Your SlideShare is downloading. ×
EIZ pro klasická studia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

EIZ pro klasická studia

1,938
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,938
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • - Toto jen zmiňuju, protože na to mají školení zvlášť (Lit. ante portas)
 • Ukázat vyhledání časopisů k oboru – podle Názvu, podle Kategorie
 • Intute – v pol. r. 2011 pozastaven provoz
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • Nově: digitalizované sborníky FF MU
 • Transcript

  • 1. Elektronické informační zdroje pro obor klasická studiaÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz5. 4. 2012
  • 2. Co nás čeká…• Co jsou EIZ - definice, druhy - volně dostupné zdroje x licencované zdroje - obecné zásady vyhledávání v EIZ• Licencované EIZ - Portál EIZ MU - služby pro organizaci a vyhledávání EIZ MU – MetaLib, SFX, Citation Linker - příklady multioborových databází - databáze vhodné pro klasická studia• Volně dostupné EIZ vhodné pro obor klasická studia - elektronické katalogy knihoven - oborové brány, portály, weby institucí - digitální knihovny• Proč citovat – citační etika, plagiátorství, citační styly
  • 3. Co jsou EIZ?• Elektronické informační zdroje jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD). [definice dle TDKIV]• Liší se tematikou, typem, rozhraním – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti a způsoby vyhledávání: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché X pokročilé vyhledávání…
  • 4. Druhy EIZZ hlediska typů:• elektronické katalogy knihoven• profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)• oborové portály• digitální knihovny• další informační zdroje na internetuZ hlediska původnosti dokumentů:• primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)• sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)• terciální (databáze databází, soupisy…)Z hlediska tématického a oborového:• multioborové• specializované - zdroje zaměřené na konkrétní oborZ hlediska dostupnosti:• volně dostupné (veřejně přístupné)• licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
  • 5. Volně dostupné zdroje na internetu „vs.“ licencované informační zdroje
  • 6. Volně dostupné zdroje na internetu• mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, styl, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)Možno využít např.:• Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)• Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)• digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících…• oborové portály aj., viz dále
  • 7. Odborné (profesionální) informační zdroje• jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé)• přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova…)• lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání• snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.)• možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup• nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného textu v jiné databázi…• možnost využít pomoci referenčních knihovníků (informační vzdělávání, individuální konzultace)
  • 8. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ• definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… ( Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály• využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…• formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.• zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit• využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  • 9. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu• booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín• proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.• fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe• truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*)• wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
  • 10. Licencované EIZ - odborné databázeDatabáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému. [J. Kotrlová, 2008]Druhy databází• podle formy:Bibliografické/abstraktové- bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…)Faktografické- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…)Plnotextové- plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)Citační- citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
  • 11. Elektronické informační zdroje MUPřístup přes:• portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz• web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Elektronické zdroje  EIZ MU• Infozdroje.cz http://www.infozdroje.cz - portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky• vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes VPN, proxy
  • 12. Multioborové databáze MUPříklady:• ProQuest Central• EBSCO• SpringerLINK• ScienceDirect• Wiley InterScience• JSTOR
  • 13. Databáze MU pro klasická studia• Litterae Ante Portas • MANUSCRIPTORIUM Související databáze:• Analecta hymnica digitalis - databáze středověkých latinských textů (zejména pro muzikology)
  • 14. E-knihy pro MU (výběr)Příklady:• GALE e-books• Wiley e-books• ebrary Education• další elektronické knihy viz portál EIZ MU
  • 15. Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker• MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ; metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz
  • 16. SFX - služba hledání zdrojů MU a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/
  • 17. Další služby v SFX (od 2010)• SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/630.html )• SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)• Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge• propojení na Citace.com – generátor citací
  • 18. Citation Linker• nástroj pro vyhledávání e- článků, časopisů či knih na základě citačních údajů• propojen se službou SFX na dohledávání plných textů• http://sfx.muni.cz/sfxlcl3/cgi/core/citation-linker.cgi
  • 19. Další EIZ, volně dostupné, různé typy
  • 20. Elektronické katalogy knihovenOPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog• Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat.cz• Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Katalog Knihovny KKS FLÚ AV ČR http://sd.ruk.cuni.cz/tinweb/kksavcr/tw
  • 21. Oborové brány, portály, rozcestníkyOborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření [definice dle TDKIV]Mnoho zahraničních oborových bran (subject gateways)• Multioborové: Infomine http://infomine.ucr.edu Intute http://www.intute.ac.uk (Humanities -> Classics) Voice of the Shuttle: web site for humanities research http://vos.ucsb.edu/index.asp• Oborové: TLG Electronic Resources for Classicists http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html
  • 22. Digitální knihovnyDigitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV• Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/hopper/• The Internet Calssics Archive http://classics.mit.edu/• Internet Sacred Text Archive – Calssics http://www.sacred-texts.com/cla/index.htmPříklady multioborových digitálních knihoven:• Europeana http://www.europeana.eu• Internet Archive http://www.archive.org• CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu• Project Guthenberg http://www.gutenberg.org• Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com• Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz• Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org• dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm … na internetu mnoho digitálních knihoven
  • 23. Weby institucí a další zdroje• Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR http://www.ics.cas .cz/ (Výzkumné úkoly, Knihovna, Databáze, Časopisy…)• Ústav řeckých a latinských studií FF UK http://urls.ff.cuni.cz/• http://klasickastudia.webnode.cz/ (spravuje J. Roztočil, Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních FF MU http://www. phil.muni.cz/wsvj/)• FB skupina Přestaňte sekat latinu – naučte se latinsky!• Portál Antika http://spqr.cz/• FB skupina Symmachův kruh• www.coinarchives.com• http://ancientathens3d.com/• Antická knihovna: http://www.baset.cz/edice/anticka-knihovna
  • 24. E-časopisy, vyhledávání článkůPro obor klasická studia:• Listy filologické http://lf.clavmon.cz/• Eirene: Studia Graeca et Latina http://olympos.cz/Antika/Eirene.htm• Seznam časopisů Kabinetu pro klas. studia FÚ AV ČR – kromě časopisů dostupných přes licencované databáze obsahuje i volně dostupné časopisy (Free, Open Access)• Graeco-Latina Brunensia (dříve: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, N, Řada klasická) – v ÚK FF, sign. 807=SPFF/xMultioborové:• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání• DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
  • 25. Proč citovat…• Autorský zákon/publikační/citační etika• poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky• prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice• vytváří se tzv. skryté bibliografie
  • 26. Citační (ne)etika -> plagiátorství• necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost)• nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal)• citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů)• citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového) plagiátorství• zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem• převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora• převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci• převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme• necitujeme vlastní díla použité v nové práci (autoplagiátorství)
  • 27. Citační stylyCitace dle pravidel konkrétních ústavů, oborů, časopisů…• Nová verze ISO 690 – prezenčně v ÚK (Interpretace http://citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf)• Publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html• APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách. Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu.• MLA (Modern Language Association) - pro humanitní obory, zejména jazykovědu (anglistika, amerikanistika…).• Chicago, Turabian style…• Některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů, event. SFX – generátor citací: http://generator.citace.com/
  • 28. Děkuji za pozornost Mgr. Dagmar Chytková Mgr. Eva Trochtová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
  • 29. Použité zdroje• ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808.• BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 6-9. Dostupné také z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html.• BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [vid. 2011-02-18]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt.• KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [vid. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf.• KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2010, roč. XX, č. 3, s. 3-7. Dostupné také z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html.• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [vid. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD.• KURZ práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.

  ×