Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Průvodce databázemi ScienceDirect a JSTOR (jaro 2012)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Průvodce databázemi ScienceDirect a JSTOR (jaro 2012)

 • 4,118 views
Published

Podpůrná prezentace k lekci informačního vzdělávání. Obsahuje především odkazy na zdroje informací a stručné základní informace o EIZ na MU a databázích ScienceDirect a JSTOR. …

Podpůrná prezentace k lekci informačního vzdělávání. Obsahuje především odkazy na zdroje informací a stručné základní informace o EIZ na MU a databázích ScienceDirect a JSTOR.
Najdete v ní i tipy pro vyhledávání v databázích.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Definice je z TDKIV, takze opraveno z KPI
 • U těch autorit pozor, někdy se ty angl. Výrazy nedají použít, -- tedy myslím pro vyhledávání třeba podle tém. tezauru databáze, protože pro používá třeba jiný termín, takže ať si to ověří vždy v tezauru db., pokud by zvolili tuto možnost vyhledávání dle předmětů… Jinak – tady by pro existentialism hlavně měli zvolit jinou db…  ) Relevantniho tam moc není, bez „individual“ najde 5 cl., zkoušela jsem i „existential philosophy“, pár navíc, ale relev.?
 • Opravena adresa z www na knihomol…

Transcript

 • 1. Databáze Science Direct & JSTOR Ústřední knihovna FF MU http://kniho vna .phil.muni.cz 29 . 2. a 1. 3. 20 1 2
 • 2. Obsah kurzu
  • EIZ obecně
  • definice, kategorizace, EIZ na MU
  • obecné zásady při vyhledávání
  • s lužby pro organizaci a vyhledávání EIZ MU – MetaLib, SFX
  • ScienceDirect , JSTOR
  • úvodní informace
  • základní a pokročilé vyhledávání, možnosti, příklady
  • práce s výsledky
  • osobní účet: služba My Settings , myJSTOR
  • HELP aneb nejen nápověda
 • 3. Elektronické informační zdroje
  • EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) [definice dle TDKIV ]
  • Liší tématikou, typem, rozhraním
  • Podobné jsou si možnostmi při prohledávání :
  • Prohlížení – listování, rejstříky, indexy
  • Vyhledávání – jednoduché a pokročilé vyhledávání
  • + přidané služby
 • 4. Druhy EIZ
  • Z hlediska typů:
  • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph )
  • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct )
  • oborové portály (např. KIV: Knihovnictví a informační věda )
  • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna )
  • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu )
  • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books )
  • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s )
  • terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií )
  • Z hlediska tématického a oborového:
  • multioborové (např. ProQuest Central )
  • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text )
  • Z hlediska dostupnosti:
  • volně dostupné (veřejně přístupné) ‏ (např. (např. Directory of open access journals , DOAJ)
  • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) ‏ (např. EBSCO )
 • 5. Odborné EIZ (licencované databáze) ‏
  • Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému [ J. Kotrlová , 2008]
  • Druhy databází podle formy:
  • Bibliografické/abstraktové
  • bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje
  • o existenci primárního zdroje; oborové databáze ( např. LISTA , ERIC )
  • Faktografické
  • - konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie ( např. Oxford Art Online , ELIS )
  • Plnotextové
  • plné texty (full text) primárních pramenů (e- č asopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) ( např. JSTOR , Gale e-books )
  • Citační
  • - citační ohlasy, impact faktory č asopisů ( např. Web of Science , SCOPUS )
 • 6. Proč využívat odborné EIZ?
  • Internet
  • jsou informace d ů v ě ryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)
  • mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných ( Google Scholar , Scirus , digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály.. ) v ě tšinou vytvá ř ené univerzitami, akademickými institucemi č i národními knihovnami…
  • blogy odborníků
  • Odborné zdroje/databáze:
  • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje)
  • přidaná hodnota od informa č ních specialistů ( informace vkládají/spravují odborníci )
  • lepší vyhledávací mo ž nosti
  • snaha producentů databází o p ř ív ě tivé u ž ivatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodln ě jší práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.)
  • … a v případě pot ř eby v ž dy po ruce knihovník 
  • (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu [email_address] nebo ICQ: 362131842 )
 • 7. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ
  • definování tématu - klíčová slova, synonyma , vztahy mezi nimi
  • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… (  Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …)
  • nastudování nápovědy , FAQ , ukázek vyhledávání ( tutoriály )
  • formulace rešeršního dotazu – nezadávat tzv. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, znaky pro zkracování a nahrazování, vyhledávání frází aj.
  • využít různé vyhledávací funkce – jednoduché či pokročilé vyhledávání, expertní vyhledávání; rejst ř íky /indexy, vyhledávání publikací …
  • kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, výběr dílčí báze atd.)
  • při větším množství nalezených informací dotaz více zp ř esnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit
  • využít nadstavbové funkce databáze (osobní konto , alerty, generování citací atd.)
 • 8. Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX
  • Metalib - nástroj pro integraci r ů zných EIZ; metavyhledáva č umo žň uje sou č asn ě jedním dotazem prohledávat r ů zné databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz ; pěkný návod pro práci s Metalibem připravili kolegové knihovníci z Ústřední knihovny FSS
  • Sfx („Special Effects“)
  • - slu ž ba, která propojuje bibliografické a abstraktové databáze s plnými texty č lánků dostupných pro MU, online katalogem MU č i webovými službami (Google Scholar) - tzv. inteligentní č i kontextov ě citlivé linkování
  • - umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů -> Portál elektronických časopisů MU -> http:// sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI
 • 9. Aktuálně: testovací provoz metavyhledávačů
  • EBSCO Discovery Service
  • X
  • ExLibris Primo
  • dostupné z adresy http://ezdroje.muni.cz
 • 10. ScienceDirect
  • služba Science Direct zpřístupňuje online verze v ě deckých č asopis ů z produkce nakladatelství Elsevier Science
  • pro MU dostupné díky konsorciu => seznam dostupných časopisů
  • pokrývá tyto oblasti: medicína, p ř írodní a spole č enské v ě dy, psychologie,výpo č etní technika, ekonomie aj.
  • p ř ístup přes portál EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje
  • vzdálený p ř ístup - VPN, proxy
 • 11. Příklad č. 1
  • Téma práce: „ Expozice architektury “
 • 12. Příklad č. 1 - řešení
  • Do pole „Title/Abstract /Keywords “ jsme zadali „ architect* “ , a do pole „ Title/Abstract /Keywords“ jsme připojili „ exhibition “ .
  • Výsledkem je 6 záznamů .
  • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali – např. můžeme zkusit dotaz upravit pomocí dalších klíčových slov (např. permanent exhibition, perceptiveness of visitors)
 • 13. Příklad č. 2
  • Téma práce: „ Teologické pohledy na sebevraždu “
  • Mo ž ný start: zam ěř íme se na „ teologie “ a „ sebevražda “
 • 14. Příklad č. 2 - řešení
  • Do pole „ Title/Abstract/Keywords “ jsme zadali „ theolog* “ operátorem AND jsme připojili “suicide “ v poli „ Full Text “.
  • Výsledkem j e 22 záznam ů.
  • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali.
 • 15. JSTOR (Journal Storage)
  • obsahuje plné texty digitalizovaných vědeckých časopisů, jak z humanitních oborů (filozofie, antropologie, historie, lingvistika a literatura, sociologie aj.), tak i z přírodních věd (biologie, ekologie…), významně je zastoupena i oblast obchodu, financí a ekonomiky
  • časopisy jsou dostupné od prvního ročníku vydávání, plné texty aktuálních ročníků jsou však kvůli embargu (moving wall) nedostupné (zpravidla 3-5 let)
  • MU má přístup k těmto kolekcím JSTOR: Arts and Science Collection I , II , III , IV a Business II
  • přístup přes portál EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/
  • vzdálený přístup přes VPN, proxy
 • 16. Příklad č. 3
  • lidské tělo v konceptuálním umění
  • ScienceDirect?
  • JSTOR?
 • 17. Příklad č. 3 - řešení
  • ScienceDirect:
  • „ conceptual art “ v poli „ Full Text “ AND „ human body “ tamtéž
  • 4 záznamy, relevance může být sporná
  • JSTOR :
  • „ conceptual art “ v poli „ Full Text “ AND „ human body “ tamtéž
  • 90 záznamů, relevance může být sporná
  • Proč? Protože jsme hledali v plném textu, získali jsme tak více záznamů, které teď musíme pečlivě posoudit.
 • 18. Příklad č. 4
  • literatura o Joycově románu Odysseus
  • ScienceDirect?
  • JSTOR
 • 19. Příklad č. 4
  • ScienceDirect :
  • „ Joyce Ulysses“ v poli „Title-Abstract-Keywords“
  • 1 záznam (v ruštině)
  • JSTOR :
  • „ Joyce Ulysses“ v poli „ Item Title“
  • 45 záznamů
 • 20. Tipy a triky
  • pro Science Direct
  • „ help “ – nápověda, která vám poradí s vyhledáváním, ale obsahuje i tutorialy a FAQ
  • pro JSTOR
  • „ help & training “přímo do producenta – video tutorialy , manuály k tisku , webináře (online semináře)
 • 21.
  • Pokud máte po absolvování dnešní lekce chuť dozvědět se více o problematice vyhledávání informací, elektronických informačních zdrojů, citací a citování a mnohé další, doporučuji:
  • navštěvovat lekce informačního vzdělávání pořádané naší knihovnou
  • přidat se do skupiny Informační vzdělávání ÚK FF MU na Facebooku
  • zapsat si na podzim Kurz práce s informacemi (KPI 11) nebo na jaře Kreativní práce s informacemi (KPI 22)
 • 22. Děkuj i za pozornost Tereza Matýsov á R eferenční služby email: [email_address] Facebook: http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu http://www.facebook.com/groups/259275247481976/ Ústřední knihovna FF MU web: http://kniho vna .phil.muni.cz
 • 23. Použité zdroje
  • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 20 12 -0 2 - 29 ]. Dostupné na www:
  • < http://sigma.nkp.cz/cze/KTD >.
  • Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit. 20 12 -0 2 - 29 ]. Dostupný na www:
  • < http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html >.
  • KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 20 12 -0 2 - 29 ]. Dostupný na www:  < http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf >.