Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce

on

 • 934 views

 

Statistics

Views

Total Views
934
Views on SlideShare
743
Embed Views
191

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 191

http://knihovna.phil.muni.cz 191

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • tzv. rešerše literatury – co již bylo o tématu napsáno, získání přehledu o problematice <br /> pasivní hodnocení informací – citační databáze (specialista z oboru vybral kvalitní zdroje) <br /> aktivní hodnocení informací – kvalitní zdroje informací si musíte vybrat sami (kritéria výběru: důvěryhodnost, odbornost autora, odkazy na použitou literaturu apod.) <br /> Mgr. Gabriela Šimková: Analýza zdrojů informací kreativní technikou myšlenkových klobouků <br />
 • - interpretace výše IF <br /> PRAKTICKY: student si vybere skupinu časopisů podle oboru a srovná výši IF <br />
 • PRAKTICKY: najít autory – kapacity z oboru, např.: Dobrovolný Petr, Brázdil Rudolf, najít dokument: Archivum mathematicum <br />
 • Scopus: <br /> - SJR - Scopus <br /> - Affiliation search <br /> - H-INDEX <br /> PRAKTICKY: najít informace o instituci: Masaryk university, najít H-INDEX autora <br /> Závěr: JSTOR, WoS, Scopus. <br />
 • - rejstříky předmětových hesel <br />
 • ERIC – tezaurus <br /> - hledat pouze plné texty <br /> PRAKTICKY: student si najde stručnou charakteristiku jednoho zdroje <br />
 • - ukládání nalezených informací <br /> - heslo <br />
 • - studium a hodnocení nalezených zdrojů <br /> - hodnocení textů: co již znám, co je pro mě nové, co mi není jasné, s čím nesouhlasím (značky) <br />
 • Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. <br />
 • Mgr. Michal Černý <br />
 • šablony prací <br />
 • Citační styl doporučuje metodu citování. <br /> titulní list, rub titulního listu, tiráž, obálka. <br />
 • generátor citací: EndNote Web <br />
 • generátor citací: EndNote Web <br />
 • - heslo <br />
 • KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 81 s. ISBN 978-802-1055-353. <br /> MEŠKO, Dušan. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006, 481 s. ISBN 80-806-3219-7. <br /> - generátor citací: citace.com <br />
 • KRATOCHVÍL, Jiří - SEJK, Petr - ELIÁŠOVÁ, Věra - STEHLÍK, Marek. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2013-11-01]. Elportál. Dostupné z: . ISSN 1802-128X. <br /> LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit. 2013-11-01]. Elportál. Dostupné z: . ISSN 1802-128X. <br /> generátor citací: elportál (text) <br />
 • TEPLÍKOVÁ, Zuzana. Možnosti výuky citací [online]. 2013 [cit. 2013-11-01]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: . <br /> ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta. Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR [online]. 2013 [cit. 2013-11-01]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: . <br /> GŘEŠÁKOVÁ, Vanda. Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity [online]. 2013 [cit. 2013-11-01]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin Krčál. Dostupné z: . <br /> - generátor citací: theses.cz (text) <br />
 • Komentář k prezentaci <br /> (pro studenty, kteří se nemohli semináře zúčastnit) <br /> Pokud známe téma bakalářské práce, postupujeme takto: <br /> 1. Hledáme kvalitní zdroje informací <br /> 2. Hodnotíme vyhledané dokumenty <br /> 3. Tvoříme práci samotnou (obsah a struktura práce) <br /> 4. Citujeme v textu a tvoříme seznam použité literatury <br /> 1. Hledáme kvalitní zdroje informací (např. články, knihy) <br /> - téma práce si převedeme do klíčových slov <br /> - vybereme si elektronické informační zdroje, ve kterých budeme vyhledávat <br /> - vyhledáváme v jednotlivých el. inf. zdrojích nebo použijeme metavyhledávací službu <br /> - upravujeme si počet a kvalitu vyhledaných výsledků <br /> 2. Hodnocení vyhledaných dokumentů: <br /> - pokud vyhledáváme v citačních databázích, o kvalitě dokumentu svědčí jeho citovanost <br /> - pokud vyhledáváme ve volně dostupných zdrojích na internetu, vždy musíme na dokument pohlížet kriticky a použít metody hodnocení textu (hodnocení obsahu a struktury textu) <br /> 3. Po fázi hledání a následném výběru obsahově vhodných a kvalitních dokumentů nastává samotné psaní textu bakalářské práce. Musíme mít na paměti pravidla publikační a citační etiky. Musíme dbát na správnou strukturu práce, pravidla pro psaní bakalářské práce určuje zadavatel práce, např. Geografický ústav PřF MU, některé obory vytvořily i šablony pro psaní kvalifikačních prací. <br /> 4. Stejně tak zadavatel určuje i citační styl, který bude v práci používán. <br /> Prezentace je obohacena: <br /> - poznámkami (doplňující informace, zadání praktických cvičení, bibliografické citace doporučené literatury) <br /> - odkazy na elektronické informační zdroje, doporučenou literaturu a studijní materiály <br />

Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce Presentation Transcript

 • 1. Praktické dovednosti při psaní bakalářské práce Bc. Radmila Kouřilová
 • 2. Obsah semináře • rešerše – elektronické informační zdroje • psaní odborného textu • bibliografické citace
 • 3. Rešerše - hledání • • • • CO: téma rešerše, klíčová slova KDE: elektronické informační zdroje JAK: rešeršní strategie VÝSLEDKY • hodnocení kvality informací z pohledu studenta: – pasivní – aktivní: volně dostupné informační zdroje
 • 4. Journal Citation Reports • stanovení kvality vědeckých časopisů • IMPACT FACTOR • výběr časopisů pro (publikování) » http://isiknowledge.com
 • 5. Web of Science • citační a bibliografická časopisecká databáze • citovanost článků • rozdělení: – přírodní vědy – společenské vědy – humanitní vědy » http://isiknowledge.com/ » http://knihovna.sci.muni.cz/fund/branches
 • 6. WoS – citační analýza • Autor search • Cited reference search – cited author – cited work – cited title
 • 7. Rešerše • Klíčová slova » rešeršérem vytvořená » inspirace v EIZ – tezaury, rejstříky • EIektronické informační zdroje » multioborové » oborové • Rešeršní strategie » celková » v jednotlivých EIZ • Vyhledávání • Výsledky vyhledávání » plné texty » bibliografické záznamy • Katalogy
 • 8. Rešerše - příklad • • • • • téma: TEACHING GEOGRAPHY vybrané EIZ rešeršní strategie výsledky (plné texty) katalogy (meziknihovní služba) – české – zahraniční
 • 9. Výběr zdrojů • Portál elektronických informačních zdrojů MU • http://ezdroje.muni.cz/ • světové databáze – ebooky, časopisecké, bibliografické DB… • české databáze
 • 10. Vybrané zdroje • ebrary Academic Complete, EBSCO, ERIC, GEOBIBLINE, ISI Proceedings, JSTOR, ProQuest Central, Sage Journals Online, ScienceDirect, Scirus, SCOPUS, SpringerLINK – časopisy, ULRICH's, Web of Science, Wiley Online Library – Journals • EBSCO – Centrum uživatelské podpory
 • 11. Tvorba odborného textu
 • 12. Semináře CEINVE • Tvůrčí psaní odborného textu – jak začít psát, práce se slovní zásobou a odborným pojmoslovím • Píšeme správně česky (nejen) kvalifikační práce – koherence, lexikum, syntaxe
 • 13. Publikační a citační etika • publikační etika – plagiátorství – JAKO VEJCE VEJCI • citační etika
 • 14. Psaní odborného textu • • • • • • • • • titulní list „bibliografický záznam“ abstrakt zadání práce poděkování a prohlášení obsah (úvod, kapitoly, závěr) seznam použitých zkratek seznam použitých zdrojů seznam příloh
 • 15. Abstrakt • redukovaný text bez doplňkových a hodnotících informací • charakterizuje obsah dokumentu • výstižný, přehledný, jasný, stručný, objektivní • jako celek je formulován nově
 • 16. Obsah • úvod • kapitoly • závěr • metody citování
 • 17. Metody citování 1. Author-date system - příjmení autora a rok vydání 2. Citation-sequence system - pořadová číslovka 3. Citation-name system - číslovka, seznam řazen abecedně
 • 18. Seznam použitých zdrojů - jednotnost citací - dohledatelnost zdrojů
 • 19. Tvorba bibliografických citací 1. 2. 3. 4. citační styl (zadavatel) tištěný, elektronický zdroj, jiný? typ dokumentu (článek) bibliografické údaje - pořadí interpunkce typ písma
 • 20. ÚKOL pro dvojici • • • • Bibliografické citace 1. HARVARD styl 2. VANCOUVER styl porovnat rozdíly
 • 21. 1. HARVARD • ERICSSON UNNERSTAD, H., LINDBERG, A., PERSSON WALLER, K., EKMAN, T., ARTURSSON, K., NILSSONÖST, M. & BENGTSSON, B. 2009. Microbial aetiology of acute clinical mastitis and agent-specific risk factors. Veterinary Microbiology, 137, 90-97.
 • 22. 2. VANCOUVER • Ericsson Unnerstad H, Lindberg A, Persson Waller K, Ekman T, Artursson K, Nilsson-Öst M, et al. Microbial aetiology of acute clinical mastitis and agent-specific risk factors. Veterinary Microbiology. 2009;137(1–2):90-7.
 • 23. Generátory citací • http://generator.citace.com/ – typy dokumentů – kontrola již vytvořených citací – referenční manažery http://www.myendnoteweb.com/
 • 24. Doporučená literatura • Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit • Akademická příručka
 • 25. ELPORTÁL • Metodika tvorby bibliografických citací • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce
 • 26. http://www.theses.cz/ • Možnosti výuky citací • Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR • Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity
 • 27. Děkuji za pozornost! Ústřední knihovna PřF kourilov@sci.muni.cz