EIZ pro českou literaturu (podzim2012)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

EIZ pro českou literaturu (podzim2012)

on

 • 1,046 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,046
Views on SlideShare
1,046
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
22
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Upravit příklady dle oboru.
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.

EIZ pro českou literaturu (podzim2012) EIZ pro českou literaturu (podzim2012) Presentation Transcript

 • Elektronické informační zdroje pro českou literaturuMgr. Eva TrochtováÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz18. října 2012
 • Co nás čeká…• Stručně o EIZ – volně dostupné, licencované• Zásady při vyhledávání (tipy)• Vybrané databáze MU• Služby Portálu EIZ MU (Metalib, SFX, Portál el. časopisů MU…)• Vybrané volně dostupné zdroje vhodné pro českou literaturu – katalogy knihoven – bibliografické databáze – digitální knihovny – časopisy a jejich vyhledávání – další zdroje na internetu
 • Druhy EIZZ hlediska typů:• elektronické katalogy knihoven• profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)• oborové portály• digitální knihovny• další informační zdroje na internetuZ hlediska původnosti dokumentů:• primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)• sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)• terciální (databáze databází, soupisy…)Z hlediska tématického a oborového:• multioborové• specializované - zdroje zaměřené na konkrétní oborZ hlediska dostupnosti:• volně dostupné (veřejně přístupné)• licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) View slide
 • Volně dostupné zdroje na internetu „vs.“ licencované informační zdroje View slide
 • Volně dostupné zdroje na internetu• mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, styl, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)Možno využít např.:• Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)• Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)• digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících…• oborové portály aj., viz dále
 • Odborné (profesionální) informační zdroje• jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé)• přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova…)• lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání• snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.)• možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup• nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného textu v jiné databázi…• možnost využít pomoci referenčních knihovníků (informační vzdělávání, individuální konzultace)
 • Obecné zásady při vyhledávání v EIZ• definování tématu - klíčová slova, synonyma, vztahy mezi nimi• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… (články, knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály• využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…• formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.• zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit• využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
 • Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu• booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz literatura AND historie OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz literatura AND kritika OR recenze OR analýza NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín czech literature NOT language• proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH – výrazy do určité vzdálenosti, pořadí dle systému Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.• fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („literární teorie“)• truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*)• wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
 • Licencované EIZ - odborné databázeDatabáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému. [J. Kotrlová, 2008]Druhy databází• podle formy:Bibliografické/abstraktové- bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…)Faktografické- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…)Plnotextové- plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)Citační- citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
 • Elektronické informační zdroje MUPřístup přes:• portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz• web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Elektronické zdroje  EIZ MU• Infozdroje.cz http://www.infozdroje.cz - portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky• vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes VPN, proxy
 • Multioborové databáze MUPříklady:• ProQuest Central• EBSCO (Academic Search Complete)• SpringerLINK• ScienceDirect• Wiley Online Library - Journals• JSTOR
 • Databáze MU pro konkrétní oborPříklady:• Literature Online• Literary Resource Center• Times Literary Supplement
 • E-knihy pro MU (výběr)Příklady:• Ebrary Academic Complete (více než 77 tisíc odborných e-knih)• GALE e-books (výběr titulů ke vzdělávání, sociologii, právu, obchodu)• Wiley e-books (Handbook of Psychology)• další elektronické knihy viz portál EIZ MU
 • Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker• MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ; metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz
 • SFX - služba hledání zdrojů MU a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/
 • Další služby v SFX• SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www. ics.muni.cz/zpravodaj/articles/630. html)• SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)• Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge
 • Volně dostupné EIZ, různé typy
 • Elektronické katalogy knihoven• Souborné katalogy Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat. cz Jednotná informační brána http://www.jib.cz• Elektronický katalog jedné knihovny např. Katalog MZK http://aleph.mzk.cz • Naskenované lístkové katalogy - starší fondy dosud nevložené• Oborové katalogy do elektronických katalogů např. Katalog Slovanské knihovny NK ČR Např. ÚK FF MU• Zahraniční (souborné) katalogy MZK např. Karlsruher Virtueller Katalog NK ČR The European Library
 • Bibliografie, bibliografické databáze• soupisy/seznamy literatury dle určitého hlediska, informují o existenci určitého dokumentu• ČNB - Česká národní bibliografie - záznamy dokumentů vydaných na území ČR (knihy, periodika, grafické dokumenty, hudebniny…)• Bibliografické databáze Ústavu pro českou literaturu AV ČR - http://www.ucl.cas.cz/cs/databaze/bibliograficke-databaze
 • Digitální knihovnyDigitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě. [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIV• Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com – přístup k digitalizovaným historickým fondům (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny…).• Kramerius http://kramerius.nkp.cz - digitalizované dokumenty NK ČR (19., 20. stol.), některé plné texty dostupné pouze v Národní knihovně ČR.Příklady multioborových zahraničních digitálních knihoven:• Europeana http://www.europeana.eu• Internet Archive http://www.archive.org• CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu• Project Guthenberg http://www.gutenberg.org
 • Časopisy, vyhledávání časopisů a článků• v online katalozích knihoven a souborných katalozích, v dílčích bázích pro seriály Souborný katalog ČR – Seriály Článková databáze ANL JIB – Periodika, Články, ANL +• v lístkových katalozích• v digitálních knihovnách a archivech (Kramerius)• weby a archivy literárních časopisů: Např. Literární noviny http://www.literarky.cz/ Host http://www.hostbrno.cz/ Tvar http://www.itvar.cz/cz/ Souvislosti http://www.souvislosti.cz/Zahraniční služby pro vyhledávání volně dostupných časopisů:• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) – informace o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce, záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání• DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
 • Další volně dostupné zdroje (výběr)• Česká elektronická knihovna - plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století• Bohemistika - literárněvědný informační servis bohemistických pracovišť z ČR i ze světa• Památník národního písemnictví• weby institucí, literárních oborů:Ústav pro českou literaturu AV ČR http://www.ucl.cas.cz/Ústav české literatury a literární vědy FF UK http://cl.ff.cuni.cz…
 • Děkuji za pozornost Mgr. Eva Trochtová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
 • Použité zdroje• ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808.• BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XIX, č. 4 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz /bulletin/articles/611.html.• BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: http:// kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt.• Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamnějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. © 2012 [cit. 2012-03- 20]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173• KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics. muni.cz/zpravodaj/articles/634.html.• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD.• Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.