akreditovaným uměleckým studijním programem  vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů a srovnání s výzkumem jako celkem Účastníci:  umělecké veřejné vysoké školy a fakulty  ostatní veřejné vysoké školy a fakulty ( MU: FF, PdF)
 23. 23. Registr uměleckých výstupů (RUV) RUV rozdělen do sedmi jednotlivých segmentů:  architektura  design  film  hudba  literatura  scénická umění  výtvarné umění
 24. 24. Kritéria hodnocení (RUV) Každý výstup tvůrčí umělecké činnosti je hodnocen podle následujících tří kritérií: Závažnost či význam díla (kategorie A, B, C, D)  A - originální umělecké dílo nebo výkon zásadního a objevného významu  B - nové umělecké dílo nebo výkon přinášející významná nová řešení  C - nové umělecké dílo nebo výkon inspirovaně rozvíjející současné vývojové trendy  D - nové umělecké dílo nebo výkon obsahující rozvojový potenciál (není bodováno) U významnosti A, B či C je každý výstup popsán kombinací tří písmen (např. BKX). Možných kombinací je 27. Každé z těchto kombinací je pak metodikou přiřazeno bodové hodnocení. Významnost D je popsána stejnou kombinací tří písmen, ale není bodově ohodnocena.
 25. 25. Kritéria hodnocení (RUV) Rozsah (kategorie K, L, M)  K - umělecké dílo či výkon velkého rozsahu  L - umělecké dílo či výkon středního rozsahu  M - umělecké dílo či výkon malého rozsahu Institucionální a mediální ohlas (kategorie X, Y, Z)  X - umělecké dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v mezinárodním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona  Y - umělecké dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v celostátním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona  Z - umělecké dílo nebo výkon realizovaný a/či reflektovaný v regionálním kontextu, který musí být zároveň uveden v profesionálním režimu dle autorského zákona
 26. 26. Repozitář MU (http://is.muni.cz/repozitar/)
 27. 27. Digitální knihovna FF MU http://digilib.phil.muni.cz
 28. 28. Open Journal System http://phil.muni.cz/journals
 29. 29. Děkuji za pozornost Mgr. Vendula Hromádková koordinátorka pro RIV, RUV, Repozitář Digitalizační oddělení, CIT FF MU hromadkova@phil.muni.cz + 420 549 49 6262 + 420 731 517 021
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×