Elektronické informační zdroje v oboru psychologie (podzim 2011)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Elektronické informační zdroje v oboru psychologie (podzim 2011)

on

 • 1,502 views

Prezentace o elektronických informačních zdrojích a službách ÚK FF MU pro studenty oboru psychologie na FF MU.

Prezentace o elektronických informačních zdrojích a službách ÚK FF MU pro studenty oboru psychologie na FF MU.

Statistics

Views

Total Views
1,502
Views on SlideShare
1,502
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Revize, cit…

Elektronické informační zdroje v oboru psychologie (podzim 2011) Elektronické informační zdroje v oboru psychologie (podzim 2011) Presentation Transcript

 • Elektronické informační zdroje pro obor psychologie a vybrané služby ÚK FF MU Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 10. 11. 2011
 • Co nás čeká…
  • Co jsou EIZ - definice, druhy
  • - volně dostupné zdroje x licencované zdroje
  • - obecné zásady vyhledávání v EIZ
  • Licencované EIZ - Portál EIZ MU
  • - příklady multioborových databází
  • - příklady databází pro obor psychologie
  • Služby pro organizaci a vyhledávání EIZ MU – MetaLib, SFX
  • Volně dostupné EIZ pro obor psychologie - elektronické katalogy knihoven
  • - oborové brány, portály
  • - digitální knihovny
  • - …
  • Proč citovat, citační (ne)etika, plagiátorství, citační styly
  • Ústřední knihovna FF MU - vybrané služby
 • Co jsou EIZ?
  • Elektronické informační zdroje jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD). [definice dle TDKIV ]
  • Liší tématikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání:
  • Prohlížení – listování, rejstříky, indexy
  • Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání…
  View slide
 • Druhy EIZ
  • Z hlediska typů:
  • elektronické katalogy knihoven
  • profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)
  • oborové portály
  • digitální knihovny
  • další informační zdroje na internetu
  • Z hlediska původnosti dokumentů:
  • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)
  • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)
  • terciální (databáze databází, soupisy…)
  • Z hlediska tématického a oborového:
  • multioborové
  • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor
  • Z hlediska dostupnosti:
  • volně dostupné (veřejně přístupné)
  • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě
  • licenčních smluv)
  View slide
  • Volně dostupné zdroje na internetu
  • „ vs.“
  • licencované informační zdroje
  • Volně dostupné zdroje na internetu
  • mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)
  • Možno využít např.:
  • Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)
  • Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)
  • Digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících…
  • Oborové portály aj.
  • Odborné (profesionální) informační zdroje
  • jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé)
  • přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova … )
  • lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání
  • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.)
  • možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup
  • nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného
  • textu v jiné databázi…
  • možnost využít pomoci referenčních knihovníků ( informační vzdělávání ,
  • individuální konzultace)
 • Obecné zásady při vyhledávání v EIZ
  • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi
  • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… (  Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …)
  • nastudování nápovědy , FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály
  • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…
  • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory , vyhledávání frází aj.
  • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd .)
  • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit , při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit
  • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  • Licencované EIZ
  • ( odborné licencované databáze MU)
 • Odborné databáze
  • Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému. [ J. Kotrlová , 2008]
  • Druhy databází
  • podle formy:
  • Bibliografické/abstraktové
  • bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje
  • o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…)
  • Faktografické
  • - konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…)
  • Plnotextové
  • plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)
  • Citační
  • - citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
 • Elektronické informační zdroje MU
  • Portál EIZ MU http:// ezdroje . muni . cz
  • web knihovny http://knihovna. phil . muni . cz  Elektronické zdroje  EIZ MU
  • Infozdroje.cz http://www. infozdroje . cz
  • - portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky
  • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes VPN, proxy
 • Multioborové databáze MU (výběr)
  • ProQuest Central (Psychology Journals)
  • EBSCO
  • JSTOR
  • SpringerLINK
  • ScienceDirect
  • Wiley Online Library - Journals
 • Databáze pro obor psychologie licencované
  • PsycINFO - obsahuje bbg. záznamy článků z více než 2400
  • odborných recenzovaných časopisů, bbg. záznamy knih či kapitol
  • knih, dizertace , odborné zprávy z oblasti psychologie;
  • + u záznamů článků, knih a kapitol - abstrakty , obsahy knih,
  • seznam citované literatury (cited references)
  • PsycARTICLES - zahrnuje plné texty více než 140,000 článků z 71
  • recenzovaných odborných časopisů
  • Databáze pokrývají světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech - psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii, od počátku 19. století až do současnosti.
  • ! Databáze PsycINFO a PsycARTICLES jsou dostupné pouze z Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny).
 • Databáze pro obor psychologie licencované
  • Databáze příbuzných oborů:
  • MEDLINE - databáze citací a abstraktů Národní lékařské knihovny USA, obsahuje přes 17 miliónů záznamů od roku 1950 po současnost; (záznamy klasifikovány pomocí tezauru MeSH (Medical Subject Headings, termíny lze vyhledávat či procházet stromovou strukturu)
  • EMBASE - databáze obsahuje více než 20 miliónů záznamů článků z cca
  • 7000 mezinárodních lékařských časopisů vč. příbuzných oborů (pro předmětový popis a indexaci používá speciální tezaurus Emtree )
  • PSYNDEX - bibliografická databáze psychologické literatury a testů od autorů z německy mluvících zemí; obsahuje také AV media a intervenční programy (celkem přes 215 000 záznamů s retrospektivou od roku 1977) (Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier).
  • ( MU nemá přístup k této databázi, přístup z Jihočeské univ. v Českých Budějovicích a Univerzity Palackého v Olomouci )
 • Databáze e-knih pro MU (výběr)
  • ebrary Academic Complete (kolekce 50 tisíc odborných elektronických knih ze všech vědních oborů; psychologie a sociální práce přes 3000 e-knih)
  • ebrary Education (e-monografie, učebnice, příručky z obl. pedagogiky)
  • GALE e- books (výběr titulů sociologie, vzdělávání, práva, obchodu)
  • Wiley e- books (Handbook of Psychology…)
  • další elektronické knihy viz portál EIZ MU
 • Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker
  • MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ;
  • metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http:// metalib . muni . cz
 • SFX - služba hledání zdrojů MU
  • a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování
  • b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů
  •  Portál elektronických časopisů MU
  • http:// sfx . muni . cz /
 • Další služby v SFX
  • SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www. ics . muni . cz /zpravodaj/ articles /630. html )
  • SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)
  • Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge
  • Propojení na Citace.com – generátor citací
  • Další EIZ, volně dostupné,
  • různé typy
 • Elektronické katalogy knihoven
  • OPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog
  • Souborný katalog = k nihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV ]
  • SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např.  seriály…
  • Souborný katalog ČR http:// skc . nkp . cz
  • Souborný katalog MU http:// aleph . muni . cz - součástí je i katalog ÚK FF MU
  • SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat. cz
  • Elektronický katalog jedné knihovny
  • Katalog MZK http:// aleph . mzk . cz
  • Online katalog Knihovny Jiřího Mahena http://katalog. kjm . cz
 • Elektronické katalogy knihoven se zaměřením na psychologii
  • Katalog AV ČR - http://aleph18.lib.cas.cz – součástí je i katalog
  • Psychologického ústavu AV ČR
  • Knihovna katedry psychologie FF UK
  • http://knihovna.psychologie.ff.cuni.cz/
  • - vyhledávání v Centrálním katalogu UK/FF http://ckis.cuni.cz/F/
  • Národní lékařská knihovna - http://www.nlk.cz/nlkcz/
  • - systém MEDVIK - Medicínská virtuální knihovna
  • Národní pedagogická knihovna Komenského
  • http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php
 • Informační brány, rozcestníky, digitální knihovny
  • Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření.
  • [definice dle TDKIV ]
  • Jednotná informační brána http://www.jib.cz
  • Mnoho zahraničních oborových bran (subject gateways), rozcestníků…, např.:
  • - CompletePlanet http://aip.completeplanet.com - Social Sciences -> Psychology
  • - Infomine http:// infomine . ucr . edu
  • - Intute http://www. intute . ac . uk -> Psychology
  • - PsychLinker - databáze anotovaných odkazů (přes 4,5 tis.) na mezinárodní psychologické zdroje na webu (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier)
  • Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami , přičemž informace jsou uloženy v  digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [ W.Y.Arms, 2000 ] , další definice např. v TDKIV
  • Digitální knihovny v oblasti psychologie (výběr):
  • - CogPrints http://cogprints.org/
  • Další příklady:
  • - Internet Archive http://www.archive.org
  • - Europeana http://www. europeana . eu
  • - CiteSeer x http:// citeseerx . ist .psu. edu
 • EIZ pro obor psychologie (různé zdroje)
  • Psychologický ústav AV ČR
  • - časopis Československá psychologie – abstrakty (fulltexty např. přes databázi ProQuest, od r. 2006)
  • Českomoravská psychologická společnost
  • - e-časopis http://www.cmps.ecn.cz/?page=e-casopis
  • Psychologická diagnostika : informační servis pro psychology
  • - odborné texty, recenze, diagnostické metody… http://www.psychodiagnostika.cz
  • PsyDok - plné texty z oboru psychologie, šedá literatura, pro německy mluvící země, ale i dokumenty v angličtině… (výzkumné zprávy apod.) ( Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek, Saarbr ü cken )
  • DOAJ – časopisy s otevřeným přístupem (z ob. psychologie 153 časopisů)
  • ERIC - bibliografické záznamy článku z oblasti vzdělávání, ale i mnoho článků souvisejících s psychologií, součástí jsou také výběrové plné texty článků a dalších publikací
  • Psychology in Europe - databáze psychologických asociací, vysokoškolských kateder,
  • výzkumných center, vydavatelství; vyhledávání dle zemí (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier)
  • PsychSpider – search engine, indexuje téměř 1 tis. webových stránek zaměřených na psychologii
  • (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier)
 • Proč citovat…
  • Autorská/publikační/citační etika
  • Poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal
  • -> návaznost na předchozí poznání,
  • -> získání širšího kontextu dané tématiky
  • Prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice
  • Vytváří se tzv. skryté bibliografie
 • Citační (ne)etika
  • Necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost)
  • Citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů)
  • Citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového)
  • Nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého
  • autor čerpal)
 • Plagiátorství
  • Zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem
  • Převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora
  • Převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci
  • Převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme
 • Citační styly
  • Norma ČSN ISO 690 - Bibliografické citace
  • Norma ČSN ISO 690-2 - Bibliografické citace - elektronické dokumenty
  • Nová verze ISO 690 – v ÚK (Interpretace http://citace. com /soubory/csniso690-interpretace. pdf )
  • publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http:// is . muni . cz /do/ rect / el / estud / prif /ps11/metodika/web/ ebook _citace_2011. html
  • APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách (tutoriály)
  • Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu (2002)
  • některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů, event. SFX – generátor citací
  • generátory citací:
  • http://www.citace. com / generator . php , http:// citationmachine . net /
 • Ústřední knihovna FF MU vybrané služby
  • http://knihovna.phil.muni.cz
  • Souborný katalog MU: http://aleph.muni.cz
  • Diplomové práce
  • Rešerše
  • Meziknihovní výpůjční služba
  • CoD – kopie na objednávku
  • E-prezenčka
 • Vyhledávání diplomových prací
  • Tištěné DP
  • - obhájené do léta 2008 – v ÚK prezenčně ze skladu – vyhledání a objednání přes katalog Aleph
  • - práce obhájené od ledna 2001 - v katalogu + okaz na fulltext v Archivu ZP (IS)
  • Elektronické verze DP
  • od léta 2008 - Archiv závěrečných prací MU
  • http://www.is.muni.cz/lide/absolventi.pl
  • nebo přes katalog Aleph -> Vyhledávání v archívu závěrečných prací
  • MU
  • Seznam DP oboru psychologie FF MU 1952 – 2003
 • Rešerše
  • Rešerše – dvojí význam:
  • a) proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního požadavku
  • b) výsledek tohoto vyhledávání informací ( produkt ) – množina informací odpovídající rešeršnímu požadavku, rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument - soupis záznamů dokumentů, popř. soupis jejich částí
  • ÚK FF MU nezpracovává
  • - poskytuje referenční služby = pomoc uživatelům knihovny s orientací v klasických a elektronických informačních zdrojích, metodická pomoc při vyhledávání potřebné literatury
  • MZK
  • - jednorázové nebo průběžné soupisy literatury na zadané téma, zpracovávány samoobslužně za možné účasti informačního pracovníka nebo na písemnou objednávku za úhradu
 • Meziknihovní výpůjční služba
  • z knihoven mimo Brno
  • jen pro registrované uživatele ÚK
  • objednání přes elektronický formulář prostřednictvím internetu
  • http://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/mvs
  • MVS zdarma (náklady, které si vyřizující knihovna účtuje za
  • realizaci MVS, je však žadatel povinen uhradit)
  • Mezinárodní MVS - ÚK FF neposkytuje – viz MZK
  • http://www.mzk.cz/sluzby/mvs/
 • CoD (copy on demand)
  • vytvoření xerokopií z knih v ÚK
  • objednávka přes katalog Aleph nebo Beth
  • hotové kopie do 5 pracovních dnů u informačního pultu v přízemí knihovny
  • kopie nelze objednat z knih, které jsou právě půjčené (pokud nejsou součástí služby e- prezenčka ) a z knih v dílčích (katederních) knihovnách
  • http://knihovna. phil . muni . cz / sluzby / cod
 • E-prezenčka
  • naskenované knihy z fondu ÚK
  • prohlížení na počítačích s přihlašováním ve vybraných knihovnách MU
  • logo v katalogu Aleph nebo Beth
  • možnost návrhu k naskenování (ikona v katalogu Beth )
  • http://knihovna. phil . muni . cz / sluzby /e- prezencka
 • Použité zdroje
  • JÁNOŠ, Karel. Informační etika . 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993. 134 s.
  • KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf >.
  • KOTRLOVÁ, Jindřiška a Linda SKOLKOVÁ. Kde hledat a nacházet odborné
  • informace? [online]. 2005 [cit. 2011-10-05]. Dostupné z: < http://www. sprig . cz / docs / PsychDnyText . pdf >.
  • KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www. ics . muni . cz /zpravodaj/ articles /634. html .
  • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http:// aleph . nkp . cz / cze /KTD .
  • PAPÍK, Richard. Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2011-10-18]. Dostupné z: < http://www. ikaros . cz / node /1046 >.
  • Děkuji za pozornost
  • Mgr. Eva Trochtová
  • ( trochtova @ phil . muni . cz )
  • [email_address]
  • http://knihovna. phil . muni . cz / informacni - vzdelavani
  • http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu
 • Nástroje pro vyhledávání
  • booleovské (logické) operátory
  • - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu)
   • AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz
   • OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz
   • NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín
  • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory)
  • - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů
  • NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10)
  • ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí
  • WITH
  • Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory
  • %n (= %s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY …; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.
  • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe
  • truncation * – krácení na slovní kořen ( psycholog*)
  • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
  • zpět