Tvorba odborného textu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tvorba odborného textu

on

 • 1,925 views

Podpůrná prezentace k lekci o psaní odborného textu. Najdete v ní rady od definování tématu a volby názvu přes správu poznámek, efektivní čtení a shromážďování odborné literatury, ...

Podpůrná prezentace k lekci o psaní odborného textu. Najdete v ní rady od definování tématu a volby názvu přes správu poznámek, efektivní čtení a shromážďování odborné literatury, zvládnutí správného členění textu až po motivaci.

Statistics

Views

Total Views
1,925
Views on SlideShare
1,236
Embed Views
689

Actions

Likes
1
Downloads
19
Comments
0

3 Embeds 689

http://knihovna.phil.muni.cz 629
http://knihovna 46
http://knihomol.phil.muni.cz 14

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tvorba odborného textu Tvorba odborného textu Presentation Transcript

 • TvorbaodbornéhotextuMgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.CEINVE - KISK FF MU16. dubna 2013
 • 2Tvorba odborného textuDůležité kroky při tvorbě odborného textuNejvětší překážky (nástrahy) + jejichodstranění ( nebo jak se jim vyhnout)
 • 3Odpovězte na následující otázky.1. Co vynalezl František Křižík?2. Jak se jmenoval poslední československý prezident?3. Jak se nazývá brněnský mrakodrap?4. Doplňte řadu čísel: 1 – 3 – 6 – 10 – …5. Jak se nazývá nejvyšší vrchol v Andách?6. Kolik krajů má Česká republika?7. Kde – město + městská část – stojí vila Tugendhat?8. Kolik miligramů draslíku je obsaženo v 1 kg brambor?9. Jaká důležitá událost se stala v roce 1415?10. Do levého horního roku vypište dnešní datum. Prozatímje to vše. Vychutnejte si v klidu zbývající částdvouminutového limitu.
 • Vědecká práceUzavřený cyklus 1. Snaha uspokojit potřebu oblasti lidskéhopoznání 2. Sběr dostupných informací a jejichvyhodnocování (zmapování situace) 3. Nalezené řešení (hypotézy) 4. Vědec svou myšlenku uskuteční (např.v podobě experimentu) - ověří – otestuje 5. Vše dobře dopadne - objev vykřičet do celéhovědeckého světa 6. Publikace nového řešení - nejčastější projevvědecká komunikace (různé podoby). 7. ZPĚTNÁ VAZBA – OHLAS, celospolečenské čioborové uznání a přijetí do komunity
 • Kdo nepublikuje, jako by nežil! Nepublikovaná věda není žádnou vědou Výzkum, který není zveřejněn, neexistuje Výjimka: záměrně utajovaný (např.vojenský) výzkum (např. vznik internetu,biomedicíny)
 • 6Znaky odborného textuAktivita Vennovy diagramy(jedna z technik kritického myšlení)
 • 7Proč vůbec tento text píšu? Jen 5-10 procent publikovanýchvědeckých prací přináší skutečně novénebo podnětné poznatky Ostatní = tzv. informační šeď Počet vědeckých publikací se v průběhu20. století každých 10-15 let zdvojnásobil =informační exploze
 • 8Informační exploze ve vědě Mnoho příčin Přežívající komunikační strategie „publishor perish!“ = „publico ergo sum“ Trend: vědecké uznání si vyslouží hlavně ti, kteřídokáží vzbudit zájem u svých kolegů –strategie „to be citable, or not to be!“
 • Struktura odborných textů Co žánr, to jednotná (velmi podobná)struktura Snadnější identifikace = čtení a hodnocenídaného textu v „konzervativní“akademické komunitě (důležité poznánízejména pro začínající autory) Analogie: struktura klasického antického dramatu =(téměř všichni dobří a uznávaní dramatici toto schémadodnes ve svých dílech dodržují)
 • 10Proces tvorby odborné práce - zadání Příprava konečné verze Osnova práce + termíny Výzkum (je-li součástí práce) Shromažďování informací z pramenů Obhajoba práce Rozvíjení textu Odevzdání práce Vytváření textu Hodnocení, interpretace zdrojů, informací Publikování práce Revize a korektura (typografie, pravopis!)
 • 11Proces tvorby odborné práce - řešení Osnova práce + termíny Shromažďování informací z pramenů Hodnocení, interpretace zdrojů, informací Výzkum (je-li součástí práce) Vytváření textu Rozvíjení textu Příprava konečné verze Revize a korektura (typografie, pravopis!) Odevzdání práce Obhajoba práce Publikování práce
 • Práce s tématem (názvem textu) Rozšiřování tématu Zužování tématu Nadřazené pojmy Podřazené pojmy12
 • Shromažďování informací Podmínkou zvládání efektivního čtení Efektivní čtení = rychlé + kritické čtení Kritické čtení = předvídání, otázky, selekcenepotřebného, poznámky (výpisky)
 • Důležité otázky při efektivním čtení Proč čtu tento text? Co z textu potřebuji zjistit? Co už o tématu vím? Jedná se opravdu o nejvhodnější text promou potřebu?
 • Užitečné techniky efektivního čtení Listování (struktura - slovní druhy) Předběžné seznámení s textem (struktura) AKTIVITA Hloubkové – aktivní čtení Povrchní čtení Čtení s využitím metod kritického myšlení Aktivita I.N.S.E.R.T.
 • Kde hledat informaceRešeršní činnost Východisko a nezbytná podmínka vědeckéhozkoumání, výsledek důkazem o úrovni vědce = vyhledávání, pátrání výzkum s cílem ZÍSKATinformace v dané oblasti zájmu DOPORUČENÍ: prostudujte kvalitní monografii, přehledovéčlánky na dané téma pozorně si všímejte bibliografických odkazů
 • 17Kde hledat informace? Knihovny Knihovna vaší univerzity/ fakulty Další odborné knihovny (NK ČR, STK, ÚZPI…) Informační databáze Internet Ověřujte informace, používejte pouzedůvěryhodné zdroje!
 • 18Souborný katalog ČR
 • Státní technická knihovna: www.stk.cz
 • 20Oborová brána STK http://tech.jib.cz/
 • 21Národní knihovna ČR www.nkp.cz
 • Jednotná informační brána - www.jib.cz
 • Moravská zemská knihovnawww.mzk.czZajímavé semináře a přednáškySledujte archivy akcí – dobré a užitečnéprezentace s odkazy na zdroje!
 • Informační databáze elektronický informační zdroj informace o publikovaných článcích,konferenčních sbornících aj. v daném oboru uspořádaný soubor dat (záznamy + jejichstruktura – podle typu uložených informací) úzká specializace jednotlivých databází různé typy databází: podle typu informací(bibliografické, plnotextové – kombinace) podrobnosti viz www.infozdroje.cz
 • Citační databáze Web of Science
 • Rady pro práci s databázemi pečlivě studovat nápovědy jednotlivýchdatabází, příručky, manuály => snadnotak zjistíme specifické vlastnosti danédatabáze vést si záznamy o každé rešerši =>vyhneme se tak opakovanému hledání +zkušenosti můžeme využít při další práci
 • Získání plných textů dokumentů podle údajů z bibliografického záznamu mohuzjistit dostupnost dokumentu požádat autora využití služeb knihovny (výpůjční služba,Národní knihovna ČR, ÚZPI) Souborný katalog periodik v ČR(http://www.nkp.cz) Jednotná informační brána (http://www.jib.cz)
 • Citační etika(základní pravidla citováníinformačních zdrojů a plagiátorství)
 • 29Proč citovat? možnost ověřit uvedené teze uvedení našich tvrzení do širšího kontextu informační etika – souvislost s autorskýmzákonem a plagiátorstvím
 • Citační etika Citace musí umožnit dohledání citovanéhodokumentu uvedení všech použitých pramenů a jejich přesné aúplné citace zřetelné označení převzatých částí odkazy z textu na seznam použitých zdrojů
 • 31Prohřešky proti citační etice citování nepoužitého díla (jehož autorem jeuznávaná kapacita) necitování použitého díla citování vlastních děl bez souvislostis novým dílem nepřesné citování znemožňující identifikaci
 • Obecné zásady pro citacepřehledné a jednotné záznamypřesné a úplné citovánízachováváme jazyk knihychybějící údaje vynecháme (nedomýšlíme!!!)
 • 33Doslovná versus parafázovaná citace citace doslovná (ve své práci uvádíme text z cizí práce) Příklad: Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: „Výběrvzorků pro testování se ukázal jako rozhodující; dosaženévýsledky proto nemusí být reprezentativní.” S ohledem na…… citace parafrázovaná (volně uvádíme myšlenky a závěry,které byly publikovány v cizí práci) Příklad: Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve vprostředí univerzit (Stefan, 1997), později i v prostředíkomerčních firem v USA (Nowotny, 1998), později i v Asii(Chen, 1999) a v Evropě…
 • Generátor citací www.citace.com
 • Generátor citací www.citace.com
 • Co to znamená,„psát odborný text“?
 • Stavět na tom, co již bylo řečeno,a k tomuto „vědění“ něco přidávatsám za sebe, a to v oblasti, kterámě zajímá.
 • Psát vědecky = mít problém Nalézt problém, který bude práce řešit: problém teoretický problém praktický První fáze – mnohé o problému přečíst,srovnávat s jinými texty napsanými na podobnétéma Druhá fáze – empirický výzkum =shromažďování a zpracování dat
 • Jak začít - motivace Techniky tvůrčího psaní Odbourání počáteční „bezradnosti“ Odbourání strachu z psaní Vytvoření „databáze terminologie k tématu“ Podpora kreativního přemýšlení a nalezenínových směrů a cest odborného textu
 • Techniky tvůrčího akademického psaní Abecedář (aktivita) Akrostich Asociace „Jiný“ funkční styl Clustering Myšlenkové mapy
 • 41Překážky na začátku cesty Neznalost komunikační techniky A. C. Darwin: „Ve vědě získá důvěru ten, kdopřesvědčí svět, ne ten, koho ta myšlenkanapadla jako prvního“. Přesvědčit můžete jenom toho, kdo vámporozumí. A. Einstein o srozumitelnosti ve vědě: „Věciskutečně nerozumíte, když ji neumíte vysvětlitvlastní babičce“.
 • 42Před prvním vědeckým článkem Napsat právě ten první je nejtěžší! Co může usnadnit situaci? Je-li začínající vědec vtažen do „zavedeného“výzkumného týmu: postupně si může problematiku vědeckékomunikace „osahat“, s pomocí zkušenějších kolegů překoná ipočáteční nezdary.
 • 43„Publikační“ gramotnost good publication practices Jak ji lze získat? například napodobováním stylu (nikolivobsahu) úspěšných autorů mít jako předlohu uznávaný článek, nejlépe zestejné domény úskalí = výběr vhodného článku
 • 44Držme se tématu! Jedno téma = jeden článek Dvě témata = dva různé články Úskalí: špatná argumentace o podružnýchzáležitostech snižuje celkovou věrohodnostčlánku. „Autor určuje, o čem bude diskutovat“. Držme se jediného ústředního bodu = většíšance, že si kolegové náš článek zapamatují,budou ho tedy brát v úvahu a doporučovatjiným.
 • 45Dovednosti akademického psaní Formulování výzkumné otázky Vedení výzkumu Uspořádání informací či údajů dokoherentních souborů myšlenek Nalezení podstatných argumentů
 • 46Jazyk a styl odborného textu Interakce vědeckého textu = autor zná svéhočtenáře, podle toho volí jazyk i odborný styltextu (vědecký, naučný, popularizační) Autorova příslušnost k určitému jazykovému akulturnímu prostředí (u nás německá tradice) Trend: vliv četby převládajících anglickýchprací – tendence napodobit anglosaský stylakademického psaní (jasně, čtivě (zábavně?)
 • 47Jazyk a styl odborného textu Terminologie – ANO! Expresivní a emocionální prvky v textu vědy?… Diskuse
 • Exprese a emoce ve vědeckém textu? Donedávna – tabu (věda – neosobní, objektivní) Současný vývoj – určitý odklon od neutrálního,objektivního a neosobního vědeckého stylu: interakční povaha vědeckého textu - subjektivní prvky(např. různá uznání, díky, žádosti a výzvy, ale i kritiky,zpochybnění a obvinění) přirovnání nebo metafora - vědecký poznatek„putuje“ do interdisciplinárních kontextů konkurence vědeckých textů – autor je nucenčtenáře zaujmout i pomocí uvolňující argumentace. Platí to nejenom pro jednotlivé texty, nýbrž i procelá periodika
 • 49Exprese a emoce v odborném textu OPATRNĚ a S MÍROU Hrozí nebezpečí: výklad je trivializovaný, výklad je příliš familiární (čtenáře všakbereme vážně!).
 • 50Gramatika a stylistika odborného textu AKTIVITA – práce s chybami v odbornémtextu Viz samostatná příloha prezentace Viz webinář Jak (ne)psát odborný text
 • 51Odborný text chci publikovat Výběr nakladatelství nebo periodika Licenční nakladatelská smlouva Autorský zákon
 • Recenzní řízení Redakce kvalitních periodik zamítají (nikolipouze vracejí k přepracování) více než 20 %došlých rukopisů! Velké vědecké týdeníky Science a Naturezamítají dokonce 85 % došlých rukopisů! Pokud článek přináší od počátku „šedé“informace, je jeho osud obvykle zpečetěn.
 • Před odesláním textu do redakce Důkladná kontrola nutností! Autorecenze (po určitém časovémodstupu od napsání textu) samotnýmtvůrcem textu Posouzení (peer review) kolegou buďz autorova okolí, nebo vzdálenýmodborníkem, jemuž autor důvěřuje.
 • 54Recenzní řízení Nepříliš vhodné pojmy oponent a oponentura Cíl recenze: rukopis celkově zlepšit, nikoliv jenzamítnout! Předpublikační recenze= zahrnuje tři okruhy:obsahový, jazykový a formální (může pomocitaké nejbližší knihovnicko-informačnípracoviště).
 • 55Recenzní řízení úspěšné Rukopis přijat Probíhá závěrečná autorská korektura Autor: v ní potvrzuje, že redakce při sazbě a dalšíchredakčních úpravách pro tisk něcopodstatného nevynechala nebo nepozměnila, má poslední možnost do textu vsunout nějakouúplně novou informaci (pozor, nedráždittiskárnu - celková délka a rozčlenění textu byměly odpovídat původní sazbě).
 • 56Recenzní řízení úspěšné Případné úpravy provádět srozumitelnou formou K úpravám používat tzv. korektorské značky(bývají u slušných redakcí součástí redakčníhodopisu, žádajícího autora o korekturu).
 • Cyklus se uzavřel, nebo začíná nový? Interakce vědeckého textu A co zpětná vazba (feed back) publikovanéhomateriálu? Zpětná vazba často rozhoduje o správnosti adalším směru výzkumu, má významný podíl natom, zda vědcem navržené řešení problému budecelospolečensky přijato = a o to vlastněv podstatě jde Ohlas na článek = často zrod neformální vědeckékomunikace, navazování nových vztahů apřátelství bohužel i nenávisti). Osobní kontakty vědců = produktivita, výhody
 • Zdroje Jak efektivně číst odborné texty a správně psátvysokoškolské odborné práce? 1. část Jak efektivně čístodborné texty. Textová opora kurzu KPI – Kurz práces informacemi, 2007. Dostupné z www:http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni-psani1_opora.pdf. Jak pracovat s informacemi [online]. Ústřední knihovnaVysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. [cit.2010-2-10]. Úvod – obecné základy práce s informacemi.Dostupné na WWW:http://knihovna.vsb.cz/kurzy/uvod/index.html. POKORNÝ, Milan a Dana POKORNÁ. Redakční práce: jakpřipravit text k publikování. Vyd. 1. Praha: Grada. ISBN 978-802-4737-737.58
 • Zdroje PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti:odemkněte svůj potenciál. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 361 s.ISBN 978-80-247-2527-7. SYNEK, Miloslav; SEDLÁČKOVÁ, Helena; VÁVROVÁ, Hana.Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemnépráce. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. s. ISBN9788024512129. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text vespolečenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1.Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s.ISBN 80-86429-40-7. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1.Brno: Computer Press, 2011, 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.59
 • 60Děkuji vám za pozornost. Dotazy a připomínky prosím posílejtena pmazacova@gmail.comnebo na pmazacov@phil.muni.cz.