Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika,citování a formální náležitosti závěrečné práce
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální náležitosti závěrečné práce

 • 372 views
Published

Prezentace je oporou především pro diplomanty v oboru pedagogika. …

Prezentace je oporou především pro diplomanty v oboru pedagogika.

Obsahuje odkazy na informační zdroje, základy citační etiky a citování podle normy APA.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
8
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Intute – v pol. r. 2011 pozastaven provoz
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • Čárka za autorem nebo ne?? Norma ne, interpretace ano?! (Blecha, 2002, s. 157)

Transcript

 • 1. Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální náležitosti závěrečné práce Mgr. Tereza Matýsová Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 8. října 2013
 • 2. Co nás čeká… Definování problému (tématu) • Téma • Klíčová slova, synonyma • Rozšíření a zúžení tématu Kde a jak hledat informace • Informační prameny a zdroje • Metody a zásady vyhledávání • EIZ – licencované, volně dostupné Práce s informačními prameny v textu; citační norma a její aplikace • Citační etika, citovaní, citace • Citační manažery • Citace článku v elektronickém periodiku • Metody citování – odkazy na citace v textu Formální úprava závěrečných prací
 • 3. Definování tématu • Zformulujte si problém -> stanovte si téma (dle zájmu, znalostí) Př. Výuka handicapovaných pomocí e-learningu • uvedení tématu otázkami (více úhlů pohledu) Je e-learning vhodnou formou výuky pro handicapované? Může e-learning usnadnit vzdělávání handicapovaných? • identifikace klíčových pojmů E-learning, handicapovaní/handicap, vzdělávání • zvolení synonym či variantních tvarů slov E-learning - elektronické učení, výuka po internetu Handicap – hendikep, zdravotní postižení, nevýhoda, invalidita, imobilita + aj Vzdělávání – výuka, učení • rozšíření a zúžení tématu Rozšíření – Vzdělávání handicapovaných. Zúžení - Výuka handicapovaných dospělých pomocí e-learningu.
 • 4. Co, kde a jak hledat • Využít různé typy dokumentů (inf. pramenů) – knihy, časopisy, noviny, audiovizuální dokumenty, závěrečné a kvalifikační práce… • Různé zdroje – knihovny a jiné instituce, jejich online katalogy, odborné elektronické databáze, zdroje na internetu… • Jak hledat - rešeršní strategie – stavebních kamenů (dotaz složený z jednotlivých klíčových slov propojen logickými operátory viz dále) - rostoucí perly (vyhledávání od nejužšího pojmu) - osekávání (nejdříve obecně, potom zužujeme) - zásady při vyhledávání (viz dále)
 • 5. Druhy EIZ Z hlediska typů: • elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph) • profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct) • oborové portály (např. ART: Umění a architektura) • digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna) • další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu) • primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books) • sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s) • terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) Z hlediska tématického a oborového: • multioborové (např. ProQuest Central) • specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text) Z hlediska dostupnosti: • volně dostupné (veřejně přístupné) (např. (např. Directory of open access journals, DOAJ) • licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) (např. EBSCO)
 • 6. Proč využívat odborné (profesionální) databáze Internet • jsou informace důvěryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) • mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných (Google Scholar, Scirus, digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály..) většinou vytvářené univerzitami, akademickými institucemi či národními knihovnami • blogy odborníků Odborné zdroje/databáze: • jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) • přidaná hodnota od informačních specialistů (informace vkládají/spravují odborníci) • lepší vyhledávací možnosti • snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní, intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) • … a v případě potřeby vždy po ruce knihovník  (referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842)
 • 7. Odborné (profesionální) licencované databáze • Druhy databází podle obsahu: • Bibliografické/abstraktové - obsahují bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (např. LISTA, ERIC ) • Faktografické - najdeme v nich konkrétní údaje; mají textový nebo numerický charakter, typickým příkladem jsou online encyklopedie (např. Oxford Art Online, ELIS) • Plnotextové - obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (např. JSTOR, Gale e-books) • Citační - jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů (např. Web of Science, SCOPUS)
 • 8. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ • definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi • volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) • nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály • využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání… • formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj. • zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit • využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
 • 9. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz education AND child* OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz education OR learning OR teaching AND child* NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín education AND adult NOT child* • proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH – výrazy do určité vzdálenosti, pořadí dle systému Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit. • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („zážitková pedagogika“) • truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
 • 10. Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje • EBSCO Discovery Service (EDS) = nový způsob vyhledávání informací na MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
 • 11. Příklad č. 1 • Téma práce: „human resources“
 • 12. Příklad č. 1 - řešení • EDS =>Základní vyhledávání • V poli „Klíčová slova“ hledáme „human resource management“. Výsledkem je více než 3 miliony záznamů (!). • Bude třeba dotaz více specifikovat (knihovní katalog, recenzované články, dostupný plný text, práce s tématy, daty vydání apod.).
 • 13. Služby EIZ MU • Metalib - metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz; pěkný návod pro práci s Metalibem připravili kolegové knihovníci z Ústřední knihovny FSS • Sfx („Special Effects“) - služba, která propojuje bibliografické a abstraktové databáze s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) - umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů  Portál elektronických časopisů MU → ttp://sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI  Portál elektronických knih MU → http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/azbook/MUNI
 • 14. Příklad č. 2 • Téma práce: „vliv arteterapie na klima ve třídě“
 • 15. Příklad č. 2 - řešení • Pokročilé vyhledávání => Multioborové zdroje filozofické fakulty. • Do pole „Předmět“ jsme zadali „art therapy“. Výsledkem je více než 15 000 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali a hlavně v které/ých databázi/ích to bylo. Ty bude nejlepší prohledat již konkrétně.
 • 16. Multioborové databáze MU (velké množství časopisů ke vzdělávání) Příklady: • ProQuest Central (Education Journals) • EBSCO (Academic Search Complete) • SpringerLINK • ScienceDirect • Wiley Online Library - Journals • JSTOR
 • 17. Databáze MU pro pedagogiku Příklady: • ERIC (volně dostupná bibliografická databáze, výběrově i plné texty; přístup samostatně i přes Portál EIZ MU nebo EBSCO) Související databáze: • PsycINFO/PsycARTICLES (psychologie, pedagogika, andragogika) Přístup k databázím je možný pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny).
 • 18. E-knihy pro MU (výběr) Příklady: • Ebrary Academic Complete (více než 77 tisíc odborných e-knih) • ebrary Education (e-monografie, učebnice, příručky z obl. pedagogiky) • GALE e-books (výběr titulů ke vzdělávání, sociologii, právu, obchodu) • Wiley e-books (Handbook of Psychology) • eReading (knihy v češtině ke stažení) • další elektronické knihy viz portál EIZ MU
 • 19. Příklad č. 3 • Téma práce: „mobbing“
 • 20. Příklad č. 3 - řešení • Databáze ebrary Academic Complete =>Simple search • Do pole pro vyhledávání jsme zadali „mobbing“. Výsledkem je 530 záznamů. • Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali. Pravděpodobně bychom dotaz ještě zúžili pomocí nabízených klíčových slov.
 • 21. Elektronické katalogy knihoven • Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz • Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz • Národní pedagogická knihovna Komenského: Pedagogická bibliografická databáze ( návod) + Elektronická pedagogická knihovna
 • 22. Oborové portály, brány, rozcestníky Portály k oboru pedagogika • http://www.ceskaskola.cz • http://www.orbispictus.cz • http://www.skolaonline.cz • http://info.edu.cz • http://rvp.cz • http://www.novamaturita.cz • http://www.edudemic.com/ Weby pedagogických institucí • http://www.msmt.cz • http://www.uiv.cz • http://www.nuv.cz/ • http://www.csicr.cz Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření. [definice dle TDKIV]
 • 23. Oborové brány, portály, rozcestníky • Vybrané zahraniční oborové brány  Infomine http://infomine.ucr.edu  Intute http://www.intute.ac.uk  Voice of the Shuttle: web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp • Služby pro online publikování  http://www.scribd.com  http://www.slideshare.com  http://www.issuu.org
 • 24. Digitální knihovny Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV EdITLib http://www.aace.org/dl - digitální knihovna Asociace pro rozvoj IT ve vzdělávání Příklady multioborových digitálních knihoven: • Europeana http://www.europeana.eu • Internet Archive http://www.archive.org • CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu • Project Gutenberg http://www.gutenberg.org • http://eserver.org/ • Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com • Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org • dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm
 • 25. Pro pedagogiku: • http://www.ucitelskenoviny.cz • http://www.ucitelske-listy.cz • http://www.modernivyucovani.cz • http://www.portal.cz/casopisy časopisy na Portálu: Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8 • http://www.scied.cz - didaktiky přírodovědných oborů • http://www.eric.ed.gov - bibliografické záznamy odborných článků, výběrově i plné texty • http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html - vědecké časopisy z oblasti vzdělávání (Open Access) Multioborové: • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání • DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access) E-časopisy, vyhledávání článků
 • 26. Proč citovat… • Autorský zákon/publikační/citační etika • poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky • prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice • vytváří se tzv. skryté bibliografie
 • 27. Terminologie • Obecně známá informace/všeobecně známá fakta – nezpochybnitelné, snadno ověřitelné (v encyklopedii, ve slovníku); nemusíme citovat, pouze pokud přebíráme doslovně celý text. • Parafráze – převyprávění cizího textu vlastními slovy, nová formulace; musíme uvést pramen. • Citát (quotation) – doslovné uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu, vymezené uvozovkami a doplněné citací. • Citace (citation) - zkrácená identifikace pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, kterou uvádíme přímo v textu, a jíž spojujeme citované místo se záznamem v seznamu bibliografických citací. • Bibliografická citace (bibliographic reference) - systematicky uspořádané údaje, které jednoznačně identifikují použitý dokument. • Seznam bibliografických citací (list of bibliographic references) – seznam odkazů na použitou literaturu (zpravidla na konci práce).
 • 28. Citační (ne)etika -> plagiátorství • necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost) • nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal) • citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů) • citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového) plagiátorství • zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem • převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora • převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci • převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme • necitujeme vlastní díla použité v nové práci (autoplagiátorství)
 • 29. Citační styly • publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_ci • APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu • některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů • SFX –> generátor citací (citace.com)
 • 30. Citační manažery • umožňují spravovat bibliografické citace dokumentů (ale také vlastní myšlenky), vytvářet jejich strukturované seznamy, popř. propojovat tyto seznamy přímo s plnými texty, sdílet citace a dokumenty s jinými uživateli. • Efektivní je začít využívat cit. manažery na začátku psaní závěrečné práce – sběr a organizace zdrojů. Příklady: • EndNote – licencovaný, propojeno s databází Web of Science • Zotero – volně dostupný, registrace; doplněk prohlížeče Firefox • Generátor citací (citace.com) – volně dostupný, registrace na mail; umožňuje správu citací (ukládání, třídění do složek, sdílení s dalšími uživateli… http://generator.citace.com/
 • 31. Metody citování Citování pomocí prvního údaje v bibliografickém záznamu a data vydání (tzv. „Harvardský systém“) • V místě, kde citujete dané dílo v textu, uvedete do kulatých závorek první údaj nebo slova z bibliografického záznamu citovaného díla a dále rok vydání. Volitelně se může uvést číslo stránky, kde se daný citát nebo parafrázovaná myšlenka vyskytuje. • např. v textu: … (Blecha, 2002, s. 157) …nebo … se zabývá Blecha (2002) … • dokumenty s více autory: … (Kuneš et al., 2009) … • více dokumentů se stejným prvním údajem i rokem vydání: … (Zouhar, 2009a) … (Zouhar, 2009b, s. 52) • V seznamu bibliografických citací (na konci práce) se poté záznamy uspořádají abecedně s rokem vydání, nečíslují se (u této metody už se obvykle neopakuje rok vydání v oblasti nakladatelských údajů, pokud není potřeba uvést podrobnější datum): Balabán, I. (2006). … Blecha, I. (2002). Filosofie. (4th ed.) Olomouc: Nakladatelství Olomouc. Kuneš, J. et al. (2009). Člověk a jeho svět: filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Praha: Filosofia. Zouhar, J. (2009a). Česká filozofie v šedesátých letech : poznámky k tématu. Brno: Academicus. Zouhar, J. (2009b). O Masarykovi. Brno: Academicus. …
 • 32. Citace článku v elektronickém časopisu Příklady • Nuissl, E. (2010). Trends in Adult and Continuing Education in Germany. Studi Sulla Formazione, 13(1), 99-104, 216-217. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/913132631?accountid=142864. • Kratochvíl, J. (2013). Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. Electronic Library, 31(1), 55-69. doi: 10.1108/02640471311299137 Tvůrce článku. (Rok vydání). Název: Podnázev článku. [nosič]. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu), Ročník(Číslo), rozsah stran. Dostupnost na webu: DOI/URL
 • 33. Formální náležitosti práce • Písemné práce na ÚPV • Jednotná úprava v celé práci (dle zvyklostí ústavu/katedry) • Číslování stránek (po obsahu) (nápověda Word 2010) • Titulní list • (Bibliografický záznam, anotace, klíčová slova čj, aj) • Prohlášení o samostatném zpracování (+ souhlas se zpřístupněním) • Poděkování (nepovinné) • Obsah (strukturovaný dle kapitol, podkapitol…) • Vlastní text (úvod, teoretická část, praktická část, závěr) • Použitá literatura • Seznam použitých zkratek • Přílohy Doporučujeme: • http://studujkreativne.posterous.com/
 • 34. Děkuji za pozornost Mgr. Tereza Matýsová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842 http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
 • 35. Použité zdroje • ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808. • BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XIX, č. 4 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html. • BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt. • Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamnějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. © 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173 • KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>. • KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html. • KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD. • Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012 [cit. 2012-10-07]. Dostupný v rámci informačního systému MU. • SOVADINOVÁ, Irena. Informační zdroje pro pedagogiku. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Dostupné z: https://portal.utb.cz/wps/portal/prohlizeni. • ŠEDINOVÁ, Petra. Elektronické informační zdroje pro pedagogiku. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2011-02-