• Like
Jak napsat (oponentský) posudek kvalifikační práce
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Jak napsat (oponentský) posudek kvalifikační práce

 • 1,175 views
Published

Doktorandi a začínající akademičtí pracovníci, kteří v rámci své pedagogické činnosti píší posudky na kvalifikační práce. Cílem semináře bylo naučit se korektně a objektivně posuzovat odbornou práci …

Doktorandi a začínající akademičtí pracovníci, kteří v rámci své pedagogické činnosti píší posudky na kvalifikační práce. Cílem semináře bylo naučit se korektně a objektivně posuzovat odbornou práci podle daných kritérií (kritériím porozumět) a posouzení zpracovat do požadovaného výstupu ve formě posudku. Zaměřili jsme se také na správné "posudkové" pojmosloví. Účastníci semináře mj. prostřednictvím metody práce s chybou využívali pro simulované hodnocení konkrétní ukázky odevzdaných studentských odborných prací.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Jak psát posudky na kvalifikační práce Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE FF MU V Brně 27. března 2014
 • 2. Student a kvalifikační práce
 • 3. Bakalářská práce
 • 4. Diplomová magisterská práce
 • 5. Co hodnotí vedoucí práce
 • 6. Co hodnotí oponent
 • 7. Posudky a obhajoba
 • 8. Formulář posudku - příklad
 • 9. Kolikrát čte oponent studentovu práci? • Poprvé zběžně – dělá si poznámky v textu u jevů, které na první čtení „trčí z textu“ • Podruhé důkladně a selektivně vzhledem ke kritériím posudku • Potřetí v případě, že některé kritérium není schopen objektivně hodnotit
 • 10. Typy práce Práce ve společenských vědách: O historicko-srovnávací O kulturní O empirické (výzkumné) O lingvistické O literárně-vědné O metodicko-didaktické Vítány jsou zejména práce empirické!
 • 11. Úvod – co oponent sleduje O Uvedení do problematiky O Bližší popis předmět práce O Autor hodnotí aktuálnost řešené problematiky, základní východiska O Autor načrtne to, co má práce přinést O Základní teze, které má práce potvrdit nebo vyvrátit O CÍLE práce – jasně popsané, nemusí být vyjádřeny otázkou O Jedině taky je možné použít nějaké motto nebo citát 
 • 12. Teoretická část – co oponent sleduje O Shrnutí současného stavu řešení problematiky O Literární rešerše domácích (i zahraničních) zdrojů O NE POUZE vedle sebe položené výpisky použité literatury O KRITICKÁ analýza a KONFRONTACE dostupných pramenů O Musí být zřejmý rozdíl mezi převzatými a vlastními myšlenkami O Tato část práce NENÍ studentovou vlastní úvahou nad tématem
 • 13. Empirická část – co oponent sleduje O = praktická nebo metodologická část O Vymezení a formulace výzkumného problému O Jednoznačné vymezení a formulace cílů výzkumu O Formulace výzkumných otázek O Popis výzkumného vzorku O Popis metod, technik a nástrojů výzkumu O Popis předvýzkumu a jeho závěrů O Charakteristika způsobu provedení vlastního výzkumu O PODROBNĚ, aby bylo možné ověřit
 • 14. Výsledky – co oponent sleduje O Musí odpovídat na formulované výzkumné otázky O Grafické zpracování vhodnými nástroji!!! O POZOR na barvy!
 • 15. Diskuse – co oponent sleduje O Začíná shrnutím a výsledků studentovy práce O Smyslem je INTERPRETACE získaných výsledků O „co“, dosažené znamená, „proč“ to tak je, „co“ z toho vyplývá O Soulad i nesoulad výsledků s výsledky již publikovanými v uvedené literatuře O Vysvětlení případné originality výsledků O Naznačení směru dalšího výzkumu, formulace hypotéz
 • 16. Závěr – co oponent sleduje O Autor hodnotí celou svou práci O Autor porovnává dosažené výsledky s tezemi a cíli stanovenými na začátku práce O Reflexe zadání práce – prezentace výsledků, návrh řešení,, zdůvodnění nedobrých výsledků výzkumu O Právě ze závěru (bez čtení celé práce) by oponent měl umět odpovědět na otázku, o čem práce vypovídá, čeho student dosáhl O Doporučení pro praktické využití výsledků – v souladu s profilem autora práce
 • 17. Zdroje – co oponent sleduje O Abecedně řazené podle příjmení prvního z autorů nebo prvního znaku citace (on- line zdroje) O Dostatečný počet zdrojů (alespoň 30) O NE zdroje starší 15 let O ANO monografie O ANO vědecké a odborné časopisy
 • 18. Zdroje
 • 19. http://www.citace.com/
 • 20. Přílohy – co oponent sleduje O Materiály s přímou souvislostí s vlastní prací O Větší obrázky, grafy, pozorovací protokoly z praktického výzkumu O Seznam zkratek, symbolů O Student by měl umět posoudit, nakolik je daný materiál nezbytný pro porozumění vlastnímu textu práce – co není nezbytné, měl by student dát do příloh
 • 21. Mít se na pozoru před plagiátory O Jakékoli neoriginální myšlenky musí student citovat s uvedením zdroje O Teoretická část – sestavena především z komparace kvalitních zdrojů O Praktická část – sestavena z vlastních závěrů, interpretací a myšlenek O Diskuse – komparace vlastních zjištění s publikovanými zjištěními a s teoretickými předpoklady O Student by neměl CITOVAT dlouhé pasáže z jednoho díla
 • 22. Mít se na pozoru před plagiátory Jak pracovat v IS při odhalování plagiátů – O https://is.muni.cz/help/elearning/plagiat O http://theses.cz/ O Práce posouzená jako plagiát nesmí být připuštěna k obhajobě
 • 23. Nedostatky kvalifikačních prací – posudek v souhrnu O Povrchnost zpracování tématu, banality ve všech částech práce O Špatně stanovená výzkumná otázka O Nejsou naplněny cíle práce O Nedostatečná metodologická část – chybějící kroky výzkumu), popis není podrobný, čtenář by pole něho neudělal výzkum O Chybějící některé části (část) obsahové struktury práce) O Chybné citace, nesprávný seznam literatury O Špatná práce s grafy a tabulkami – chybějící popisky, zdroje O Jazyková stránka – hrubky, stylistické chyby, typografické chyby O Grafická úprava – formát, písmo, fonty O Formální úprava – členění textu, kapitoly, odstavce, „vdovy a sirotky“ O Text práce NENÍ psán odborným stylem
 • 24. Děkuji vám za pozornost  Podněty a připomínky můžete posílat na pmazacov@phil.muni.cz nebo pmazacova@gmail.com.