Hodnocení a interpretace informací

1,444 views

Published on

Podpůrná prezentace k lekci IV hodnocení a interpretace informací.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
454
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hodnocení a interpretace informací

 1. 1. Hodnocení a interpretace odborného textu Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. V Brně 27. a 28. 11. 2012 CEINVE KISK FF MU
 2. 2. TerminologieText – Akademický text – rozdílná východiska podle účelu textu vzhledem ke čtenáři (příjemci) – AKTIVITA – Vennovy diagramy
 3. 3. Východisko – ukázky textů…Šalamounovi eště tek Dysgrafie (nebo kozí vermut po bradě agrafie) je specifickáDyž ho táta pomazal porucha grafickéhoAle hnedky ftom doved projevu. Postihuje bruslit celkovou úpravu písma.Celejch čtyřicet let si jinej král nevrz Charakteristické jeLidí se líhlo jako písku křečovité a neúhlednéKaždej měl štíštko bez písmo. Podstatné je, že milionu tato porucha žádnýmVe víně se moch mejt a způsobem neovlivňuje utírat fíkama… intelekt. Velmi často je spojená s dyslexií.
 4. 4. Typy odborných textůUČEBNICE AKADEMICKÝ TEXT• logické řazení informací • terminologie• text k zapamatování • prostředník komunikace zvýrazněn mezi odborníky• „návod k použití“ • předpokládá poučeného• didaktické cíle čtenáře• přehlednost a • zprávy o výzkumech a jejich systematičnost výsledcích• názornost • čtivost a styl autora • autor vychází z různých koncepcí, ale nevykládá je
 5. 5. Odborný text• Jaký je jeho zdroj• Kritéria hodnocení kvality• Informační smog a klam (http://www.hoax.cz/cze/)• Etika v hodnocení
 6. 6. Hodnocení ZDROJEZdroj informací• tištěný• elektronický• kritéria kvality• AKTIVITA – myšlenková mapa
 7. 7. 10 „kritických“ otázek1. Autor obsahu www stránky 6. Styl jazyka a čtenář2. Kvalifikace autora v tématu 7. Reference na autora, odkazy3. Objektivnost informací 8. Datum publikování, poslední aktualizace4. WWW stránka obsahově stránky srovnatelná s jinými 9. Funkční linky, odkazy5. Nové, originální myšlenky a informace v obsahu 10. WWW stránka pro navigaci přehledná, funkční
 8. 8. Hodnocení INFORMACE• Informace = obsah textu• Výlučnost akademických textů• Strach studentů z odborných textů
 9. 9. Akademická integrita• Oborová specifičnost• Terminologie • Př.: není valence jako valence • Př.: vysoký skok není skok vysoký• Způsoby prezentace
 10. 10. Intertextualita• „Dělá text textem“• Znalost textů, ke kterým autor článku (textu) odkazuje• Odborné texty • citace • nedoslovné odkazy • nebo formulační parafráze• Mluvený běžný projev (ironie, narážky)• Reklama, marketing (klišé, zneužívání „klasiků“)
 11. 11. (Ne)umíme číst efektivně• „Pročíst“ se odborným textem• Specifika dovednosti: • Hloubkové čtení • Povrchní čtení
 12. 12. Test rychlosti čtení• Nastavte si stopky na 2 minuty.• Počítejte, kolik slov jste za tuto dobu přečetli.• Vydělte počet slov dvěma.• Získáte tak počet slov, která pohodlně dokážete přečíst za minutu.• Je výsledné číslo menší než 150 slov za minutu? Pokud ano, pak budete asi muset svou schopnost čtení zlepšit!
 13. 13. S tužkou na text• aneb Poznámky ručně i v počítači• Interakce se čteným textem• Nezbytná dovednost VŠ studenta• Různé způsoby „poznámkování“
 14. 14. Odborná četba pod kontrolou• Proč čtu tento text?• Co z textu potřebuji zjistit?• Co už o tématu vím?• Jedná se opravdu o nejvhodnější text pro mou potřebu?
 15. 15. Znalost STRUKTURY textu• Vyznat se v textu = orientovat se v jeho struktuře (členění)• V akademickém prostředí nezbytná podmínka hodnocení a interpretace textu
 16. 16. Členění textu• Horizontální • tematické složky následující za sebou (úvod, střední část, závěr, odstavce)• Vertikální • odstupňování a rozlišení podstatných a méně důležitých informací v textu (hlavní text, poznámky, odkazy …)
 17. 17. Techniky práce se strukturou textu• Užitečné pro fázi hodnocení obsahu textů:• Listování (lexikum, koherence, význam slov)• Předběžné seznámení se s textem (stavební složky textu)
 18. 18. Listování• vizuální činnost• co „přeletět“ X co pečlivě pročíst• klíčová slova (syntakticky) – podstatná jména (obsah a sdělení textu) – slovesa (vztahy mezi klíčovými pojmy) – spojující či odkazující výrazy typu a tedy, naproti tomu, na druhé straně, proto (čitelnost a koherence textu)• počítač pomůže – funkce Najít
 19. 19. AKTIVITA• Vyzkoušejte si techniku listování odborným textem• http://www.vesmir.cz/clanek/je-nutne-studovat- mozna-rizika-nanomaterialu-pro-lidske-zdravi
 20. 20. INTERPRETACE textu• Antika• Středověk• Umberto Eco• umělecký versus odborný text• Aktivita – Vennovy diagramy
 21. 21. Interpretace odborného textu• cílená činnost (konkrétní účel)• na začátku člověk se svým intelektuálním vybavením a nový text• na konci je člověk určitým způsobem bohatší, schopný s novým pohledem přistoupit k dalším zdrojům informací a dat
 22. 22. 0dborným čtenářem• Čtení za účelem získání nové odborné znalosti• Kritické čtení
 23. 23. Kritickým čtením k interpretaci• ROZUMÍME obsahu různých textů• REFLEKTUJEME to, co chtěl autor textem sdělit• HODNOTÍME, co jsme o daném tématu četli v různých textech• ROZVÍJÍME svoje vlastní myšlenky a názory
 24. 24. Interpretace s metodami kritického myšlení• Metody využitelné při interpretaci odborných textů• I.N.S.E.R.T.• SQ3R
 25. 25. Klíč k interpretaci odbornému textu• POZNÁMKY - zviditelnění a organizace informací• DVAKRÁT ČÍST tentýž text (poznámkovat až při druhém čtení)• Dobrá rada: Označujte si vždy jen jednu větu odstavce!• IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH pojmů a myšlenek v textu
 26. 26. Klíčové pojmy a myšlenky a kritické myšlení• nalezení a interpretace klíčových pojmů a myšlenek v textu• Metody: Pyramida Diamant
 27. 27. Šest kroků interpretaceVolně zpracováno podle Víta Pokorného. http://vitpokorny.wordpress.com/2009/10/15/postup- interpretace-textu/1. Východiska – text a naše zkušenosti, intelekt, znalosti, jazyk, kultura2. Analýza pojmů - pojmy a souvislosti mezi nimi3. Identifikace hlavní myšlenky (myšlenek) + vyjádření vlastními slovy4. Reflexe - z dat se stávají informace (převyprávění čteného, výpisky, myšlenkové mapy, diagramu, osnova)5. Dialog - mezi autorem a čtenářem (otázky k pochopení obsahu textu)6. Kreativní a kritické myšlení - zde nastupuje člověk (jen ten chápe to, čím ho daný text obohatil a jakým způsobem mu rozšířil obzory)
 28. 28. Použitá literatura – výběrJak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské odborné práce? 1. část Jakefektivně číst odborné texty. Textová opora kurzu KPI – Kurz práce s informacemi, 2007.Dostupné z www:http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni-psani1_opora.pdf. JEANNIE L., Steel, Kurtis S. MEREDITH, Charles TEMPLE a Walter SCOTT. Co je kritickémyšlení: vymezení pojmu a rámce E-U-R. Praha: Kritické myšlení, o. s., 2007. PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti: odemkněte svůj potenciál.Vyd. 1. Překlad Tereza Semotamová. Praha: Grada Publishing, 2010, 361 s. Psychologie prokaždého. ISBN 978-802-4725-277. Vyhledávací nástroje na internetu II. Textová opora KPI – Kurz práce s informacemi, 2007.Dostupné z www:http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/internet2_opora.pdf. 
 29. 29. ZávěrDěkuji vám za pozornost a aktivní přístup k tématu semináře.Otázky, náměty a připomínky – prosím pište na adresy pmazacov@phil.muni.cz, pmazacova@gmail.com.

×