• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Průvodce databázemi pro studenty Ústavu klasických studií

on

 • 1,162 views

Podpůrná prezentace k lekci informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU, konané na vyžádání vyučující 3. listopadu 2011. Nejedná se o plnohodnotnou verzi lekce, prezentace ...

Podpůrná prezentace k lekci informačního vzdělávání Ústřední knihovny FF MU, konané na vyžádání vyučující 3. listopadu 2011. Nejedná se o plnohodnotnou verzi lekce, prezentace slouží především jako zdroj odkazů představených na lekci.

Statistics

Views

Total Views
1,162
Views on SlideShare
1,162
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • + +

Průvodce databázemi pro studenty Ústavu klasických studií Průvodce databázemi pro studenty Ústavu klasických studií Presentation Transcript

 • Průvodce databázemi pro studenty Ústavu klasických studií Ústřední knihovna FF MU http://knihovna. phil . muni . cz 3 . 1 1 . 2011
 • Obsah dnešní lekce
  • Cíl dnešní lekce
  • Obecné informace o elektronických informačních zdrojích (dále jen EIZ)
  • Portál EIZ MU – služby Portálu
      • - vhodné oborové zdroje dostupné na Portálu
  • Představení EIZ vhodných pro studenty Ústavu klasických studií
 • Co jsou EIZ
  • EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) [definice dle TDKIV ]
  • Liší se tématikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání:
  • Prohlížení – listování, rejstříky, indexy
  • Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání
 • Druhy EIZ
  • Z hlediska typů:
  • elektronické katalogy knihoven
  • profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)
  • oborové portály
  • digitální knihovny
  • další informační zdroje na internetu
  • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)
  • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)
  • terciální (databáze databází, soupisy…)
  • Z hlediska tématického a oborového:
  • multioborové
  • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor
  • Z hlediska dostupnosti:
  • volně dostupné (veřejně přístupné)
  • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
 • Odborné (profesionální) licencované databáze
  • Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému [ J. Kotrlová , 2008]
  • Druhy databází
  • podle formy:
  • Bibliografické/abstraktové
  • bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje
  • o existenci primárního zdroje; oborové databáze (Art & Design Collection, LISTA, Medline…)
  • Faktografické
  • - konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (PubChem, Encyclopedia of Popular Music…)
  • Plnotextové
  • plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)
  • Citační
  • - citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
 • Proč využívat odborné (profesionální) databáze
  • Internet „x“ odborné databáze
  • Volně dostupné zdroje na internetu
  • mnoho kvalitních, ale i mnoho nedůvěryhodných informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde; jazyk, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)
  • Odborné licencované databáze
  • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje)
  • přidaná hodnota od informačních specialistů
  • lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání
  • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.)
  • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník 
  • (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@ phil . muni . cz nebo ICQ: 362131842 )
 • Služby EIZ MU
  • Metalib - nástroj pro integraci různých EIZ;
  • metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http:// metalib . muni . cz
  • SFX – („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování
  • umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů
  • -> Portál elektronických časopisů MU
  • http:// sfx . muni . cz /sfxlcl3/ az /MUNI
  • Citation linker - nástroj pro vyhledávání e-článků, časopisů či knih na základě citačních údajů, propojen se službou SFX na dohledávání plných textů http:// sfx . muni . cz /sfxlcl3/ cgi / core / citation - linker . cgi
 • Nové služby v SFX
  • SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www. ics . muni . cz /zpravodaj/ articles /630. html )
  • SCImago Journal & Country Rank – nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)
  • Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge
  • Propojení na Citace.com – generátor citací
 • Obecné zásady při vyhledávání v EIZ
  • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi
  • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… (  Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …)
  • nastudování nápovědy , FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály
  • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…
  • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.
  • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd .)
  • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit , při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit
  • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
 • Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu
  • booleovské (logické) operátory
  • - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu)
   • AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz
   • OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz
   • NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín
  • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory)
  • - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů
  • NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10)
  • ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí
  • WITH
  • Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory
  • %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY …; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.
  • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe
  • truncation * – krácení na slovní kořen ( psycholog*)
  • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
 • Multioborové databáze MU
  • Příklady:
  • ProQuest Central
  • EBSCO
  • SpringerLINK
  • ScienceDirect
  • Wiley InterScience
  • JSTOR
 • Databáze MU pro klasická studia
  •   Litterae Ante Portas  
  •   MANUSCRIPTORIUM  
  • Související databáze:
  • Analecta hymnica digitalis   - databáze středověkých latinských textů (zejména pro muzikology)
 • E-knihy pro MU (výběr)
  • Příklady:
  • GALE e- books
  • ebrary Academic Complete (nyní ebrary pod ProQuestem, rozhraní zatím zůstává)
  • Wiley e- books
  • další elektronické knihy viz portál EIZ MU
 • Elektronické katalogy knihoven
  • OPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog
  • Souborný katalog = k nihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV ]
  • SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály…
  • Souborný katalog ČR http:// skc . nkp . cz
  • Souborný katalog MU http:// aleph . muni . cz - součástí je i katalog ÚK FF MU
  • SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat. cz
  • Elektronický katalog jedné knihovny
  • Katalog MZK http:// aleph . mzk . cz
  • Katalog Knihovny KKS FLÚ AV ČR http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/kksavcr/tw
 • Oborové brány, portály, rozcestníky
  • Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření [definice dle TDKIV ]
  • Mnoho zahraničních oborových bran (subject gateways)
  • Infomine http:// infomine . ucr . edu
  • Intute http://www. intute . ac . uk
  • Voice of the Shuttle : web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp
 • Digitální knihovny
  • Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami , přičemž informace jsou uloženy v  digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [ W.Y.Arms, 2000 ] d alší definice např. v TDKIV
  • Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
  • The Internet Calssics Archive http://classics.mit.edu/
  • Internet Sacred Text Archive – Calssics http://www.sacred-texts.com/cla/index.htm
  • Příklady multioborových digitálních knihoven:
  • Europeana http://www. europeana . eu
  • Internet Archive http://www.archive. org
  • CiteSeer x http:// citeseerx . ist .psu. edu
  • Project Gutenberg http://www. gutenberg . org
  • Manuscriptorium http://www. manuscriptorium . com
  • Kramerius NK ČR http:// kramerius . nkp . cz
  • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www. ndltd . org
  • dissonline.de http://www. dissonline .de/index. htm
  • … na internetu mnoho digitálních knihoven
 • Weby institucí a další zdroje
  • Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR http://www.ics.cas.cz/ (Výzkumné úkoly, Knihovna, Databáze, Časopisy…)
  • Ústav řeckých a latinských studií FF UK http:// urls .ff. cuni . cz /
  • http://klasickastudia.webnode.cz/ (spravuje J. Roztočil, Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních FF MU http://www. phil . muni . cz / wsvj / )
  • FB skupina Přestaňte sekat latinu – naučte se latinsky!
  • Pro obor klasická studia:
  • Listy filologické http://lf.clavmon.cz/
  • Eirene. Studia Graeca et Latina http://olympos.cz/Antika/Eirene.htm
  • Seznam časopisů Kabinetu pro klas. studia FÚ AV ČR – kromě časopisů dostupných přes licencované databáze obsahuje i volně dostupné časopisy (Free, Open Access)
  • Graeco-Latina Brunensia (dříve: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, N, Řada klasická) – v ÚK FF, sign. 807=SPFF/x (+ chystaná digitalizace všech sborníků FF MU)
  • Multioborové:
  • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů ; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání
  • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
  E-časopisy, vyhledávání článků
  • Děkuji za pozornost
  • Mgr. Tereza Matýsová, Mgr. Eva Trochtová
  • reference@ phil . muni . cz
  • Ústřední knihovna FF MU
  • http://knihovna. phil . muni . cz
  • Facebook
  • http://www. facebook . com / rs . knihovnaffmu
 • Použité zdroje
  • ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808.
  • BARTOŠEK, Miroslav . Efektivně na elektronické informační zdroje . Zpravodaj ÚVT MU . ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 6-9. Dostupné také z: http://www. ics . muni . cz /bulletin/ articles /611. html
  • BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [vid. 2011-02-18]. Dostupné na www: < http:// kourilova . cz / eiz _ bartosek . ppt >.
  • KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [vid. 2011-02-16]. Dostupné z:  < http:// cmps . ecn . cz /dl/psych-db. pdf >.
  • KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU . Zpravodaj ÚVT MU . ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 3, s. 3-7. Dostupné také z: http://www. ics . muni . cz /zpravodaj/ articles /634. html
  • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [vid. 2011-02-17]. Dostupné z:
  • < http:// aleph . nkp . cz / cze /KTD >.
  • KURZ práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.