• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
EIZ v oboru psychologie (podzim2012)
 

EIZ v oboru psychologie (podzim2012)

on

 • 858 views

 

Statistics

Views

Total Views
858
Views on SlideShare
858
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  EIZ v oboru psychologie (podzim2012) EIZ v oboru psychologie (podzim2012) Presentation Transcript

  • Elektronické informační zdroje pro obor psychologie a vybrané služby ÚK FF MUMgr. Eva TrochtováÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz8. 11. 2012
  • Co nás čeká…• Co jsou EIZ - definice, druhy - volně dostupné zdroje x licencované zdroje - obecné zásady vyhledávání v EIZ• Licencované EIZ - Portál EIZ MU - příklady multioborových databází - příklady databází pro obor psychologie• Služby pro organizaci a vyhledávání EIZ MU – MetaLib, SFX• Volně dostupné EIZ pro obor psychologie - elektronické katalogy knihoven - oborové brány, portály - digitální knihovny - …• Proč citovat, citační (ne)etika, plagiátorství, citační styly• Ústřední knihovna FF MU - vybrané služby
  • Co jsou EIZ?• Elektronické informační zdroje jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD). [definice dle TDKIV]• Liší tématikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání…
  • Druhy EIZZ hlediska typů:• elektronické katalogy knihoven• profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)• oborové portály• digitální knihovny• další informační zdroje na internetuZ hlediska původnosti dokumentů:• primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)• sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)• terciální (databáze databází, soupisy…)Z hlediska tématického a oborového:• multioborové• specializované - zdroje zaměřené na konkrétní oborZ hlediska dostupnosti:• volně dostupné (veřejně přístupné)• licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
  • Volně dostupné zdroje na internetu „vs.“ licencované informační zdroje
  • Volně dostupné zdroje na internetu• mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)Možno využít např.:• Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)• Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)• Digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících…• Oborové portály aj.
  • Odborné (profesionální) informační zdroje• jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé)• přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova…)• lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání• snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.)• možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup• nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného textu v jiné databázi…• možnost využít pomoci referenčních knihovníků (informační vzdělávání, individuální konzultace)
  • Obecné zásady při vyhledávání v EIZ• definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály• využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…• formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.• zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit• využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  • Nástroje pro vyhledávání• booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz psycholog* AND children AND disability OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz psycholog* AND children AND (disability OR handicap) NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín psycholog* AND adult NOT children• fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe• truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*)• wild cards ? * – zástupné znaky (uniever?ita)• proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= %s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.
  • Licencované EIZ(odborné licencované databáze MU)
  • Odborné databázeDatabáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému. [J. Kotrlová, 2008]Druhy databází• podle formy:Bibliografické/abstraktové- bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…)Faktografické- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…)Plnotextové- plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)Citační- citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
  • Elektronické informační zdroje MU• Portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz• web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Elektronické zdroje  EIZ MU• Infozdroje.cz http://www.infozdroje.cz - portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky• vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
  • Multioborové databáze MU (výběr)• ProQuest Central (Psychology Journals)• EBSCO• JSTOR• SpringerLINK• ScienceDirect• Wiley Online Library - Journals
  • Databáze pro obor psychologie licencované• PsycINFO - obsahuje bibliografické záznamy a abstrakty článků z více než 2150 odborných recenzovaných časopisů, záznamy knih či kapitol knih, dizertace, odborné zprávy z oblasti psychologie; bibliografické záznamy jsou provázány na plné texty v databázi PsycARTICLES• PsycARTICLES - zahrnuje plné texty více než 120 000 článků z 58 recenzovaných odborných časopisů, zařazeny jsou i vybrané kapitoly z nejčtenejších knižních titulů.! Databáze PsycINFO a PsycARTICLES jsou dostupné pouze z Katedrypsychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládežea rodiny).
  • Databáze pro obor psychologie licencovanéDatabáze příbuzných oborů:• MEDLINE - databáze citací a abstraktů Národní lékařské knihovny USA, obsahuje přes 17 miliónů záznamů od roku 1950 po současnost; (záznamy klasifikovány pomocí tezauru MeSH (Medical Subject Headings, termíny lze vyhledávat či procházet stromovou strukturu)• EMBASE - databáze obsahuje více než 11 miliónů záznamů článků z cca 5000 mezinárodních lékařských časopisů vč. příbuzných oborů (pro předmětový popis a indexaci používá speciální tezaurus Emtree)• PSYNDEX - bibliografická databáze psychologické literatury a testů od autorů z německy mluvících zemí; obsahuje také AV media a intervenční programy (celkem přes 250 000 záznamů s retrospektivou od roku 1977) (Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier). (MU nemá přístup k této databázi, přístup z Jihočeské univ. v Českých Budějovicích a Univerzity Palackého v Olomouci)
  • Databáze e-knih pro MU (výběr)• ebrary Academic Complete (kolekce 77 tisíc odborných elektronických knih ze všech vědních oborů; psychologie přes 1000 e-knih; nyní dohledatelné i přes knihovní katalog aleph.muni.cz)• GALE e-books (výběr titulů sociologie, vzdělávání, práva, obchodu)• Wiley e-books (Handbook of Psychology…)• další elektronické knihy viz portál EIZ MU
  • Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker• MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ; metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz
  • SFX - služba hledání zdrojů MU a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/
  • Další služby v SFX• SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/ articles/630.html)• SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)• Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge• Propojení na CitacePRO.com – generátor citací
  • Další EIZ, volně dostupné, různé typy
  • Elektronické katalogy knihovenOPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog• Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např.  seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz• Jednotná informační brána http://www.jib.cz - souhrnné vyhledávání bibliografických záznamů v českých i zahraničních zdrojích• Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Online katalog Knihovny Jiřího Mahena http://katalog.kjm.cz
  • Elektronické katalogy knihoven se zaměřením na psychologii• Katalog AV ČR - http://aleph20.lib.cas.cz – součástí je i katalog Psychologického ústavu AV ČR• Národní lékařská knihovna - http://www.nlk.cz/nlkcz/ - systém MEDVIK - Medicínská virtuální knihovna• Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php
  • Informační brány, rozcestníky, digitální knihovny• Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření. [definice dle TDKIV] Mnoho zahraničních oborových bran (subject gateways), rozcestníků…, např.: - PsychLinker - databáze anotovaných odkazů (přes 4,5 tis.) na mezinárodní psychologické zdroje na webu (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier) - Infomine http://infomine.ucr.edu - Intute http://www.intute.ac.uk -> Psychology• Digitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [W.Y.Arms, 2000], další definice např. v TDKIV Digitální knihovny v oblasti psychologie (výběr): PsyDok - plné texty z oboru psychologie, šedá literatura, pro německy mluvící země, ale i dokumenty v angličtině… (výzkumné zprávy apod.) - CogPrints http://cogprints.org/ Další příklady: - Internet Archive http://www.archive.org - Europeana http://www.europeana.eu - CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu
  • EIZ pro obor psychologie (různé zdroje)Instituce• Psychologický ústav AV ČR• Českomoravská psychologická společnostWeby, vyhledávací služby• Psychologická diagnostika - informační servis pro psychology - odborné texty, recenze, diagnostické metody… http://www.psychodiagnostika.cz• Psychology in Europe - databáze psychologických asociací, vysokoškolských kateder, výzkumných center, vydavatelství; vyhledávání dle zemí (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier)• PsychSpider – search engine, indexuje téměř 1 tis. webových stránek zaměřených na psychologii (spravuje Leibniz-Institute for Psychology Information, ZPID, Univ. Trier)
  • E-časopisy, vyhledávání článků• Časopis Československá psychologie (PÚ AV ČR) – abstrakty (fulltexty např. přes databázi ProQuest, od r. 2006)• Časopis E-psychologie (ČMPS) vychází 4x ročně, je zahrnut do databáze EBSCO a DOAJ, přístupný přes EZB.Databáze volně dostupných časopisů:• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání• DOAJ – časopisy s otevřeným přístupem (z ob. psychologie 176 časopisů)• ERIC - bibliografické záznamy článku z oblasti vzdělávání, ale i mnoho článků souvisejících s psychologií, součástí jsou také výběrové plné texty článků a dalších publikací (dostupné i přes EBSCO)
  • Proč citovat…• Autorská/publikační/citační etika• Poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky• Prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice• Vytváří se tzv. skryté bibliografie
  • Citační (ne)etika -> plagiátorství• necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost)• nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal)• citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů)• citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového) plagiátorství• zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem• převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora• převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci• převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme• necitujeme vlastní díla použité v nové práci (autoplagiátorství)
  • Citační styly• ISO 690 – prezenčně v ÚK (Interpretace http://citace.com /soubory/csniso690-interpretace.pdf)• publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni. cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook _citace_2011.html• APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu• některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů• SFX –> generátor citací (citacePRO.com)
  • Ústřední knihovna FF MU vybrané služby• http://knihovna.phil.muni.cz• Souborný katalog MU: http://aleph.muni.cz• Diplomové práce• Rešerše• Meziknihovní výpůjční služba• CoD – kopie na objednávku• E-prezenčka
  • Vyhledávání diplomových prací• Tištěné DP - obhájené do léta 2008 – v ÚK prezenčně ze skladu – vyhledání a objednání přes katalog Aleph - práce obhájené od ledna 2001 - v katalogu + okaz na fulltext v Archivu ZP (IS)• Elektronické verze DP od léta 2008 - Archiv závěrečných prací MU http://www.is.muni.cz/lide/absolventi.pl• Seznam DP oboru psychologie FF MU 1952 – 2003
  • Rešerše Rešerše – dvojí význam: a) proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního požadavku b) výsledek tohoto vyhledávání informací (produkt) – množina informací odpovídající rešeršnímu požadavku, rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument - soupis záznamů dokumentů, popř. soupis jejich částí• ÚK FF MU nezpracovává - poskytuje referenční služby = pomoc uživatelům knihovny s orientací v klasických a elektronických informačních zdrojích, metodická pomoc při vyhledávání potřebné literatury• MZK - jednorázové nebo průběžné soupisy literatury na zadané téma, zpracovávány samoobslužně za možné účasti informačního pracovníka nebo na písemnou objednávku za úhradu
  • Meziknihovní výpůjční služba• z knihoven mimo Brno• jen pro registrované uživatele ÚK• objednání přes elektronický formulář prostřednictvím internetu http://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/mvs• MVS zdarma (náklady, které si vyřizující knihovna účtuje za realizaci MVS, je však žadatel povinen uhradit)• Mezinárodní MVS - ÚK FF neposkytuje – viz MZK http://www.mzk.cz/sluzby/mvs/
  • CoD (copy on demand)• vytvoření xerokopií z knih v ÚK• objednávka přes katalog Aleph nebo Beth• hotové kopie do 5 pracovních dnů u informačního pultu v přízemí knihovny• kopie nelze objednat z knih, které jsou právě půjčené (pokud nejsou součástí služby e-prezenčka) a z knih v dílčích (katederních) knihovnách• http://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/cod
  • E-prezenčka• naskenované knihy z fondu ÚK• prohlížení na počítačích s přihlašováním ve vybraných knihovnách MU• logo v katalogu Aleph nebo Beth• možnost návrhu k naskenování (ikona v katalogu Beth )• http://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/e-prezencka
  • Děkuji za pozornost Mgr. Eva Trochtová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
  • Použité zdroje• JÁNOŠ, Karel. Informační etika. 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993. 134 s.• KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>.• KOTRLOVÁ, Jindřiška a Linda SKOLKOVÁ. Kde hledat a nacházet odborné informace? [online]. 2005 [cit. 2011-10-05]. Dostupné z: http://www.sprig.cz/docs/PsychDnyText .pdf.• KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics. muni.cz/zpravodaj/articles/634.html.• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD.• PAPÍK, Richard. Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2011-10-18]. Dostupné z: http://www. ikaros.cz/node/1046.