Your SlideShare is downloading. ×
0
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

EIZ pro pedagogiku - diplomový seminář (podzim2012)

578

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
578
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Intute – v pol. r. 2011 pozastaven provoz
 • TDKIV: Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům , případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.
 • Transcript

  • 1. Elektronické informační zdroje pro obor pedagogika, citování a formální náležitosti závěrečné práceMgr. Eva TrochtováÚstřední knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz30. října a 6. listopadu 2012
  • 2. Co nás čeká…Definování problému (tématu)• Téma• Klíčová slova, synonyma• Rozšíření a zúžení tématuKde a jak hledat informace• Informační prameny a zdroje• Metody a zásady vyhledávání• EIZ – licencované, volně dostupnéPráce s informačními prameny v textu; citační norma a její aplikace• Citační etika, citovaní, citace• Citační manažery• Citace článku v elektronickém periodiku• Metody citování – odkazy na citace v textuFormální úprava závěrečných prací
  • 3. Definování tématu• Zformulujte si problém -> stanovte si téma (dle zájmu, znalostí)Př. Výuka handicapovaných pomocí e-learningu• uvedení tématu otázkami (více úhlů pohledu)Je e-learning vhodnou formou výuky pro handicapované?Může e-learning usnadnit vzdělávání handicapovaných?• identifikace klíčových pojmůE-learning, handicapovaní/handicap, vzdělávání• zvolení synonym či variantních tvarů slovE-learning - elektronické učení, výuka po internetuHandicap – hendikep, zdravotní postižení, nevýhoda, invalidita, imobilita + ajVzdělávání – výuka, učení• rozšíření a zúžení tématuRozšíření – Vzdělávání handicapovaných.Zúžení - Výuka handicapovaných dospělých pomocí e-learningu.
  • 4. Co, kde a jak hledat• Využít různé typy dokumentů (inf. pramenů) – knihy, časopisy, noviny, audiovizuální dokumenty, závěrečné a kvalifikační práce…• Různé zdroje – knihovny a jiné instituce, jejich online katalogy, odborné elektronické databáze, zdroje na internetu…• Jak hledat - rešeršní strategie – stavebních kamenů (dotaz složený z jednotlivých klíčových slov propojen logickými operátory viz dále) - rostoucí perly (vyhledávání od nejužšího pojmu) - osekávání (nejdříve obecně, potom zužujeme) - zásady při vyhledávání (viz dále)
  • 5. Zásady při vyhledávání• volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… (články, knihy, fakta; v čj, aj, …)• nastudování nápovědy, FAQ, ukázky vyhledávání, tutoriály• využít různé vyhledávací funkce systému – rejstříky x jednoduché či pokročilé vyhledávání…• formulace rešeršního dotazu – nezadávat např. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, vyhledávání frází aj.• zvolit kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.)• při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit• využít personalizované funkce systému – většinou po přihlášení; možnost ukládání výsledků, odesílání e-mailem, alert, sdílení atp.
  • 6. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu• booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz e-learning AND handicap OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz e-learning AND (handicap OR postižení OR nevýhoda) NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín e-learning AND hancicap AND dospělí NOT děti• proximitní operátory (distanční, vzdálenostní, poziční operátory) - určují vzájemnou vzdálenost a pořadí vyhledávacích výrazů NEAR – urč. vzdálenost výrazů od sebe nezávisle na pořadí (počet slov, většinou do 10) ADJ (adjacent) – sousedící výrazy, nezávisle na pořadí WITH – výrazy do určité vzdálenosti, pořadí dle systému Pozn. Operátory se mohou v různých databázích lišit, můžete se setkat např. s operátory %n (= s číslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY…; v některých databázích je u operátorů vzdálenost výrazů nastavena a nemůžete si ji volit.• fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe („elektronické učení“)• truncation * – krácení na slovní kořen (handicap*)• wild cards ? * – zástupné znaky (univer?ita)
  • 7. Druhy EIZZ hlediska typů:• elektronické katalogy knihoven• profesionální informační databáze (od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…)• oborové portály• digitální knihovny• další informační zdroje na internetuZ hlediska původnosti dokumentů:• primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…)• sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…)• terciální (databáze databází, soupisy…)Z hlediska tématického a oborového:• multioborové• specializované - zdroje zaměřené na konkrétní oborZ hlediska dostupnosti:• volně dostupné (veřejně přístupné)• licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv)
  • 8. Volně dostupné zdroje na internetu „vs.“ licencované informační zdroje
  • 9. Volně dostupné zdroje na internetu• mnoho kvalitních, ale i mnoho „nedůvěryhodných“ informací  potřeba ověřovat, posuzovat (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, styl, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.)Možno využít např.:• Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…)• Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…)• digitální knihovny a otevřené archivy - většinou vytvářené univerzitami, národními knihovnami; plné texty diplomových a disertačních prací, publikační činnost vyučujících…• oborové portály aj., viz dále
  • 10. Odborné (profesionální) informační zdroje• jistota kvality informací (odborné recenzované zdroje, významní nakladatelé)• přidaná hodnota od informačních specialistů (anotace, klíčová slova…)• lepší vyhledávací možnosti  přesnější výsledky vyhledávání• snaha producentů databází o přívětivé uživatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, personalizované funkce pro pohodlnější práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty (avíza), tagování, sdílení, generování citací atd.)• možnost využít EIZ v rámci instituce (MU), jinak drahý přístup• nadstavbové funkce k EIZ – souběžné vyhledávání ve více zdrojích, nalezení plného textu v jiné databázi…• možnost využít pomoci referenčních knihovníků (informační vzdělávání, individuální konzultace)
  • 11. Licencované EIZ - odborné databázeDatabáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému. [J. Kotrlová, 2008]Druhy databází• podle formy:Bibliografické/abstraktové- bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje; oborové databáze (ISTA, LISTA, Medline…)Faktografické- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie (Grove Art Online, ELIS…)Plnotextové- plné texty (full text) primárních pramenů (e-časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) (JSTOR, Gale e-books…)Citační- citační ohlasy, impact faktory časopisů (Web of Science, SCOPUS…)
  • 12. Elektronické informační zdroje MUPřístup přes:• portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz• web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Elektronické zdroje  EIZ MU• Infozdroje.cz http://www.infozdroje.cz - portál spravovaný distributorem odborných EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazení zdrojů dle IP adresy PC, dle institucí ČR, oborů; + návody, pomůcky• vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU  přes OpenVPN, proxy
  • 13. Multioborové databáze MU (velké množství časopisů ke vzdělávání)Příklady:• ProQuest Central (Education Journals)• EBSCO (Academic Search Complete)• SpringerLINK• ScienceDirect• Wiley Online Library - Journals• JSTORPř. e-learning AND (physical handicap OR disability) AND adults
  • 14. Databáze MU pro pedagogikuPříklady:• ERIC (volně dostupná bibliografická databáze, výběrově i plné texty; přístup samostatně i přes Portál EIZ MU nebo EBSCO)Související databáze:• PsycINFO/PsycARTICLES (psychologie, pedagogika, andragogika) Přístup k databázím je možný pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny).
  • 15. E-knihy pro MU (výběr)Příklady:• ebrary Academic Complete (přes 77 tisíc odborných e- knih)• ebrary Education (v rámci eAC, e-monografie, učebnice, příručky z obl. pedagogiky)• GALE e-books (výběr titulů ke vzdělávání, sociologii, právu, obchodu)• Wiley e-books (Handbook of Psychology)• další elektronické knihy viz portál EIZ MU
  • 16. Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX, Citation Linker• MetaLib – nástroj pro integraci různých EIZ; metavyhledávač umožňuje současně jedním dotazem prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz
  • 17. SFX - služba hledání zdrojů MU a) SFX („Special Effects“) slouží k propojení bibliografických a abstraktových databází s plnými texty článků dostupných pro MU, online katalogem MU či webovými službami (Google Scholar) – tzv. inteligentní či kontextově citlivé linkování b) umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů Portál elektronických časopisů MU http://sfx.muni.cz/
  • 18. Další služby v SFX (od 2010)• SHERPA/RoMEO - ověření autorských práv u časopisů v projektu SHERPA/RoMEO (open access iniciativa) (více informací např. na http://www. ics.muni.cz/zpravodaj/articles/630. html)• SCImago Journal & Country Rank - nová metodika hodnocení časopisů (Scopus/Elsevier)• Journal Citation Reports – odkaz na impakt faktory daného časopisu v databázi JCR (Journal Citation Reports) v rámci ISI Web of Knowledge
  • 19. Další EIZ, volně dostupné, různé typy
  • 20. Elektronické katalogy knihovenOPAC (Online Public Acces Catalogue) – veřejně dostupný online katalog• Souborný katalog = knihovní katalog obsahující částečně nebo v úplnosti záznamy dokumentů více než jedné knihovny nebo informační instituce. Záznamy obsahují sigly knihoven, které identifikují vlastníka dokumentu. [definice dle TDKIV] SK - národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. seriály… Souborný katalog ČR http://skc.nkp.cz Souborný katalog MU http://aleph.muni.cz - součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - http://www.skat. cz• Jednotná informační brána http://www.jib.cz - souhrnné vyhledávání bibliografických záznamů v českých i zahraničních zdrojích• Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK http://aleph.mzk.cz Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk /index.php (+ Pedagogický tezaurus)
  • 21. Oborové portály, brány, rozcestníky Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření. [definice dle TDKIV] Mnoho zahraničních oborových bran Portály k oboru pedagogika (subject gateways) • http://www.ceskaskola.cz • Infomine http://infomine.ucr.edu • http://www.orbispictus.cz • Intute http://www.intute.ac.uk • http://www.skolaonline.cz • http://info.edu.cz • http://rvp.cz • http://www.novamaturita.cz Weby pedagogických institucí• http://www.msmt.cz• http://www.uiv.cz• http://www.vuppraha.cz• http://www.nuov.cz• http://www.csicr.cz
  • 22. Digitální knihovnyDigitální knihovna = spravovaná sbírka informací spolu s odpovídajícími službami, přičemž informace jsou uloženy v digitální podobě a jsou dostupné prostřednictvím sítě [W.Y.Arms, 2000] další definice např. v TDKIVEdITLib http://www.aace.org/dl - digitální knihovna Asociace pro rozvoj IT ve vzděláváníPříklady multioborových digitálních knihoven:• Europeana http://www.europeana.eu• Internet Archive http://www.archive.org• CiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.edu• Project Guthenberg http://www.gutenberg.org• http://eserver.org/• Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com• Kramerius NK ČR http://kramerius.nkp.cz• Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.org• dissonline.de http://www.dissonline.de/index.htm … na internetu mnoho digitálních knihoven
  • 23. E-časopisy, vyhledávání článkůPro pedagogiku:• http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica• http://www.ucitelskenoviny.cz• http://www.ucitelske-listy.cz• http://www.modernivyucovani.cz• http://www.portal.cz/casopisy časopisy na Portálu: Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3-8• http://www.scied.cz - didaktiky přírodovědných oborů• http://www.eric.ed.gov - bibliografické záznamy odborných článků, výběrově i plné texty• http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html - vědecké časopisy z oblasti vzdělávání (Open Access)• …Multioborové:• Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronická knihovna časopisů) - kromě informací o titulech časopisů dostupných pro zúčastněné instituce v rámci jejich zakoupených EIZ obsahuje i záznamy volně dostupných časopisů; třídění abecedně, dle oborů + vyhledávání• DOAJ – adresář časopisů s otevřeným přístupem (Open Access)
  • 24. Proč citovat…• Autorský zákon/publikační/citační etika• poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal → návaznost na předchozí poznání, → získání širšího kontextu dané tématiky• prokázat, že se orientujete v daném oboru/problematice• vytváří se tzv. skryté bibliografie
  • 25. Citační (ne)etika -> plagiátorství• necitování děl, ze kterých autor čerpal (snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost)• nepřesné a neúplné citace (ztížení identifikace díla, ze kterého autor čerpal)• citování děl, která autor nepoužil (citování tzv. „kapacit“ v daném oboru nebo snaha vytvořit dojem, že bylo použito více informačních zdrojů)• citace vlastních děl – tzv. autocitace (snaha propagovat sama sebe, i když starší dílo zcela nesouvisí nebo se týká pouze okrajově díla nového) plagiátorství• zcizíme cizí rukopis a publikujeme jej pod svým jménem• převezmeme něčí myšlenku či výsledky něčí práce, uvedeme je bez upozornění na skutečného autora• převezmeme část textu či odstavců, graficky je nevymezíme a neuvedeme bibliografickou citaci• převezmeme původní text a pouze jej stylisticky upravíme• necitujeme vlastní díla použité v nové práci (autoplagiátorství)
  • 26. Citační styly• Nová verze ISO 690 – prezenčně v ÚK (Interpretace http://citace. com/soubory/csniso690-interpretace.pdf)• publikace KUK a ÚK PřF MU Metodika tvorby citací http://is.muni. cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook _citace_2011.html• APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu• některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů• SFX –> generátor citací (citace.com)
  • 27. Citační manažery• umožňují spravovat bibliografické citace dokumentů (ale také vlastní myšlenky), vytvářet jejich strukturované seznamy, popř. propojovat tyto seznamy přímo s plnými texty, sdílet citace a dokumenty s jinými uživateli.• Efektivní je začít využívat cit. manažery na začátku psaní závěrečné práce – sběr a organizace zdrojů.Příklady:• EndNote – licencovaný, propojeno s databází Web of Science• Zotero – volně dostupný, registrace; doplněk prohlížeče Firefox• Generátor citací (citace.com) – volně dostupný, registrace na mail; umožňuje správu citací (ukládání, třídění do složek, sdílení s dalšími uživateli… http://generator.citace.com/
  • 28. Citace článku v elektronickém časopisu Tvůrce článku. Název: podnázev článku. Vedlejší tvůrce. Název: podnázev zdrojového dokumentu (seriálu) [online]. Vydání. Lokace ve zdrojovém dokumentu (Rok, ročník, číslo, rozsah stran). [cit. RRRR-MM-DD]. ISSN. Dostupné z: URLPříklady• NUISSL, Ekkehard. Trends in Adult and Continuing Education in Germany. Studi Sulla Formazione [online]. 2010, vol. 13, no. 1, s. 99-104, 216-217 [cit. 2012-03-12]. ISSN 11271124. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/913132631?accountid=142864.• TSELIOS, Nikolaos, Stelios DASKALAKIS, a Maria PAPADOPOULU. Assessing the Acceptance of a Blended Learning University Course. Journal Of Educational Technology & Society [online]. April 2011, vol. 14, no. 2, s. 224-235 [cit. 2012-03-12]. ISSN 14364522. Dostupné z: http://search. ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=63157455&site=eds-live.
  • 29. Metody citování 1/31) Citování pomocí prvního údaje v bibliografickém záznamu (jména) a data vydání (tzv. „Harvardský systém“)• V místě, kde citujete dané dílo v textu, uvedete do kulatých závorek první údaj nebo slova z bibliografického záznamu citovaného díla a dále rok vydání. Volitelně se může uvést číslo stránky, kde se daný citát nebo parafrázovaná myšlenka vyskytuje.• např. v textu: … (Blecha 2002, s. 157) …nebo … se zabývá Blecha (2002) …• dokumenty s více autory: … (Kuneš et al. 2009) …• více dokumentů se stejným prvním údajem i rokem vydání: … (Zouhar 2009a) … (Zouhar 2009b, s. 52)• V seznamu bibliografických citací (na konci práce) se poté záznamy uspořádají abecedně s rokem vydání, nečíslují se (u této metody už se obvykle neopakuje rok vydání v oblasti nakladatelských údajů, pokud není potřeba uvést podrobnější datum): BALABÁN, I., 2006. … BLECHA, I., 2002. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 279 s. ISBN 8071821470. KUNEŠ, J. et al., 2009. Člověk a jeho svět: filosofický pojem světa od novověku po dnešek. Vyd. 1. Praha: Filosofia. 411 s. ISBN 9788070072967. ZOUHAR, J., 2009a. Česká filozofie v šedesátých letech : poznámky k tématu. 1. vyd. Brno: Academicus. 168 s. ISBN 978-80-87192-08-5. ZOUHAR, J., 2009b. O Masarykovi. 1. vyd. Brno: Academicus. 104 s. ISBN 978-80-87192-07-8. …
  • 30. Metody citování 2/32) Citování pomocí číselných odkazů• V místě citování díla v práci uvedete do kulaté (popř. hranaté) závorky nebo do horního indexu číslo daného dokumentu v pořadí, v jakém je citován poprvé.• V případě, že stejné dílo citujete v textu na několika různých místech, stále používáte stejné číslo jako u citace první. Opět je možné volitelně uvést příslušnou stranu nebo rozsah stran, pokud je citována pouze určitá část či myšlenka.• např. v textu: … (71) nebo [72 s. 16] nebo ³• V seznamu bibliografických záznamů jsou záznamy uspořádány číselně, v pořadí v němž byly poprvé uvedeny v textu: 1. … 71. SVOBODA, Mojmír et al. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice: zjištění stavu, potřeb a perspektivy psychologické diagnostiky v České republice. 1. vyd. Brno: MSD, 2004. 234 s. ISBN 80-86633-12-8. 72. MAREŠ, Jiří. Psychodiagnostika podporovaná počítačem. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1992. ISBN 80-21101-21-0. …
  • 31. Metody citování 3/33) Citování pomocí průběžných poznámek• Za každým citovaným místem v textu zapíšete číslici buď v horním indexu³ nebo v kulaté nebo hranaté závorce na řádce (3), [4] , která koresponduje s číselně řazenými poznámkami, uspořádanými podle pořadí jejich výskytu v textu.• Poznámky mohou obsahovat celý bibliografický záznam citovaného díla, ale také lze uvést pouze následující údaje oddělené čárkou: jméno autora, název díla a volitelně přesné vymezení stránek.• V poznámkách pod čarou nemusí být pouze citace.• Př. poznámek pod čarou: 3. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. 2007, 1-2, s. 201–217. ISSN 1214-813X.• Při odkazování na zdroj uvedený v předchozí poznámce se buď opakuje celá citace nebo se uvede číslo dřívější poznámky s případným rozsahem stran. 20. VIDOVIČOVÁ, ref. 3, s. 215.• Seznam bibliografických citací (na konci práce) není povinný, ale doporučuje se; záznamy se uspořádají abecedně, nečíslují se: BLACKSMITH, A. … … VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. 2007, 1-2, s. 201–217. ISSN 1214-813X. …
  • 32. Formální náležitosti práce• Písemné práce na ÚPV• Jednotná úprava v celé práci (dle zvyklostí ústavu/katedry)• Číslování stránek (po obsahu) (nápověda Word 2010)• Titulní list• (Bibliografický záznam, anotace, klíčová slova čj, aj)• Prohlášení o samostatném zpracování (+ souhlas se zpřístupněním)• Poděkování (nepovinné)• Obsah (strukturovaný dle kapitol, podkapitol…)• Vlastní text (úvod, teoretická část, praktická část, závěr)• Použitá literatura• Seznam použitých zkratek• PřílohyDoporučujeme:• http://studujkreativne.posterous.com/
  • 33. Děkuji za pozornost Mgr. Eva Trochtová referenční služby reference@phil.muni.cz ICQ: 362131842http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz Nezapomeňte na dotazník  Děkujeme!
  • 34. Použité zdroje• ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2000. x, 287 s. ISBN 0262011808.• BARTOŠEK, Miroslav. Efektivně na elektronické informační zdroje. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. XIX, č. 4 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/611.html.• BARTOŠEK, Miroslav. EIZ a digitální knihovny [online]. [cit. 2011-02-18]. Dostupné z: http://kourilova.cz/eiz_bartosek.ppt.• Bibliografické manažery: Přehled nejvýznamnějších bibliografických/ citačních manažerů. Infogram: Portál pro podporu informační gramotnosti [online]. © 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173• KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 2011-02-16]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf>.• KREJČÍŘ, Vlastimil. Nástroje pro práci s elektronickými informačními zdroji MU. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2010, roč. XX, č. 3 [cit. 2011-02-18]. ISSN 1212-0901. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/634.html.• KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 2011-02-17]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/cze/KTD.• Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Masarykova univerzity, 2010 [cit. 2011-20-17]. Dostupný v rámci informačního systému MU.• SOVADINOVÁ, Irena. Informační zdroje pro pedagogiku. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Dostupné z: https://portal.utb.cz/wps/portal/prohlizeni.• ŠEDINOVÁ, Petra. Elektronické informační zdroje pro pedagogiku. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 2011-02-

  ×