ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals

470 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Opravena adresa z www na knihomol…
 • ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals

  1. 1. DatabázeScience Direct & JSTOR &Oxford Journals &Cambridge JournalsÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz9. 5. 2013
  2. 2. Obsah lekceScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals• úvodní informace• základní a pokročilé vyhledávání, možnosti, příklady• práce s výsledky• osobní účet: služba My settings, MyJSTOR, My Account, Users• HELP aneb nejen nápověda
  3. 3. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ• definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články,knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázek vyhledávání (tutoriály)• formulace rešeršního dotazu – nezadávat tzv. „stop“ slova; využít booleovskéoperátory, proximitní operátory, znaky pro zkracování a nahrazování, vyhledávánífrází aj.• využít různé vyhledávací funkce – jednoduché či pokročilé vyhledávání, expertnívyhledávání; rejstříky/indexy, vyhledávání publikací…• kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podledruhu dokumentu, výběr dílčí báze atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatkunalezených informací dotaz zobecnit• využít nadstavbové funkce databáze (osobní konto, alerty, generování citací atd.)
  4. 4. ScienceDirect• služba Science Direct zpřístupňuje online verze vědeckýchčasopisů z produkce nakladatelství Elsevier Science• pokrývá tyto oblasti: medicína, přírodní a společenské vědy,psychologie,výpočetní technika, ekonomie aj.• přístup přes portál EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje• vzdálený přístup - VPN, proxy
  5. 5. Příklad č. 1• Téma práce: „Literární překlad“
  6. 6. Příklad č. 1 - řešení• Do pole „Abstract/Title/Keywords“ jsme zadali„literar* translation*“.• Výsledkem je 49 záznamů.• Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantnízáznamy jsme tímto dotazem získali.
  7. 7. Příklad č. 2• Téma práce: „Význam podpůrné skupiny problízké osoby lidí s psychotickýmonemocněním“• Možný start: zaměříme se na „podpůrnéskupiny“ a „psychotické onemocnění“
  8. 8. Příklad č. 2 - řešení• Do pole „All fields“ jsme zadali „supportgroup*“ operátorem AND jsme připojili“psychotic desease“ tamtéž.• Výsledkem je 25 záznamů.• Náš další postup se bude odvíjet od toho, jakrelevantní záznamy jsme tímto dotazem získali.Pravděpodobně bude třeba generovat vhodnějšíklíčová slova pro vyhledávání.
  9. 9. JSTOR• obsahuje plné texty digitalizovaných vědeckých časopisů, jak z humanitních oborů(filozofie, antropologie, historie, lingvistika a literatura, sociologie aj.), tak i zpřírodních a ekonomických věd• časopisy jsou dostupné od prvního ročníku vydávání, plné texty aktuálních ročníkůjsou však kvůli embargu (moving wall) nedostupné (zpravidla 3-5 let)• MU má přístup k těmto kolekcím JSTOR: Arts and Science Collection I, II, III, IV aBusiness II• přístup přes portál EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/• vzdálený přístup přes VPN, proxy
  10. 10. Příklad č. 3• novohumanismus (ne knižní recenze)⇒ ScienceDirect?⇒ JSTOR?
  11. 11. Příklad č. 3 - řešení• ScienceDirect: „neohumanism“ v poli „Abstract/Title/Keywords“ 1 záznam; tato databáze není příliš vhodná pro tuto oblast• JSTOR: „ neohumanism“ v poli „Full Text“ 122 víceméně relevantních záznamů, v tomto případě určitě lepšízdroj
  12. 12. Příklad č. 4• literatura o Joycově románu Odysseus⇒ ScienceDirect?⇒ JSTOR
  13. 13. Příklad č. 4• ScienceDirect: „Joyce Ulysses“ v poli„Abstract/Title/Keywords“4 záznamy• JSTOR: „Joyce Ulysses“ v poli „Item Title“ 78 záznamů
  14. 14. Tipy a trikypro Science Direct• „help“ – nápověda, která vám poradí svyhledáváním, ale obsahuje i tutorialypro JSTOR• „help & training“přímo do producenta –video tutorialy, slovníček v databázi používanýchtermínů a webináře (online semináře)
  15. 15. Oxford Journals• služba Oxford Journals - Humanities zpřístupňuje online verze vědeckýchčasopisů z produkce nakladatelství Oxford University Press• pokrývá především humanitní obory, na MU máme i kolekce z oblastisociálních věd, práva a přírodních věd• přístup ke zdroji je možný pouze z počítačů na FF MU• Oxford Art Online – encyklopedie z oblasti umění• Oxford Music online – kolekce muzikologických zdrojů, max 6 zároveňpracujících uživatelů (!)• přístup přes portál EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje• vzdálený přístup je funkční pouze prostřednictvím tzv. fakultního VPN
  16. 16. Příklad č. 5• Téma práce: „ochrana soukromí, ochranaosobních dat“
  17. 17. Příklad č. 5 - řešení• Do pole „Title-Abstract“ jsme zadali „privacy“ AND dopole „Text-Abstract-Title“ jsme zadali „personalinformation“ s upřesněním „phrase“.• Výsledkem je 128 záznamů.• Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantnízáznamy jsme tímto dotazem získali – např. můžemezkusit dotaz upravit pomocí jiné kombinace polí provyhledávání a upřesnění hledaných slov.
  18. 18. Příklad č. 6• Téma práce: „kvalita života starších lidí“
  19. 19. Příklad č. 6 - řešení• Do pole „Abstract-Title“ jsme zadali „qualityof life“ s upřesněním „phrase“ AND do pole„Text-Abstract-Title“ jsme zadali „old*people“s upřesněním „all“.• Výsledkem je 10 záznamů.• Náš další postup se bude odvíjet od toho, jakrelevantní záznamy jsme tímto dotazemzískali.
  20. 20. Cambridge Journals• kolekce Cambridge Journals Online – HSS Collection (humanitní aspolečenské vědy) obsahuje plné texty digitalizovaných vědeckýchčasopisů nakladatelství Cambridge University Press z humanitníchoborů• přístup přes portál EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/• vzdálený přístup přes OpenVPN, proxy
  21. 21. Příklad č. 7• Téma práce: rytířský román⇒ Oxford Journals?⇒ Cambridge Journals?
  22. 22. Příklad č. 7 - řešení• Oxford Journals: „chival* romance“ v poli „Title-Abstract“ + Humanities + časové rozpětí2003-2013 23 záznamů• Cambridge Journals: „chival* romance“ v poli „Keywords“ + časové rozpětí 2003-2013 41 záznamůV obou případech je otázka, zda budou záznamy relevantní, možná bude třebapracovat s novými klíčovými slovy.
  23. 23. Příklad č. 8• násilí v křesťanské latinské literatuře⇒ Oxford Journals?⇒ Cambridge Journals?
  24. 24. Příklad č. 8• Oxford Journals: „literatur*“ v poli „Abstract-Title“ AND „violence;christian* latin*“ v poli „Text-Abstract-Title“ supřesněním „all“ 209 záznamů• Cambridge Journals: „violence“ AND „literatur“ AND „ christianity“AND„ latin“ v poli „keywords“ 14 záznamů
  25. 25. Pokud máte po absolvování dnešní lekce chuť dozvědět sevíce o problematice vyhledávání informací, elektronickýchinformačních zdrojů, citací a citování a mnohé další,doporučuji:• navštěvovat lekce informačního vzdělávání pořádané našíknihovnou• přidat se do skupiny Informační vzdělávání ÚK FF MU naFacebooku• zapsat si na podzim Kurz práce s informacemi (KPI 11)nebo na jaře Kreativní práce s informacemi (KPI 22)
  26. 26. Děkuji za pozornostTereza MatýsováReferenční službyemail: reference@phil.muni.czFacebook: http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmuhttp://www.facebook.com/groups/259275247481976/Ústřední knihovna FF MUweb: http://knihovna.phil.muni.cz
  27. 27. Použité zdroje• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2012-02-29]. Dostupné na www:<http://sigma.nkp.cz/cze/KTD>.• Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,2007 [cit. 2012-02-29]. Dostupný na www:<http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html>.• KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online].Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2012-02-29]. Dostupný na www: <http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>.

  ×